• Älgskadefondsföreningen

Inga nya fällor godkänns före september 2010

AktuelltPublicerad: 2009-07-03 17:07

Det blir inga tillstånd för nya vildsvins- eller lodjursfällor de närmaste 14 månaderna. Den 1 augusti i år startar Naturvårdsverket en förstudie i fällfångst av stora däggdjur, med tonviken lagd på vildsvin.

Målet med projektet är att få igång en fungerande testverksamhet för fällor. Verket vill hitta godtagbara konstruktioner för främst vildsvinsfällor och se vilka utbildningskrav man bör ställa på jägarna. 

Det kan också behövas riktlinjer för själva fälljakten och var den bedrivs samt förändringar i lagstiftningen.
Det blir Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som i samarbete med jägarorganisationerna ska bedriva fångst- och analysverksamheten.
Minst ett 20-tal djur per fälla ska fångas från 1 augusti i år till 31 augusti nästa år.

Stress och skador
Både djuren och fällorna ska undersökas grundligt. Naturvårdsverket vill ha svar på till exempel hur stressade djuren blir, temperaturer inne i fällan och, förutom skador på djuren, även skador på fällorna.
I projektbeskrivningen nämns bland annat nya möjligheter med övervakningskameror som man inte använt tidigare när man testat fällor. 
Det är också meningen att fällor för vildsvin och lodjur som redan är godkända ska ingå i studien.
Testverksamheten ska övervakas av en referensgrupp, där jägarorganisationerna, LRF, polisen, viltskadecenter och flera andra organisationer, bland annat en djurskyddsorganisation och en tillverkare av fångstredskap, ska ingå.

Tidigast i september
Finansieringen för den drygt ett år långa förstudien, cirka två miljoner, tas ur anslaget för biologisk mångfald. Utöver det kräver också studien att de organisationer som ingår i arbetet bidrar med framför allt personal.
Naturvårdsverket kommer inte att godkänna några nya fällor för större däggdjur innan förstudien är klar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Beklagligt

2009-07-07 10:21

Kanske beror det på att jag inte träffar godsägare o storbönder utan självverksamma mindre bönder som inte är positiva till EU och deras byråkrati. Har inte motarbetat el sökt konflikt med jägare utan försökt redovisa mina vardagsbekymmer med svinen. Tycker det är väldigt olyckligt att vissa markägare tillåter utfodring på sina marker utan att någon jakt förekommer.

9. Volvo

2009-07-07 09:51

Har ännu inte träffat en bonde som inte vill ha det bättre och mer betalt...ändå får ni betalt både för produkterna och bidrag för att framställa dom, inte antingen eller som du skriver.
De stora bidrag ni får från EU torde mer än väl täcka de få hektar svinen bökar upp om jakten bedrivs effektivt nog, och som markägare är det lite upp till er att föra en dialog med jägarna...inte motarbeta oss och ändå vilja ha skyhögt betalt för arrendena...

8. Beklagligt

2009-07-07 09:01

Helt rätt, Härjedalen, det handlar om pengar. Men kanske inte som du tror att tjäna så mycket som möjligt utan att ha en rimlig chans att leva på vårt arbete genom att skydda grödorna.Det kostar stora summor att etablera vallarna och spannmålen,arrende/gödning/utsäde/diesel/ stängsling/maskinkostnader plus allt arbetet.
Räddningen heter inte fler jägare utan effektivare och fler kompliment till den vanliga jakten. Vad det gäller EU har jag inte träffat någon bonde som inte hellre fått betalt för sina produkter än de satans bidragen.

7. fällor

2009-07-06 21:38

Varför ska man använda fällor.Släpp in mer jägare
så får fler chansen.Nej handen på hjärtat allt handlar om
pengar.Man vill ha bidrag (som hella EU)ha kakan och äta denna

6. Se fällfångst

2009-07-06 11:06

som ett sätt att lösa ett stort problem för jordbrukare och inte som någon form av jakt. Sköts fällan så är den ett suveränt sätt att skatta en population då det bara är att släppa ut om fel djur blir fångat.

5. Beklagligt

2009-07-06 10:37

Högvilt? Vad gör svinet till ett högvilt i dina ögon, är det deras reproduktionsförmåga eller deras skadeverkningar på lantbruket? Nej vi behöver alla möjligheter att begränsa svinens framfart med. Vill du läsa om älgfällor kan du läsa Dan Törnströms förvirrade krönika i denna tidning ”Fäll med kula-inte med fälla”. Visst äter älgen ungskog men om det var som du skrev att älgen åt upp ALL ungskog vore den snart ett minne blott.

4. fällor

2009-07-06 09:09

Vildsvin,älg,björn mm är högvilt,bör behandlas där efter.
Man får väl läsa snart om älgfällor, för dom äter upp all
ungskog.

3. Beklagligt

2009-07-05 20:09

Om du tycker det är osmakligt med kultingar utanför en fälla som har fångat ett hondjur (heter hos svinen sugga) och det bara är att släppa ut henne så återförenas hon med smågrisarna. Vad tycker du då det är när du skjutit en sugga och smågrisarna diar henne när du kommer fram till henne eller din hund kommer dödligt sårad till dig efter en grisattack. Du kanske tycker det är smakligt när hunden kommer med en kullting i munnen eller det ligger en död älg/ponny på skottplatsen o inget svin som du trodde du skjutit. Kanske tror du oxså att svinen blir mer stressade av ensamheten i fällan än att bli attackerade av ett koppel hundar?

2. fällor

2009-07-05 10:51

Har man problem med vildsvin på markerna,
annonsera efter vildsvinsjägare i lokalpressen.
Många är nog intresserade av att vaka vid åkrar o dyligt.
Betalning kan vara att den som fäller rätt djur får
ta vildsvinet. Så slipper man att det det står ett hondjur där med kulltingar på utsidan....osmakligt.

1. Beklagligt

2009-07-03 18:31

Nu ökar risken ytterligare att drabbade markägare tar till effektivare mindre spårbara metoder för att få slut på svinplågan, typ glykol o dylikt. Vi har ett akut behov av godkända fällor så väldigt illa att myndigheten reagerar så långsamt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB