• Pinewood

Hotar hoppa av avtal om vargflytt

AktuelltPublicerad: 2011-04-10 23:33

Jägareförbundet hotar hoppa av uppgörelsen om flytt av vargar. Anledningen är att ledande tjänstemän och förtroendevalda inom förbundet befarar att rovdjursutredare Lars-Erik Liljelund kommer att föreslå en alltför stor vargstam, rapporterar Svenska Dagbladet.

Under måndagen lättar förre generaldirektören för Naturvårdsverket, ensamutredare Lars-Erik Liljelund på förlåten kring vad som är gynnsam bevarandestatus för våra stora rovdjur. Han berättar om det vid Vargsymposiet i Vålådalen inför bland anndra miljöminister Andreas Carlgren.
Liljelunds uppdrag är att utreda vad som är strikt biologisk bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatkrav.

Mindre än ett dygn... 
Mindre än ett dygn innan Liljelund berättar om sina tankar väljer nu Jägareförundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen och ordföranden i Rovdjursrådet, Torbjörn Lövbom, att varna för att uppgörelsen om flytt av vargar kan vara i fara. Enligt SVD befarar Glöersen, som själv sitter i Rovdjursutredningens expertgrupp, att Liljelund föreslår ”för många” vargar.
– Utredningen ska komma fram till vad vi är förpliktigade att göra enligt EU:s regelverk. Om vargpopulationen ska vara större än så får politikerna bestämma det, säger Gunnar Glöersen till SVD.
Om Liljelunds förslag är långt fler än de 200 vargar i Sverige och Norge som Jägareförbundet sagt okej till, kan det betyda slutet för uppgörelsen om ja till flytt av vargar och regeringens vargpolitik.

Varnar 
Främste förtroendevalde inom förbundets rovdjurspolitik, Torbjörn Lövbom, varnar:
– Om regeringen delar Liljelunds bedömning finns inget utrymme kvar för diskussioner om de långsiktiga målen. Då måste vi ta ställning till om vi kan fortsätta delta i rovdjurspolitiken. Förankringsarbetet hos våra medlemmar innebär att flyttningen av genetiskt värdefulla individer ska leda till färre vargar än vad det annars skulle vara, säger Torbjörn Lovbom till SVD.
Utredare Lars-Erik Liljelund framhåller att hans förslag på vargstam kan underskridas i framtida förvaltning.
– Jag står för de bedömningar jag har gjort och jag kommer visa hur de är gjorda. Sen ska utredningen remissbehandlas och då har alla parter en chans att säga vad de tycker, säger Liljelund till SVD.
Efter lunch på måndagen håller han sitt framförande vid Vargsymposiet i Vålådalen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Den där Ljlelund, vad vet han.

2011-04-14 09:43

Vad har han för utbildning för att kunna utföra utredningen som han blivit utsedd till. På en ordförande konferens ställde jag frågan om just denna människas kunskap i ämnet. Svaret jag erhåller blev att han varit någon höjdare inom NVV. Som detta skulle vara kompetens om man ser vad NVV uträttar, men okej han föreslår 450 individer. Då svarar jag att eftersom det föds mellan 70-90 valpar varje år plus gånger antalet kullar gånger antalet år som kullantalet varit över 20 stycken. Betyder detta att årets avskjutning blir över 150 individer, tack Liljelund för din utredning.

22. När motparten ...

2011-04-12 15:21

redan har gått från sin del i avtalet finns det ingen anledning att fortsätta medverka till massförstörelsen av svensk natur. 2050 behövs all jordbruksmark till mat till jordens folk. Varför skall vi då ge bort maten till vargen redan nu, när det finns människor som jagar mat bland sopor även i Sverige.

21. SJF och JRF har skilda villkor?

2011-04-12 10:21

Regeringen beslöt 2010-09-09 att för 2011 tilldela Svenska Jägarförbundet 50 200 000 kr ur viltvårdsfonden. I beslutet står det bland mycket annat att, citat: ”Förbundet (SJF) skall även tillsammans med Jägarnas Riksförbund under 2011 lokalt förankra naturlig nyetablering av nya vargrevir samt de processer med flytt och införsel av vargar som görs i syfte att öka livskraften i den skandinaviska vargstammen”. Hela beslutet finns på
http://www.google.se/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jagareforbundet.se%2FDocuments%2FSkrivelser%2520och%2520remissyttranden%2Fbidrag_ur_viltvardsfonden_2011.pdf&rct=j&q=viltv%C3%A5rdsfonden%20j%C3%A4garef%C3%B6rbundet%202011&ei=KfqjTb7qJsP5sgaXmoCCBw&usg=AFQjCNHL069loaxLTcCKTGZb7sB0fWCqKA&cad=rja

En förutsättning för de av SJF tilldelade och redan delvis förbrukade medel är således att SJF ställer upp på bland annat vargflytt. Detta är inget som SJF kan ”hoppa av”, detta avtal förnyas årligen genom de villkor som regeringen skriver in i sitt beslut. Avstår SJF från att söka medel för 2012 så ökar deras trovärdighet och medlemsflykten kanske minskar. Bidraget motsvarar 280 kr/medlem. Hotet från Lövbom/Glöersen om ”avhopp” är ett tomt hot i syfte att minska medlemmars avhopp från förbundet.

Citat från regeringsbeslut
2010-12-16”Ansökan om bidrag ur Viltvårdsfonden till Jägarnas Riksförbund för 2011”: ”Bidraget ska användas till rådgivning, utbildning och information i jakt-
och viltvårdsfrågor samt sammanställningar av besluts- och arbetsunderlag till myndigheter.

… Jägarnas Riksförbund ska även arbeta för att lokalt förankra regeringens
planerade åtgärder för att minska graden av inavel hos vargstammen”. Bidraget motsvarar 210 kr/medlem.

Således enligt beslutet ang. SJF står det att JRF och SJF tillsammans SKALL lokalt FÖRANKRA.
I beslutet ang. JRF står det ARBETA för att lokalt FÖRANKRA ..

Sedan kan man diskutera vad FÖRANKRA betyder. Om vi bortser för normal maritim betydelse så torde i detta sammanhang betydelsen ”ha stöd för” vara den rimligaste.
Beslutet ang. SJF måste därvid tolkas som att båda jägareförbunden skall åstadkomma att de människor som lokalt berörs av ett nytt vargrevir med rimlig majoritet stöder arbetet för att varg skall etablera revir i deras närhet. Detta synes mig vara en omöjlig uppgift i de flesta fall.
Beslutet ang. JRF måste tolkas som att det räcker om JRF reser runt och tjatar på folk om att de måste stödja statens vilja att varg skall etablera revir i den nära omgivningen. Självklart måste JRF ha rätt att välja att enbart följa vad som står i det beslut som rör dem själva.

20. Ref 18. Hur tolkar redaktionen detta

2011-04-12 08:55

"Jägarnas Riksförbund ska även arbeta för att lokalt förankra regeringens planerade åtgärder för att minska graden av inavel hos vargstammen."
Det är allt lite mer än att hålla informationsmöten.

Redaktionell kommentar:
Kan du ange vad du citerar kanske det blir lite klarare.
Antar att du citerar regeringens uppdrag. Informationsmöten var ändå det som JRF arrangerade på olika platser i Sverige.

19. Från hot- till handling Gunnar!!

2011-04-12 07:44

Sjf hot är inte värda ett dugg. Till handling och sätt ner foten Glöersen. Visa att du har hår på bröstet.

18. På tiden

2011-04-11 17:11

Varför riktas alla kommentarer mot SJF? Avtalet med flytt av vargar osv. är även Jägarnas Riksförbund anslutet till. Jag ser fördelar i att denna idiotiska rovdjurspolitik spetsas till på det här sättet så att vi kan få fram ett vettigt beslut någon gång. Nu börjar alla tydligt säga ifrån. SJF & JRF. Det är åtminstone något positiv i denna soppa. Bättre sent än aldrig.

Redaktionell kommentar:
Det stämmer inte att JRF gått med på att förankra vargflyttandet. Det har däremot Jägareförbundet gjort. JRF har gått med på att ha informationsmöten om regeringens flyttpolitik.

17. Vargprojektet var dödfött från början.

2011-04-11 16:13

Ingen vid sina sunda vätskors bruk kan tro att svensk landsbygdsbefolkning accepterar en fördubbling av vargstammen.
EU får hitta andra platser för sina kära gosedjur. Vi kan ju skeppa våra till Belgien där EU-parlamentarikerna kan skåda dem på nära håll.

16. Det är..

2011-04-11 15:56

...en jäkla skillnad på 450 och SJF dröm om 150. Skall bli mycket intressant att se om de törs göra nånting av sitt hot om att inte delta i "processen" längre. Avbön och mer ryggkrökande? Det tror jag i alla fall. SJF är kört!

15. Hur går det med den årliga anslagen sjf..

2011-04-11 15:56

Det kan inte vara lätt för herr Glöersen att sitta på 2 st stolar.

14. HMB i 12

2011-04-11 14:38

Det är Adveturer som lämnade länken i kommentar nr. 18 för inte så länge sedan som ska ha stor kredit för den
hänvisningen. Läs: ”Flyttade vargen ingen hybrid” http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=462119&context=7950#c8

13. 450 vargar, 1 200 lodjur, 1 800 björnar och 850 järvar

2011-04-11 14:31

sicken "utredning...

12. Jojo, sent ska syndaren vakna

2011-04-11 14:02

Helt klart medlemsraset i SJF, som fått dem att agera! Tyvärr är förtroendet för länge sen borta, det är bara de som inte fattar eller är drabbade som blir kvar.

Kennet Eriksson: Har du någon länk till den norska undersökningen?

11. ogiltliga avtal

2011-04-11 13:26

Det är synd om alla de som tvingas ta ställning i en fråga som ingen har någon egentlig erfarenhet eller kunskap om. Ingen vet hur det kommer att bli med mycket varg eller lite varg. Juridiskt är det inte hållbart. Avtal för att de skall gälla, skall vara tydliga där alla parter vet om vad inehållet handlar om och konsekvenserna av avtalet. Tror att avtalet att ha varg i Sverige är olagligt, eftersom ingen visste om att vargen beter sig som värstingar och söker sig från skogen följer dofter och dödar, betesdjur, husdjur, små hundar, och följer efter människor. Det som lärts ut är att vargen är ett mycket skyggt rovdjur som bor långt inne i djupa skogen och att ingen ser den någon gång!således ogiltligt avtal som uppkommit på falsk information.

10. VARGAR ????

2011-04-11 13:26

Kan bero på jägarförbundets rövslickeri av myndigheterna som alltflera byter förbund .

9. Inte en dag för tidigt

2011-04-11 13:26

att de inom SJF börjar fatta så smått det här med medlemsorganisationer och att de skall föra medlemmarnas talan och ingen annans...

8. Den gudomliga vargen

2011-04-11 09:17

Och dess bibel kallas Gynnsam Bevarandestatus. Allt annat är av sekundär betydelse. Långsiktigt bevarande av jaktens stora betydelse till glesbygdens mathållning och rekreation får stryka på foten. Vårt öppna landskap med betande djur i små besättningar får ge rum åt igenvuxen vildmark. I Montana och Idaho har lagförslag nu passerat representanthusen och senaten. Lagförslag som ifrågasätter om Amerikas konstitution tillåter de federala myndigheterna att bestämma över delstaternas utnyttjande av sitt land och sin natur. Vargens skadeverkningar är inte längre acceptabla.
Alla som vill ha en levande landsbygd med människor måste nu sluta leden. Kan sydeuropeerna använda sina traktorer för att ge eftertryck åt sina politiska krav bör inte vi vara sämre. Vi är ju alla med i EU. Tyvärr är det nog för sent att agera. Annars borde en blockad av vägen från Vålådalen efter vargsymposiet en lämplig åtgärd.

7. Gott uppförande har i denna fråga inte lönat sig för SJF

2011-04-11 08:57

Det börjar de nu förstå (som RB skiver), och visst är det beklagligt. Det vi andra påtalat under en räcka år gäller. Här har vi att göra med krafter som dyrkar nya gudar, rovdjuren. Eko-fascism måste vi kalla det när makthavarna med detta synsätt ser djur som viktigare än människor. Djur föresten, det handlar inte ens om vilda ursprungsarter utan gatukorsningar med hundar i en salig röra. Läsare på denna sida har också nyligen fått ta del av informationen att den svenska varghybridstammen inte kommer från den Finsk/Ryska populationen. Så här formulerades det i den Norska undersökningen: “A similar analysis shows that none of the target samples can be identified as a wolf immigrant from Finland or Russia” Och det slogs det fast att ett av proverna (det djuret) visade sig tillhöra den Svensk/Norska varghybridpopulationen.

Jag håller ändå en möjlighet öppen. Statens utredare Lars-Erik Liljelund har nu chansen att framföra kloka rekommendationer. Han kan välja att förklara för miljöminister Andreas Carlgren och nuvarande chefer på Naturvåldsvärket att dessa djur har en i grunden olämplig genuppsättning och deras närvaro med alla klagomål gör stammen omöjlig på sikt. Eller så blundar han för ovanstående besvärande omständigheter och rekommenderar sina uppdragsgivare det de vill höra, av rädsla för att stöta sig. Tänk om vi för en gångs skull kunde få höra några rakryggade ord från någon inom rovförvaltningen som vittnar om en humanistisk, empatisk och ödmjuk livssyn.

6. Det skulle...

2011-04-11 08:57

...gjorts för flera år sen, kan inte se och förstå tjustningen med en vargstam som tar dö på allt levande i vår vackra svenska natur.

5. Pekpinnar..

2011-04-11 08:57

Hur många tror på allvar att Liljelund fått arbeta förutsättningslöst, eller om han vill ha några uppdrag i framtiden hur kommer då denna rapport att se ut. Nej då gäller det naturligtvis att inte komma med 150 eller 200 vargar.

4. Vad säger de sparkade om det?

2011-04-11 08:56

En medlemsorganisation som byggt upp en organisation med anställda, som om det vore en myndighet.
Åtagande för att få bidrag till en organisation som faller som ett korthus, om den inte gör som storebror säger. Ska Sjf driva organisationen som ett medlemsförbund är det som det skramlas om nu, ett måste.
I annat fall så blir det många jägare som står förbundslösa eller som går in i JRF...

3. Och då kommer staten med...

2011-04-11 08:55

frågan: "Vill ni ha statsbidraget eller inte"? Då rättar man in sig i ledet igen! Ska vi slå vad? ; D

2. Efterlyser...

2011-04-11 08:54

...ett svar varför Jägarförbundet inte vill kräva Nollvision av vargen

1. Överkörda

2011-04-11 07:54

Har inte jägarförbundet insett fören nu att ni är totalt överkörda och fungerar som nickedockor som statliga verk kan hänvisa till i sina galenskaper.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB