• Älgskadefondsföreningen

Hövdingar nöjda med inflytandet i VFD

AktuelltPublicerad: 2010-08-13 13:17

Lanshövdingarna tycker att deras vilförvaltningsdelegationer har inflytande i rovdjursförvaltningen. Men många av ledamöterna håller inte med. Det bekräftades vid en kurs för delegationerna i tre av rovdjurslänen.

Roland Kylén, C-representant i Värmlands VFD, på utbildning i Orsa Grönklitt. Han tycker att delegationerna har för lite inflytande.

VFD, viltförvaltningsdelegationerna, i Dalarna, Värmland och Gävleborgs län har varit på utbildning i Orsa Grönklitt.
Under två dagar, 11-12 augusti, har de tre länens VFD varit på utbildning och fått lära sig om rovdjur och juridik och hur de skall jobba i framtiden med sin viltförvaltning.
Under torsdagen höll de tre ordförandena för respektive VFD en gemensam kort presskonferens för att berätta om hur viltförvaltningsdelegationerna ska arbeta i framtiden. Där förklarade de tre landshövdingarna att VFD ska arbeta med övergripande riktlinjer för skötsel av både rovdjur och klövviltstammarna i sina respektive län.

”Måste ha samverkan”
De tre landshövdingarna Maria Norrfalk, Dalarna, Barbro Holmgren, Gävleborg, och Eva Eriksson Värmland var mycket nöjda med konferensen. De tyckte att de hade fått ett bra klimat att jobba vidare i med sina respektive VFD.
– Vi har lärt oss att vi måste ha samverkan mellan de olika länen, speciellt när det gäller rovdjursfrågor eftersom framför allt björnarna rör sig över så stora områden. Vi måste även ha allmänhetens förtroende för att vi ska kunna verka fullt ut, säger Barbro Holmgren.
Maria Norrfalk berättar att hon tillsammans med Barbro Holmgren skrivit till Naturvårdsverket.

Begärt ny inventering av björnstammen
– Vi har begärt att få till en ny spillningsinventering för att kunna fastställa hur stor björnstammen är i våra respektive län, förklarar Maria Norrfalk.
– Tyvärr har vi inte fått svar ännu på vårt brev, men vi hoppas att Naturvårdsverket ska bifalla vår ansökan med det snaraste, tillägger Maria Norrfalk.
Jakt & Jägare frågade de tre hövdingarna om det verkligen finns ett lokalt inflytande när delegationerna inte får fatta beslut om hur många vargar och björnar som ska skjutas i respektive län, utan bara ska jobba med övergripande riktlinjer i förvaltningsfrågor.

”Det här är lokalt inflytande”
– Vi anser att det här är lokalt inflytande. Vi ska lyssna och ta till oss synpunkter i varje VFD innan vi i det mellersta rovdjursfövaltningsområdet fattar beslut, svarar Eva Eriksson.
Maria Norrfalk valde, trots att hon ordförande i Dalarnas delegation, att gå emot sin egen delegation när frågan om björnjakt behandlades på mötet för den mellersta rovdjursförvaltningen. Dalarnas VFD ville ha en kvot på 50 björnar.

Reserverade sig
– Eftersom Dalarnas VFD inte hade rätt att besluta om den siffran reserverade jag mig för det beslutet, kommenterar hon.
Roland Kylén från Sillerud i Värmland sitter som C-representant i Värmlands VFD.
– Vi har hittills haft ett gott samarbete i Värmland, fast jag har förstått att det har gnisslat lite i Gävleborg och Dalarnas VFD. Nu ska vi ha ett möte i september. Då ska vi fatta beslut om lodjursjakten. Det blir det första riktiga mötet vi ska ha om förvaltningsfrågor när det gäller jakt på ett rovdjur, förklarar Roland Kylen.

Vill besluta om jaktkvoter
Även han ogillar att VFD endast ska besluta om övergripande riktlinjer i förvaltningsfrågor och inte får fatta beslut om antalet djur som ska fås i tilldelning för respektive län.
– Det måste ju vara felaktigt. Vi måste ju få fatta beslut om hur många djur vi ska ha i tilldelning, kommenterar Roland Kylén.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Bra

2010-08-14 10:20

Lena! Mera av den varan, helt klart har ni min röst i höstens val och det blir den enda röst som jag kommer att lämna då ni inte finns mer än på riksdagsnivå, hoppas bara att ni kommer in NI behövs

3. Maria Norrfalk mfl landshövdingar...

2010-08-13 22:39

Det är beklämmande att ni inte vågar dra nytta av den enkla lösningen att resa runt och lyssna på dem som ni skall företräda istället för att åka på konferens för att lära om rovdjursförvaltning. Det finns en enorm kunskap ute i skogen i Dalarna, ta vara på den! De senaste årens aktuella ledarskapforskning visar på att management " by walking around" är de mest framgångsrika. Vill ni distansera er och tappa än mer förtroende skall ni fortsätta med era konferenser som underlag för er rovdjurspolitik. Vill ni få styrka och stöd i era beslut måste ni tänka om. Ledarskap förtjänar man, det kommer inte av sig själv. Visa att ni förtjänar er position och våga vara nydanande i den hierarkiska organisation ni verkar i. Res runt och LYSSNA och LÄR !!!

2. Fiasko

2010-08-13 22:38

är vad det kommer att bli. Det är en sak som är säker. Stadsbor och teoretiker ska inte något att säga till om angående rovdjurspolitik. Ortsbefolkningen ska besluta i rovdjursfrågor, ingen annan, Punkt.

1. En liten fösiktig början

2010-08-13 19:21

Men det finns stor risk att det blir ett spel för galleriet. Fokus måste på sikt riktas mot vilka kostnader och problem som orsakas av rovdjuren. Just nu forsätter man med tjatet om populationsstorlekar där dessa teoretiska tal är allenarådande, vilket betyder att man kan alltid köra över lokalbefolkningen.
Så tyvärr måste det nog bli värre innan något ordentligt händer. Men det finns en klar ambition, åtminstone från Värmlands sida, att göra något positivt av processen. Malte S. som var där för Dalarna kanske har något intryck från den delegationens sammankomst.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB