• Allmogejakt

Höga skadestånd för att döda värdefulla vargar

AktuelltPublicerad: 2012-04-24 11:47

Naturvårdsverket ska begära höga skadestånd för att stävja att stora rovdjur dödas illegalt.
Skadeståndssumman ska bland annat baseras på ”avelsvärdet” hos det dödade djuret och hos den inavlade svenska vargstammen varierar värdet från noll till flera miljoner kronor.

Det var i samband med rättegången mot två män som är misstänkta för att i Arjeplogsfjällen ha dödat en järv med snöskoter som Naturvårdsverket begärde 24 000 kronor i skadestånd för järven.
Enligt Ruona Burman på Naturvårdsverket har man bestämt sig för att i framtiden begära skadestånd när det är fråga om grovt jaktbrott.
Frågan är dock när det blir aktuellt med skadestånd. Allt illegalt dödande av stora rovdjur klassas idag per automatik som grovt jaktbrott. Om domstolen anser att det inte var befogat att skjuta ett rovdjur med stöd av paragraf 28 kan skytten dömas för grovt jaktbrott.

Beroende på situationen
Christer Jarlås är miljöåklagare som brukar driva mål om jaktbrott.
– Skadestånd ska inte gälla när det handlar om den typen av fall då man fredar tamdjur utan enbart när det är ett medvetet borttagande av rovdjur med avsikt att ingen ska få veta något, säger han.
Frågan är då hur Naturvårdsverket ska kunna räkna fram storleken på skadeståndet man ska begära för ett illegalt dödat djur.
Enligt Ruona Burman ska summan baseras på förvaltningskostnaden, naturvärdet och avelsvärdet för det aktuella djuret, något som inte är helt enkelt.

Svårt att beräkna avelsvärde
Exempelvis när det gäller varg är frågan starkt knutet till vilken genetisk bakgrund vargindividen har. En stor del av den svenska vargstammen saknar i princip avelsvärde då den är resultatet av syskonparningar eller parningar mellan andra mycket nära släktingar. I de flesta andra fall av avel skulle individer med en sådan genetisk bakgrund sakna avelsvärde.
Förra vinterns licensjakt som till stora delar var inriktad på de mest inavlade individerna innebar i praktiken en förbättring av vargen genetisk status då andelen svårt inavlade individer minskades. Att inavlade individer tas bort kan alltså vara positivt för stammen ur genetisk synpunkt.
– Tack vare att licensjakten var inriktad på de mest inavlade individerna innebar jakten att inavelsgraden sänktes från 27 till 25 procent, säger vargforskaren Olof Liberg.

Oklart hur det ska räknas
Men hur Naturvårdsverket i framtiden ska kunna beräkna värdet på en inavlad respektive en genetisk frisk varg är oklart.
– Vi vet ännu inte hur vi ska göra beräkningen då frågan är mycket komplex, säger Ruona Burman.
Enligt åklagare Christer Jarlås ska ett skadestånd baseras på värdet av vad som förstörts.
– Det är precis som om du slår sönder en bil. Skadeståndet kan variera från nästan ingenting till miljonbelopp beroende på vad det är för bil du slår sönder, säger han.
I ett tänkt exempel skulle exempelvis den finsk-ryska flyttvargstiken som flyttats tre gånger hamna på en förvaltningskostnad på ungefär 1,5 miljoner kronor.
Eftersom tiken dessutom har nya gener har hon också ett stort avelsvärde. Hur stort är dock svårt att beräkna.

"Blir godtyckliga"
– Alla beräkningar blir mycket godtyckliga. Ett sätt kan ju vara att titta på vad det skulle kosta att ta hit en ny tik, säger Olof Liberg.
Om det har kostat cirka en halv miljon kronor varje gång tiken flyttats från renbeteslandet söderut är en kostnad på två miljoner knappas tilltagen i överkant om en varg fångas i Ryssland-Finland och efter karantän flyttas till Sverige.
Det skulle innebära att den finsk-ryska flyttiken skulle betinga ett sammanlagt förvaltnings- och avelsvärde på cirka 3,5 miljoner kronor.
Men mot resonemanget finns även invändningar.
– Vargtiken ännu inte bildat par och kommit in i aveln och därför har hon ännu inget verkligt avelsvärde, säger Olof Liberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

63. helt rätt 52:an

2012-05-02 08:57

håller med fullständigt detta vore något för lrf jrf sjf att bita i
när det gäller skadestånds anspråket, tas check ?

62. Utlokalisera naturvårdverket

2012-04-30 09:34

Utlokalisera Naturvårdsverket till värkligheten.
Dela upp dom i 4 regioner,
Kiruna
Östersund
Karlstad alt. Falun
Växjö

Dom måste helt klart bort från storstaden där det inte finns någon natur att bevara

61. Ersättning

2012-04-29 15:00

Skadestånd kan väl vara vad man betalar för 10 mördade människor.
Anna lind var ju värd 50,000- per barn.
Grattis till ert omdöme

60. nr 56 Besviken

2012-04-28 21:28

"Utrota" är ett ord som ofta misstolkas och missbrukas, speciellt av kramarsidan för att vilseleda i vargfrågan.
Utrotning innebär att alla exemplar av en tex djurart i världen är döda.
Visst tog vi bort vissa skadedjur i Sverige men vi utrotade inte arten. Isåfall hade väl varken varg eller vildsvin kunnat återinplanterats...

59. 56

2012-04-28 14:44

Du glömde att vi fått tillbaka vildsvinet också. Till vilken nytta kan man undra för speciellt gott att äta är det inte och det bara bökar sönder där det far fram.

58. Intressant skadeståndsfråga, djurvän.

2012-04-28 14:44

Den dagen som vargen tar en människan, blir ersättningen olika beroende på ålder, kön och yrken. Då lär det bli en låg ersättning för en äldre lantbrukarhustru. Men det är ju fel, det är ju nästan så att man skulle kunna rödlista henne istället. Eller? Det blir säkert en hög ersättning för en 30-årig, färdigutbildad manlig akademiker.

57. Besviken i 56.

2012-04-27 17:30

Den frågan har nuvarande och tidigare ansvariga för rovdjursförvaltningen på naturvåldsvärket och politikerna i riksdag och regeringen inget svar på.

Det borde de, och detta faktum betyder att de inte vet vad de leker med.

56. Varför bara vargen?

2012-04-27 17:02

Det finns många arter vi utrotat för att det passade oss människor i Sverige!
Varför är det bara vargen som ska återplanteras?

55. Svenska vargar ??

2012-04-27 08:39

Alla som följt vargarnas tillväxt från första åren i norra Värmland kan säkert hålla sig för skratt när avelsvärden diskuteras. Finns säkert inte många människor idag som med någon uns av kunskap beträffande rovdjuren kan påstå att vi har en svensk vargstam. De här första vargarna är insvepta i ett mörker av frågetecken beträffande härkomsten. Vi kan ju inte förvänta oss att någon kliver fram och berättar hur det egentligen gick till då vargar "från ingenstans" dök upp i norra Värmland. Allt talar för en olaglig handling. Detta har ingen från myndigheters sida varit intresserad över att klarlägga. Inavelsbekymret som vi kunnat läsa om, den var redan redovisad i Rapport från Projekt VARG 1976,alltså innan vargarna dök upp här. På sid. 26 i rapporten beskrivs erbjudande från sovjetiskt håll om Estniska vargar.
Idag är redovisningen i Rapport från Projekt VARG lika aktuell som den var i tiden då den redovisades inför planerna för återinförande av varg i Sverige.
Jag tar helt avstånd från olagligheter oavsett i vilken form, men det känns olustigt kring vargarna så länge som sanningen inte kommit upppå bordet beträffande härkomsten.

54. Miljöförstöring.

2012-04-27 08:39

Visst passar begreppet som hand i handske på företeelsen varg i kulturlandskap. Vargen förstör miljön och livsglädjen. Mest passande är en anmälan till Miljödepartementet.

53. Extrapengar

2012-04-26 08:52

Det är dags att miljöministern städar upp i sina sandlådor. Problemet är att ministern sitter i samma sandlådor. Nästa steg är dödsstraff även om man kör på den med bilen...man börjar fundera om Gustav Wasa har återuppstått.

52. Tack det samma!

2012-04-26 08:51

Jag rekomenderar alla markägare i varglänen att begära skadestånd av naturvårdsverket för sjunkande fastighetsvärden! man har beräknat att 10-15% av fastighetsvärdet ligger i jaktvärden

51. Djurvän

2012-04-26 08:50

Skyddade djur säger du. Av vem är de skyddade, och varför? Jag anser, och fler med mig, att vargen inte är skyddsvärd för fem öre. Den ska bort från landet. Helt bort. Den finns i tillräcklig numerär som art betraktad. Vad gör du för de djur som är riktigt utrotningshotade? Du och dina gelikar skulle lika gärna TRO att det finns varg i Sverige för ni kommer aldrig någonsin att märka någon skillnad, allt eftersom er närvaro i naturen är lika sällsynt som en Gävlebo som blinkar i en rondell...

50. Djurvän ???? Djur-O-vän?

2012-04-26 08:49

Du glömde nämna IKEA som skövlar vargarnas rätta bitop i Karelen.Urskogarna där träden stått orörda sedan istiden och där vargarna kan leva utan att komma i konflikt med civilisationen. Hur mycket pengar fick WWF för att hålla tyst? 35 miljoner?
Om du hittar en tusenlapp på marken. Stoppar du den i fickan då eller låter du den ligga och plockar på dig några vackra gamla fjolårslöv istället, därför att du tycker att dom är värdefullare. Pengar får världen att snurra. Tror du att du räddar rödlistade arter tex vargen genom släppa ut den i fäbohagen? Tror du att du räddar biologisk mångfald genom att lyncha de människor som lever mest miljövänligt i dagens samhälle? Det största hotet mot en rik natur är när människor avskärmas ifrån att leva nära sin natur och miljö. Bor på landet gör man för att hålla tamdjur eller odla sin mark.

49. Värde???

2012-04-26 08:49

Nästan 100% av Sveriges hundar är FAMILJEMEDLEMMAR. Dit räknas även man/hustru och barn. Hur värderar man familjemedlemmar? Hundar och katter är inte "bara" husdjur utan de bor inomhus tillsammans med ägaren (för det mesta, undantag finns alltid).

48. Skadestånd - helt fel.

2012-04-26 08:49

Hög tid att bryta mot EU:s art/habitat/miljö regler. Med avsikt hamna inför EU:s domstol. Där kan rovdjurens ekonomiska och övriga skadeverkningar för befolkningen tas upp, vilket inte görs nu i EU. Politisk vilja att skydda befolkningen saknas i Sverige, vad blir då de drabbades naturliga respons?

47. Djurvän

2012-04-26 08:48

Ingen utav regnbågens alla färger ger vargen något värde. Det är klarlagt sedan länge att det är i nödvärn som rovdjur dödas. Liljelund bubblade om att ta bort dumheter. Inte att lägga till ytterligare. Helt laglydiga människor riskerar därför ännu mer tråkigheter. Med stora samhällskostnader till följd. Och till vilken nytta?

46. nr 42 Djurvän

2012-04-26 08:48

Hur kan du jämföra skadestånd mellan människor och skadedjur?

45. Nr 8, avelsvärde

2012-04-26 08:48

550000 i avelsvärde på en tvåårig gråhund!!!? Nu måste du väl ändå fått med en nolla för mycket. Visa mig den som har försäkrat sin hund för detta belopp. Hur många kullar tar du förresten på dina tikar?

För övrigt förstår jag inte vad alla är så upprörda över. Om nu jägarna är emot illegal jakt är det väl bara bra att packet som ger resten av jägarkåren dåligt rykte får ett ordentligt straff? Och det är ju knappast så att någon tvingar en att skjuta varg illegalt. Vill ni inte betala så är det bara att låta bli.

44. Tvärtom, jägarhatare!

2012-04-26 08:48

Det borde vara så att man fick BETALT för att döda ett skadedjur som vargen. "Det kanske är så att man måste ta till sådana summor för att få vissa att inse att man inte dödar skyddade djur" utan att det är skadedjur det är frågan om. Vargen är ju per definition ett skadedjur, den är också en invasiv främmande art i det svenska kulturlandskapet som bör bekämpas med betydligt högre frenesi än t.ex. mårdhunden.

43. Avelsvärdet på hund

2012-04-26 08:47

Kommer vi få ut avelsvärdet på våra hundar...?

42. Skadestånd!

2012-04-25 15:27

Vad betalas det ut för skadestånd till efterlevande som förlorat ett barn, förälder osv i en jaktolycka? Skidåkaren, vad är han värd? Bärplockaren?
Någon skriver att det är perverst att man kräver stora skadestånd då man medvetet dödar ett rödlistat djur. Det kanske är så att man måste ta till sådana summor för att få vissa att inse att man inte dödar skyddade djur. Girigheten är antagligen lättast att komma åt när moralen uteblir. Sedan är det väl självklart att andra skadestånd, som ni nämner här, också bör ligga betydligt högre. Men det är inte vargens fel utan politikernas.

41. snälla

2012-04-25 13:27

kungen hjälp din befolkning

40. Enkel ekvation

2012-04-25 13:27

Det är bra att dom hittar ett "pris" på "deras" gulliga djur.
För priset dom får fram, måste ju bli gånger 10 för alla lantbrukare och jägare när dom blir av med sina djur. För båda blir ju av med sina tamdjur, dom bör väl vara värda MINST 10 gånger mer än en hybridart! (som egentligen inte har nåt i vår fauna att göra)

39. Jag vill oxå ha skadestånd!

2012-04-25 13:27

För att jag har varg på mina marker jag har förlorat 75% av jaktvärdet på. Blir rätt så stora pengar om vi privata markägare ska kräva ersättning för intrång i jaktvärdet på fastigheterna. I mitt fall skulle det röra sig om ca 36000:- per år i förlorat fastighetsvärde

38. Naturvårdsverkets Hybris

2012-04-25 10:40

Som sagt denna hybris började när Bjärvall tog över rodret, ca 20år sen, och nu tuffar det på med hans egenhändigt skapta ekosofbroilers. Värdera vargar högre än människor, jag har sagt det förut. Demokratins Diktatur.
Antar väl att då måste vara fritt fram för markägare, fårfarmare, jägare, fastighetsägare, jaktarrangörer osv att sammanställa minskade fastighetsvärden, jaktenvärden osv. Sen skicka en lagomt saltat, precis i enlighet med NVV:s riktinjer, stämning till moder Svea.
Var är politikerna som skall ta dessa fundamentalister på NVV i örat. Sitter dom och gömmer sig på sina kontor och skyddar sig under EU flaggan. Erlandsson och Ek, det är dags att jobba NU.
Montera ner NVV dom har förverkat allt förtroende. Starta om och anställ forskare som beter sig som forskare och inte som nu- Man vet knappt om det är NVV, Naturskyddsförening eller Rovdjursförening som uttalat sig.
Nä f-n är vad man känner.

37. Och vargen styr utvecklingen. inte NVV

2012-04-25 10:39

Varje gång NVV klampar in på områden som berör rättsäkerhet, likhet inför lagen och förankring i folks rättsuppfattning så blir det nästan overkligt. Är det på riktigt, ett svenskt statligt departement som agerar eller något Kafka skrivit?
Vad detta beror på att det blivit så kan vi spekulera i. Att grunden är total avsaknad av politiskt ledarskap är ju tydligt. Förvaltningens egna dolda agendor, en stor dos maktfullkomlighet, okunnighet, akademiskt flockbeteende och på vägen havererat personligt omdöme ingår säkert oxå i receptet. Nu ser man att det även kryddas med en stor dos desperation.
De verkar ha det jobbigt.

36. Renrasigt !!

2012-04-25 08:50

Hur kan man tala om avelsvärde? Det är ju bara byrackor och bastarder som springer som springer runt i våra skogar! Hundblandningar och inavel är vad det är. Men det är ju inte så konstigt att dom vill ha stora skadestånd för illegalt dödade vargar så mycket pengar dom har lagt ut på vargarnas flygresor.

35. Det koster å vära kar!

2012-04-25 08:50

Ja dette må bli en gavepakke til alle hundeeiere og ikke minst de med fe hold som mister sine dyr!

Modellen må väre lik for alle skulle en tro?

34. Slutsatsen av Libergs helt riktiga slutsats:

2012-04-25 08:49

att varje avlivad varg sänker inavelsgraden är helt riktig - min slutsats av detta är att: avliva alla frilevande vargar så är inavelsgraden noll. Skjut bort alla djurparksvargar som är lika inavlade som dom frilevande och ersätt dessa med importerade ryska vargar. Problemen är lösta - vargkramarna kan ta med sig kaffekorgen och åka till djurparken, betala inträde och titta på hur en renrasig varg ser ut. Men det är nog säkrast att DNA-testa dom i fyra led så man är säker på att inte herr Bologov varit framme och dom som hitills har tagit alla konsekvenser av en frilevande vargstam kan återgå till att förvalta både frilevande djur, tamboskap och hundar och slippa ha ångest och oroskänslor varje gång man ser till boskap eller släpper en hund lös. Det finns bara ett alternativ och det är noll vargar utanför hägn.

33. BRÅ sågar resonemanget.

2012-04-25 08:49

Brottsförebyggande rådet sågar NVV's resonemang redan i rapporten 2007:22. Det är helt sanslöst att den rapporten inte ingår i rovdjursutredningen. BRÅ anser att den straffskala som finns redan nu saknar legitimitet och bör anpassas nedåt till realistiska påföljder. Skadestånd på hundratusentals kronor kommer bara att öka misstron mot myndigheter och öka polariseringen. Vidare anser BRÅ att §28 måste göras enklare och tydligare till skyttens förmån. Att, som nu ofta sker, beslagta vapnet och misstänka den som skyddat sina djur för grovt jaktbrott är kränkande och leder i förlängningen till ytterligare misstro mot myndigheterna och legitimiteten hos regelverket luckras upp.
Varför tar inte den ena statliga myndigheten (NVV + Liljelund) lärdom av vad en annan myndighet (BRÅ) redan utrett till stora kostnader?
Rovdjurspolitiken står inför ett totalhaveri. Det skall bli intressant att beskåda förfallet.

32. Om det stämmer

2012-04-25 08:48

det jag har fått höra att vargarna i flera revir är inplanterade kan man ju fråga sig vad vi ska stämma staten på i förlorat jaktvärde, inköpta hundar, arrenden etc etc.
Men självklart alla fem revir runt där jag bor dom har ju kommit till naturligt allt annat vore ju befängt, eller?

31. Men hållå

2012-04-25 08:48

Vart är vi på väg... nu skall vargen värderas långt mycket mera än en människas liv vart ända in i helskotta är vi på väg, vad har vi för sorts myndighetspersoner, politiker m.m. som är totalt verklighetsfrämmande vad som sker omvärden månde säkert undra vad som sker i lilla sverige där vargen sätts i första rum, de gamla i sina gravar helspinner säkert i sina gravar

30. Helt perverst !

2012-04-25 08:48

Att värdera djur högre än människor är ju rent vidrigt. Varje byråkrat som ger uttryck för sådana tankar borde omedelbart avskedas. Anhöriga till en mördad människa får som regel 50-75 000. Inget djur är värt ens i närheten av detta. Skäms NVV !

29. Bra!

2012-04-25 08:48

Jag menar det. Bra, för detta är ytterligare ett steg mot total utrotning av ryssvargen i vårt land. När tjänstemän som SKA arbeta för oss skattebetalare gör det motsatta då slår det bakut så småningom tro inget annat.

Det behövs en rejäl upprensning i det tjänstemannastyre vi har fått i Sverige. Ju fler som inser detta ju snabbare blir vi av med det.

28. Äntligen

2012-04-25 08:48

ett erkännande att den "svenska" defekta inavlade vargen saknar avelsvärde.
I och med borde det bli lätt att värdera rysshybriderna då de varken är hotade och dessutom jagas mot skottpengar...
Ryssarna skrattar nog hela vägen till banken för varje sålt skadedjur till Sverige ;)27. Olof

2012-04-25 08:47

Den gula tiken har väl för böveln inget avelsvärde. Hon är ju inte ens 100% varg och dessutom har hon ju fel färg. Dessutom har hon icke önskvärt beteende annars hade hon ju inte behövts flyttas och den kostnaden kan du heller inte räkna med för den är ju pga era misstag från början till slut.

26. Avelsvärde

2012-04-25 08:47

Undrar om det är olika värde på människor betr ursprung, ras, avelsvärde osv när de avlider ??
En varg är väl för f..n en varg, björn en björn osv !
Det är löjeväckande att man ens orkar göra utredningar om dyligt-gratis eller ?

25. Precis, Hampe arbetssökande, just så.

2012-04-25 08:46

I dina tankebanor tänker också jag. ”Enligt Ruona Burman ska summan baseras på förvaltningskostnaden, ” och resonemanget därefter är bland det mest korkade argument jag läst. Av kommentarerna i tråden så är vi flera som tycker likadant. Om förnuftet får råda blir sanningen den som ”Hampe arbetssökande” skriver, varje dödad varg är en ekonomisk vinst för samhället. Att alls tillskriva den gulröda hybridtiken ett värde är helt sanslöst, den är ju inte ens rastypisk.

24. ...tanke till eftertanke...

2012-04-25 08:46

...jag skulle se deras "utspel" som försök till införande av ett styrmedel från deras del, för att begränsa andvändningen av §28.
Som på sikt kommer att öka med växande vargstam och som "de" ser på det, så får under inga omständigheter genetiskt "viktiga" vargar, med "hjälp" av § 28n tas ur dager...

23. Rovdjursvansinnet

2012-04-25 08:46

Sparka alla tjänstemän på NVV. Jordbruksverket kan ta över.

22. Nu till larsson

2012-04-25 08:45

Håller med dig fullständigt,var är vi på väg

21. Den kloke

2012-04-25 08:45

Stockholmaren stal mina ord. Det finns inget värde i vargen. Lite svårt att försvara en bot i ena handen och skyddsjakt i den andra. Tror heller inte på att man köpa folk i nödvärn.

20. Bra betalt

2012-04-24 15:56

Om man räknar om det i rena skattepengar borde staten tjäna någon miljon på varje bortskjuten varg om man som skytt då fick 20%av det du kan man ju livnära sig på vargjakt skapar jobb o trivsel på samma gång

19. ?

2012-04-24 15:52

Jag vill inte få min hund dödad eller sargad av varken vargar eller andra hundokunniga hundägares hundar. Mina hundar är ovärderliga! mina hundars värde går inte att värdera i pengar. Mina hundar är min kärlek, min livskvalite, min hobby, mitt liv...mitt allt. Hur skall någon annan kunna sätta ett värde på "min unika relation" till mina hundar. Jag är trött på att bli kränkt på ett sätt som strider mot de mänskliga rättigheterna. Hoppas att vissa svenskar inte tar efter kinesernas relation och åsikter om hundar...något som buntas ihop och flås levande....

18. Uppochnervända världen

2012-04-24 14:48

Vargen är ett skadedjur utan något som helst avelsvärde. Tvärtom är det så att man bör få ersättning för att eliminera djur som gör så pass stor skada som vargen gör. Det bevisas ju också gång efter annan att vargen inte har något positivt värde, utan tvärtom, genom att man lägger ned stora pengar för att avliva dem vid skyddsjakter. Allt mänskligt sunt förnuft visar att vargen ENDAST representerar kostnader, INGA värden.
När en varg dödas är det en KOSTNAD som försvinner, inte ett värde.

Detta fattar alla som drabbas av varg och har någon som helst kunskap om vad konsekvenserna av vargetableringar i Sverige innebär.
NVV verkar i sann diktatorisk och folkfientlig anda helt bortse från detta och istället agera tvärt om.
Denna myndighet lär få allt lägre förtroende ju mer dumheter och människofientliga åtgärder de försöker genomföra. Nu kommer "miljötalibanernas" rätta ansikte fram: Kör över människorna, skapa mer problem för människorna, vargen är min gud som jag nu kan använda för att förstöra för de förhatliga människorna som bara förstör naturen... Fullkomligt vansinne!

17. Skadestånd

2012-04-24 14:48

Det blir en något konstig situation om NVV tillåts att ta ut skadestånd för att en varg skjuts.
Då måste det rimligen vara så att vi tamdjursägare tar ut den ersättning som våra djur är värda. ELLER hur???
Den ersättning som betalas ut idag till de som mist sina djur är så långt ifrån det värde som de betingar. Men vi lever ju under packets diktatur så det är väl inget att hoppas på.
Den enskilde djurägaren förmodas att stå mössan i hand när byket kommer på besök.

16. Skadestånd

2012-04-24 14:48

Konstgt att staten kan få skadestånd, när privata inte kan få det.

Ingen ersättning
Eftersom hjortar räknas som vilt även när de föds upp inne i ett hägn utgår ingen statlig ersättning för dessa djur, vilket innebär ett stort ekonomiskt avbräck för djurägaren.

http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2012/03/Skyddsjakt-pa-lodjur-pagar-i-Blekinge-1.19956/

15. Olof Liberg

2012-04-24 14:47

Om du läser detta skulle jag vara intresserad av den matematiska akrobatik som leder dig fram till att inavelsgraden minskade från 27 till 25 procent.
Som jag ser det och med ledning av den klagosång över vår katastrofalt dåliga vargstam man hela tiden hör måste det väl vara en välgärning att man skjuter bort dem.
Jag kan heller inte förstå varför det skulle vara bättre med 3000 katastrofalt dåliga vargar än med 210.
Jag får säga att jag är lycklig över att vara riksjägare och tillskyndare till beslutet att vi inte skall ha några vargar alls utanför djurparkerna

14. Inför lagen är alla lika! eller?

2012-04-24 14:45

Hur kommer dom fram till en pengasumma då det gäller naturvärdet? när skogsbolaget kör sönder rödlistade arter och förstör biotoper och dödar förutsättningarna till arters överlevnad...hur mycket blir dom då skadeståndsskyldiga? vad kostar det att döda andra habitatskyddade djur?

13. I

2012-04-24 14:45

Karelen där får man 1000 kr när man skjuter en varg

12. Hoppas

2012-04-24 14:45

att dom räknar på samma sätt när det gäller avelsvärdet på våra inhemska hundar också samt på andra utrotningshotade djurarter som finns i ett fåtal kvar av,t.e.x gästrike fåret.

11. Jaha

2012-04-24 14:45

Då gäller det att ha en bra advokat. Om vissa kan få fallet nedlagt när de tror att en Golden Retriever är en hjort, så borde det inte vara några problem om man tror det är en Laika eller Schäfer.

I vilket fall så kan det inte bli så dyrt om man skjuter vargen på farstubron.

10. Då bör samma sak gälla dödade tamdjur!!

2012-04-24 14:44

Dvs att man tar med meriteringar, beräknat avelsvärde och inte att förglömma värdet av rekreation, familjenärhet och liknande!
Tror det kan bli riktigt dyrt för NVV

9. Skadestånd

2012-04-24 14:43

Det kanske är OK under förutsättning att staten ersätter ALL skada vargen skapar såsom avelsvärdet av rivna djur, försämrade fastighetsvärden, värdet av utebliven jakt, omsättningsminskningar i jakthandeln med kringhandel som bil- hund- etc., stängsling inklusive arbete för underhåll mm. mm.

Kom igen staten! Skadestånd kan aldrig vara ensidiga.

8. avelsvärde

2012-04-24 14:43

Då får dom också betala ut motsvarande värde på våra jakthundar!!!
Ex en 2 årig meriterad Gråhunds tik borde då ha ett avelsvärde värde på c:a 550 000:-

7. Vad kan vi då

2012-04-24 14:43

räkna med att Rouna Burman betalar i skadestånd för en vargdödad jaktchampion? Eller en avelstacka?

6. ...å vem värderar mig och oss då...

2012-04-24 14:43

Ersättning eller skadestånd?
Vem ska värdera oss och våra djur på ett objektivt sätt?
Vi har ju i närstående tid flera dödsfall och skador på människor orsakade av rovdjur, även på särskilt skyddsvärda kreatur och husdjur.
Det va en skogsarbetare i Orsa trakterna som hölls med röjningsarbete, sågen gick å gick å ut kom det en björn och anföll honom så han nästa kunde kasta in hatten, (ursäkta ironin J S)
Men är han inte ett exempel på att de uppgifter som nu det skrivs om i artikeln, att de inte är överensstämmande med verkligheten..
Vad är prislappen för en människa som skadas eller dödas av ett rovdjur?
I det nämnda fallet 0 Kr...
Vad är prislappen på ett barns liv eller skador när det inträffar...
Är det så det nämnda förslagen gåpr igenom. då vill jag att ni säger i från i hop med mig denna gång, jag kommer ingen stanns själv. Nu får det va nog på lekstugan...

5. Kan inte stämma

2012-04-24 14:43

Vi kan inte fortsätta att värdera djur högre än vad vi värderar människor. Detta kommer definitivt att skapa ett förakt mot både varg och politiker.Vart är vi på väg?

4. Nu

2012-04-24 14:42

har proppen gått! Och detta skall vara folk, som borde ha något vett och sans kvar. Då kan man väl förvänta sig att staten betalar ut full ersättning för vargdödade eller skadade så att de inte kan användas i avel vad gäller hundar och tamboskap. En fullmeriterad älghund lär väl kosta 150-200.000:-
Jag säger som dom gör i På spåret: "Vart är vi på väg?"
Nej till frilevande varg!

3. Mer kostnader...

2012-04-24 14:42

så ska återigen skattebetalarna belastas med kostnaden för myndigheternas kalkylerande om vad en varg - som få vill ha inpå knutarna - är "värd".
Jag vill se ett estimat på en normalvargs värde jmf en medelålders misshandlad person som råkat ut för ett ungdomsgäng...

2. Oansvarig hantering...

2012-04-24 14:42

av "värdesaker ". En dyrgrip på 3 500 000 SEK som utan pejl som omöjliggör övervakning.

Alternativet med pejl hade inneburit att vid vistelse i renskötselområdet framtvingat NVV till jordfästning av 3,5 millar!

Hade jag varit ägare till RÖD Ferrari värd 3,5 miljon skulle den blivit inlåst varjr kväll, med dubbla lås !

1. Nu får dom för f-n ge sig

2012-04-24 14:42

Kommentarer överflödiga

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons