• Älgskadefondsföreningen

Hur många dalavargar finns det?

AktuelltPublicerad: 2013-08-27 14:49

Jägareförbundet bedömer att det finns närmare 150 vargar i Dalarna, men det anser länsstyrelsen i Dalarnas rovdjurshandläggare Lena Berg är spekulationer.

Enligt Lena Berg går det inte att fastställa hur många vargar det finns i länet.
– Vi vet först till vintern när snön kommer hur många valpar som fötts i vår till exempel. Dessutom är det svårt att räkna vargarna i reviren som gränsar till andra län. Hur räknas de? De vistas ju inte hela tiden i Dalarna, säger hon till Dalarnas Tidningar.
Under de senaste två åren ska ett 20-tal vuxna vargar ha försvunnit, enligt länsstyrelsen. Dessa har bara ersatts av nya till en tredjedel.

Färre föryngringar
Dessutom är antalet föryngringar färre i år än förra året. Mellan 2007 och 2010 föddes det tio föryngringar varje år i länet. År 2011 föddes bara sju, men under 2012 föddes vargvalpar i 13 revir, både stationära i länet och i sådana som går över gränsen till andra län.
– 
Troligen är det så eftersom föräldradjur försvann i flera revir under föregående säsong. Men vi har även fått nya revir och kan inte utesluta att det skett nya parbildningar sent på säsongen som inte dokumenterats under inventeringen, säger Lena Berg till Dalarnas Tidningar.
En del av de gamla reviren finns inte kvar, medan det har tillkommit flera nya.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Nr 10

2013-08-29 13:52

Håller med dig fullständigt. Ge oss licensjakt på 500 vargar så närmar vi oss 150

10. 150 varagar i Dalarna, SKITSNACK

2013-08-28 16:49

Lena Berg på LAN är fullständigt ute och cyklar! Tyvär även JF!
Om vi använder LAN´s siffror så får vi: 2007-2010 á 10 föryngringat med ett medeltal på 5 eller 4 valpar vilket ger = 200 eller 160 st.
2011 á 5 eller 4 ger 35 eller 28
2012 á 5 eller 4 65 eller 52
2013 á 10, uppskattat, 50 eller 40 nya valpar!
Anta att det 2006 fanns 50 st vuxna vargar för några måste ju finnas för att det skall bli valpar!
Med 5 valpar i kullarna blir det:
50+200+35+65+50= 400 st vargar.
Med 4 valpar i kullarna blir det:
50+160+28+52+40= 330 st vargar.
Snittet blir då 365 st vargar minus "20" st och då hamnar vi på 345 st vargar och förmodligen är den siffran betydligt högre i verkligheten!
Om samma beräkning gör för hela Sverige kommer det att bli en skrämmande läsning!!!!
Är det ingen ansvarig som läst matte?

9. Rovdjurspolitik och rättsröta - svenska skamfläckar

2013-08-28 09:58

“Snus är snus och strunt är strunt, om än i polisiära promemorior”, sade en gång Palme (samtidigt som han talade osanning inför riksdagen!). Ett uttalande och ett beteende som passar förträffligt på våra myndigheter i vargfrågan. Vad myndigheterna kommer med när det gäller varg (eller andra stora skadedjur) är i BÄSTA fall strunt, och osanning är inget de drar sig för, ens inför öppen ridå.
Vargstammen har alltsedan början av 80-talet ökat med i genomsnitt 20 %, om vi skall gå på officiella siffror. I verkligheten troligen en del högre, Liberg angav för 2010-2011 en tillväxt om 40%.
Det finns inget som tyder på att vargstammen nu har lägre ökningstakt. Nej, vargstammen fortsätter att yngla, så att antal vargar fördubblas på endast tre år - dvs. på nio år ökar vargstammen åtta gånger! Ingen myndighet (eller någon annan) har en aning om hur vargarnas kopulerande skall bringas under kontroll. Situationen har gått fullständig ur hand och det vore klädsamt om statsminister Reinfeldt börjar visa intresse för vad som sker på landsbygden. Jag förstår väl att därstädes finns ca noll röster att hämta för Fredrik, men landsbygdens problem ingår s.a.s i statsministerns arbetsordning. Han är också ansvarig för att staten skall skydda ALLA medborgares liv, hälsa och egendom, ett ansvar ingen regering borde sno sig ifrån. Men det är något som denna regering gör - utan att visa skam. Men statsministern, som andra anställda, har att sköta sitt jobb - eller tänker han vänta tills vargens bytesdjur blir uppätna och vargar börjar svälta ihjäl? Det verkar så, men innan dess är ofattliga värden förstörda.
I valet 2014 är rovdjursfrågan överordnad alla andra frågor; skola, omsorg, försvar, skatter mm. Men att rensa i rättsrötan har nästan samma dignitet som vargfrågan. Min prognos är att under regeringen Reinfeldt så kommer rovdjur och rättsröta att föröka sig och trivas tillsammans - i samma takt kommer dvärgbandmaskar, fästingar och sly att breda ut sig över en allt fattigare landsbygd. Men svenska landsbygden skall i vilket fall som helst bli EU:s nya vildmark.

8. Inventering, inventering, inventering

2013-08-28 08:45

Aldrig någonsin kommer Lst Dalarna att erkänna att man tappat kontrollen. Samma agerande som med björn. Tänk att det hela tiden försvinner vargar, inte får de några valpar, de har alltid gått över till Värmland eller Gästrikland, vi känner igen argumentationen, lika j..la dåliga varje gång. Jag trodde i min enfald att Lst gjort vissa förändringar i sin bemanning, men icke, tokeriet fortsätter. Lyssna på Liberg hur många vargar vi har. Var är viltförvaltningsdeligationen? Står de bakom Lenas uttalande?

7. Vi vet!

2013-08-28 08:45

Ett är då säkert.
FÖR MÅNGA !!!!

6. Myndigheterna ...

2013-08-28 08:45

... hade inte en aning om att det var 11 "svenska" vargar som skjutits i Norge, samt att en 12:e dödats i trafiken. NVV har uppenbarligen inte saknat dom. Jag är helt säker på att det officiella antalet vargar är för lågt satt.

5. 150 i Dalarna

2013-08-28 08:44

Och ca 200 i Värmland! Är inte de nog med varg nu?

4. Spekulation vs fakta

2013-08-27 16:44

Att endast räkna 100% säkra är inte fakta. Det är också att spekulera. Man kommer att missa en mängd vargar som man inte hittat. Missräkningen som gjordes på björnarna borde lära dem ett och annat. Man skall också ta med i beräkningen att deras jobb står och faller med att det är få vargar, så lite part i målet är de.

3. Äntligen!

2013-08-27 16:44

Äntligen erkänner lst Dalarna att man inte har en aning om hur många vargar det finns i länet.

2. Oräknerliga...

2013-08-27 16:43

... har vargarna hunnit bli. I myndigheternas ögon finns endast vargar som med säkerhet kan konstateras. Alla andra finns inte. Därför är alla uppgivna siffror på antalet under eller långt under verkligt antal.

1. Dalavargarna

2013-08-27 15:21

Oavsett hur många vargar det spekuleras om att finnas i Dalarna så är en varg en varg för mycket.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB