• Älgskadefondsföreningen

Hit går jägarnas pengar

AktuelltPublicerad: 2011-12-06 14:32

Jägareförbundet får två miljoner mindre i statsbidrag för att man inte längre ställer upp på regeringens vargpolitik. Men får jägarorganisationerna statsbidrag? Nä, det är pengar som landets jägare betalat in och som staten bara omfördelar.

Pengarna det handlar om kommer från den så kallade viltvårdsfonden, som uppgår till cirka 90 miljoner kronor. Det är landets jägare som betalar till fonden med sina jaktkortsavgifter.
Staten tar sedan hand om pengarna och fördelar slantarna till bland annat Svenska Jägareförbundet (SJF), Jägarnas Riksförbund (JRF), Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

JRF-anslag avgörs i januari
Hur mycket pengar Jägarnas Riksförbund kommer att få för nästa år är ännu inte klart, utan avgörs i januari.
Av de 90 miljoner kronor som jägarna betalat för nästa år kommer 57 miljoner tillbaka till någon av jägarorganisationerna, då SJF får 50,5 miljoner och JRF 6,4 miljoner kronor.
Det ska nämnas att siffrorna för 2012 bygger på prognoser, då de bland annat är beroende av medlemsutvecklingen.
Här är några andra exempel på hur pengarna i viltvårdsfonden används förutom till jägareorganisationerna.

Driften av jaktkortsregistret
Till Naturvårdsverkets viltforskning går 17,5 miljoner medan verkets drift av jaktkorts- och jägareexamensregistren kostar fem miljoner kronor.
SVA får drygt tre miljoner för att undersöka döda djur medan Naturskyddsföreningen får 500 000 kronor för tre projekt för utrotningshotade arter.
Eftersom polisen beslutar att statens vilt ska spåras, dödas och omhändertas avsätts 700 000 kronor till det. Naturvårdsverkets IT-portal till stöd för älgförvaltningen får fem miljoner.
Skogsstyrelsen får två miljoner för inventering av skog och älg medan 200 000 kronor går till SLU:s studier av brunbjörnens predation på älgkalv.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Tack, Jan Bratt

2011-12-09 08:54

Ett enda gods kan få ut 4,5 millioner varje år,sammanlagt 13 milliarder varje år i bidrag till jordbruk och boskapsskötsel.
Rennäringen fick 60 millioner för rovdjursrivna djur.
Så boskapsskötarna i hela Norra Sverige. (50% av Sveriges yta) får ut tillsammans vad 13 gods i Skåne får. Ändå är det rennäringen som lever av bidrag, enligt vissa.
Konstigt. Kan det vara så att man tycker att det skulle vara väldigt bekvämt om man själv kunde fortsätta att exploatera natur och skaffa sig välfärd och välstånd och samtidigt tycka - ha ett tyckande - att det är folket i norr som är skyldiga att bevara biologisk mångfald. Då kan man liksom både äta kakan och ändå ha den kvar. Men att man lite skäms över varför just dom ska vara skyldiga att bevara, när man själv inte är det. Så är det enklast att börja med nån sorts "vi och dom"-känsla. Att raljera över "dom". "Dom" lever av bidrag, "dom" är bara några jävla jägare, "dom" äter kött för sitt höga nöjes skull men "vi" för att överleva o.s.v. Kan det vara så??

13. Cicki det blir så lätt....

2011-12-09 08:53

en höna av en fjäder när man utan analys av fakta vidarebefodrar saker som man "hört". Djurhållare, i detta fallet Samerna "tjänar" inget på rovdjursrivna renar, den rovdjursersättning djurhållare får uppgår förnärvarande inte till det verkliga och faktiska värdet. Alltså blir varje rovdjursrivet tamdjur en reell FÖRLUST för den som har detta som uppehälle, plus den merkostnad i arbetstimmar, utan ersättning som tillförs djurhållarens arbetsdag. Schablonbeloppet för rovrivna renar är tio år gammalt och således blir de ekonomiska FÖRLUSTERNA större och större för varje år och i en ständigt ökad rovförekommst bidrar till gigantiska belopp.
Ersättningen för rovrivna renar uppgår idag till 62 milj Kr , försäljning av Renkött till 76 milj Kr. Skulle alla rovrivna renar få växa till sig till slakt skulle marknadsvärdet vara 4 ggr högre en ersättningen de får.
Alltså skulle Samernas intäkter utan rovrivna Renar vara 324 milj Kr mot nuvarande 138 milj Kr. KOSTNADEN som Samerna själva har för rovdjuren är 186 milj Kr.
Är du lockad av en sådan balansräkning i dina inkommster ???enbart för att en minoritet vill påverka din vardag till det sämre ??

Tips för framtiden : innan du skriver , säger eller på annat sätt vill påvisa något : analysera, ta reda på fakta och lägg fram din åsikt på ett sakligt sätt, utan vinklingar och förvanskningar. Då vinner du respekt och slipper alla, idagsläget motiverade påhopp.

12. Svar till Bella Donna

2011-12-07 17:02

Fallavgifter för älg går till Länstyrelsens administration och om markägaren vill ha fallgift också så får man betala även denne.

11. Mats J.

2011-12-07 10:53

De största godsen får ungefär ca 4,5 miljoner var årligen av det s.k EU-bidraget. Hela EU-bidraget hamnar på ca 700 miljarder av vilket Sveriges 70.000 gårdar får dela på 13 miljarder.
Förövrigt vill jag inte lägga ett öre av min jaktkortsavgift till SNF. Vi borde få bättre kontroll över dessa pengar.

10. Vi tvingas betala för att bli av med jakten

2011-12-07 10:53

Vi betalar snällt jaktkorten, staten tar pengarna och köper våra jaktorganisationer. Dom anställda på respektive organisation tackar, tiger och tar emot blodspengarna. Det tryggar deras fortsätta anställning. (Utan pengar ingen lön, inget jobb.)
Det är inte långt kvar innan dom som skall föra jägarnas talan har sålt all jakt, på grund av rädslan att mista sitt jobb.

9. Nr 1

2011-12-07 10:00

Samer tjänar alltså mer på vargar än renskötsel!
Otroligt, när ska dom inse själva att de faktiskt är "vanliga" bönder, som får bidrag precis som de i södra Sverige som det hackas på?

8. Är det lagligt?

2011-12-07 09:20

Är det egentligen lagligt att göra som staten i detta fallet, kan man punktbeskatta en viss skara människor med ett fritidsintresse och sen fördela dom som man önskar?
Är det inte rimligt att de som betalar själva får bestämma hur fördelningen skall vara i så fall?

7. Finansierar jägarna sin egen undergång?

2011-12-07 09:19

Ger vi pengar till naturskyddsföroreningen?

6. Jaktfråga

2011-12-07 09:19

Vart går fällavgifterna? Används till vad?

5. Samerna får inte...

2011-12-07 09:19

Förlåt, jag menade inte så. Jag menade vad dessa rovdjur kostar staten och andra "betalare". Men det finns ju pengar - hur mycket som helst. Caremas 3 "vd:ar" fick över 130 miljoner.

4. #1

2011-12-07 09:19

Hur mycket EU-stöd får storgodsen i Skåne och södra Sverige, och vad får dom ut för sina produkter??
PS. Sluta att betala det statliga jaktkortet för fan. Det var från början en frivillig avgift för att gynna jakten. Idag betalar vi till jakthatare = Naturskyddsförening och Naturvårdsverk. Varför ska vi betala våra motståndare??

3. Mikael Karlsson skulle visst ha en slant han också

2011-12-06 17:04

Men det var ju glädjande att Fredin och Alhem blev utan. Fast det står ju "fördelar slantarna till bland annat", så de kanske får av de pengarna också.
Naturvårdsverkets viltforskning handlar nog till stor del om införandet av varg. Vi betalar för att de skall jävlas med oss.

2. Samerna får...

2011-12-06 16:23

...inte ett öre från viltvårdsfonden. Det samerna för i sin rovdjursersättning kommer från skattemedel, vilket INTE viltvårdsfondens medel gör.

1. Samerna får...

2011-12-06 15:47

Samerna får 60 miljoner för rovdjurstagna renar. Själva köttförsäljningen ger 16 miljoner. Allt enligt "Oddasat" måndag 4 dec.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB