• Allmogejakt

Illegal vargjakt har ökat tre tiondelar

AktuelltPublicerad: 2012-01-27 17:38

Från 0,3 vargar per år 1996 till 0,6 vargar per år under 2010. De upptäckta fallen av illegal jakt på varg är mycket få i Dalarna med tanke på att vargstammen har tiodubblats under dessa 14 år. Trots larmrapporten från viltspåraren Mats Rapp i höstas har länsstyrelsen endast kunnat påvisa en liten ökning.

Det framgår av den genomgång som länsstyrelsen i Dalarna gjort efter larmrapporten om omfattande illegalt dödande av varg.

Den ökning med tre tiondelar som beskrivs är ökningen i antalet jaktbrott och pågående undersökningar av de vargar som kommit in till SVA för obduktion.
– Att detta är den totala ökningen är således inte fallet. Man skulle kunna förklara det förenklat som att jaktbrotten har fördubblats på den tiden baserat på SVA:s data, men absolutvärdena i sammanhanget är mindre intressanta, kommenterar Henrik Thurfjell på länsstyrelsen.
Det väckte stort uppståndelse när vargspårare Mats Rapp gick ut i media och påstod att tjuvjakten på varg var omfattande i Dalarna.
Hans påståenden var inte förankrade hos länsstyrelsen, där man snabbt kallade slutsatserna han sammanställt i en egen rapport för ”arbetsmaterial”.

Lovade en snabb genomgång
I december intervjuade Jakt & Jägare landshövding Maria Norrfalk och hon lovade då att en genomgång av Rapps rapport skulle vara klar inom några dagar eller någon vecka.
Dagarna blev till veckor och veckorna till månader, men den utlovade genomgången dröjde.
Rapps påståenden försatte länsstyrelsen i en mycket besvärlig situation, särskilt sedan WWF någon månad tidigare pressenterat sin rapport om illegal jakt. Den visade att den illegala jakten på varg minskat kraftig och är närmast försumbar.

WWF-rapport slog hål på myterna
Enligt WWF-rapporten, som tagits fram av landets ledande vargforskare, hade det illegala dödandet av varg minskat från nästan 17 procent ner till 2,5 procent.
Räknat i individer har antalet minskat från nio till 20 individer under perioden 1998-2005 ner till tre-sju individer för perioden 2006-2010. Detta på en vargstam som idag uppgår till mellan 350 och 400 djur.
WWF:s rapport slog hål på många myter om hur omfattande tjuvjakten på varg är.
När länsstyrelsens egen vargspårare i Dalarna några månader efter WWF:s rapport spred en alarmrapport om tjuvjaktens omfattning tvingades länsstyrelsen göra en egen genomgång av den illegala jakten.

Mycket ovanligt
Men enligt rapporten som länsstyrelsen nu presenterat är det mycket ovanligt att varg dödas illegalt. Enligt genomgång är det mellan en och två vuxna, revirmarkerande vargar per år som dödats illegalt. Detta av en vargstam som består av 22 revir i Dalarna, eller lite grovt räknat cirka 100 vargindivider.
Endast två av de fem illegalt dödade vargarna i Dalarna har varit dokumenterat revirmarkerande djur. Därför, skriver länsstyrelsen, ”kan vi anta att det totala antalet vargar som dödas illegalt varje år är fler än de en till två revirmarkerande djur som beräknas dö på grund av illegal jakt”.

Vill inte uppge en siffra
Men hur många vargar det rör sig om som dödas illegalt per år i Dalarna vill inte Stig-Åke Svenson på länsstyrelsen säga.
Om man räknar på att det går fyra ungvargar på varje revirhävdande vuxen varg skulle siffran hamna på mellan fem och tio individer. Det skulle i sin tur betyda att alla vargar som dödas illegalt i landet dödas just i Dalarna.
– Sådana slutsatser kan man inte dra och det är därför vi inte gått ut med någon siffra på det totala antalet. Vi har bara gett siffror som vi kan gå i god för, säger han.
I länsstyrelsens rapport finns också statistik från SVA där man obducerat döda vargar. I statistiken kan man skönja en mycket svag uppgång av antalet dödade vargar under de senaste 14 åren, men det handlar då om mycket få individer. Vissa år har ingen dödad varg hittats medan andra år har fyra vargar påträffats.

0,6 vargar per år
Räknat på det mycket knapphändiga materialet har Henrik Thurfjell på länsstyrelsen i Dalarna kommit fram att det skett en ökning från 0,3 vargar per år 1996 till 0,6 vargar år 2010. Under de här åren har samtidigt den totala vargstammen i stort sett tiodubblats.
Det har ofta framförts att varg dödas med hjälp av giftåtlar och även detta har länsstyrelsen tittat på.
Enligt polisens uppgifter har man åren 2003 till 2010 funnit åtta åtlar med förgiftad mat. Inte någon varg har bevisligen dött av åtlarna. Däremot har andra djur hittats döda eller skadade på grund av förgiftning.
– Att ingen förgiftad varg har hittats, det är inte samma sak som att ingen varg har dött eftersom vi inte kan uttala oss om det, kommenterar länsstyrelsens Henrik Thurfjell.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Till 16 och 17.

2012-02-01 11:12

Finns ingen anledning att läxa upp honom bara för att han sköter sitt jobb åt EU. Det är klart att han får yttra sig om vargjakten i Sverige, vi är ju med i EU och då får vi finna oss i det. Vi ska ha varg i Sverige och det kan ni inte göra något åt. Vi får följa EU:s regler.

19. EDjurvän? och Ren

2012-01-30 12:13

Som Du ser så är ju vilrenarna snart utrotade i Finnland just p.g.a vargen, planterar Du in dom i Sverige går dom snabbt samma öde tillmötes som i Finnland p.g.a varg, och kommer då att även fortsätta att äta tamren som dom alltid har gjort, och på sikt utrota Samernas livsverk och kultur.

Som jag tidigare föreslagit Dig, LÄS BOKEN VARGEN ÄR VÄRST,så kommer Du att begripa varför!! Beställ den redan idag från Bokia,där får Du massa fakta om just Ren och Varg,men det är kanske lite känsligt för Dig,då rasar ju alla Dina argument ihop,som vanligt.

18. Vildren i Sverige!

2012-01-30 11:35

Anders! Vilka var det som utrotade viltrenen i Sverige!? Lite mer vild/skogsren i vårt land och tamrenen får maka på sig, vilken bra idé! Vargarna kan sedan äta vildren som den alltid gjort! Tummen upp!

17. Torbjörn Eriksson...

2012-01-30 11:35

Du borde verkligen läxa upp komissionären!
I hans hemland skyddsjagar man 12 av 50 vargar, det du!
Rimligen borde du inte luta dig mot en sådan "vargmördare".
Han ska städa i sitt eget hemland innan han bryr sig om vårt!
Det är orimligt att han ens får yttra sig om vargjakt i Sverige!
Men han kanske tycker att: Om det finns gott om varg i Sverige behövs inga i Slovenien, det brukar ju vara så. Någon annan ska bära bördan!

16. Tobbe, Djurvän med fler

2012-01-30 09:06

Förklara då varför EU skiter i Finnland och Estland som halverar sina vargstammar och fortfarande har licensjakt? Finnland har just nu en mycket intressant diskution med EU för att dersa värdsunika stam av Vildren håller på att utrotas av vargen,man undrar vad som är viktigast,varg eller vildren,gissa vad finnarna tycker.Sedan verkar det ju som om Du och Djurvän med fler blir sura för att den svenska tjuvjakten är minimal,alla inklusive Ni kramare skulle istället vara stolta över det,det kanske beror på att Ni som vanligt har fel i det mesta om vargen.

Avslutar med, läs boken "Vargen är värst" om Samernas flerhundraåriga erfarenhet av rovdjur,tänkvärd läsning för Er alla på förödarsidan.

15. Lite inform.

2012-01-29 22:35

EU hårdgranskar svensk vargjakt
Årets skyddsjakt på varg i Sverige får inte bli en maskerad licensjakt. Vi kommer inte att tveka att driva ärendet till EU:s domstol om Sverige inte följer unionens regler. Det klargör EU:s miljökommissionär Janez Potocnik i en intervju med TT.

-Skyddsjakten måste stämma överens med EU:s lagstiftning och får inte bli en förtäckt rätt att döda. Att döda problemvargar är möjligt bara om det inte finns några andra lösningar, säger han.

14. Till 13.

2012-01-29 11:01

Dom ringde NVV och ansvarig minister.

13. Torbjörn Eriksson

2012-01-28 20:32

Ringde de dig personligen? Eller kanske Mikael Karlsson.

12. Illegal jakt

2012-01-28 18:19

Det snackas om varghat i Sverige men faktum är den illegala jakten finns överallt, se:
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/3746/1
Scrolla ner på sidan och läs och begrunda. Hur straffar EU de andra länderna?

11. Vad är du så rädd för TE?

2012-01-28 18:19

Har du någon tjänst som är beroende av EU?

Om Sverige dras inför EU-domstolen i den här vargsoppan så är det nog snarast bra. Det ger en möjlighet att reda ut och lyfta fram varför det blivit så här. Det kanske till och med kan vara en början på omförhandling om villkoren generellt. Sverige är ett land som tillför EU mycket och behöver inte stå med mössan i hand. Men det är populärt från politikerhåll att skylla på och hota med EU så fort folket inte gillar besluten.

10. Ojojoj då..

2012-01-28 18:18

Nu gråter och gnyr TE, Rovdjurvännen m fl, när det kommer svart på vitt att deras tjuvjaktsfabler inte riktigt stämmer, och hotar med stora starka EU som vanligt.
Det är nog bara du och en bunt fega politiker som är byxis för vad den store Sputnik tycker, vi andra struntar högaktningsfullt i Bryssels byråkrater ser du.. ;-)

9. Att ha i åtanke !!

2012-01-28 16:01

Så länge den illegala Jakten får fortgå så kommer det inte att bli någon licensjakt utan bara en mycket restrektiv och kontrollerad skyddsjakt. Det krävs väldigt mycket för att få en skyddsjaktansökan beviljad och kom ihåg att EU har ögonen öppna och ser allt och dom får hela tiden fortlöpande information. Sverige har aldrig tidigare varit så nära domstolen i EU. Vid skyddsjaktkansökan på vargarna i Skultuna tog det två timmar innan EU ringde och ville ha en utförlig förklaring.

8. Mycket väsen för ingenting

2012-01-28 14:08

Förstår nu varför Torbjörn Eriksson inte kunde/ville svara på min fråga i ett annat debattinlägg angående problemet med antalet fastställda illegalt dödade vargar.
Problemet med tjuvjakt ser ut att vara minimal jämfört med de problemen vargen orsakar för tamdjursägare och övriga drabbade på landsbygden.

7. 10 vargar......

2012-01-28 14:08

......per revir där FÖRYNGRING har konstaterats, dvs att det har fötts valpar.

Ytterst sällan som 8 valpar föds och överlever, så i uppskattningen föryngring x 10 ingår då också övriga revir och vandrande vargar.

6. mats rapp

2012-01-28 14:07

Nu när man på lst dalarna fått fram egna siffror som visar nått helt annat än det mats fabeluserade ihop kanske man skulle kunna se över hanns anställning . Vore ett bra sätt att spara pengar nu när annslagen blev mindre, sammtidigt slipper vi på landsbyggden bli uthängda som en sammling krimminella.

5. Liten lektion i matematik

2012-01-28 14:07

Om det 1996 dödades 0,3 vargar per år och 2010 0,6 vargar. En tiofaldig ökning av vargstammen samma tid. Då betyder det att illegal jakt som dödsorsak har minskat med 80%. Hur kan man kalla det en ökning. Sådan matematik överlåter vi åt WWF och SRF. Det finns nu fyra lögner: Statistik, lögn, förbannad lögn och WWFs matematik.

4. DE

2012-01-28 14:07

10 vargar x antal revir med föryngringar...

3. Så endast de vargar som hittats och skickas till SVA..

2012-01-28 14:06

och där konstaterats illegalt dödade finns med i statistiken?

Hmm..den statistiken kan nog i bästa fall ersätta en toarulle.

2. Ooj dååååå!

2012-01-28 14:06

Det är ju det vi alla andra har sagt och fortsätter tjuvjakten i den takt som den börjat med i år....sååååå? Hur många fler illegalt dödade rovdjur har ännu inte upptäckts?

1. ?

2012-01-27 18:53

Trodde man räknade med 10 individer per revir har man ändrat det också nu eller har jag missat nåt från början ?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons