• Pinewood

Höll dialogmöte om viltvård

AktuelltPublicerad: 2016-09-19 09:43

I Värmland arrangerade länsstyrelsen en heldag om vilt i lördags, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

Mötet hölls på hotell Selma Spa i Sunne och när länsstyrelsen höll ett dialogmöte mellan berörda parter luftades många kritiska frågor.
– Tillsammans med Naturvårdsverket har ni bedrivit världens bästa rovdjursuppfödning! Hur mycket rovdjur ska vi ha, finns det plats för fler i Värmland, sade en deltagare.
Maria Falkevik, vilthandläggare och rovdjursansvarig på länsstyrelsen, svarade att det inte är länsstyrelsen som bestämmer.
– Det finns miniminivåer. Utifrån rovdjurens perspektiv finns mycket plats, utifrån ett mänskligt perspektiv ser det väldigt olika ut. Viltfrågan måste hanteras på ett konstruktivt sätt och bygga på fakta och bred samverkan, svarade Maria Falkevik.

Jakten på älg en het fråga
Älgjakten fick en central plats i diskussionerna.
– De senaste fyra åren har avskjutningen halverats i länet. Förra årets mål låg på drygt 4 000 älgar. Vi når inte de uppsatta målen, mellan 70 och 80 procent skjuts årligen. Strövargar kan vara en förklaring till glappet. Vi har medvetet gått ut och manat till försiktighet eftersom vi inte vill skjuta för många älgar, sa Johan Stedt, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.
– För en lyckad älgförvaltning krävs att inventeringar görs regelbundet och att planerna återspeglar verkligheten. Planerna medger en marginal på tio procent upp eller ner, inte mer, sa Maria Falkevik.

Vargens vara eller icke vara diskuterades
Under mötet pratade man även om vargen och dess verkningar. Erik Forsberg, styrelseledamot i LRF, framhöll att det är en för hög koncentration av varg och att fårproduktionen lämnar länet.
Jan Bergstam, representant för naturvårdsintresset, menar att vargen borde ha en självklar plats.
– Hur ska vi kunna komma överens om att alla arter har sin givna plats i vår fauna? Jägarna har en dold agenda, de vill inte ha någon varg i Värmland, sa Jan Bergstam på mötet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Ursäkta Smålandsjägaren

2016-09-20 13:14

men jag förstår inte riktigt vad du menar med ' högt utbildade företrädare'. De har inte ens begåvats med sunt förnuft.

5. Värmland

2016-09-20 12:01

Det är en stor lekstuga som får äga rum i Värmland med det vilda, naturen och de
invånare som finns. Vi har nu facit vad som skall ske med alla landskap och efter-
som allt bara fortsätter med politikerna vid ett herrelöst roder så vet troligen ingen vad som blir det slutliga resultatet - inte ens våra högt utbildade företrädare.

4. Intressant

2016-09-19 17:18

att Jan Bergstam nämner dolda agendor. Vad jag vet har inte jägarna några dolda agendor. Vi vill inte ha illegalt inplanterade varghybrider i våra marker alls. Det har vi väl varit öppna med hela tiden. De som har dolda agendor är väl miljömupparna och deras lejda politiker som inte kan stå för sina handlingar öppet!

3. # Hästeva

2016-09-19 16:35

Förstår hur du tänker men tack vare Jan Bergstam och hans gelikars inställning till jägarkåren har inte vargen någon framtid i våra skogar, tro mig. Bättre vore om de och andra ansvariga i sakfrågan för länge sedan lyssnat till drabbade människor ute i bygderna. Då hadde det kanske gått att skapa ett samförstånd. Men som det ser ut i dag är det bara att glömma.

2. Lycka till Maria Falkevik!

2016-09-19 16:00

Om inte de som säger sig företräda naturvårdsintresset har någon annan representant att sända till dessa samförståndsmöten så blir det inte lätt.
Representanten talar om dolda agendor. "På sig själv känner man andra" var det någon som sa.
Citatet som följer är saxat från ett dokument som representanten känner väl till men som han väldigt sällan talar högt om.
Maria behöver "bara" hitta en lösning på hur de som lever på den värmländska landsbygden ska leva i samförstånd med en rovdjursstam där:
Citat: "Naturliga cykliska variationer, där stammarna av rovdjur och bytesdjur varierar och påverkar varandra, skalleftersträvas. Detta skeende är naturligtvis beroende av flera andra faktorer – inte minst mänsklig tolerans, rovdjurens skadeverkningar etc. Den mänskliga påverkan i detta skeende skall minimeras, men den kan naturligtvis aldrig uteslutas."
Än så länge har vi bara sett första, andra och antagligen skymtat starten av den tredje fasen av dessa "naturliga cykler".
- rovdjurstammen växer ohämmat tack vare gott om både plats och mat
- stammarna av bytesdjur börjar minska p.g.a (för) hög total predation
- det börjar lokalt/regionalt att bli trångt och lite dåligt med mat

Jag avvundas definitivt inte de som har får och/eller jagar i Värmland och som vill utnyttja Sveriges mest naturvänliga kött när vi ser det som kommer i fas fyra, fem och sex.
Räck upp handen de som tror att Maria lyckas.

1. Tur..

2016-09-19 12:22

..att Jan Bergstam är så öppen med att han inte vill ha någon jakt och inget svenskt jordbruk (med djur i alla fall).

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB