• Allmogejakt

Hotad jaktkultur i fokus på stormöte

AktuelltPublicerad: 2010-05-31 10:34

Varken landshövdingen eller någon annan från länsstyrelsen i Dalarna deltog när Folkaktionen ny rovdjurspolitik höll ett stormöte i Skeer i Orsa den 29 maj om rovdjursproblemen i Dalarna och Värmland. Cirka 200-300 besökare lyssnade på ett tiotal föreläsare.

Freddy Kjellström, ordförande i Svenska stövarklubben, är bekymrad över att löshundsjakten är hotad.

– Det är synd att vår landshövding i Dalarna kategoriskt nekar till att vara med när vi vanliga landsbygdsbor försöker informera om vår situation på landsbygden, säger Inge Brorson sekreterare för folkaktionen i Dalarna. 


Jakten försvinner
– Här finns delegater från fäbodbrukarna och småbrukarna i Dalarna på plats samt en del delegater från hundklubbar och även stora markägare som sett sin jakt och älgstam nästan helt försvinna på grund av rovdjuren, tillägger Inge Brorson.
Både lokala politiker och riksdagsledamöter deltog dock i mötet, bland andra m-politikern Gunnel Söderberg från Mora och kristdemokraten Lennart Sacrédeus.

Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarnainformerade om förbundets rovdjurspolicy på mötet i Skeer.

Lars Karlsson representerade Orsa besparingsskog som har 76 000 hektar. Han berättade om vinterns älginventering, där det bara fanns 2,4 älgar per tusen hektar i vinterstam. 

Marknadsvärdet på jakten har försämrats för de stora skogsbolagen i området.
– Vi stora markägare förlorar miljoner i intäkter på grund av att älgstammen snart är försvunnen, säger Lars Karlsson.
Han har fört en dialog med de andra stora bolagen om de överhuvudtaget ska tillåta älgjakt längre. 

Totalt jaktförbud hos Sveaskog?
– Ansvariga på Sveaskog är inne på totalt jaktförbud ett tag. Vi kommer att tillåta ett jaktuttag på 0,4 vuxen älgtjur per tusen hektar i höst på Orsa besparingsskogs marker, förklarar Lars Karlsson.
Freddy Kjellström, ordförande i Svenska stövarklubben, vittnade om hur rovdjurspolitiken påverkat hela stövarklubbens verksamhet med ett stort medlemsbortfall de senaste åren.
– Även registreringen av stövare hos kennelklubben har sjunkit till den lägsta nivån på tio år. Detta på grund av att vargreviren återfinns i stora delar av landet, kommenterade Freddy Kjellström.

Vill förbjuda hundjakt i vargrevir
Men det som skrämmer honom mest är att Svenska Naturskyddsföreningen arbetar för att all jakt meddrivande hund skall avlysas inom befintliga vargrevir.
– Här vill man alltså helt enkelt ta bort en jaktkultur och en underbar rekreation för tusentals människor till fromma för vargen. Låt inte detta ske, uppmanade Freddy Kjellström med adress till de politiker som var närvarande.

Lars Karlsson från Orsa besparingsskog berättade om markägarnas miljonförluster på grund av rovdjurspolitiken.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

53. Dalle, total missuppfattning

2010-06-09 23:25

Om du kunde läsa innantill så skulle du se att jag skriver att rovdjurscirkusen är till men för SERIÖS forskning. I stället för att slänga pengar på helikoptrar, manskap etc. för att mäta och väga varg och björn så borde dessa pengar användas i seriös forskning, inte till sådant som endast kallar sig forskning.

52. Ännu en överdrift...

2010-06-09 11:52

Vad gör vi på månen?
Varför har vi marinbiologer, och provfiske i haven?
Varför tar vi prover på sälar och valar?
Varför bryr vi oss om hur fåglar flyger, och om ålens vandringsvägar?
Varför skall vi kartlägga älgar och andra klövdjurs vanor?
Nej, Anders, låt oss bara bry oss om våra egna intressen.
Vi koncentrerar oss på DNA och stamceller och skiter i allt annat "oviktigt"...nöjd?
Förmodligen...om det nu inte hade varit för det där med din bandmask.

51. Rovdjursforskningen är ett hot mot vår jaktkultur

2010-06-08 17:44

I ett pressmeddelande, http://mobil.svt.se/2.108068/1.2031330/lagt_fortroende_for_svensk_forskning?lid=puff_2031331&lpos=rubrik, skriver Karin Hermansson, utvecklingschef vid Vetenskap och Allmänhet, att svenskarnas förtroende för forskningen har sjunkit, bara en tredjedel har förtroende för forskning inom humaniora, emedan tre fjärdedelar har fortfarande förtroende för forskning inom medicin och teknik.
Karin Hermansson skriver att en förklaring kan vara att forskare inte "syns tillräckligt ofta och att människor har en diffus bild av vad de gör".
När det gäller rovdjursrelaterad forskning så tror jag inte detta är förklaringen, berörda har en väldigt klar bild av att denna forskning inte resulterar i något som helst vad gäller vetande, och för övrig forsknings anseende så är det en fördel om dessa ”rovdjursforskare" syns så lite som möjligt.
Man ser allt klarare tendenser till att "forskare" tar ifrån markägarna deras jakträtt genom att kalla sin helikopterjakt för "vetenskap". Denna catch & releasejakt från helikopter är grovt djurplågeri och politikerna bör stoppa denna verksamhet omgående. Något mer vetande står inte att få ifrån hur tunga och långa rovdjuren eller hur gamla de är och hur slitna klor de har mm.

50. Inget nytt..

2010-06-08 09:37

Du ger oss bara ännu ett exempel på din "insikt" och ditt "sunda förnuft"
Vargkramare? Jo du, hade du bara lite av den insikt du påstår dig ha...då hade jag klarat mig från det epitetet.

49. Gunnar i Kroppefjäll och dvärgbandmask

2010-06-08 08:46

Citat Gunnar: ”Sluta sprida klyschor om bandmask och andra parasiter som vargen skulle förgöra svensk natur med, när mårdhund och räv från söder är mycket allvarligare problem.”

Detta är ett citat jag skulle kunna förvänta mig komma från någon vargkramare typ Dalle. Men jag blir uppriktigt förvånad när du skriver detta. Menar du att dvärgbandmask och rabies inte är något problem? Sedan säger du att ”mårdhund och räv från söder är mycket allvarligare problem”, och jag antar att du menar att det troligaste är att vi får in dvärgbandmask och rabies med räv och mårdhund via Danmark. Men e. granulosus har aldrig observerats i Danmark och e. multilocularis har hittats en gång för ca 10 år sedan, det var en trafikdödad rödräv som visade sig ha parasiten. Men inga ytterligare fynd gjordes och man kom fram till att räven hade kommit till Köpenhamn med tåg från smittade områden i Tyskland och att räven dödades av en bil innan den hann sprida smittan. Man har också funnit att det är 10 gånger lättare för e. multilocularis att infektera ett vilt hunddjur jämfört med tamhund. Till den konstgjorda ön Pepparholmen har sedan Öresundsbron byggdes vare sig räv eller mårdhund tagit sig, hur lång blir då den förväntade tiden innan smittade rävar och mårdhundar simmar hela vägen till Sverige? Det står klart att risken att få in dvärgbandmask eller rabies med räv eller mårdhund via Danmark är nära nog obefintlig vilket även är praktiskt bevisat.
Ser man på situationen i öst så har e. granulosus spritt sig i Finland sedan första fyndet av cysta från e. granulosus hittades i älg 2001. Om inget görs för att hindra varg från att vandra in i Sverige från Finland så måste vi räkna med att såväl älg- som renstammen i norra Sverige kommer att smittas av e. granulosus inom något år, kanske redan i år. Sedan går det inte att stoppa masken från att invadera resten av landet. Dvärgbandmasken e. multilocularis har de senare åren spridits snabbt i Östeuropa och varg smittad av e. multilocularis har hittats i många länder, bland annat Polen, Baltikum och Ryssland. Att för en smittad varg vandra från dessa länder via Finland innebär inget stort hinder och vi måste därför räkna med att få in e. multilocularis inom ett fåtal år.
För rabies gäller ungefär det samma, i Finland har man redan gjort enstaka fynd.
Konsekvenserna av att få in dvärgbandmask i Sverige är vid det här laget välkända och innebär i stort att naturen blir otillgänglig för den vanliga människan. För bonden, skogsägaren, renskötaren, jägaren, bärplockaren och andra blir riskerna stora och många kommer att insjukna. Bärbranschen räknar med en årlig förlust om 600 miljoner kronor och det är bara en flisa av samhällets totala förluster.
Gunnar i Kroppefjäll, angående dvärgbandmask och rabies så finner jag din inställning ytterst oansvarig. Hur är det Gunnar, törs du äta eller ens plocka bär där du vet att vargarna är infekterade av dvärgbandmask? Att politikerna av sig själva kommer att inse att rovdjurspolitiken är galen är endast en from men tillika totalt oansvarig förhoppning som du synes dela endast med signaturen Dalle.

48. Anders H...

2010-06-07 12:46

Det finns nog många här som anser det du sysslar med är "väl bortom sunt förnuft"
Sunt förnuft Anders, kan faktiskt också defineras som att kan och är beredd att kompromissa.
Att man tänker efter lite innan man uttalar sig.
Att man äger förmågan att väga dom olika argumenten för och emot.
Och att man ser lite längre framåt en en vecka.
Och så detta evinnerliga "bandmasktjafs" enbart riktat mot vargen.
Utan något som helst dokumenterat forskarstöd, utan övriga signaler från smittskydd...nej här gäller det tydligen att "vara först".
Oavsett hur alla andra bedömmer dessa risker, är dom viktiga för oss, för här är vargen inblandad.
Precis som i inplanteringsteorin, kör på, här finns ett halmstrå till att rycka i.
Är det upplysning av alla oss dumbommar som inget förstår du sysslar med?
Nej, bara gammal hederlig skrämselpropaganda.

Nej, inget av detta ovanstående "sunda förnuft" verkar vara din bästa gren, där har du en hel del att lära dig.
Det är som sagt jaktens framtid det kan komma att handla om...inte din egen hemgjorda "insikt" du predikar här.

47. Rättelse och tillägg #45

2010-06-06 14:20

Slarv med genomläsning gjorde att jag inte märkte att text fallit bort. Meningen "maskarna e. multilocularis och e. granulosus ..." skall vara "maskarna e. multilocularis och e. granulosus är förvisso små, deras ägg är osynliga för blotta ögat, men de är därför icke mindre verkliga och dödligt farliga."
Risken att räv/mårdhund skall simma från Danmark till Sverige, verkar av myndigheterna i Sverige grovt ha överskattats, dessa djur har ännu inte ens tagit sig till Pepparholmen. Men ornitologer är livrädda att så skall ske, man anser att ROVDJUR kan förstöra holmens biologiska mångfald! Att hundar inte sprider dvärgbandmask nämnvärt beror dels på att hundar är avmaskade och dels på genetiska skillnader mellan tamhund och vilda hunddjur. I rapporter uppges att e. multilocularis smittar vilda hunddjur lättare än vad tamhundar smittas, förhållandet uppges som tio till ett.
Svenska myndigheter (SVA, SJV mfl)bör därför rätta sina felaktiga hemsidor och i stället tala om att skall vi stoppa dvärgbandmask från att ta sig in i Sverige så måste gränsen Sverige/Finland stängas helt för varg. Men denna sanning är kanske inte politiskt korrekt?

46. Gunnar på Kroppefjäll och Dalle

2010-06-05 02:03

Frågan är inte om vi kan ha 210 vargar i Sverige. Frågan är var kan vi ha varg och var kan vi inte ha den. Helt klart är att vargen kan inte finnas där vi har tamdjur som inte kan skyddas av stängsel. Då talar vi om renskötselområden och områden med fäbodbruk. I dessa områdena kan man inte tolerera varg överhuvudtaget.
Följaktligen borde vargen enbart tillåtas i Götaland för där är alla djur inhägnade.
Ytan i Götaland är väl ungefär lika stor som nuvarande vargbälte så de 210 får väl plats där.
För övrigt så är väl 80% av Götalands befolkning positiva till varg i Sverige så nästan alla skulle bli glada.

45. Kroppefjälls temporära kompromiss

2010-06-05 02:03

Gunnars ”bästa kompromiss alla kategorier för samtliga berörda” är enligt hans senaste inlägg en ”temporär” kompromiss med följande egenskaper:
• eftersom vi har valt att gå med i EU så skall vi inte protestera mot varg
• vi skall inte hävda att det är varg som är det stora rovdjursproblemet
• vi skall inte beklaga oss över de konsekvenser dvärgbandmask innebär
• vi skall acceptera att staten leker djurpark med landsbygden
Vi skall alltså enligt Gunnars kompromiss finna oss i att antalet vargar, björnar, lodjur osv. ökar fritt och sprider dvärgbandmask och rabies över hela landet och att skaror av ”forskare” och ”naturbevakare” försörjs på skattemedel. Gunnar säger att detta skall pågå tills politiker fått tillräckligt med bevis för vad "dårskapet" orsakat för obalans. Enligt Gunnar så har åtminstone Carlgren börjat komma till insikt och planerar för en framtid då rovdjuren inte skall vara flera än vad vi kan leva med. Du må ursäkta mig, Gunnar, men är inte detta godtroget, väl bortom sunt förnuft?

Så, tyvärr Gunnar i Kroppefjäll, Carlgren må vara en hyvens karl som vill oss alla väl, jag tror inte att Carlgren kommer att ha något inflytande på rovdjurens framtida antal i Sverige. Detta innebär, Gunnar, att jag bedömer det klokast att klart uttrycka vad jag vill och fortsätta arbeta för vad jag tror är en klok politik: Varg skall hållas i hägn, björn skall hållas i nationalparker och på övriga rovdjur skall reglerna för jakt och skyddsjakt vara generösa och göra att alla kan freda sig, sin egendom, jakt, fiske och näring mot skador från vilda djur. Därtill bör man lägga ned all rovdjursbevakning och i stort all rovdjursrelaterad forskning, den är täckmantel för annan verksamhet och resulterar inte i nytt vetande utan drar vanrykte över annan seriös forskning. Att arbeta för något jag INTE tror på, endast därför att det påstås finns en majoritet av annan åsikt, är inget jag gör. Du må tro att sådant är smart taktik, jag tycker det är en dumhet som SJF har tillämpat i 40 år med katastrof som självklart resultat.

Slutligen lite kommentarer till vad du i övrigt skriver. Du anser att alla, som inte tror att din kompromiss är möjlig, har vad du kallar fiskmås-IQ. Du avser då sådana som jag, som kräver att vargar skall hållas i hägn, och du avser ekologisterna som vill att människor inte skall lägga sig i hur många vargar det finns. Övriga, som inte har fiskmås-IQ, kallar du ”normala” och det är endast dessa som enligt dig skall ha demokratiska rättigheter, till exempel att delta i val. Att du får helhjärtat stöd för stolligheterna endast av signaturen Dalle är att vänta, Dalle saknar insikt och det icke allena om vad demokrati är. Jag måste även korrigera din uppfattning om dvärgbandmask, eller som du säger: ”Dessa skrämselpropagandiska utsagor.” Ja, Gunnar, vore det så väl, men tyvärr, maskarna e. multilocularis och e. granulosus är förvisso osynliga för blotta ögat, men är därför icke mindre verkliga och dödligt farliga. Du har låtit dig luras av snacket om att räv/mårdhund skulle komma med smittan från Danmark. Varför det? Varg/älgstammen i norra Finland är i stor utsträckning redan infekterade av e. granulosus och tror du masken hoppar av när vargen springer över finsk/svenska gränsen? Har du begrundat vad veterinären Hans Boström skrivit till myndigheterna och medias reaktion? Det är lätt för varg att ta sig till Finland/Sverige från områden i Baltikum och Ryssland där varg är smittad av e. multilocularis. Det är betydligt svårare för en smittad mårdhund/räv att simma från Danmark till Skåne. Det är dessutom osäkert om smittan finns kvar i Danmark.

44. Förstår....

2010-06-05 02:02

Nej, jag tycker absolut inte det är konstigt att varken Maria Norrfalk eller tjänstemän på LST deltar på detta möte.
Det går inte att älta om samma saker, via olika slags möten eller vad ni nu hittar på för galenskap, man kan inte omvända människor på det sättet...försök kom på någon ny taktik ni vargmotståndare! Dessutom, så är jag övertygad att de flesta människor vet var ni står vad gäller vargfrågan....ett oförsvarbart hat och hetsjakt på ett oskyldigt djur som har rätt att existera i frid liksom era kära jakthundar..

43. Annan syn

2010-06-04 10:10

Flera organisationer tillsammans med de båda jägarorganisationerna gjorde härförleden en kompromiss med regeringen via Andreas Carlgren. Det resulterade i ett beslut om högst 210 vargar samt vargjakt på några vargar. Målet om max 210 vargar har visat sig vara utan betydelse. Trots snö i hela landet under lång tid kan inte en exakt siffra på vargantalet presenteras. Denna uppgift är tydligen inte särskilt intressant.
Dessutom kom besked som också stred mot överenskommelsen, det skulle direkt (inte först efter fem år) börja införas vargar med nya gener och planteras ut på lämpligt ställe. Dessa nya ställen blir av naturliga skäl avlysta vid nästa vargjakt, kan röra sig om stora områden.
Jag kan inte se detta som en framgång, en lyckad kompromiss, tvärtom, vi blev lurade. Miljödepartementet har inte ändrat formuleringarna något alls, rovdjursstammarna ska tillåtas fortsätta öka, deras väl och ve ska vara vägledande för jakten och naturligtvis även den nu aktuella älgjaktsreformen.
Vi har fått sett statstelevisionen sända ett uselt program som förtalar glesbygdsbor och denna kategori får inte tid och tillfälle att framföra rovdjurspolitikens negativa konsekvenser. Offentligt möte i frågan bojkottas av ansvariga vid makten. Med representanter för sådana åsikter och beteende i beslutande ställning leder kompromisser till ett definitivt slut på allmogejakten.
Kompromissa aldrig med opålitliga! Var din övertygelse trogen, ljug inte!

42. Jo Gunnar och det finns säkert många fler i jägarkåren som håller med...

2010-06-04 08:27

Vi är missnöjda med situationen och vad gör vi?
Vi tuggar fradga och kastar småsten.
Vad vi borde göra är att samla oss och vässa argumenten, det är dags att analysera, att tänka efter före...
Vad vi behöver är en seriös, och då menar jag seriös analys av våra förslag, innan dom lämnas över.
75% här sysslar med fradgan och småstenen, till dom hör även Anders H.
Det hjälper liksom inte med långa inlägg i syfte att skrämma.
Det hjälper lika lite med länkar till diverse kufar med rovdjursfobi för att komma någonstans, man blir ändå fast i sekvensen med småstenen och fradgan.
Tro mig Anders, det kommer aldrig att gå "med alla medel" eller "till vilket pris som helst" mot myndigheter.
Vad vill vi, det är frågan?
Skall småskaligt gnäll någonsin kunna förvandlas till något hållbart så MÅSTE vi kompromissa.
Kompromissa, vara noga med argumenten och sluta med löjliga överdrifter.

41. SVAR till A.Hermansson

2010-06-04 01:03

Det vore naivt, ja rent av idiotiskt att tro och verka för en noll-vision i ett av oss framröstat EU-medlemsland.
Lika fel är det att endast fokusera på vargen som roten till allt ont. Det finns lika stor oro och katastrofrisk med Björn, Lo, Järv och Kungsörn, om du nu är så rädd för att kompromissa. Sluta sprida klyschor om bandmask och andra parasiter som vargen skulle förgöra svensk natur med, när mårdhund och räv från söder är mycket allvarligare problem. Dessa skrämselpropagandiska utsagor underminerar möjligheten till att skapa fakta,erfarenheter och bevis till förändring.
Vi alla måste acceptera att staten beslutat "leka djurpark" i sitt EU fjäskande medlemskap. Ingen politiker oavsett partitillhörighet hade/har en aning om konsekvenser eller resultat av detta i mina ögon "dårskap".
Därför måste vi vara beredda att temporärt kompromissa med staten. Detta tills politiker fått tillräckligt med bevis för vad "dårskapet" orsakat för obalans.
Det är på mycket god väg att "kippa över" till en ohållbar situation på lång sikt, och detta har åtminstone Carlgren börjat inse. Han har satt första byggstenen till att politiskt kunna dra sig ur en rovdjurspolitik som bevisligen aldrig hade kunnat skapa harmoni och balans.
Tillvägagångssättet kan vi gärna debattera om, för där kommer det göras misstag och många "tabbar", men att stoppa den processen nu, med klyschor och drömvisioner från allt mellan 0-2000 vargar i landet, anser jag är att likna med IQ fiskmås.
Om kompromissen är att i ett första steg se om det går att leva i symbios med 210 vargar ( idag kanske 450), jaga vargen enligt direktiv, följa älg och rådjurens stamutveckling noga, utvärdera möjlighet till löshundsjakt, fädbodriftens säkerställande, tryggheten att röra sig fritt i natur och skog etc. Om detta görs gemensamt av jägare och naturfolk, och resultatet blir NEJ, det är omöjligt även med 210st. Då kan du ta blod på att talet 210 ändras politiskt snabbt.
Vi är inte där idag, för vi börjar på fel antal i räkenskaperna, och detta gällande ALLA stora rovdjuren.
LST och NVV vet om att politikerna i sthlm tillika resten av sveriges befolkning är förda bakom ljuset vad gäller hur många det egentligen finns av var sort, där är naturens kärnproblem.
Kramarsidan kommer aldrig någonsin att få resten av sveriges befolkning med sig på antal rovdjur att beskåda i kikare och palestinaschal, ej heller ställer framtidsorienterade politiska partier upp på den romantiken mer. Men jägarna måste också acceptera att 0 är en siffra som aldrig kommer uppnås. Tyvärr, skit också, förbannat, satan i skogen, Ja säg vad du vill, och många är vi som samtycker inombords.
Men agerar vi förnuftigt och ger de som inte har en aning om vad de beslutat om en gång i tiden, tillräckligt med erfarenhet och bevis för VAD och HUR MÅNGA rovdjuren ställt till med och bör vara, då finns chansen att vi i harmoni med politiken, uppnår en kompromiss som ligger på en nivå som ALLA kan leva med på lång sikt.
Siffran 1 är väldigt mycket tyngre än siffran 0 politiskt, tänk efter !
Siffran 210 är blytung gämfört med 2000. Tänk efter !
Nå mål är ALLTID en väg fylld med kompromisser, eller har du redan allt packat o klart i ditt liv? Om så är fallet borde du vara 212 år ca.

40. Demokratin är död, vakna upp!

2010-06-03 13:49

Att köra över svenska lant- och skogsfolk sänka deras egen beslutsam rätt till soptunnan bestämmande rätten över deras egen bakgård tas i stockholm.
ingen frågade dom när detta med rovdjurs-soppan startade kilometersvis (spaltmil) med ,rovdjurssnack allt detta lidande som dessa svenska lantboende folk har blivit utsatta för ingen har frågat dom understruket ingen och detta kallas demokrati har dessa små påvar ingen skam i kroppen
att sen snacka om att vi visst har demo i svergie,skamligt det är snarare en blåsning skulle det ha gått rätt till innan rovdjurspropposionen antagits så skulle man ha frågat förs sen haft en folkröstning i dom berörda kommunerna samt efter det en länsvis röstning.
sen tagit ett beslut det är demokrati nä utan vi tar besluten skit i vad folk tycker det angår inte oss i ,makten vad dom tycker vi bestämmer eu,bestämmer vad som ska gälladet är demokrati så persson och den rödgröna soppan bestämde sig för att införa rovdjur i alla län utom i sarek för hade dom andvänt sin skalle så hade dom utvecklat sarek samt möjligt funäsfjällen nationnalpark utökat dess arial samt haft varg där men icke sa nicke vad gör dom dom inskränker på folk som bor på lantsbyggden deras egen livsmiljö deras sätt att leva därför heter det miljö-åklagare, miljö-partiet ville ha det på sitt bord så är det så nu vet ni så när valet kommer tro inte på dessa snack påsar dom borde skämmas att ens tro att folk är så korkade att dom röstar på dessa lurendrejare hur i helsicke är dom funtade mona westeberg ohly först kör dom över ,folket sen vill dom ha deras röst skaka på skallen dags att vakna upp folket ni skall makten ha över era liv vill ni genom folkomröstning ha rovdjur på eran bakgård så då får det bli så vill ni inte ha detta bekymmer så då får väl dom som sett till att ni har detta ta bort dom enkelt öka sareks-yta gräns-bevakare sen så har vi alla en lungnare tillvaro ni ser hur det går för dom stackars vargarna när dom kommer till stockholm-län dom blir inte gammla nä just det det kallas demokrati gör en person tvärt om att dom inte skäms fy tusan för dessa politiker som inte har skam i kroppen rösta in mården in i höns-huset så det blir lite liv i luckan det vore ganska upp piggande att se dessa så kallade,demokratins fot-folk inte tala med folk som många svenskar röstat på bara att inte respektera folks röst är inte asepterat i en demokrati eller i janne joseftsson reportage i val-stugorna när han sa att dom hade stänkt av bandspelarna, kameran när dom fick frågan om invandringen ja ni som har följt detta kommer ihåg snacka om främlings -rasister sen tog dom sig för pannan när dom fick veta att allt var inspelat ,ser ni inte hur allt hänger ihop när deras feta löner diskuteras helt plötsligt, är det inte dom som bestämmer nä vem bestämmer i riksdagen ja suck vad trött man blir på dessa småpåvar dom ska mej inte tusan bestämma över huvudet på folk utan dom skulle hålla sig till sådana frågor som rör infrastruktur samt kommunikatinsfrågor samt skatte -sattsen, statliga, fastighetsfrågor i stockholmsamt riket energi,frågor sen kan minst 200 hundra av dom gå till arbetsförmedlingen det behöver inte sitta 346 st på panelen i hönshuset .

39. Sweden Game Fair

2010-06-03 13:28

En liten reflektion från Tullgarnsmässan.
Politisk var Alliansen representerade med ministrar men framför allt fanns folk från alliansen på plats för att diskutera jakt och relaterade frågor.
MEN VAR FANNS DEN RÖD-GRÖNA RÖRAN?
Tycker de inte att 300.000 jägare är värda att tala med?
Konstigt!

38. Du kan själv välja...det är det som kallas demokrati Anders

2010-06-03 09:20

Du kan också välja att fritt uttrycka dig om dina åsikter.
Det är just vad DU pysslar med här och nu Anders, detsamma gäller mig, vad är det du har problem med?
Att det finns folk med andra åsikter än dig?

Du behöver ju inte ens titta på SVT om du nu har uppfattningen att alla journalister där är duperade av svenska staten.
Du kan ratta in CNN, BBC eller varför inte ABC America (där snackar vi vinklat).
Håna?
Du kommer ju att få den procensats du efterstävar på hur mycket vargproblemet är värt... sedan att det inte passar dig är en helt annan femma.
Jag skulle själv kunna tänka mig att lägga min röst på landsbyggdsdemokraterna, men först behövs det lite "modifieringar" i rovdjursfrågan.

Hur landsbyggdsdemokraterna bäst gör för att "komma ut" med sitt budskap och få effekt?
Jo, till och börja med framföra en realistisk och rimlig nivå på sin rovdjurspolitik.
Om man nu ser till vad som ÄR rimliga mål, och det borde man väl göra?
Vill dom ta chansen att kapa åt sig en eller ett par procent till?
Vill dom åtminstånde ha en liten chans att komma in och vara med på banan?
Börja då med att dumpa "inhängningen" och fokusera på att få bort stora rovdjur nära människor och boskap, gör vi detta har vi lyckats elliminera en stor del av problemen med dom.
Det kommer alltid att finnas människor som ser spänning i vilda rovdjur, både jägare och "vanligt folk".
Detta kan du aldrig "kapa bort" Anders.
Lika lite som du kan kapa av höga berg för att folk dör och skadar sig när dom bestiger dom.
Vad i våra tjusningar och utmaningar skall ligga kan inte du bestämma, det är också en del av vår demokrati Anders... det väljer faktiskt var och en, så länge man håller sig inom lagens gränser.
Vem och vad som orsakar strid och hat mellan människor framgår bl.a. i dina inlägg och i "ditt krig" Stad - Landsbyggd.

37. Gunnar på Kroppefjäll och höstens val

2010-06-03 09:19

Läser man ditt inlägg lite ytligt så är det lätt att hålla med. Men du skriver, citat ”… bästa kompromiss alla kategorier för samtliga berörda”. Vad menar du, vilken kompromiss finns det mellan noll frilevande vargar och tusentals vargar? Du måste nog tydliggöra vad denna kompromiss är. Ett eller två vargrevir per län är ingen kompromiss, hundjakt är då fortfarande omöjlig, utmarksbete är omöjligt, dvärgbandmask kommer att smitta oss och vår fauna etc. Barnen blir fortsatt otrygga och utestängda från naturen. Ett vargrevir i ett fåtal län är ingen kompromiss för dem som bor i dessa län. Denna kompromiss, som du inte har visat oss, är något som, citat ”För oss andra normala, som har åtminstone det gemensamt att vi eftersträvar en natur i balans och harmoni, …”. Du känner alltså till en kompromiss som accepteras av i stort alla ”normala” människor och denna kompromiss fixar en natur i balans och harmoni. Nu måste du nog känna dig tvungen att berätta om denna kompromiss för oss ”extrema vargkrigsjägare” som anser att det inte går att ha frilevande varg i bygdesverige, det finns ju inga sådana utrymmen som en vargstam kräver. Vargfundamentalisterna anser att vargstammen måste vara flera tusentals individer för att säkert överleva på lång sikt så det är ju av största vikt att du även berättar för dem att det existerar en kompromiss som säkrar både vargens, jaktens och bygdesveriges långsiktiga överlevnad och det utan bandmask, rabies och osämja stad/landsbygd. Att prata, att säga att en kompromiss existerar är så lätt, men nu måste du förklara för oss hur en kompromiss är möjlig, att den finns och sedan måste du specificera hur denna kompromiss ser ut, annars är ditt snack värdelöst. Egen och all känd historisk erfarenhet säger mig att någon kompromiss finns det inte. Människor och varg kan inte, har aldrig kunnat och kommer aldrig att kunna leva tillsammans. Ena eller andra sidan i detta krig kommer att vinna; endera får vi en i stort människotom, lågproduktiv landsbygd och tusentals vargar med mask och rabies, exempel är delar av Ryssland och Alaska, eller också får vi en levande, produktiv landsbygd utan frilevande varg och utan mask och rabies, exempel är Vestlandet. Gunnar, om du tror att Landsbygdsdemokraterna kan ta sig in i Riksdagen genom att presentera sig som ett allmänborgerligt landsbygdsparti så kommer du att få en brutal erfarenhet i höst, att ta ett antal procent av fyraprocentspartiet Centern ger inte mycket. Du behöver alla "vargkrigsjägares” röster. Valet i höst kommer att stå om skillnader i hur blocken fördelar ungefär ett par procent av totala statsbudgeten. Vargkriget går in i ett nytt, ovisst skede men blir för oss alla kostbart. Onda tider är att vänta det är nästan det enda säkra.

36. och Dalle,

2010-06-03 09:17

var hänger du någonstans? I Wetterstrands kjol, eller i Ohlys morgonrock? Eller kanske rentav i Monas näshår. :-)
Ja, du får hänga var du vill, precis som vi andra också gör. Det lustiga är att du för det mesta hänger här, har du inget jobb? Du tycker att de flesta som skriver här är korkade, för att de inte tycker som du. Eller har du en taskig chef så att du måste föringa alla andras åsikter?
Demokrati Dalle, har vi diskuterat förut, att starta ett parti oavsett syfte är väl så nära demokratins huvudfåra man kan komma. Men det kanske bara du tycker när det sammanfaller med dina åsikter. 2 % röster, ja, kanske det, hur många tror du om fyra år? om åtta? De flesta partier har börjat någonstans, inte minst MP, SD och andra extremister, nu sitter det ena partiet med regeringsplaner, och det andra kommer sannolikt in i riksdagen. Varför skrämmer dig Landsbygdspartiet så mycket? Den nischen har varit ledig en längre tid i svensk politik, centern hade den, men är någon helt annanstans idag. Nej, Dalle jag tror du har fel, Landsbygdspartiet kan mycket väl skrälla, och det handlar inte bara om rovdjurspolitik, landsbygdens folk behöver en röst i riksdagen. Men vi får se, inte lär de få det lätt med massmedia, för media är i händerna på dina kompisar.

35. När martyrTV har tagit ställning

2010-06-02 22:53

Genom åren har jag många gånger haft anledning bli förvånad över mångt och mycket som svenska massmedia, radio, TV och tidningar tigit om. I höstas inträffade något oerhört i den riktningen, Climategate exploderade i internationella media, de förekom debatter i stora TV-kanaler och i tidningar förekom analyser och debatter i de flesta västländer. Men i Sverige? Det som förekom här var tystnad. I tio dagar så måste i stort samtliga nyhetsredaktioner i detta land ha varit överens om att detta skall vi hålla tyst om! Helt vansinnigt sjukt och när man till sist tvingades omnämna Climategate så gjordes det så ytligt och överslätande som möjligt. I dag har något i samma dignitet inträffat, alla världens media rapporterar om försöket att bryta Israels/Egyptens blockad av Gazaremsan. I näst intill alla länder så rapporteras det om att det från Turkiet deltog en grupp islamister som var med i avsikt att bli dödade i strid med israeliska soldater, varvid de skulle bli martyrer, vilket de också blev. Se till exempel http://www.nationen.no/Utenriks/article5142101.ece. Men i Sverige tycks samtliga nyhetsredaktioner kommit överens om att detta skall inte svenska medborgare få reda på! Heller inte nämns detta av politiker eller expertkommentatorer. Detta är en rent skrämmande censur. Anledningen till att jag tar upp detta här är att denna form av censur naturligtvis kommer att drabba Landsbygdsdemokraterna. Svenska massmedia har tagit ställning vad gäller klimat och rovdjurspolitik, alla avvikande åsikter för inte att tala om nya partier i denna fråga kommer INTE att få möjlighet att framföra sina åsikter i svenska massmedia. Landsbygdsdemokraterna kommer att drabbas av en fullständig blockad från samtliga media. Hur Landsbygdsdemokraterna skall göra för att bryta denna absoluta censur, utövad av samtliga svenska journalister, vet jag ej. Filmen Vargkriget gav en fingervisning om vad som skall till innan någon rovdjursdrabbad får komma fram i statstelevisionen. Man måste fixa en tillräcklig stor skandal. Att det finns många svenskar som böjer sig för denna absurda censur och till och med tycker den är bra visar inlägget #30 ”Det skall bli kul med landsbygdsdemokraterna...” där signaturen Dalle är ett beklagansvärt exempel på den stora skara fanatiker som lättvindigt ger avkall på frihet och demokrati. Att som Dalle håna en ny partibildning visar nämligen en total avsaknad av respekt för demokrati och för andra människors strävan. Det går tyvärr inte helt att ursäkta dem med att de är förförda och lider av brist på kunskap och bildning. De representerar den onda dumhet som så många gånger har utnyttjats för att orsaka strid och hat mellan människor.

34. Vad handlar valet i höst egentligen om ?

2010-06-02 21:25

Läser inläggen och diverse mer eller mindre seriösa förslag för framtiden.
Det valet i höst egentligen handlar om är mycket mer än rovdjuren och dess samlevnad med människorna. Det torde inte finnas en enda politiker som undgått den infekterade debatt och åsiktsmängd som råder. Extrema "kramarflanker" å en sidan, och extrema "vargkrigsjägare" som återfinns på ytterlighetens andra sida. Båda dessa sidor har knappast något alls med demokratiska val i höst att göra, dom har redan valt läger och tillvägagångssätt.
För oss andra normala, som har åtminstone det gemensamt att vi eftersträvar en natur i balans och harmoni, om än med olika åsikter hur.
För oss gäller det att ta ansvar för framtiden, nästa generationer och den fauna vi alla lever med och i idag.
Knappast troligt att "asfalts-folket" har den minsta förståelse för den katastrof vi strax står inför. Knappast troligt att poulärpolitiska floskler och personer ägnar landsbygden den minsta tanke i valdebattens hetluft. Vi är och förblir minoritet, tyvärr!
MEN om alla jägare, naturälskare, naturbevarare och intresserade, valde att enas runt ett och samma parti att stödja för säkerställande av kultur och naturarven. DÅ hade Svedala sett betydligt annorlunda ut i alla avseenden. Då hade vi gemensamt kunnat tysta de extremister som förgör möjligheterna att med förnuft och dialog som verktyg, komma fram till den bästa kompromiss alla kategorier för samtliga berörda.
Vi är alla skyldiga älgen, rådjuret, haren, orren,tjädern och annat vilt detta ansvar. Vi är också skyldiga nästa generation chansen att utveckla och förvalta sveriges äldsta kulturarv, nämligen att fritt kunna röra sig i skog o mark, och med förnuftigt uttag utöva jakten.
Det blir inte så många namn på röstsedeln kvar är jag rädd för.....såvida inget radikalt inträffar i valdebattens hetta!
Är du mogen,redo och bredd att ta ditt ansvar? Visa då detta i höst!

33. bra att

2010-06-02 21:25

dalle trivs här med då som synes...

att folk ej kan förstå att varg är droppen,sen tidigare finns lo,björn,räv,järv..det borde räcka,i lilla smala sverige..en räv på en gårdsplan är ingen fara,dessutom kostar den ej staten miljoner

32. Dalle!!!

2010-06-02 21:24

Tyvärr så måste vi till varje pris stoppa den rödgröna sörjan att komma till makten.
Så att Torbjörn E och hans gelikar inte kommer till makten.

Så att lägga en röst på LD är att lägga en röst på de rödgröna, hade inte dessa partier varit så fientliga mot oss på landsbygden hade jag röstat på LD.

Men kommer Torbjörn E och hans gelikar till makten och stoppar jakten på varg, björn och lo så gräver nog de den djupaste grop någonsin, tjuvjakten kommer att öka med 100 000 procent det blir krig.

31. Och hur kul är det för dig Dalle?

2010-06-02 21:24

Du som inte är lidande av vargen, men inte heller har du några förtjänster att redovisa. Hur kul är det för dig att ständigt bli upplyst om att det du skriver tycker vi andra inte om? Finner du nöje i att retas genom att upträda som en empatibefriad individ. Förklara varför vi ska ha vargen Dalle, koncentrera dig på det!

30. Det skall bli kul med landsbyggdsdemokraterna...

2010-06-02 13:10

Kul att äntligen alla ni som inte kan acceptera frilevenda rovdjur fått ett alldeles eget "hörn att hänga i".
Kul, för att nu lär vi få svart på vitt hurvida detta med rovdjurens vara eller inte vara är en huvudfråga eller inte i årets riksdagsval.
Kul att vi nu äntligen får en procentsats på hur viktigt detta flitigt diskuterade ämne är.
Kul för dom här som påstår att 80% av befolkningen är rädda för rovdjur.
Kul då att se om dessa 80% röstar på dessa landsbyggdsdemokrater...för det borde väl bli resultatet?
Verkligheten då?
2% är väl närmast att betrakta som en framgång.
Och det borde få vissa här att fatta hur läget ligger...eller?

29. Dalle

2010-06-02 10:22

Ironiskt nog pekar ditt inlägg nr 28 mest på hur idiotisk rovdjurspolitiken och pjoskande av vargstammen egentligen är...
Vildsvinen för t.om regeringen en kamp om att öka avskjutningen markant av.
Älgen har de stora skogsägarna fört en kamp mot i årtionden att öka avskjutningen av.
Rådjuren skriker sig stadsborna hesa mot för fästingar och blomskörd...
Kanadagässen skiter på badstränder
listan kan göras lång...
Gemensamt har de att regeringen och andra beslutsfattare är villiga att lyssna på och diskutera allt detta, men nämner man att vargstammen måste regleras hårdare, ja då är man nästintill en samhällsfara, trots att det i grund och botten bygger på samma utgångspunkt, att människan och dess liv och verkande måste gå i första hand...

28. Löjliga jämförelser, Dalle

2010-06-02 10:21

Vilka löjliga jämförelser du gör. Trots att vi i flera avseenden är av totalt avvikande uppfattning har jag ändå respekterat dina inlägg. Ditt senaste alster går dock en bit över gränsen. Gnagares roll i ekosystemet kan aldrig ifrågasättas. Däremot är vargen som toppredator på intet sätt oersättlig. Vi var utan i närmare hundra år i stora delar av landet och ekosystemen var lika starka ändå. Allt som den gör kan vi göra bättre själva.

I Gefle dagblad är man väldigt mycket pro varg. Varje artikel vinklas till dess fördel. Däremot tycks man tycka att det är OK att flygbespruta nedre Dalälven för att lindra myggproblemen. Varför? Vid en jämförelse är det obegripligt att göra dessa flygbesprutningar. För att använda förespråkarnas retorik: "En mygga har inte dödat en människa i Sverige på flera hundra år". "Vill man inte leva med myggen får man flytta till stan". När ska Hanne Kjöller i DN rädda världen genom ännu en insiktsfull drapa om behovet av KBT för de som bor med mygg på egna tomten?

Myggen fyller åtminstone en roll som föda för andra i ekosystemet. Det kan man inte säga om vargen. Det enda den tillför är en rikare flora av dvärgbandmask. Med minskat fäbodbruk minskar artrikedomen (många rödlistade arter är knutna till allt sällsyntare hagmarker). Var det biologisk mångfald som var viktigt, eller hur var det nu igen?

27. Dalle

2010-06-02 10:20

der finns fast jakttid på rådjur, alg och vildsvin, och mycket skyddsjakt på sæl, så ja Dalle, samexistens och respekt for andra interessen, har du hørt tals om det?

26. SAMEXISTENSIELLA FRÅGOR...

2010-06-02 09:22

Landsbyggdsdemokrater???
Rovdjur i reservat, alternativt bort med dom?
Allt handlar inte om nytta.
Man kan väl inte bara gå omkring och betrakta vår natur som ett "levande skafferi" för oss som jagar och bor på landet?
Bort med rovdjuren för dom äter upp vår mat!
Och sedan då?
Skjut bort alla gnagare, dom gör ingen nytta, dom är bara rovdjursmat.
Alla fiskare kommer i samma sekund att kräva:
Skjut bort all säl, vad har vi för nytta av dom?
Lantbrukare: Bort med vildsvinen, dom förstör våra åkrar.
Skogsägare: Bort med älgen, dom har våra tallplantor på menyn.
Plantskolor: Bort med alla rådjur, dom äter upp våra tulpanlökar, och bökar sönder våra land.
Man kan jämför kostnader med nyttor för rovdjur, jovisst, men det går lika bra med andra djur.
Ser man det så, finns det mycket vi klarar oss utan.
Samexistens och respekt för andra intressen..har ni hört talas om det?

25. Landshövdingens provokation

2010-06-02 09:22

Att landshövdingen inte kom tyder ändock på en viss skamkänsla över att i Sverige sätter man rovdjur före människors ve och väl. Trots detta så är landshövdingens tilltag att inte komma utmanande mot alla av rovdjurspolitiken drabbade.
Svält och fattigdom går hand i hand och såväl orsak som verkan är mångfasetterad. Orsaker som FN anger är ekonomisk politik, felaktig markanvändning, produktiv mark som övergår till icke-produktiv mark, fattiga länders inriktning på att producera mat för export, ineffektiva metoder, krig, torka, överfiskning, dåligt utsäde osv.
Tvåhundra vargar kan inte göra skillnad påstår forumets rovdjursfanatiker. Varje felaktig markanvändning gör skillnad och köttproduktion på utmarksbete i Sverige är effektiv, energisnål och billig matproduktion. Så stor del av den odlade marken som möjligt måste användas för produktion av vegetabilier och eftersom Sverige endast producerar hälften av sin egen föda så finns det många skäl till att Sverige måste ta ”hem” sin matproduktion, inte minst moraliska.
Men för fundamentalister av alla slag så är alltid tron viktigare än människoliv, för rovdjursfundamentalisterna är ett vargliv i Sverige tydligt mera värt än ett människoliv i Afrika eller i Sverige för den delen. Det är en pinsam sanning om alla ekologister som vill återställa naturen till ett premänskligt tillstånd. Vi kan låta alla dessa människofientliga organisationer representeras av det internationella återställarföretaget CI (Conservation Internationale), http://www.conservation.org/Pages/default.aspx.
Återställarrörelsen har insett att världssvälten är ett hot mot deras storskaliga verksamhet att återställa framförallt stora rovdjur överallt där de någon gång funnits, man har förstått att människor inte accepterar att svälta därför att fundamentalister vill plantera in rovdjur där människor finner sin utkomst. CI har därför skaffat sig en ny (!) livsmedelspolicy och man vill främja sådan jordbruksproduktion som är till nytta för återställarideologin! CI har även formulerat en ny (!) policy för att möta debatten om de hot mot hälsa och välfärd som återställarpolitiken medför.
Man påstår därvid att återställande av biologisk mångfald (stora rovdjur) skyddar mot sjukdomar, översvämningar, stormar och skapar ett STABILT klimat.
Nu saknas belägg för dessa påståenden, inte ens att det finns det någon idé om hur biologisk mångfald skall kunna påverka stormar och översvämningar eller sjukdomar. Att det är möjligt att uppnå ett stabilt klimat är uppenbart en så grov och fräck lögn att CI:s trovärdighet om möjligt sjunker ännu lägre. Att rovdjuren sprider dvärgbandmask, trikiner och ett antal andra zoonoser över hela klotet håller man tyst om.

24. Till alla som skriver om partinamn.

2010-06-01 21:59

Det är så att namnet landsbydspartiet
var registrerat och upptaget, innehavaren var inte villig att samarbeta, så då registrerades LANDSBYGDSDEMOKRATERNA, av eldsjälar
för oss landsbygdsbor. SE INTE PÅ NAMNET, UTAN INNEHÅLLET, solkat eller ej, men det anstår oss att se till att
den solkade stämpeln avtar och vi blir eniga in i riksdagen som vågmästare, eller vill Ni alla ha SD där i stället? Tänk på innehållet.

23. Vargförespråkarnas hemsidor

2010-06-01 21:58

Naturligtvis finns det inga möjligheter att komma med inlägg på dessa sidor. Då riskerar man ju att sanningen om rovdjurens roll i samhället blir uppenbar. Och det måste undvikas till varje pris.
Vill för övrigt påpeka att det var inte bara jaktkulturen som diskuterades på mötet. Djurhållning och hälsorisker med varg upptog en stor del. Liksom ekonomi för markägare.

22. det är bra...

2010-06-01 16:55

..att kina keller mfl av empati besöker jaktforum... men varför finns det inget forum på vargkanalen.. många sakfel där som får publiceras oemotsagda...

21. Thjelvar #16

2010-06-01 15:58

Landshövdingen har väl inte rätt till övertidsersättning?
Håller med dig om namnet, Landsbygdspartiet är betydligt bättre än Landsbygdsdemokraterna. Många röster står att vinna/förlora på partinamnet och -demokraterna känns solkat. Varför inte kalla det för Vårdkasarna och ha en tänd vårdkase som symbol? Det är ju i vilket fall som helst snart dags att tända dem i hela mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Rovdjurspolitiken är ju ett blodigt krig mot landsbygdens folk och inget annat. Centern borde ha varit vår röst i riksdagen men Fälldin gav bort partiet till vänsterextremismens kärnkraftsmotstånd, det som var kvar av Centerns bygdesjäl dödade Göran Persson 2001, så hösten 2009 föll det sig naturligt för Stureplanscentern att rösta för den landbygdsfientliga propositionen "En ny rovdjursförvaltning". Återstår endast Landsbygdsdemokraterna att rösta på.

20. Kina Keller - läs på!

2010-06-01 15:34

Jag har nu läst ditt påstående om älgjaktsförbud i Sörmland på två platser i den här tidningen. Om du åtminstone hade läst mitt svar på den förra inlagan hade du besparat omvärlden det felaktiga påståendet en andra gång.

Det sköts över 1000 älgar i såväl Södermanlands- som Stockholms län 2009. Så oavsett om du menar landskapet eller länet Södermanland så jagades det älg där i höstas!

Att du sedan inte har en aning om hur löshundsjakt bedrivs blir också väldigt tydligt i ditt inlägg. Jag kan informera dig om att älgar t.ex. ofta lägger sig för ståndhundar, då de tröttnat på den där envisa hunder som står och skäller. Ingen stress alls med andra ord. En älg som springer undan en drevkedja är mer stressad. Med denna för dig nya vetskap kanske du har vänt i frågan?

Det är verkligen anmärkningsvärt att du som är så drivande (via insändare och vargkanalen.se) i de här frågorna är så dåligt påläst. Och inte minst så självsäker!

Naturskyddsföreningen sågar verkligen av den gren de själva sitter på (sådana här utspel kommer folk att reagera på!). Mig gör det ingenting, för den dag som föreningen dör svältdöden ska jag fira! Maken till korkat utspel kan jag inte minnas att jag sett, inte ens de själva har väl varit så långt ut i periferin någonsin?

19. Keller

2010-06-01 10:07

Du skriver att fäbodlivet varit utdött i mer än 50 år...Kan upplysa dig om att det var vargen också till något rikspucko kom på att inplantera den igen. Dessutom 2 sakfel till i ditt inlägg...Jag jagar i Södermanland, och vi har älg. Inga jättemängder MEN de finns. Ang rovdjur så finns vargen där också. Se länken: http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6027259.

18. Kina Keller nr. 10

2010-06-01 10:06

vaffor debatterar du har?Och inte ved dina vennor på VARGKANALEN? Du er imot all jakt,okunnig som andra kramare. Ingon kan lite på dej, du gir udtryk for nogot du bestemt inte er.Tyvarr kan man inte debattera på Vargkanalen, men så er det met alla kramarsidor. Slutta holde handen over vargen.

17. Keller

2010-06-01 10:06

Självklart går det alldeles utmärkt att semestra på en fäbod och vistas i rovdjurstäta områden om man inte ägnar sig åt dom sysselsättningarna som drabbas hårt av rovdjur,nämligen löshundsjakt och tamdjurshållning..hur arrogant kan du vara?
Och det jagas älg i sörmland,var har du fått din information ifrån?

16. Länsstyrelsen ville nog ej betala övertid

2010-06-01 09:12

Sammanträdet ägde nog rum på icke kontorstid och då kostar det om Länsstyrelsen skall representeras.
Övertidsuttaget har nog varit så stort så det finns inte pengar kvar och då går man inte dit.
Hoppas Landsbygdsdemokraterna var där?
Egentligen tycker jag Landsbygdspartiet borde vara ett bättre namn.

15. Att öppet redovisa sin okunskap

2010-06-01 09:12

Det gör K Keller i 10 när hon jämför den tidigare sk. engelska rävjakten med massor av hundar med svensk hundjakt. Mot sådana misstag finns bot, studera och var ödmjuk inför bristande kunskap.

14. Du Keller

2010-06-01 09:12

Jakttiden på älg var i Södertmanland lika lång som i övriga södra Sverige. 2:a måndagen i oktober och fram till sista januari 2010. Men du verkar inte begripa att om du sitter på liten mark och arealgränsen höjs, blir tilldelningen kalv och är marken ännu mindre blir det ingenting! Älgpolitik är i första hand att marken ska föda älg. Ditt resonemang går inte till historieböckerna och luktar (Kramare) Du verkar inte veta mycket om jakt du inte! Det du skriver om Jämtland kontra Södermanland, ser ut som fantasier och skröna.

13. keller

2010-06-01 08:45

keller! definiera dina sysslor på fäboden.Jag tror nämligen inte ett dugg på vad du kommenterat! det du skrivit är en av de fraser du fått lära ur någon rovdjursförenings förskrivna mall som du lärt in. Därutöver talar du om hubertusjakter. Jag har ridit i otaliga hubertusjakter och de är inte förbjudna. hubertusjakterna sker i annan form numer. England är vargfritt därför att de inte vill ha varg. Keller,om björnen SER DIG och du ser björnen...vad sjutton har din barnsliga "möte med björn situation" med fäboliv att göra. Möta björn kan du ju göra på en djurpark också. Det är ju alltid trevligt och höra när någon vittnar om situationen då de besökt en fäbod. Där finns mycket rovdjur som du omnämner. Möte med rovdjur har de flesta som bor i rovdjurstäta områden. Rovdjuren skadar och skrämmer tamdjur, de orsakar enorma skador som djurägarna inte får kompensation för. Rovdjursskador är oftast säsongsbetonade. Sommarhalvåret är relativt lungt då rovdjuren har ungar och är upptagna av all mat i naturen. Vill du förkovra dig? läs om kruppa fäbod och många fler drabbade, åttio procent av svenskarna är som engelsmännen, vi är rädda för rovdjur och tycker att de inte skall springa omkring lösa och jaga både folk och fä.

12. Leif

2010-06-01 08:42

Om bara orken finns så skulle säkert en såda aktion fungera! Folk vet ju inte hur illa det är. Debatten skulle börja i bilarna och sedemera på arbetsplatser osv,osv.Förhoppningsvis skulle storstadsborna börja förstå och opinionen och politiken förändras.
För jag tror faktiskt att även Stockholmarna tycker att tex dalmasar ska ett drägligt liv trots allt.

11. Nr 10

2010-06-01 08:42

Grattis! När du lever ditt fäbod liv på sommaren har du några betande djur då?

10. Älglösa områden

2010-06-01 00:31

Jag bor i Sörmland. Här finns inga rovdjur och ändå fick inte jägarna skjuta älg här i höstas. Det var jaktförbud! Detta för att jägarna tidigare själva sköt för många älgar. Det är så märkligt att människor i tex Dalarna än en gång bekvämt skyller på vargen för älgstammen har minskat.
Och hävda att det är "tradition" att fortsätta stressa såväl hundar som byte i jakt med löshund är bara brist på kunskap! Även den anrika löshundsjakten i England, den sk "Hubertusjakten" är förbjuden sedan 2004. Kan England kan vi!
Och de som tror att de som ägnar sig åt fäbodlivet och att det skulle vara något permanent arbete att bevara, bedrar sig. Det fäbodlivet har dött ut föröver 50 år sedan - minst! Fäbodliv är numer en fritidssysselsättning. Jag lever i fäbod sommartid i världens björntätaste område i Jämtland. Jag ser björn och björnungar och björn ser mig och det går alldeles utmärkt!
SLUTA GNÄLL PÅ VARGAR!

9. CW

2010-06-01 00:30

Det va fanimej det bästa inlägget
på länge J&J och Folkaktion kunde
betala för skylltarna

8. Reklam

2010-05-31 16:36

Skulle det inte vara en idé att ni som bor efter de stora allfartsvägarna till skidorterna tex Sälen trycker upp stora affischer och baderoller med era sönderslitna hundar och tamdjur så sörlänningarna får se vad ni måste stå ut med. Med en text tex " Ska vi behöva stå ut med detta?"
Eftersom massmedia totalt nonchalerar att belysa de negativa effekterna av rovdjuren så är det nog inte så många sörlänningar som vet hur ni egentligen har det. Passerar några 100 tusen skidturister ett tusental sådana så vore det väl själva f-n om dom inte skulle begripa att något är generalknas.

7. FÅR VI PÅ LANDET GEHÖR, MÅNTRO? JAG SVARAR NEJ!

2010-05-31 16:35

Ni som arbetar för detta har gjort ett bra jobb, Nisse, Inge, Malte mfl.
men vi har bara fått små smulor tillbaka oavsett regering. Hur går vi vidare efter alla möten som den nu i Skeer? Fortsätta att prata mot döva öron, eller? Lokal förankring, hette det från regeringen, men varför var inte Länst. och viltdelegationen på plats? Jo dom har tagit ställning mot ER och oss som värnar om tradioner, djurhållning och jakt på landebygden!
Jag har alltid varit mot lokala och nypoppade politiska partier, ett dåligt sådant är MP, men nu är det dags att VI SAMLAS PÅ LANDET i en egen politisk rörelse, och just nu har vi en som ställer upp i riksdagsvalet, stöd den, liksom många av er stöder Folkaktionen , vi måste enas och vara diplomatiska tillsammans i ett gemensamt parti, LANDSBYGDSDEMOKRATERNA, som bl.a säger att rovdjur och djurhållning inte går att förena utan rovdjuren ska förvaltas i reservat likanande Yellowstone. Rösta rätt för att vi kan gå vidare och bli vågmästare.

6. Civil olydnad

2010-05-31 15:29

Det kommer att leda till civil olydnad och polarisering mellan stad och land.
Det finns även hos landsbygdsbefolkningen gränser för vad man kan tåla......

5. Rubbat

2010-05-31 14:55

Oro er inte, ett sådant ogenomtänkt och ruttet förslag kommer aldrig att gå igenom. Lyckligtvis är det bara ett fåtal av svenskarna som tycker om att gå omkring i fjällrävenkläder och käka linssoppa.

4. Inte oväntat

2010-05-31 12:54

Detär inte oväntat att LST och många lokalpolitiker lyste med sin frånvaro.
Jag som fortfarande tror att såväl LST som politiker skall arbeta för bygdens och folkets vilja. För att kunna göra det så måste dom ta information från samtliga intresseorganisationer och jobba för majoriteten.
Återstår att byta ut personer som inte jobbar för breda folket.

3. Naturskyddsföreningens förslag...

2010-05-31 12:54

...blir ett dråpslag för vargen om det går igenom. Då får vi helt enkelt se till att inga vargrevir finns där vi vill jaga... genom politik då naturligtvis...

2. Vansinne!

2010-05-31 11:39

Skall Svenska Naturskyddsföreningen verkligen få igenom ett så vansinnigt förslag som förstör så mycket för så många. Då föreslår jag att alla medlemmar i denna förening förbjudes att resa norr om Stockholms län, det måste väl var helt ok, går det åt ena hållet så måste det väl gå åt det andra. Älgen är snart slut. Älgen är det enda vilt som vi i Skandinavien verkligen skall behålla och värna om då det är vår verkliga nationalsymbol.
En stam på 2,4 älgar per 1000 ha är katastrof. Det måste väl även dessa verklighetsfrånvända föreningar och dess medlemmar begripa. Så lågt stående och utan förstånd trodde inte ens jag att de var.
Att inte landshövding m .fl. deltog i mötet borde omedelbart befria dem från deras tjänster då de är helt olämpliga på sin plats. Det är dax för ett nytt Dalauppror.

1. Länsstyrelsen...

2010-05-31 11:13

...i Dalarna är inget annat än en stor katastrof och att vi skattebetalare skall finansiera något sådant är för jävligt helt enkelt.. Så oerhört nonchalant och nedvärderande att inte ens komma på mötet. Fly förbannad blir man.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons