• Älgskadefondsföreningen

Hunden kan bli sjuk av avel

AktuelltPublicerad: 2010-05-20 11:58

Hård avel av husdjur, till exempel hundar, kan leda till ett sämre immunförsvar mot sjukdomar och parasiter.

Det konstaterar Karin Berggren Bremdal som i en avhandling redogör för sin forskning på hundar och hur aveln har påverkat arvsmassan, bland annat de delar av arvsmassan som påverkar immunförsvaret.
Aveln har satt djupa spår i de avlade djurens gener och förmåga att motstå sjukdomar. I normala fall skulle det naturliga urvalet gynna de varianter som är bra för immunförsvaret och som skyddar mot infektioner och autoimmuna sjukdomar. Men aveln har satt det urvalet ur spel.
– De som utformar avelsprogram bör tänka brett och inte enbart fokusera på vissa få och specifika saker. Då kan man ta hänsyn även till evolutionen av generna som påverkar immunförsvaret, säger Karin Berggren Bremdal.

Samma bekymmer för hotade arter
För att den genetiska variationen ska fungera som ett skydd mot sjukdomar måste den vara tillräckligt stor. Problemet i avelsprogram liknar problemet för hotade arter – båda utgår från ett litet antal individer. Det i sin tur leder till att arterna förlorar den genetiska variation som de behöver.
– Det är svårt att göra något i de djurgrupper som redan har förlorat för mycket genetisk information. Det som är förlorat är förlorat. Men mina resultat visar vad man bör tänka på att göra innan antalet individer i en art blir för litet, säger Karin Berggren Bremdal.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Håller med...

2010-05-29 17:10

Håller fullständigt med Kerstin!

4. Hundarna är våra familjemedlemmar.

2010-05-22 09:47

När vi själva låter oss behandlas mot sjukdomar och parasiter är det självklart att vi gör detsamma med samtliga familjemedlemmar.

3. T-terrier!

2010-05-22 09:27

Om alla våra hundar härstammar från 8-10 individer, så har tiden väldigt stor betydelse. Urfäderna/urmödrarna till våra hundar levde för mer än 10000 år sedan, men avkomman tilläts att föröka sig och framavling av utseendemässigt och egenskapsmässigt likartade hundar startade antagligen inte förrän långt senare. Då hade mängden hundar blivit så stor att det trots samma förfäder, ändå blivit en ganska stor variation i arvsanlagen.

När vi ”duktiga” människor så småningom ”förädlar” egenskaperna hos hundarna (och andra djur), så kör vi med inavel och begränsar samtidigt variationerna i arvsanlagen – till nytta för de synliga egenskaperna, men också ofta till skada för de egenskaper som vi inte direkt blir varse – där har du bl a anledningen till de ofta rasbundna sjukdomar våra hundar är behäftade med.

Inom det här området är det inte mycket som kan ses som självklart – i alla fall inte om man saknar grundkunskaper i genetik och i ärftlighetslära. Därför finns det all anledning att lära sig mer. Att ifrågasätta det forskarna kommit fram till, låter sig bara göras om man själv har tillräcklig kunskapa i ämnet, annars är det risk för att man öppet avslöjar vissa fundamentala kunskapsbrister – och vem lyssnar då på vad man vill framföra?

2. Med tanke på

2010-05-21 01:15

vad dna-analyserna säger,att alla i dag levande hundar härstammar endast från åtta– tio individer varav alla europeiska hundar i dag
härstammar från sex individer så
borde väl hela hundrasen i dag vara utdöd vid det här laget då...
återigen en forskare som kommer med påståenden som en femårig inser är fel...

1. Då ligger våra gamla raser illa till.

2010-05-21 01:14

Många gamla raser som har sin hemvist i fäbodar på skogsbyte finns nu bara i mycket små populationer. Och det finns inga populationer någon annanstans att hämta nya gener från.
Allt eftersom jordens befolkning växer kommer matproduktionen att sättas under allt större press. Fäbodkulturen räddade under 1800-talet många undan svälten. Den kan komma att behövas igen inom detta sekel.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB