• Pinewood

Hoppar av betesprojekt

AktuelltPublicerad: 2013-05-18 06:46

På grund av rovdjurspolitiken hoppar LRF-basen i Dalarna, Martin Moraeus, av ett naturbetesprojekt. 
– Det osäkra läget och bristen på besked vad gäller rovdjurspolitiken gör att man bör fundera på om det i dagsläget är ansvarsfullt att uppmuntra våra medlemmar att öka antalet betande djur här i Dalarna, säger Martin Moraeus till Dalarnas Tidningar.

Vice ordförande i LRF Dalarna, Martin Moraeus, lämnar nu sitt uppdrag som medverkande i länsstyrelsens naturbetesprojekt. Projektet syftar till att öka antalet betande djur på naturbetesmarker och att arealerna för naturbeten ska ökas.
– Det är den rådande osäkerheten om den framtida rovdjurspolitiken, som gör att jag i dagsläget inte kan vara med i ett projekt som ska uppmuntra våra medlemmar att öka antalet betesdjur, säger Martin Moraeus till Dalarnas Tidningar.

”Känns fel”
Martin Moraeus menar att det inte känns rätt att delta i projektet mer eftersom det är känt vilka problem som rovdjuren orsakar för djurägare som håller djur på bete. Han vill att organisationens medlemmar ska få veta vad som gäller kring rovdjurspolitiken inom den närmaste framtiden.

Inga besked om rovdjuren
Vi vill naturligtvis veta spelreglerna om man ska göra en satsning på att röja mark för bete. I dagsläget har vi en hyfsad uppfattning om vad alliansen anser, men om det blir en ny regering efter valet, har vi ingen aning om vad som kommer att ske. Vi har inte fått något besked från S-V-MP vad de vill med rovdjurspolitiken. Med den osäkerheten som grund kan jag inte fortsätta att uppmana LRF:s medlemmar att öka antalet djur på naturmetesmarker, säger Martin Moraeus till Dalarnas Tidningar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Anders Ekholm.

2013-05-19 16:48

Har vid ett tidigare tillfälle påpekat i dagspressen påpekat att det finns en § 28 att luta sig emot som djurägare därför skall djurägare inte klaga, att inte förstå att av dygnets 24 timmar det fodras vara exakt på plats vid rätt tillfälle tyder på ett omdöme som brister på det grövsta därmed är mitt omdöme om A Ekholm kungjort för gott.

13. Anders Ekholm

2013-05-19 14:28

Efterfrågan på lammkött har ökat med över 200 % under samma tid. Många har sett en möjlighet till inkomst på landsbygden även i Dalarna. Tyvärr lär de bli varse att ekofacisterna vill att vi importerar från Nya Zeeland istället. Bort med vargen och produktionstalen och marknaden kommer att mötas. Då kommer produktionen öka med ytterliggare minst 100 % i Dalarna och man får behålla de öppna markernas mångfald. Dessutom kommer det även fortsättningsvis finnas människor kvar ute i bygderna, något måste de ju leva av eller......?

12. Bra, Martin Moraeus.

2013-05-19 10:58

Nu börjar du låta som en centerpartist, av den gammla stammen. Du är inne på helt rätt linje. Vi djurägare måste sätta ner foten.

11. # 1,2,3

2013-05-19 10:58

Ingen mat? Igenväxta marker? Slå igen!!!
Ändå har antalet får i Dalarna ökat med 73 % sedan millenniumskiftet.

10. Bra markering!

2013-05-19 10:58

Detta är en resolut och bra markering som våra förbund borde tänka på, att hoppa av.
Vi som jagar har inte lyckats med mycket då vargstammen ökat varje år sedan 80-talet, det är dags att göra något radikalt.
Om de 5 organisationerna som tidigare samarbetat i försök att minska vargstammen helt sonika lämnar varje sammanträde där det finns representanter för SRF, SNF mm, markerar man kraftfullt att vi inte vill ha med dessa att göra.
Rovdjurspolitiken måste bygga på en dialog och samarbete mellan myndigheter och de som lever och verkar i områden med rovdjur.
Att kräva vargfria kommuner är också en bra markering.
På ställen nära skolor och samhällen där orädda vargar uppehåller sig får man kräva att kommuner sätter upp med lämpliga staket som man gjorde en gång i tiden och fortfarande gör i Afrika för att hålla rovdjur utanför.
Det sistnämnda är naturligtvis orealistiskt men hade rollerna varit omvända hade vi förmodligen sett konstigare förslag än så.
Nu verkar det inte hända mycket mer än att vargstammen just precis ökat med 150 individer och vi knyter vår näve i byxfickan och böjer oss.

9. Fjäder i hatten.

2013-05-19 10:58

Åt Martin M. att hoppa av projektet för snacket om att om man sitter utanför kan man inte påverka någonting nähä men dom som redan sitter där kan dom påverka något, nej inte dugg för då skulle inte dagsläget se ut som det gör idag så var vänlig och skippa det urbota omdömet. Nej istället skall allting bojkottas, man skall inte medverka i ett dugg utan staten får ta hand om sitt byk och kommer då att bli osäkra i slutändan vad som skall göras och givetvis alla skador skall anmälas om och om igen så att det hela kostar tid och pengar i massor för pengarna går åt i alla fall i nuläget, för hur folk mår skiter myndigheterna fullständigt i dagsläget dom är rädda för EU och att få dåligt rykte, givetvis förvaltningsdomstolen och dess rådgivande chef Mikael Karlsson också.

8. Bra gjort - tydlig markering

2013-05-19 10:57

Jämför detta med LRF centralt som skriver insändare tillsammans med SNF och WWF! Hur tror man att man skall få respekt för någonting när man i ena sekunden sitter med i diverse kommittéer och projekt tillsammans med "fienden", i nästa sekund försöker man framföra ett budskap. Nej, följ LRF Dalarna - gå ur allt som innehåller lst, SNF, WWF, SRF nu! Det är ju bra underligt att man kan sitta med ekofascistorganisationerna men inte klarar att samordna brukarsidan...

7. Hyfsad uppfattning

2013-05-18 16:43

Martin Moreaus,om du har en"hyfsad uppfattning om vad alliansen anser"Snälla,kan du delge oss"ute i busken"vad dom anser?
Fast det har nog ingen större betydele,så länge ingen vågar ta världens bästa Karlsson i örat.

6. Mycket tråkigt att höra.

2013-05-18 16:43

Tråkigt men fullt förståeligt att hoppa av detta projekt.
Tanken med själva projektet är mycket lovvärt, då den flora och fauna som är direkt beroende av mulbetet är enorm i sin artrikedom, men som nu är starkt hotad.
Detta stora hot mot dessa arter får frågan om vargens vara eller inte vara i landet att framstå som en fis i rymden i jämförelse, så lägg resurserna på dessa rara arter istället för på ett rovdjur som det finns mer än nog av i världen.
Men projektet, och all form av uteboskap också, är dömt att misslyckas så länge vi har vargen kvar i landet, det visste man förr och agerade därefter, men numera har folk tydligen glömt vad en frilevande vargstam innebär.
Man kan inte både äta kakan och ha den kvar som bekant..

5. Mångfald Enfald eller Framtid?

2013-05-18 16:43

Jag undrar om Liberg Bjärvall och Franzén någonsin har tänkt över vem eller vilka som till största delen stått för notan när det gäller att utfodra rovdjuren i Sverige. Franzén var ju forskare på Ottfjällets Renfarm som student på 60 talet, där det konstaterades att 30% av kalvarna årligen åts upp av rovdjur redan Då. Lon fanns till stor del enbart i norra Sverige för ett antal år sen. Levde till största delen av Samernas förlorade inkomst. En överetablering i den delen av Sverige skapade förutsättningar för utvandring till övriga delar av Landet.
Järven är fortfarande talrikast inom renbetesområdena i norra Sverige, och lever som lon till stor del av renkött. En överetablering även av den inom renbetesområdet har utmynnat i en vandring söder o österut i delar av Sverige. Björnen fanns talrikast i Härjedalen och Norra Jämtland Västerbotten och Lappland till den blev fredad och en ytterligare överetablering av en Rovdjursart drabbade rennäringen. Så nog har Samerna genom alla tider tagit ansvar för att våra Rovdjur inkl. Örn som har överlevt och kunnat översvämma övriga delar av vårt avlånga Land. Längden på landet är nog de flestas stora problem speciellt våra förtroendevalda riksdagsmän som till störst antal befinner sig söder om mitten.
Att renbetesområdet till stor del även står för ökningen av Norges I dagsläget någorlunda acceptabla rovdjursstammar förringar inte samernas uppoffringar för Rovdjuren, men försämrar Norrmännens möjligheter till djurhållning i Norr med nedläggning av mulbetesdrift där.
Jag är fullständigt övertygad om att det stora flertalet riksdagsmän och kvinnor som skall besluta om Norrlands väl och ve inte har den ringaste aning om hur renskötsel går till i dag, och vilka uppoffringar som dessa utsätts för av dagens Rovdjurspolitik, trots den allmosa som de får för rivna renar. Att sätta sig in i hur en näring fungerar fodrar att man åtminstone under minst en vecka är med och arbetar där.
Att rovdjuren numera genom Bjärvalls och Franzéns försorg , under de senare decennierna invaderat även de mellersta och södra landsdelarna får till följd att kanske Värdens förnämsta animalieproduktionen kommer att läggas ned i framtiden. Allt detta till förmån för en överstor Rovdjurspopulation.

4. Fortsatt avveckling av inhems produktion av animalier??

2013-05-18 16:42

Hur når vi framgång med vårt Nej till frilevande Varg?
På 70 talet startades en lavin som utarmat och fortfarande utarmar vår glesbyggd. Den drog undan möjligheten till jakt och fritids aktiviteter i olika former, uttag av klimatsmart viltkött och den omöjliggjorde det i stora delar av vargbältet. Älgstammen är där snart ett minne blott, med betydligt mindre uttag av klimatsmart viltkött än tidigare.
Även i stora delar av övriga Sverige har uttaget av viltkött minskat på grund av det drastiskt ökande rovdjurstrycket som haft till följd att import av diverse diskutabla köttsorter ökat.
Samekulturen med rennäring som bas går med stormsteg mot kollaps, en näring som bedrivs på halva Sveriges yta och en kultur med 1000 åriga anor, äldre än opera, teater och övriga sentida kulturer.
Lavinen startade på 70 talet av Bjärvall och Franzén, som med stor frenesi och entusiasm åtog sig att berika Sverige med rovdjur i den omfattningen att både näringar och glesbygdsbor påverkades. Dessutom har produktion av livsmedel och kultur (lantbruksproduktion, fäboddrift, renskötsel, jakt, bär och svampplockning) påverkats i mycket negativ riktning.
Påverkan, rädslan, för rovdjur har även renderat i att människor valt att flytta från drabbade områden. Skolbarn kan (får) inte vandra till och från skolan eller busshållplatsen i vissa kommuner utan eskort av föräldrar.
Hur har då dessa 2 lyckats med denna bedrift? Vi, med drygt 30 000 individer har på drygt 2 år endast lyckats med att minska eller förstöra älgjakten för mindre markägare samt minska jakttillfällena för övriga Jägare. Vi har gått med på långsiktigt hållbar förvaltning och gynnsam bevarandestatus för varg, jobbat för acceptans för vargpolitiken hos majoriteten av medborgarna på landsbygden.
Jo, de har lyckats genom att fokusera på uppgiften, skapa förutsättningar, och övertyga folk om att det de gör är bra för Sveriges befolkning och för den så kallade mångfalden.
Hur kan då vi i framtiden nå framgång med vårt beslut om att säga Nej till frilevande varg och ge oss jägare möjligheter till meningsfull jakt
Vi tror att enda vägen dit är att vår Förbundstyrelse består av kunniga, engagerade personer, med en utpräglad övertygelse i frågan, och vilja att följa de beslut som tas på årsstämmorna utan kompromisser.
Enligt vårt sätt att se det hela vilar det ett tungt ansvar på de stämmoombud som kommer till Skåne för att föra vårt Förbund framåt i dessa frågor.
Bengt Bixo
Göran Karlsson
Wincent Kvarnrud
Lotta Hassel

3. Slå igen!

2013-05-18 10:40

Avsluta all djurhållning så får alla djur och natur föreningar frakta ännu mera kött från bla. Brasilien med följd att det blir ännu mer miljö påverkan. Man undrar hur många stolar dom kan sitta på åt gången.

2. Igenväxta betesmarker?

2013-05-18 10:40

En med inflytande som förstår problemen, sådana vill vi ha fler av. Bra gjort.

1. Ont om mat?

2013-05-18 10:40

Börjar det bli ont om mat till vargarna, när länsstyrelsen vill att bönderna ska öka naturbetesområdena? Än så länge har det ju varit vargen som värnats mest. Vargen är inget bra sällskap för tamdjuren. Länsstyrelsen står nog i en "vägkorsning" nu. Intressant att se vilken väg de väljer.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons