• Allmogejakt

Inga besked om rovdjursattack som arbetsskada

AktuelltPublicerad: 2008-12-04 11:00

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) har inga speciella åtgärder på gång för dem som skadas av rovdjur när de jobbar. Det framgår av ett svar i riksdagen till kd-politikern Lennart Sacrédeus. Frågan ställdes med anledning av björnattacken mot skogsröjaren Johnny Smedberg, som nästa förlorade en arm när han anfölls vid ett björnide. 

Lennart Sacrédeus tycker att staten borde ge Johnny Smedberg bättre ersättning. 
– Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder inom arbetsmiljöområdet för dem som angrips och skadas av vilt i sin yrkesutövning? undrade kd-poltikern.  
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin svarade med att peka på de ersättningar och regler som redan finns. 
– Arbetsgivaren ska särskilt beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Allmänna bestämmelser om ensamarbete finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete, kommenterade ministern som i övrigt inte sa något om hur rovdjursattacker ska behandlas. 

Pekar på Naturvårdsverket
Resten av svaret handlade om sådan som ligger utanför Littorins ansvarsomåde. 
– Naturvårdsverket har gjort flera satsningar när det gäller information till jägare, boende och tamdjursägare. Som exempel kan nämnas en gemensam informationssatsning med Jägareförbundet, där information gick ut i samband med jaktkortet avseende björnmöten vid jakt. Lös hund orsakar ofta konfrontation, vilket innebär en att det i första hand i dessa situationer finns en risk för skada. Det har även genomförts en utbildningssatsning för jägare, som fortfarande pågår, kommenterade arbetsmarknadsministern.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Vad är det här för lekstuga?

2008-12-07 17:22

Vad är det här för lekstuga? Johnny blev attackerad under arbete! Vill dra en parallell med busschaufförerna i Stockholm. När risken för rån på bussarna ökade lade skyddsombuden ett arbetsplatsstopp tills kontanthanteringen upphörde!
Arbetsmiljöverket stödde detta tilltag!
Mig veterligt har ingen busschaufför blivit mer skadad än Johnny på sin arbetsplats! Tänk om våra slitvargar slutade med skogsvård? Vad skulle hända då? Då skulle ni inte ha något papper att torka era skitiga rövar med! Inte heller något att torka av era näsor som ni hela tiden lägger i blöt! Brukar inte sympatiser med Sacrédeus i vanliga fall men jag tycker att frågan till Littorin är berättigad. Står på din sida, Johnny! På dom igen!

2. Arbetsvägra!

2008-12-05 10:38

En byggjobbare får knappt klättra upp på en stege utan fallskyddsutrustning i dag. Våra skogsarbetare ska dock tvingas acceptera att jobba med livet som insats.
Nej, arbetsvägra tills regeringen åtminstone garanterar en godtagbar ersättning vid rovdjursangrepp.
Det här är ytterligare en fråga som ingen i statsapparaten har tänkt på när de fick för sig att vi skulle ha rovdjur i Sverige.
Återigen AB Sverige. Det kostar pengar stora pengar att ha stora rovdjur i skogarna. Det är bara att fiska upp lädret.

1. Med svansen mellan benen

2008-12-05 10:37

Likt en byracka med svansen mellan benen smiter ansvarigt statsråd undan statens ansvar för rovdjuren. Tror han att det är arbetsgivaren och arbetaren som skall stå till svars för att rovdjur angriper under arbete i skogen?
I alla sammanhang gäller att den (staten) som ändrar rådande förutsättningar också får ta fulla ansvaret för följderna av detta både ekonomiskt och juridiskt. Kan man inte kräva mer insikt av ett statsråd än det Littorin (m) visar?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB