• Älgskadefondsföreningen

Hela Kroppefjällsreviret bör tas bort

AktuelltPublicerad: 2009-12-08 00:49

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill i första hand skjuta bort hela vargrevir och i andra hand ha avlysningsjakt i hela länet.

Det framgår av länsstyrelsens yttrande till Naturvårdsverket, som just nu filar på bestämmelserna inför den historiska vargjakten efter nyår. Naturvårdsverket räknar med att offentliggöra bestämmelserna om ungefär en vecka.
Västra Götaland föreslår att länets vargtilldelning inte blir större än åtta vargar och föreslår att hela Kroppefjällsreviret tas bort, alternativt hela reviret i Dals Ed norra. Förslaget motiveras av länsstyrelsen vill undvika att splittra upp familjegrupper.
Länsstyrelsen föreslår också jakttiden 2 januari till 15 februari.

Olika åsikter om jakten
Frågan har diskuterats i länets rovdjursgrupp och enligt tidningen Bohuslänningen säger Rovdjursföreningen nej till jakt, Naturskyddsföreningen vill "gå mycket varsamt fram", Jägarnas Riksförbund skjuta av hela årets föryngring, LRF vill ta bort hela Kroppefjällsreviret, Fåravelsföreningen vill att hälften av årets valpar skjuts, Jägarförbundet föreslår licensjakt på åtta vargar och länsstyrelsens besiktningsmän vill ta bort hela vargfamiljen i Dals Ed norra.

Örebro vill ha avlysningsjakt
I korthet har de övriga "vargjaktslänen", utom Gävleborg, sagt följande:
I Örebro län föreslår länsstyrelsen vanlig avlysningsjakt på mellan två och fyra vargar. Länsstyrelsen säger också att om hela revir ska tas bort så bör det för Örebro läns del handla om Hasselforsreviret, där det varit störst problem med dödade tamdjur och hundar.
Dalarnas länsstyrelse säger nej till att ta bort hela revir och har föreslagit avlysningsjakt. Tilldelningen av vargar bör vara proportionell mot antalet föryngringar, menar länsstyrelsen, vilket innebär att Dalarna skulle få skjuta ungefär en tredjedel av det totala antalet vargar som ska fällas i Sverige.
Länsstyrelsen i Värmland resonerar på samma vis: En tredjedel av tilldelningen, vilket troligen innebär mellan 9 och 14 vargar, beroende på hur stor den nationella tilldelningen blir.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

42. A.K.A.R

2009-12-14 19:46

Ja det är lätt att slinta på tangenterna ibland, har själv gjort det.
Att Du är rätt man till att bedöma de förändringar som skett efter rovdjurens intåg på Kroppefjäll, det betvivlar jag inte en sekund. Men därifrån till att vara vara så säker på det stora antal Du hänvisar till, är ett stort steg att ta. Jag ser det som mycket svårt att genom iaktagelser på varg som är ute och vandrar, göra en bedömning av det totala antalet. Det krävs mycket bakspårning, DNA-analyser etc. för att få ett bra grepp över antalet. I denna tråd finns inget rätt eller fel och det finns ingen sanning eller osanning. Utan vad det handlar om är att vi var och en, gör en bedömning utifrån de uppgifter och fakta vi har. tillgängliga.

41. JENSE E.

2009-12-14 10:09

Naturligts vis skulle jag ha skrivit reviren men tyvärr så missade jag detta Nu är det tillrättalagt. Och att se så många älgar i ett följe hur inte till vanligheterna, om det inte är en stark vinter med mycket snö och kyla. Vi var ju inne tidigare på att vargarna var ute på vandring men återvände till sina REVIRER på KROPPEFJÄL. Därav uppgifter om iaktagelser kom antalet 20-28 till.
Har jagat på denna marken i över 40 år och borde alltså vara kvalificerad att kunna bedömma förändringarna rätt...!

40. A.K.A.R

2009-12-13 22:19

Att älgar flockar sig är väl normalt vid den här årstiden. Jag är ingen expert, men har på olika sätt i teorin men också praktiskt tagit reda på fakta om våra rovdjur. Läs min tidigare kommentar (2009-12-11 19:41)och försök att tänka logiskt. Med den älgtätheten det är på Kroppefjäll, hur sannolikt är det att det finns 20-28 vargar däruppe??? Vilka koefficienter använder Du för att komma fram till att det efter dagens spårning av 3-4 vargar, komma till slutsatsen att det är 20-28?
Jag vet lika lite som Du om det totala antalet. Bra spårsnö och insamlingar av spillning för DNA-analys skulle kunna ge ett sannolikt antal. I tidigare kommentarer har Du nämnt att det är 3 revir men nu är det plötsligt ett enda REVIR. Med 20-28 individer i detta REVIR, så är det med största sannolikhet världens största revir. Inte ens Nordamerika kan uppvisa så stora revir.

39. Övrig kommentar till Kroppefjäll?

2009-12-13 18:07

Efter dagens äljakt så är det helt klart att det är en hel del av varg, spårade i dag vid älgjakt 3-4 vargar 'även så har älgarna flockat sig, kanske efter vad JEnse skriver att fjället börjar bli tomt? Nu är frågan ska vi bära bördan av vad som påstått att en visst antal revir finns där. När man ser trots att vi har och haft i alla tider en god älgstam en flock på 7 djur då börjar man ana ugglor i mossen samtidigt enl obs på varg i samma trakter, på detta område så hade vi 9 älgar? Vad tror du JENSE som värkar vara expert på området. Talar du eller jag sanning, vem ser vad som händer du eller jag. Jag med medlemmarna ser och obs vad som händer i marken ,är du ute så ofta att du med säkerhet kan bedömma ANTALET VARGAR i KROPPEFJÄLLREVIRET, efyter dagens jakt håller jag fast vid att det finn ett antal mellan 20-28 vargar som berör detta REVIR, säg imot om du har fakta som vi nu har...!

38. A.K.A.R

2009-12-13 00:06

Att ni hittat kadaver kan ju bero på att det finns rovdjur och bytesdjur på Kroppefjäll och intilliggande område. Men sedan dör djur också av andra orsaker än rovdjur.
Jag tror att vi börjar förstå varandra, för Du skriver: "därför har väl mängden av varg sin utgångspungt från fjället och vistas på stövtåg några dagar för att återvända." Ja det är ju detta jag har försökt att förmedla. Det är ju inte ovanligt att ett vargrevir omfattar 6-10 kvadratmil: Jag tror vi kan vara eniga om att "reviret" har sin utgångspunkt uppe på Kroppefjäll och därifrån gör sina strövtåg. Troligtvis väster om 172:an, norr om Bäckefors, Färgelanda och Stigen i söder, Bleken och Dals Rostock i öster. Hade det funnits en GPS-sändare på någon av vargarna så skulle jag inte bli förvånad om denna skulle ha varit både vid Hallesjön, Järbo och kanske till och med Buxås samma dag. Att de sedan drar sig ned i bygderna är ju normalt då de följer sina bytesdjur.
Nu får vi avvakta och se om det blir spårsnö och om det blir jakt eller inte. Då kankse vi kan få facit. Önskar Dig en god jaktlycka och en likaledes trevlig Lucia.

37. JENS E...!

2009-12-12 20:15

Ge bara en bra förklaring varför vi som har skrivit i OBS och andra kommentarer. Varit utsatta för skenangrepp, hittat ett otal med kadaver inte bara på Kroppefjäl men intilligande områden. De ögon kontakter med dessa vargar och antal, tror du verkligen att vi himmlar om detta? Sedan är det ju även i närliggande områden som iaktagelserna har skett, därför har väl mängden av varg sin utgångspungt från fjället och vistas på stövtåg några dagar för att återvända. Svårare är det inte att förstå. Och antalet som du så ihärdigt vill påbevisa är ju en uppskattning på vad som har iaktagits från området sedan vinter,våren,sommaren och nu under hösten fram till dags dato. Detta är fel enligt dig, varför tror du att de har visat sig långt ner i btgderna nu på hösten, precis som du säger det saknas mat för mycket av älg har vandrat ner från området...! Ska jaga älg i morgon och får se vad som kan finnas i markerna. Önskar en trevlig Lucia.

36. göttelaborrgs daniel!

2009-12-12 01:55

men säg att du inte får göra något åt inbrottstjuvar och våldsverkare så kanske bilden klarnar.
Var inte så ignorant åt landsbygdens problem,utan dom så har du nämligen ingen mat,jag har då aldrig sett kor vid poseidon eller potatisland i brunnsparken!

35. A.K.A.R

2009-12-11 20:48

Jovisst händer det att jag vistas i dessa marker men troligtvis inte så ofta som Du. Men jag har bekanta som bor i närheten och vistas tämligen ofta på Kroppefjäll. Att jag och flera med mig tvivlar på Dina och andras siffror, innebär inte automatiskt att jag/vi har rätt. Men med den kunskapen jag har fått genom åren så är sannolikheten stor att Kroppefjäll är ett enda revir.
I ett tidigare inlägg skriver Du att det är minst 2-3 revir. Detta innebär ju enligt Dig att det kan vara 4 eller 5 revir också, eller?? Hur mycket älg finns det på Kroppefjäll? Man räknar ju ibland på ett snitt av 10-12 älgar per 1000ha, vilket skulle innebära ca. 30 älgar på Kroppefjäll. En familjegrupp av varg tar ca 100-120 älgar/år, 3 revir skulle då ta ca. 300-360 älgar/år. Och för att klara återväxten bör det då finnas ca. 700 älgar på fjället. Kan Du då tala om för mig hur stor sannolikheten är att det finns 3 vargrevir på "fjället"? Eller är det så att de lever på pors, kruståtel, ja de kanske har blivit vegetarianer. Om det skulle vara så att det finns 10 individer vid Buxås och 11 runt Hallesjön då skulle dessa två revir troligtvis innehålla de till antal största reviren i landet. Hur stor tycker Du sannolikheten är med tanke på födotillgången?
När Det gäller safariledaren så skrev Du i ett tidigare inlägg "Fråga bara den safari ledare från Färgelanda som ordnar turist safarie för varg dels i månsken dels i sommar ljus." Jag har inte tänkt använda Dig som mellanhand, utan frågar bara vad är det vi skall fråga henne? Man får ju uppfattningen om att hon ligger ine med fakta som skulle stödja Dig.

34. JENS E.

2009-12-11 13:43

Vistas du i dessa marker som flera av oss gör, samt runt de områden som ligger närmast, har du haft med vargen att göra. Möjligt att du tillhör de som åker runt på fjället för att få möjligheten att se vargarna synd att du missade i så fall när det var 10 vargar på Buxås sidan och sammtidigt vid Hallesjön 7 samma dag + att de 3 vargarna på Järbo sidan var nog ifarten med, sedan är det den östra delen som då enl dig tillhör samma revir, de är bara ute på en träningsrunda, det är vad du påstår. Sedan nämner du att ni är många som tvivlar, en emotfråga var finner du dessa inte de som bor några mil eller i anngränsning till Kroppefjäll i alla fall. När det gäller safariet så har det väl byggts upp på var man sett varg. Och som du säger så känner du denna ledare så fråga direkt utan min mellanhand. Antalet som du nämner får stå för dig själv, lika väl som dina kommentarer i övrigt. Den som vet, den vet. Den som tror, den tror så är det J.E. Vistas man i skog och mark ser man mycket! För en kort tid sedan vid Vännerstångs mossen kom det 11 vargar i kolonn från Hallesjön synd att du missade dessa...!

33. vilddjur

2009-12-11 07:10

Till Daniel...det är för att vi djurhållare är så illa drabbade..vi är bara frustrerade och nedtryckta.Det är så svårt när våra husdjurs frihet har blivit så stympad av att vi skall hysa plats för rysslands vargar..som förstör all livskvalite och naturvärden.Du gamla du fria ifrån nationalsången....stämmer inte längre med hur det är att bo på landet.Det är kolmörkt ändå måste man göra sina ärenden hos tamdjuren.Det kostar mycket pengar som man kan lägga på något bättre..en bra pensionsförsäkring eller något..Mulens marker upphör här, när vårt hö tagit slut på skullen.De flesta skall vi avliva..inte ett år till så här med vargar som härjar...det medför bara sorger...bättre att välja ett bekvämare liv..och själv besöka naturen bara ibland...

32. ja...

2009-12-11 00:01

Det är ju mer hets och hat här än på ett cafe på Västbanken....
Ni har inga andra problem va?
Om jag fick utöva skyddjakt på inbrottstjuvar och våldsverkare så hade jag vart massmördare nu. :-)
Stackars er på landsbygden.
MVH
Daniel, Göteborg

31. A.K.A.R O Hasse

2009-12-11 00:00

Hasse: Tyvärr kom namnet på lst besiktningsman bort, eller om det var redaktionen som tog bort det. Du kan dock läsa om det i dagens Provinstidningen Dalsland, det är inte Robert iaf.
A.K.A.R Oj, nu är Du visst uppe i 30 vargar. Nej Du, vi är nog många som tvivlar på det, och det behöver man inte va en natur/vargmupp för att tvivla på. Om det ändå mot förmodan skulle vara sant, skulle dt innebära stora strider om reviret mellan familjegrupperna så att inom en kort tid skulle det bara finnas en familjegrup kvar. Jag frågade inte vad safariledaren heter, det vet jag. Utan vilka uppgifter hon ruvar på som skulle tyda på att Du har rätt. Enligt Ditt inlägg 2009-12-08 14:35

30. Hasse

2009-12-10 21:18

Samtidiga observationer i norr/söder på Kroppefjäll innebär inte att det är fler revir, oavsett om det är en spårlöpa eller synobservationer. Som Du kanske vet så rör sig vargen över stora områden och då Kroppefjäll bara är 2.5x1 mil så är det inga problem för en varg att på kort tid förflytta sig över hela området. Kroppefjäll är för litet för att rymma fler än ett revir. I dagens lokaltidniong, PD, läser jag också att lst besiktningsman säger att i Västra Götaland finns bara 4 vargrevir. Dals-Ed, Kroppefjäll, Kynnefjäll och Bredfjäll. Det är andra siffror än vad Guttke visade up fär för en tid sedan.
När det gäller Dina vägar så är inte jag i behov av dem. Jag vandrar hellre i obanad terräng samt färdas på skidor då jag besöker Kroppefjäll eller andra vackra naturområden här i Dalsland.
PS. Glömde sätta ut mitt namn förra gången DS

29. Kroppefjällsreviret?

2009-12-10 21:17

Är under all kretik behandlad av LST vi bakgrund så har det yppats att några har haft kännedom över den stora föryngring som skett. Och att det finns minst2-3 revirer. Men allt höljs i dunkel. Någon frågade vad den safarie ledaren hette som skulle ha något att säga . Det är upp till henne vad hon marknadsför har talat med henne, ingen rök utan eld annars skulle väl inte den safarien gå av stapeln, då är det vilseledande marknadsföring, så mycket kan väl dock sägas att individerna som rör sig i VARGANTAL är ca 20-30 Varför ska detta betivlas, det gjorde en annan känd men han fick rätt. Sluta nu och tramsa vargen har vi nu antingen på eller runt Kroppefjäll, det är bara skrivbordrds Robert som inte behagar att vistas i skog och mark, som betvilar detta. Sannining bland ortsbefolkningen och vi som spårat är det samma , någon ljuger och någon borde avgå med så kallad omedelbar verkan eller hur Robert, men det är kanske vi observanter som inte borde se och observera vad som händer. Hasse är ett typiskt exemplar har tigit länge men när han känner att orättvisan slår fel, då REAGERAR även han...!

28. ANONYM .ang Kroppefjäll

2009-12-10 09:07

Att jag har hyffsad koll beror på att jag bor på kanten av kroppefjäll och har mycket med skog där uppe så jag är nästan dagligen sär uppe o jobbar.
Har sett en hel del genom åren där uppe inte ens lsts spårare är där uppe i skogarna änn jag.
Att vi dessutom vet att det finns 2st revir där kanske beror på att vissa observationer är samtidiga på norr/söder delen.
Och en av anledningarna att jag/vi inte rapporterar alla observationer beror på att det varje gång börjar synas alla möjliga konstiga bilar/typer där.
Jag har inte byggt mina timmerbil/skogsvägar där för att så kallade vargmuppar ska trafikera på dom ni har inte bidragit med ett gruskorn till dom!

27. Ok, Dalle,

2009-12-09 18:18

så gör vi. Vi ska jaga i vinter. Kanske det är så att ju fler som anmäler sig till jakten kan innebära en sorts manifestation. Det kan stärka oss.
Som sagt, vi är inte eniga i allt, men i grunden vill vi ju bevara jakten, och det är vi ju iaf eniga om.
Jag tror också på att vi tjänar på att ta till oss våra likheter, jägare emellan, istället för att leta upp det vi inte är överens om. DET tror jag vi alla kommer att tjäna mycket på.
:-)

26. Jag gör mitt bästa Kalle...

2009-12-09 14:44

För att påverka ,det är därför jag debatterar här.
Vore jag kunde helt nöjd kunde jag ha "ryckt på axlarna" och struntat i kommentarer här.
Men nu är det inte så, jag säger vad jag tycker.
Och jag gör det på det sätt som jag tror gör mest nytta för jägaren Dalle, och andra jägare i landet.
Jag tror inte att en rent rovdjursfientlig hållning utåt från jägarhåll är något vi kan tjäna något på.
Om jag nu skall lägga lite av min tid framför datorn, i stället för i skogen försöker jag komma med något konstruktivt som kan leda till något.
Och detta något skall vara realistiskta mål, inte utopier.
Vi kan väl börja med att jaga varg i vinter?

25. :-)

2009-12-09 11:29

Dalle, min vän, ja, du, jag VET sannerligen inte hur det ser ut med jakten om tio år, men med lite fantasi, så finns det några olika scenarier, vart och ett produkter av olika vägval gjorda av de som bestämmer, majoriteten.
Vad jag vill ha sagt är att det vi gör nu får betydelse i framtiden, ju klokare val nu, desto bättre resultat längre fram. Ju mer vi kan påverka dessa val, åt den riktning som gynnar oss som jägare, djurhållare och landsbygdsbefolkning desto bättre, eller hur?
Människorna som lyckats få till vargjakten, behöver stöd, de behöver bevis för vad vargförekomsten ställer till med, de behöver högljudda protester i sin portfölj när de ska förhandla. Den som håller tyst lär aldrig få till något, det här är tjuv o rackarspel, som all politik, och omvägen runt hjärnan som du utrycker det, är just till för att hitta blottor o argument, inte för att det alltid är det smartaste, men att man kommer så nära sin vilja som möjligt.
Din inställning uppfattar jag som killen som, rycker på axlarna och låter storebror bestämma, var med och påverka Dalle, det är enda möjligheten, hjälp våra förtroendevalda, låt din röst höras i andra sammanhang än här. För jag antar att du vill försvara jakten mot dem som vill ta den ifrån oss. Se det lite längre, det handlar inte bara om vargens vara eller icke.
Vi må tycka olika i sakfrågor, men aldrig stå passiva vid sidan och tycka utan att vi gör allt för att påverka.
Om jag skakar galler om tio år, har jag gjort något som makten uppfattar som olagligt, det är en viss skillnad, det är många som skakat galler genom tiderna som uppfattats annorlunda när tiden hunnit ifatt.
Ha en riktigt trevlig dag, du också :-)

24. Kalle...

2009-12-09 09:39

Inget fel på dina reflektioner, det är dina åsikter, välkommen att framföra dom, nu över till några kommentarer till dessa och vad jag tror.

Om vi som jägare, och jag skriver som jägare, enbart hade framhävt vargens farlighet och vargens konkurerande om viltet i skogarna hade vi ALDRIG varit där vi är i dag, nu valde vi en annan strategi, det borde du vara glad för ,annars hade vi inte haft någon jakt alls i vinter.

Du borde vara glad för att människorna som jobbat för vargjakten har tänkt till lite, och låtit orden tagit omvägen om hjärnan innan dom passerade ut.
Du borde vara glad att allt som framförts inte har framförts i ren frustration, utan, vad jag tror och hoppas genomtänkt, och med ett klart mål i sikte.
Om tio år påstår du dig veta var vi är...jag lever här och nu, idag 2010. Och vad jag VET är, att vi kommer att jaga varg 2011.

Om en stor majoritet av folket om tio år anser att stora rovdjur bör utrotas, så har vi inga rovdjur om tio år.
Om vi har ett "jaktparti", eller landsbyggdsparti i riksdagen om tio år, beror på hur folket röstar.
Om du "skakar galler" om tio år Kalle, har du gjort något olagligt.
Jag avslutar med dessa 3 sanningar.
Ha en trevlig dag.

23. Hasse, Gunnar, A.K.A.R

2009-12-09 09:38

Om ni nu har bättre koll på vargläget på Kroppefjäll än vad länsstyrelsen har. Hur kommer det sig då att ni har så olika uppgifter om antalet? Det är ju ett spann mellan 13-26 individer enligt er. En viss skillnad. Undrar vilka som har noll koll! 3 revir på en yta av knappt 2.5 kvadratmil, det måste va något för Guiness rekordbok. Om ni tar reda på lite fakta om hur stora reviren är och hur långt vargen kan vandra på ett dygn så kommer ni troligtvis fram till att Kroppefjäll är ett och samma revir.
A.K.A.R vad var det vi skulle fråga safariledaren från Färgelanda? Vilka uppgifter ruvar den personen på?

22. Har myndigheterna noll koll hur många vargar det finns på o i kanten av KROPPEFJÄLL ??

2009-12-09 00:03

Jag har marker och jagar både uppe på kroppefjäll och i kanterna. Jag kan intyga att det finns 2 stycken revir där uppe ett i norra 3-4 valpar+3vuxna & ett revir är 1,5mil söder om det norra vet inte exakt hur många valparna är men det är ca 5-7 valpar +2-3vuxna Allså mellan 13 till 17 vargar allså dubbelt så många som dom så kallade förståsigpåarna säger/vet!!

21. W...!

2009-12-09 00:02

Du var mig en baddare att veta och kunna, din övertro och förmåga saknar inga gränser, 500 vargar ja med den utvecklingen som är nu och NTV+LSTs utvärderingar så är vi där om ett par år...! Att sanningen är så svår att aceptera, att du inte hör till de som är innsatta i vargbeståndet på nämnda Kroppefjäll, med områden runt om som neråt Bredfjäll med flera förstår man, men synas och finnas till det vill du...! Vi som ser och möter dessa skövlare och djurdråpare vet hur de sammverkar och de kadaver man hittar belyser sanningen om var de finns och även i stort antalet också. Du kan tänka dig jaga varg när det finns ett visst antal, tror du att det är säkert att sätta fötterna i skogen då, tror inte att du är någon jägare för det första och för det andra så gör du dig bara märvärdig för du har hittat en tråd att spy ut lite galla över oss som ser och har innsett fakta runt LST svartmålning om ja just Kroppefjälls vargar...! Med din fantasi så är det nog de 500 vid juletiden. Så det är tur att TOMTEN med sina RENAR är luft burna annars skulle han inte komma fram till de som bor runt nämnda ställen...!

20. Svar till W

2009-12-09 00:02

Du verkar vara dubbelt V = vilseledd
Skillnaden mellan fakta och uppskattning är timmar i naturen. Nära vargarna, så nära att de går att räkna!
Det är något W aldrig får uppleva, då du verkar leva i villfarelse i dubbel bemärkning.
Wake up ! det är strax 2010

19. W

2009-12-08 19:41

Du GÖR svaret enkelt. För dej. Egentligen tycker jag att ditt inlägg inte är värt att besvara...
Redan i skolan "körde" vi för att ha missuppfattat ämnet, men den regeln kanske inte fanns på din tid?
Har du verkligen inget eget att komma med. Är du för dåligt påläst, eller? I vilken stad bor du, bäste herre?)18. "Respons"

2009-12-08 19:21

Svaret är mycket enkelt. Ingen är tvingad till vargjakt, det är ett fritt val. Men eftersom det är du och dina kompisar som vill decimera stammen så är det självklart ni som skall göra jobbet (el. städningen som du kallar jakten). Jag och mina kompisar vill inte decimera stammen och därför gör vi följdaktligen inte det heller. Du är välkommen att följa mitt exempel och låta bli. Jag kan tänka mig att jaga vargen om några år när stammen kommit över de 500 individer som alltid varit målet.
Fast vem vet? Med takten som alla proffs här nedanför forsätter att "uppskatta" så är nog vargarna på Kroppefjäll allena 500st innan jul. ;)

17. Dalle

2009-12-08 19:20

Som medlem i det du kallar fobikerklubben, ser jag mig nödsakad att i deomokratisk ordning yttra mig en smula, hoppas det är ok?
Jag såg på en annan tråd att du var inbegripen i en het debatt om olika typer av jakt, här hemma och utomlands, vem som var bäst jägare osv.
För mig är det så här:
Om tio år har löshundsjakten minimerats till ett fåtal entusiaster som fortsätter riskera sina hundar, för att de vägrar ge upp den jaktform de älskar över allt annat. Jakthundsraserna för en förtvinad tillvaro i skuggan av de stora städerna.
Om tio år har vi kanske 3 000 vargar i Sverige, vi har redan upplevt dödsfall/svåra skador på människa orsakade av varg.
Jägarkåren blir allt tunnare för vart år som går, att det helt enkelt blir för lite jaktbart vilt. Jakten blir allt mer ifrågasatt, utav miljörörelse och natur"älskare". Vi ser embryot till statliga jägare, som får till uppdrag att ta hand om viltolyckor o dyl. Allmogejakten blir alltmer ifrågasatt, och kommer inte längre att tillhöra markägaren. Krafter som idag slåss för vargen, vinner seger efter seger i riksdagen, allt enligt majoritetsbeslut.
Naturen tillhör alla, även den ev. jakten, proklamerar dom redan idag.
Om tio år är det inte längre frågan om vilken jakt man tycker bäst om, om tio år är det jakten som sådan som ifrågasätts. Då grälar ingen längre på jaktsajter om vargar eller om jaktformer. Då kanske vi är några stycken som skakar galler för att vi slåss för det vi tror på. Om tio år befinner sig den småskaliga djurhållningen i kris, besättningar bakom eltråd fungerar bara på skrivbordet, kulturarv o liknande viftas bort med ett hånleende. Så Dalle, så illa kan det gå, har du hört talas om att "mota Olle i grind". Det är ofta det bästa sättet att nå dit man vill. Utan det motstånd mot vargen som trots allt nått politikernas öron, hade vi inte fått jakt i vinter, var så säker.
Det pågår ett spel utanför jaktsajterna, där somliga av de som skriver här har gjort ett beundrandsvärt arbete, faktiskt för oss alla, är det någon som ska ha en fjäder i hatten så är det dom. För jag vet att du är så intelligent att du förstår att om inga protester hörts, hade det heller inte blivit någon vargjakt.

Jag kanske har helt fel, om tio år kanske vi har ett parti i riksdagen som snappat upp känslorna på landsbygden, som kan ställa landsbygdens krav mot den disneyfierade värld vi lever i. Om tio år kanske staten rentav stöttar produktion av miljövänligt viltkött, politiker som förstår att miljötänket börjar lokalt där nere bland gräsrötterna. Vargen finns säkert kvar någonstans, kanske i hägn, kanske långt ute i obygderna. Jaktintresset blir viktigt igen för att motivera människor att leva och verka på landsbygden. Kanske vi rentav blir fler jägare, till allas glädje, det finns plats för många mer.
Om tio år vet vi hur det gick.

16. Äntligen talas det sanning

2009-12-08 19:01

A.K.A.R , Lars och Gunnar
Tack för att ni bryter tystnaden och äntligen visar hur det egentligen ser ut
Vi som lever runt fjället och anat och spekulerat, får nu våra farhågor besannade.
Man blir så grymt förbannad och matt av denna politik som bedrivits kring vargen. Att det finns mer än 20 har vi väl alla för länge sedan förstått, men att flockarna nu regelrätt utrotar allt vilt är kriminellt.
Låt Länsstyrelsen stå till ansvars för denna avskyvärda handling!!

15. vargjakt

2009-12-08 18:32

Hoppas ni har i färskt minne vad jag skrev i morse där jag uppmanade er att ha ögon och öron öppna. Nu har lst bekräftat ett revirmarkerande vargpar i Lillhärdal. Och ni kan vara säkra på att det kommer mera från Jämtland / Härjedalen. my mer!!

14. Jag måste få fråga;

2009-12-08 18:32

jag bor i vargområde och man behöver inte vara anmärkningsvärt begåvad för att inse att dom (vargarna) är många. Skadan dom ställer till vet vi nu tillräckligt om, även om det säkert finns mer... Men detta till trots; tills för några veckor sedan var jag övertygad om att jakt, och intensiv jakt är det rätta. Men jag tror att jag har ändrat uppfattning! Varför ska vi som är berörda städa upp efter något som vi aldrig bett om att få? Räcker det inte med att vi får ta konsekvenserna en gång. Ska vi behöva göra det två gånger? Särskilt om tilldelningen inte blir stor nog att ge önskad effekt. Vore det inte bättre om dom som är skyldiga till dagens situation i vargområden själva får städa? Varför ska dom helt plötsligt söka (och få) jägares och ortsbefolkningens hjälp (även om det förstås inte kallas hjälp om dom beskriver det själva)Jag är inte jägare och mina frågor är uppriktiga, så jag hoppas att någon vill svara.

13. NAMN-SIGNATUR...!

2009-12-08 17:15

Under Gunnar på Kroppefjäll ska vara.

A.K.A.R. 14:35 och inte A.K.A.K.

Ursäkta misstaget...!

12. Landsortsbefolkningen är delad

2009-12-08 17:15

Det finns de som bor i stadsplanlagt område och därigenom inte besväras av varg. Om en varg slog sig ner där skulle skyddsjakt vara ett faktum innan många dagar har gått. Det är ungefär 80% av landsortsbefolkning.
De övriga 20% vill absolut inte ha varg i sitt närområde men de försvinner i statistiken när Umeå ställer sina frågor. Man ser nämligen omsorgsfullt till att undvika att de som drabbas är i majoritet bland de tillfrågade.
Naturligtvis kommer vi att mer varg sommaren 2010 än 2009.
Förresten hur många hundar i Västra Götaland vågar spåra varg? Jakt utan tillgång till kapabel spårhund är inte tillåten.

11. Gunnar och A.K.A.K och alla övriga !

2009-12-08 17:14

Jag jagar och är i naturen på sydvästra sidan av Kroppefjäll sedan 1998.
Tyvärr är det så att Länsstyrelsen och andra organisationer, tillsamans med sitt eget ihopsatta nätverk av fundamentalister inte vill höra sanningen eller ta del av fakta.
Otaliga är de gånger vi stött på vargspårare i marken. Dom smyger omkring som "pappenheimare" och tycker det är mest pinsamt när dom blir tilltalade. Undviker att dela information och förklarar att de färska spår om 2-7 individer dom just följer med säkerhet lika väl kan vara hundar!!!
Det är så till den milda grad förvridet och genomskinligt, vad myndighetens representanter egentligen vill uppnå, att vi som älskar natur och djur, sdan år bara kan skratta åt denna "teater".
Jag har vid ett flertal tillfällen varit i närkontakt med vargarna, och min erfarenhet är att Kroppefjällsvargarna inte är onormalt aggressiva mot löshund. De har haft tillräckligt med föda att ta av, tills NU. Det är däremot uppenbart att födan tagit slut på allvar, då vargarna t.o.m inte längre skyr att besöka grillplaser,stugor eller parkeringsplatserna för bilar. Dom visar inga tecken längre på skygghet eller vilt beteende.
Vi har informerat om de olika grupper av vargar som vi lärt känna och observerat under åren. Dessa har explosionsartat förökat sig i antal, och dom visar inga tecken på att bilda nya revir. Snarare har det bildats stora flockar istället.
Myndigheten avfärdar dessa informationer, och vill inte lyssna.
Varför?
Det står väl klart som kristall, varför människor som egentligen skall arbeta för staten/sverige/folket, men som så uppenbart har en egen ideologi/vision om en vargpolitik fjärran från regeringens/folkets. Dessa personer bedriver i mina ögon en form av anarki som jag personligen anser kan liknas med olagligt uppsåt att skada annan.
Jag skulle vilja veta vad LS ansvariga tänker när dom anser att Kroppefjälls revir består av 8 individer??? I helgen kom flocken från Hallesjön travandes över Vänerstångsmossen, dom var 11 stycken till antalet. 5 valpar i kolonn.
I detta läge som Dalsland befinner sig, där ansvariga ignorerat fakta och signaler, medvetet under åren. Nu har det fullständigt spårat ur, både vad gäller antal och storlek på revir. Det patetiska i denna beska bägare är att dom fortsätter på sin förljugna väg, och tydligen är det lagligt? Eller?
Det finns långt mer än 20 vargar på Kroppefjäll, vi som är där vet lika väl om det som LS och dess fundamentalister.

10. Det löser inte alla problem...

2009-12-08 17:12

Nej det gör det inte, men en bra början är det, glöm inte utgångsläget.
Glöm inte hur det såg ut för bara några månader sedan.
Massor av folk här, främst då i "fobikerklubben" idiotförklarade mig och några andra här fram till för bara några veckor sedan.
Glöm inte det.
"Vi kommer aldrig att få jaga varg"
"Du är naiv om du tror att du skall jaga varg i vinter"
Nu har vi ett beslut, resultatet av beslutet får vi vänta på, men bättre kommer det att bli, det är jag helt säker på.
Jag har hela tiden trott på en tilldelning runt 40 djur, och så ser det ut att bli.
Eftersom jag då troligen kommer att få följdfrågan, hur många jag hoppats på, kan jag passa på att svara direkt: runt 100.
Jag anser mig relativt nöjd ändå, att vi får börja var viktigast.

Nu återstår förberedelserna.
Använd nu tiden fram till jaktstart för att planera så bra som möjligt, för att optimera resultatet för oss som jagar och för att skapa en någorlunda samlad inställning.
Kasta inte bort tiden på rent gnäll om tilldelningar och eventuella skeenden i framtiden, det kan väl ändå ingen avgöra i dag?
Vi får börja beskatta vargstammen nu, inte f-n kan detta beslut innebära några försämringar för oss?

9. GUNNAR PÅ

2009-12-08 14:51

Kroppefjäll bara att instämma i den räkning du summerat förutom att Buxåsen ska ha fått 7 valpar i år, det innefattar att det finns mins 26 vargar bara runt och på Kroppefjäll...! Vad som är på Dalskog-Åmotfors ytterligare minst6-7 Ed som redan nämnts så har vi Bohus- Göteborgs kanten ytterligare ett 20 tal och sedan de strövargar så vist finns det betydligt mer varg en som de eminänta på LST i V Götaland med R.A. i spetsen vet om...! Fråga bara den safari ledare från Färgelanda som ordnar turist safarie för varg dels i månsken dels i sommar ljus. Orädda är de också skenatacker har de hunnit med så nog är de allerta minnsam...! Skärpning i att kunna använda räkne snurran rätt, en påbyggnads kurs skulle nog inte skada. Även koll på innrapporteringen i varg obs, samt även de allmäna samtalen i bygderna...!

8. Till anonym – krama vidare

2009-12-08 13:19

Du säger att majoriteten vill ha varg?
Om du t.o.m. är så feg att du anonymt påstår detta, utan belägg eller fakta som bevis, utan gömmer dig bakom en minoritets anonymitet, då är det riktigt riktigt illa ställt med er organisation!
Om du kommer med belägg som för debatten framåt, eller fakta som i dialogform kan samtals kring, då är din kommentar berättigad. Att kasta ur sig flosklar liknande din är mest patetiskt.

7. Länsstyrelsens SVEK mot vanligt folk !

2009-12-08 13:14

8 vargar skjutas i hela länet, har den matematiskt begåvade Robert Andersson kommit fram till? Därtill skrivs att hela Kroppefjällsreviret eller i andra hand norra Ed reviret avskjutas !!
Det finns ju minst 19 vargar bara på Kroppefjäll, och detta är Robert Andersson och hans " räkna rätt" kamrater fullt medvetna om. De 9 vargar som har revir direkt vid St. HAllesjön, som hela sommaren och hösten visat sig för LS, vargfantaster och lokalbefolkningen, borde väl räknas som ett revir??? Det revir som sedan 1999 etablerat sig vid Buxåsen, som alltid haft minst 2 valpar, och i år likaså, är ytterligare ett känt och säkert Kroppefjällsrevir, som ALLA känner till.
I naturskyddsområdet mot Högsäter finns ytterligare ett revir om 3 vuxna och 2 valpar som ALLA känner till. Jag kan fortsätta räkna upp kända vargrevir tills LS och Robert Andersson förmodligen sätter i halsen. MINST 19 kända vargar är etablerade endast på Kroppefjäll, och detta är tyvärr inget som går att mörka längre.
I sanningens namn och för befolkningens rätt till existens, men inte minst för vilt&faunas lika rätt till överlevnad, MÅSTE regeringen ta tag i denna katastrofala situation av maktmissbruk och felinformationer från LS och NVV sida.
Att ljuga befolkningen rätt upp i ansiktet och påstå att 8 vargar räcker för att vara på rätt sida de 210 vargar som skall återstå i landet, är inte bara ett hån och regelrätt lögn. Det är ett slutgiltligt bevis från LS sida att dom arbetar med egen agenda, och detta måste väl ändå vara straffbart?
Nu hade LS chansen att nå dialog med lokalbefolkningen och de drabbade. man valde återigen att glida ner i sumpen av mörkerläggning, politik och förbannad lögn.
Fortsätt så Robert Andersson ! Du kommer få många fler kamrater i framtiden skall du se, som vill hjälpa till med information och sakkunskap.....

Har LS inget ansvar alls att leva upp till, ställer sig frågan till förnuftiga människor som brutalt ser hur LS kör över fakta och rätt.

6. Vargjakt

2009-12-08 13:12

Det skall ske avlysningsjakt i hela landet. Alla län skall få vara med och skjuta varg rakt av, något annat är inte acceptabelt. Låter man vissa län stå utanför så kommer varg stammen att explodera så gå inte på samma taktik som med lodjursjakten. Alla jägare ska få möjlighet att jaga rovdjuren utan att hålla på att registrera sig, vi har ju redan vapenlicens och jägarexamen.

5. Chasse lilla

2009-12-08 13:12

varför fråga du?
Därför att vi, majoriteten av Landsortsbefolkningen VILL ha varg. Är det så svårt att förstå?

4. Helt rätt !!!

2009-12-08 10:32

Att ta bort hela OCH ALLA REVIR !!!
Varför skall landsortsbefolkningen behöva dras med denna miljömuppsparasit.
Detta fungerar inte i ett modernt samhälle. BORT MED SKITEN NU !!

3. Vargjakt

2009-12-08 10:02

Helt rätt att ta bort hela revir.

2. Vargjakt

2009-12-08 09:28

Håller med wilsons matte. varför ska man tillåtas utsättas för den här typen av förtryck bara för att man är bonde jägare el same? Det kommer med samma säkerhet som tidigare att visa sig att det är my my mer varg än vad länsstyrelsen informerar allmänheten om. Så alla håll ögonen öppna i vinter så ska ni få se något!!! I jämtland fanns det i sep 3-4 vargar enligt länsstyrelsen!! När snön nu börjar falla kommer sanningen som vi jägare vetat länge. Glöm inte min kommentar nu!!

1. vilddjur

2009-12-08 01:53

Om man skulle diskutera mängdlära i vargdebatten, så ser det ut så här.Om det finns endast en fårgrupp i ett län, och de fåren blir rivna...anses det som en stor förlust.Om det finns hundra fårgrupper i ett län, och en fårgrupp blir rivna...så anses det som en mindre förlust...och man kan hänvisa till att det inte är ett normalt betende eftersom bara en av hundra blivit drabbad av vargen...därför att det finns så många fårgrupper kontra den enda vargen.Förlusten för den fårägare som blivit drabbad oavsett mängdläran är densamma.Var finns respekten i detta land för den enskilda människans rättigheter till ett värdigt liv och självbestämmanderätt.Det kallas också förtryck..Ingen bör godtyckligt berövas sin egendom,där fåren är inräknade.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB