• Älgskadefondsföreningen

Hövding ger handläggare stöd

AktuelltPublicerad: 2011-11-25 14:02

Nej, det blir ingen omplacering av rovdjurshandläggare Daniel Hansson. I alla fall inte om landshövding Barbro Holmberg i Gävleborg får bestämma. Hon har fullt förtroende för Hansson.
– Vi kommer att ta upp saken i viltvårdsdelegationen och hoppas på gehör för vårt krav, säger SJF-basen i Gävleborg, Karl-Evert Hellsén.

Jägareförbundet med 8 000 medlemmar i Gävleborg är missnöjda med hur Daniel Hansson hanterat rovdjursfrågor i allmänhet och vargfrågor i synnerhet.
Det som fått förtroendekrisen att bli akut är det larm om omfattande illegal jakt på varg i Dalarna och Gävleborg, som rovdjursspårare Mats Rapp och Daniel Hansson vittnade om i tidningen Expressen.
Ledande forskare tillbakavisar uppgifterna från Rapp och Hansson.
Landshövding Barbro Holmbergs svarar på nu kravet att Daniel Hansson omplaceras. Hon skriver till SJF-basen i länet.


Missförstånd?  
”Ibland uppstår missförstånd när dialog sker via media och det tror jag det gjort i det fall du refererar till. Det finns ingen på Länsstyrelsen som ifrågasätter WWF:s rapport om den illegala jakten även om det kan ha uppfattats på det sättet”, skriver Barbro Holmberg.
Den WWF-rapport hon nämner är den som landets ledande vargforskare lade fram och som visade på kraftigt minskad illegal jakt på varg.
Barbro Homberg skriver också att hon har fullt förtroende för sina tjänstemän.

Driver kravet vidare  
– Det var kanske väntat att hon skulle backa upp honom. Vi nöjer oss inte med att Daniel Hansson tas i intern upptuktning, utan tycker att han bör syssla med andra saker, säger Karl-Evert Hellsén.
Under fredagen håller viltvårdsdelegationen möte i Gävle och då kommer Jägareförbundets krav om omplacering av Hansson upp på nytt.
– Vi hoppas få majortiet för vår skrivelse, säger Karl-Evert Hellsén.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Mellström

2011-11-29 08:33

Ja j-lar vad du lyckats få dem att förstå och acceptera dina argument!
Ni borde lyssna på era medlemmar istället, medan det finns några kvar. Utan dem har du heller ingen plats i de fina rummen.

12. För jägarnas bästa är jag mycket rädd....

2011-11-28 08:52

...om de förtroenden jag och andra jägare byggt upp.
Både jag och K-E Hellsén arbetar hårt för Jägarnas bästa. I Gävleborg handlar det mycket om att hantera vargproblemen. Det gäller många gånger att balansera på en smal lina. En mycket viktig del är att hantera sina uppdrag så man inte tappar det förtroende man byggt upp. Ett tappat förtroende går ibland aldrig att få tillbaka. Viktiga förtroenden att förvalta för oss jägarrepresentanter är gentemot myndigheter och allmänhet. Viktigast är gentemot medlemmar.
För mig gäller för jägarnas bästa också förtroendet i Viltförvaltningsdelegationen. Media är en viktig kanal för oss men är svår att hantera. När man pratar med jaktmediamänniskor är det lätt att hamna i en avslappnad diskussion jägare emellan. Hellsén bad Jakt och Jägares skribent att vänta med artikeln till efter helgen och återkomma till honom innan artikeln gjordes. När jag och Hellsén uppmärksammat att artikeln ändå var publicerad och dessutom innehöll saker som inte gagnade vår sak kontaktade vi Jakt och Jägare för att diskutera detta för att försöka få till en ändring. Beskedet vi båda fick var att Hellsén borde veta att han pratat med en journalist. Jag beskrev i mitt förra inlägg hur jag hanterat frågan om ”Rapporten om försvunna vargar” som en diskussion i delegationen som lyfts utanför beslutande rätt. Det går alldeles utmärkt om man hanterar det på ett klokt sätt. Vid sista mötet fanns te x 5 diskussionspunkter.
Jag anser att jag skaffat mig goda kunskaper för hur jag skall få övriga delegater och Landshövding att förstå och acceptera mina argument vilket är oerhört viktigt för att nå framgång för jägarintresset. Det är med andra ord inga problem att ta upp och diskutera brister i Länsstyrelsens hantering av rovdjursfrågor med underbyggda argument. Att komma till ett möte och kräva eller direkt föreslå vad Länsstyrelsen skall göra med sin personal skulle av alla delegater och Landshövdingen betraktas som ett grovt övertramp. Därav mina ”svårigheter” som Ljung kallar det.

11. Till Jakt och Jägare

2011-11-27 17:07

Det är väldigt märkligt att Anders Ljung inte uppfattat att diskussionen från min sida handlar om just ”beslutanderätt”. Jag hoppas han är den enda. Jag tycker det är mycket viktigt att de jag företräder (även andra intresserade) förstår vad vi kan besluta om i Viltförvaltningsdelegationen. Det blir så mycket enklare när man skall driva processer eller få stöd i drivandet av processerna. Jakt och Jägares artikel som jag kommenterat ger läsaren en bild av att Viltförvaltningsdelegationen skulle besluta om ett personalärende på Länsstyrelsen. Artikeln kan också tolkas som att representanten för jägarintresset tror att det kan beslutas om personalärenden på delegationsmöten. Det ger i sin tur bilden av en delagat som inte förstått begränsningarna i sitt uppdrag. De delarna i artikeln har uppenbarligen tillkommit efter flera olika missförstånd. Naturligtvis har jag som engagerad i vargfrågan reagerat starkt på den rapport om ”Försvunna vargar” som presenterats i media av Daniel Hansson och Mats Rapp. Naturligtvis har jag som delegat agerat genom en mängd kontakter med Länsstyrelsen och med personer inom både Gävleborg och Dalarna. Naturligtvis har jag varit med och drivit frågan så att Länsstyrelsen självmant satte upp den på dagordningen innan mötet. Naturligtvis var jag väl förberedd på mötet och ställde skarpa frågor till Länsstyrelsen. Naturligtvis hade jag också sett till att ha en kopia av ”rapporten” med för att de delegater som inte var så insatta i frågan kunde se vad det handlade om. Naturligtvis försökte jag också se till att hålla mig på spelplanen för att inte riskera mitt förtroende inom delegationen. Jag upplever själv att både Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund i länet har ett stort förtroende för mig. Som ledamot i Jägareförbundet Gävleborgs styrelse har jag mycket täta kontakter med ordförande K-E Hellsén som jag stöttat och kommer att stödja i sitt ansvarsfyllda och många gånger svåra uppdrag som ordförande. Jag vill uppmana redaktionen på Jakt och Jägare att stödja sådant som kan bringa klarhet i vargproblematiken och de faktorer som styr besluten. På det viset skapas det förutsättningar att minska vargproblemen. Jag tycker ni har något att jobba med där.

Redaktionell kommentar:
Jakt & Jägare har bara gjort en rak nyhet om att SJF-ordföranden i Gävleborg vill att jägarrepresentanten i delegationen ska framföra att en tjänsteman bör byta arbetsuppgifter. Det är det Mellström tycks ha så märkligt svårt att hantera att han till och med försökt att stoppa artikeln. Går det inte att lyfta frågeställningar för diskussion vid sidan av strikt beslutanderätt väcker det stora frågetecken om delegationernas roll i den nya regionala rovdjursförvaltningen.
Anders Ljung, ansvarig utgivare, Jakt & Jägare

10. Anders Ljung

2011-11-27 16:46

Och sen när skulle SJF använda sig av demokratiska principer? Mig veterligt är det inte aktuellt med någon omröstning bland medlemmarna hur man ser på vargplågan. De höga herrarnas mening gäller!
Därför lämnade jag SJF!

9. Ytterligare förtydligande

2011-11-27 10:31

Här kommer ytterligare ett förtydligande med anledning av Jakt och Jägares kommentar på mitt förra inlägg. Viltförvaltningsdelegationens arbete styrs av en beslutad Arbetsordning. I Arbetsordningen finns beskrivet hur delegationens arbete skall gå till och vilka beslut som Viltförvaltningsdelegationen kan ta. Arbetsordningen utformning har sin grund i det riksdagsbeslut som trädde i kraft 2009.
För att Viltförvaltningsdelegationen skall få beslutanderätt i personalfrågor på Länsstyrelsen skulle det alltså krävas en ändring riksdagsbeslutet. Jakt och Jägares påstående att det i dagsläget skulle finnas två linjer för hur personalärenden på Länsstyrelsen kan drivas av Viltförvaltningsdelegationen, varav den ena skulle föredras av de flesta jägare, är därför irrelevant.

Redaktionell kommentar:
Beslutanderätt krävs väl inte för att påtala personalproblem och uttala krav på ändringar? Har det gått så lång med den regionala förvaltningen att ni ledamöter inte ens har yttranderätt och kan ta upp frågor som inte står på dagordningen från början? Att det finns representanter som inte vill föra sin grupps talan brukar normalt innebära att de byts ut. I alla fall i normala sammanhang där demokratiska principer tillämpas för medinflytande.
Anders Ljung, ansvarig utgivare, Jakt & Jägare

8. Klarläggande

2011-11-26 16:29

Jägarförbundet Gävleborg har inte ”krävt” att Hansson skall omplaceras. I skrivelsen som skickats till Landshövdingen betonar man vikten av bra samarbete med Länsstyrelsen vad gäller rovdjursfrågor och meddelar att man inte längre har förtroende för Hansson i de kontakterna.
Länsstyrelsens personalfrågor är absolut inget som Viltförvaltningsdelegationen kan besluta om. Det har därför aldrig varit aktuellt att ta upp någon sådan fråga vid Viltförvaltningsdelegationens möte. Det heter för övrigt Viltförvaltningsdelegationen och inte ”viltvårdsdelegationen” som det står i artikeln.
Per Mellström ledamot för Jakt och viltvårdsintresset i Viltförvaltningsdelegationen Gävleborg

Redaktionell kommentar:
Jägareförbundets ordförande i Gävleborg och jägarnas representant i delegationen har tydligen olika åsikter hur frågan bör drivas i delegationen. Det är säkert något vi kan återkomma till i nyhetsrapporteringen. Det är ganska lätt att anta att jägarna i länet föredrar den linje som Jägareförbundets länsordförande driver i sitt uttalande. Tvingas han göra avbön från det uttalandet i Jakt & Jägare ser det mycket illa ut för Jägareförbundet.
Anders Ljung, ansvarig utgivare

7. Stöd!

2011-11-25 22:40

Köp stödhjul till dina rovdjurshandläggare i Gävle! Dom har vinglat med sanningen flertalet gånger! Annars blir det ner i diket!

6. Utopi...

2011-11-25 22:40

..men man kan ju hoppas att de subversiva krafterna inom myndigheterna någon gång hinns i kapp och entledigas från sina tjänster. Skulle landstingspersonal, fritispersonal, lärare i skolan etc göra som de vill och SKITA i planer etc - var skulle det sluta? LST personal verkar ha samma inställning till regler och policys som Caremas "personal" - gör som du vill, jävlas med alla, plåga dem du kan, våldta gamlingar...Blir jag över 65 ska .458an med in på hemmet...

5. Handläggare

2011-11-25 17:01

Skicka han ut i kylan m.a.o. till landsbygden i verkligheten

4. När någon får en tjänst...

2011-11-25 17:00

...på den nivån som en landshövding, ja då behöver inte de personerna bry sig så mycket om hur de sköter sitt jobb eller kritiseras för det.
Att få "kicken" på grund av inkompetens eller annan anledning oroar inte denna "nyadel".
De får hur som helst livstidslön utan att behöva prestera något. Inte undra på att dessa friherrar/innor gör som det behagar dem. Så gick det till på 1600-1700-talet och det gör det tydligen nådens år 2011. Fantastiskt att dessa lyckats bevara adelsprivilegierna så länge.

3. Får ni inte...

2011-11-25 15:53

...Hansson omplacerad är det väl läge att be regeringen "omplacera" hövdingen. Kan inte vara nåt vidare att ha en sådan som säkert kommer att sakna lika mycket förtroende som Dalarnas hövding.

2. Lika barn...

2011-11-25 15:52

...leker bäst, säger ordspråket.

1. bra att Hellsén...

2011-11-25 15:52

inte viker ner sig, däremot tror jag att det blir mycket svårt att få majoritet i viltförvaltningsdelegationen, med tanke på den rovdjursvänliga sammansättnig VFD har. Det tycks mig inte vara teoretiskt möjligt att få en majoritet som går emot förvaltningens vilja.
Men lycka till!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB