• Pinewood

Högsta instans avgör vargfrågan

AktuelltPublicerad: 2015-01-28 10:15

Nu ska frågan om vargföreningar har rätt att överklaga jaktbeslut avgöras i högsta instans. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade vid tiotiden på onsdagen prövningstillstånd.

Däremot avslår domstolen kravet på inhibition, att pågående vargjakt ska stoppas.
Högsta förvaltningsdomstolens ja till prövningstillstånd innebär att Sverige prejudicerande dom som visar hur mycket vargföreningarna kan stoppa jakt i domstol.

Jakten stoppades
Det var föreningen Nordulv som överklagade att jaktbeslut fattade hos länsstyrelserna bara kan överklagas till Naturvårdsverket. Förvaltningsdomstolen fann det tveksamt om den ordningen är överensstämmande med Århuskonventionen och EU-rätt. Jakten stoppades.

Kammarrätten upphävde stoppet
Efter överklagan från bland andra Jägarna Riksförbund upphävde dock Kammarrätten i Göteborg Förvaltningsdomstolens dom och jakten fick dra igång.

Högsta instans avgör
Högsta förvaltningsdomstolen får årligen in cirka 8 000 överklagningar. I ungefär två procent av fallen ger beviljas prövningstillstånd.
Högsta förvaltningsdomstolen ska nu, en gång för alla, avgöra om jaktärenden ska kunna överklagas till domstol.
Prövningen gäller endast överklagandet om jaktbeslutet för Värmland.
Men saken handlar också om Örebro län, eftersom beslut och överklagande var identiska i de båda fallen. Domstolen tar därför bara ställning i det ena fallet.
För Örebro län innebär det att jakten i de två norareviren kan fortsätta till och med den 15 februari eller tills den tolfte vargen är fälld.
Även i Dalarna pågår jakten fram till 15 februari, eller tills totalt åtta vargar fällts. Fem har fällts hittills.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Saknar beslut

2015-01-30 08:28

Onsdag var dagen för Högsta Förvaltningsdomstolens beslut om överklagan av vargjakten. Vad blev det av detta? Saknar beslutet på denna sida.

7. Kolla Jäv!

2015-01-29 08:46

Nu måste juristerna som ska besluta om detta kollas upp för jäv så vi inte får ett miljöaktivistbeslut igen. Rätten ska vara objektiv och inte "gilla" WWF och "röda vargar" på Facebook tex.

6. Demokrati?

2015-01-29 08:46

Bäste Fd älghundsägare. Demokrati innebär att vi vart fjärde år väljer folkets representanter till Sveriges Riksdag. De fattar sedan ett stort antal politiska beslut varje år. De besluten kan normalt inte överklagas; Riksdagen är ju vår högsta beslutande församling. Är vi inte nöjda med besluten så får vi rösta på annat parti vi nästa val.
Däremot fattar våra myndigheter också ett stort antal beslut varje år. De kan normalt överklagas av de som är sakägare, d v s på något sätt berörda av beslutet. Ett undantag är den s.k. Århuskonventionen som ger Miljöorganisationer av minst viss storlek rätt att överklaga beslut i miljöfrågor, utan att vara sakägare.
Sen kan man undra var gränsen går för vad som är en miljöfråga. Kan man överklaga beslut om vargjakt så kan man väl också överklaga en rad andra jaktbeslut? Och vilka andra beslut kan röra en "miljöfråga"? Definitionen kan tööööjas. Är det rimligt?

5. FD Älghundsägare

2015-01-29 08:46

Vad menar du? Har du haft en ras som enl nedärvning jagar älg, som sällskapshund eller har du haft en ras som du jagat med i detta fallet älg?

4. Överklaga?

2015-01-28 18:56

Vart ska gränsen gå för överklagan av politiska beslut? Vem ska bestämma vilka beslut som man ska kunna överklaga. Vi lever ju i en demokrati så. Då måste man kunna överklaga alla politiska beslut.

3. Er dette enden på sirkuset?

2015-01-28 17:07

Blir det ikke mere sirkus på dette området så er det vel bare resten igjen?
LST og NVV burde da kanskje starte forvaltningen etter at vi har sett at antallet dyr er langt større enn forventet???

2. det bör bli

2015-01-28 17:06

förbjudet för små föreningar utan sakägare att överklaga politiska beslut så länge de ej deltar ekonomiskt i frågan....som det är nu är ju de drabbade utsatta både mentalt och ekonomiskt medans värnarsidan gnuggar händerna av förtjusning....tänk om det bildas små föreningar på alla teman i syfte att sätta käppar i hjulet för allt och alla..dags att statuera exempel

1. Spännande!

2015-01-28 13:25

För oss som förstår att vargstammen måste förvaltas är utgången förstås viktigt,men för vargextremisterna är detta beslut kanske helt avgörande för deras möjlighet att påverka och sabotera i framtiden (på laglig väg)
Det kan vara så att dom bränt alla broar nu,vilket vore otroligt roligt

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons