• Allmogejakt

Hövdingkritik mot verket

AktuelltPublicerad: 2014-10-28 09:56

Samverkansrådet i mellersta rovdjursförvaltningsområdet, som består av landshövdingar i mellansvenska län, har skrivit ett brev till regeringen där de vill uppmärksamma att det finns stora svårigheter att nå samsyn med Naturvårdsverket kring rovdjursförvaltningen.

”Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet står inför en situation som riskerar att allvarligt skada förtroendet för rovdjurspolitien och de förvaltande myndigheterna”, skriver de.
Bakgrunden till detta är att samverkansråden kommit fram till miniminivåer för rovdjursförekomster som stämmer överens med förslagen från respektive läns viltförvaltningsdelegation. De har där utgått från länens förutsättningar att hysa rovdjur av respektive art.
Hövdingarna menar att det inte är rimligt att den förekomst av rovdjur som finns idag ska låsa fast hur förvaltningen ska se ut för en lång tid framöver.
”Naturvårdsverket har å andra sidan valt en tolkning där de regionala miniminivåerna i varje ögonblick ska garantera referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Fördelningen av miniminivåer kan därför endast ske till län där det finns faktiska föryngringar”, skriver hövdingarna.

De som står bakom brevet är Kenneth Johansson, landshövding Värmlands län, Maria Norrfalk, landshövding Dalarnas län, Rose-Marie Frebran, landshövding Örebro län, Peter Egardt, landshövding Uppsala län, Chris Heister, landshövding Stockholms län, Barbro Holmberg, landshövding Gävleborgs län, Ingemar Skogö, landshövding Västmanlands län och Lars Bäckström, landshövding Västra Götalands län.

Vill du läsa brevet i sin helhet? Klicka här!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. 1. och 2.

2014-10-28 14:11

Jag tycker att Ni är lite väl pessimistiska i era kommentarer! Detta är väl jättebra och förhoppningsvis bara börjar på ett uppror där fler och fler ansluter sig när dom nu ser att folk med viss ställning vågar ta strid! Jag tycker det är strongt av hövdingarna och hoppas o tror att detta bara är början på att få bort vargen från Sverige!

3. Hur många...

2014-10-28 14:10

...år får man för knarksmuggling? Men skjuta en varg olagligt lär man få 5år minst.

2. Oj då!

2014-10-28 12:08

Tyvärr spelar det mindre roll eftersom små extremistföreningar som tex WAS bestämmer nästan allt idag.

1. Riktigt illa

2014-10-28 12:07

Det måste vara riktigt illa ställt med vår demokrati när så många landshövdingar (som representerar med än halva befolkningen) klagar hos regeringen över att NVV inte har fattat och effektuerat demokratiska riksdagsbeslut. Det är ett allvarligt tecken på demokratins sönderfall när tjänstemän på underställda myndigheter struntar i dessa demokratiska beslut, fattade av folkvalda politiker i riksdagen. Förmodligen kommer inte statsministern att kunna/orka/våga sätta den obstruerande myndigheten på plats. Allra helst som V och mp har mycket att säga till om och de skulle nog aldrig gå med på ett beslut som minskar NVV´s makt över rovdjurspolitiken. Detta drabbar naturligtvis inte stadsbor utan som vanligt landsbygden. Bra och reko av våra landshövdingar (regeringens utsträckta armar) att reagera och protestera. Men de har inget för det, inget kommer att ändras. Tro mig!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB