• Älgskadefondsföreningen

Ingen av de andra nio rävarna smittade

AktuelltPublicerad: 2011-02-18 12:19

SVA har undersökt de nio rävar från samma område utanför Uddevalla som den räv som infekterats med rävens dvärgbandmask. Ingen av dessa nio rävar bar på smittan.

– Det är naturligtvis positivt att ingen av de andra rävarna var smittade. Vi arbetar nu intensivt med att få in fler rävar för undersökning. Vi behöver bättre underlag för att kunna uttala oss om hur omfattande spridningen är av rävens dvärgbandmask, säger Eva Osterman-Lind, veterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt.
Det är än så länge okänt hur stor utbredningen är av rävens dvärgbandmask i Sverige. Tills vidare gäller de rekommendationer som myndigheterna tidigare gett.

Lokal smitta än så länge
– Även om smittan påträffats i Sverige är det mycket viktigt att djurägare även fortsättningsvis avmaskar sina hundar och katter inför hemresan om man tagit med djuret utomlands. Smittan betecknas ännu som lokal i Sverige, meddelar SVA.
Många jägare hör nu av sig till SVA och vill hjälpa till med att skicka in rävar.
– Vi har fått mycket positiv respons från jägarna och vi har hittills skickat ut 600 kartonger för insändning av rävar, bekräftar Erik Ågren, veterinär på SVA.
Förutom att undersöka rävar har SVA tillsammans med Jordbruksverket dragit igång en undersökning på hundar. Ävenen insamling av gnagare planeras. När myndigheterna har en bättre bild över utbredningen av smittan kommer eventuella åtgärder att diskuteras.

JRF-distriktet i Halland deltar
Peter Frömo, aktiv i Jägarnas Riksförbunds distrikt i Halland, berättar att medlemmarna är redo att hjälpa till.
– Vi har nyligen beställt lådor för insamling av rävar till SVA. Distriktet skall alltså vara behjälpliga att kartlägga dvärgbandmasken, säger  Peter Frömo.v>

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Andreas Carlgren är livsfarlig.

2011-02-21 13:37

Ja det är den logiska konsekvens som enkelt kan dras med anledning av hans ännu ej visade ansvar för rävens dvärgbandmask, han är ändå den högst ansvarige efter statsministern i denna miljöfråga.

Allvaret i denna rubrik vill jag vidareutveckla med följande. Vi känner till några av miljöministerns målsättningar, bl.a. ska vi ”självklart ha fler vargar än 200 st.” Han har också för avsikt att visa hela övriga världen hur han ska lösa den, med diskutabelt vetenskapligt stöd, påstådda co2 orsakade globala uppvärmningen. Och det trots att det hotar svensk industris globala konkurrenskraft, vilket i sin tur hotar vår välfärd.
Andreas Carlgren tänker använda våra pengar (statskassan) för att köpa sig dessa eko-fundamentalistiska mål. Det innebär konkret att t.ex. garantera intresserade entreprenörer tillräcklig ekonomisk avkastning så vindsnurrorna byggs, vår starkt elberoende basindustris synpunkter struntar han i. Miljöministern vet vad han vill och anser sig veta rätt. Nu är detta inte något bekymmer i sig, om det inte vore för en mycket viktig omständighet. Det finns massor av individer som anser sig ha rätt, men dessa tar vi inte på allvar, vi behöver inte bry oss. Men i detta fall är det annorlunda, Andreas Carlgren har makten att genomföra det han vill. Denna ordning är högst otillfredsställande, det finns många förlorare på hans politik och vem är vinnare? Ingen minister borde alltför lättvindigt själv få avgöra vad som är rätt och fel i en demokrati.

17. W #12 och Maria Ripenberg

2011-02-21 09:27

Normalt brukar jag inte besvara tramsinlägg av denna typ, jag ser dem som rop på uppmärksamhet. Men på grund av en ledare jag såg i UNT: ”Vargen får bära hundhuvudet - för masken”, http://www.unt.se/redaktionensbloggar/blogg.aspx?blogg=773&bloggentry=1252083#kommentaranchor, så skall du få ett svar. Citat W: ”Eftersom hund och varg är samma art så bör det stå ganska klart för de flesta att även vargen kan bära parasiten”. Ja det kan tyckas, men läs ledaren och förklara sedan på vilket sätt det framgår att ledarskribenten Maria Ripenberg har förstått vilka djur som är huvudvärd åt rävens dvärgbandmask och hur maskens livscykel är. Hur kan hon ha kommit fram till följande slutsats, citat ”Men trots att dvärgbandmask inte hittats hos varg i Europa - förutom hos en enda i Slovenien - är nu många beredda att peka ut vargen som syndabock”? Och vad kan hon mena med ”Lyckligtvis finns det forskare som kan ge oss en riktig och rimlig bild av problemet”?

Maria Ripenberg är ledarskribent i UNT och skriver opinionsbildande ledare, här lägger hon fram ett felaktigt underlag något som fullständigt torpederar hennes slutsatser.

Moral: Man skall inte låta sig bländas av en fin titel, som journalist är man skyldig att alltid granska sina källor.

16. Jadu Hermansson

2011-02-21 09:26

man kan ju jämföra med vilka resurser det finns när en "pågående"
tjuvjakt misstänks eller en varg misstänks ligga död någonstans...då finns precis hur mycket resurser som helst och ingen utredning behövs innan heller...
Tänk om parasiten vore dödlig för vargen i stället för människan då jäklar skulle ni få se på engagemang från våra myndigheter...

15. Tyskterrier

2011-02-20 14:12

Hos svenska myndigheter har varg redan fått ett noanamn, det är " " (mellanslag).
Det är skandallöst att svenska myndigheter INTE talar om att det är varg, räv och hund som är de viktigaste spridarna av dvärgbandmask - både e. multilocularis och e. granulosus.
Likaså borde man tala om att varg kan ha mer än 100 000 maskar i sin tarm, emedan räv kan ha något tusental. Typiska värden för varg är några tusen och för räv några tiotals maskar. Vargen vandrar snabbt och långt och är det djur som utan jämförelse kan smitta ner störst områden på kortast tid. Därför bör man omgående döda alla vargar i Uddavallaområdet och så snabbt det går även alla rävar. Regeringen har att besluta så att tillräckliga resurser ställs till förfogande. Att som nu, ett fåtal jägare skall sköta insamlandet av räv samt att ett fåtal slutkörda anställda vid SVA skall utföra alla analyser, är en skamlig skandal och visar att regeringen Reinfeldt är om möjligt sämre på krishantering än vad regeringen Persson var.
Fjällräven räknas som egentlig huvudvärd för e. multilocularis, fjällräven är dessutom ett djur som kan vandra över mycket stora avstånd. Fjällräven (polarräv) är i Ryssland smittad av e. multilocularis och man bör därför omgående testa svensk/norska-fjällrävstammen för dvärgbandmask. Det kan synas som om turisthund är troligaste orsaken till Uddevallamasken, men det skulle inte vara någon sensation om det visar sig att smittan kommer från svensk fjällräv och att smittan har kommit till Uddevalla med hund som kommit för nära fjällräv.

14. Hermansson och Kenneth

2011-02-20 01:41

kanske är det det åter dags för ett nytt "noanamn"...verkar som att våra myndigheter har svårt för att våga nämna vargen vid dess namn när det gäller negativa saker...

13. Ett unket styre.

2011-02-19 18:45

Att ansvariga myndigheter och statsråd hela tiden gömmer fakta har vi anklagat dem för under lång tid, och vi ser det tydligt denna gång, de ljuger för svenska folket. Efter fyndet av dvärgbandmasken har jag fått åtminstone 9 pressmeddelanden från Miljö- och Landsbygddepartementet. Ingen av dessa har handlat om dvärgbandmasken. Av detta drar jag slutsatsen att frågan inte är en miljöfråga enligt Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson tycker inte heller det berör landsbygden. Fel i båda fallen kan vi säga, oförmåga och ansvarslöst.
Naturvårdsverkets rovdjursfundamentalister, ekofacisterna, har hållit tyst i medierna om att vargen är det vilda värddjur som kan sprida rävens dvärgbandmask längre än alla övriga värddjur (Vargen är det största hotet vid en smittohärd). Detta visar på ansvarslöshet, men det är ju ingen nyhet i frågan om rovdjuren. De är sådana de här ekofacisterna, de ljuger, sprider ofullständig information och struntar fullständigt i följderna av sin politik. Alla regler ikring de stora rovdjuren är utformade för deras egna åsikters skull, att rovdjuren ska översvämma landet, inget annat. Samma individer hjälper lättledda med korkade argument via propagandan. De skapade rovdjursföreningen och håller den i liv med skattekronor för att få folk att argumentera för rovdjuren och emot sunt förnuft, för att vilseleda resten av befolkningen. Idag vet vi sanningen om denna idiotiska politik.
Ingenting har blivit bättre. Allt har blivit sämre och det till avsevärda samhällskostnader.

12. Hermansson

2011-02-19 18:44

Eftersom hund och varg är samma art så bör det stå ganska klart för de flesta att även vargen kan bära parasiten. Men kanske tycker du att varje hund- och kattras även bör nämnas särskilt för att det skall vara helt korrekt. Du ser konspirationer och sammansvärjningar vart du än vänder dig, verkar det som.

11. Ministrarna, tiger ihjäl frågan?

2011-02-19 13:06

Ministrar och departement. Det finns väl miljödepartement, och landsbygdsdepartement med tillhörande ministrar? Det finns väl även en folkhälsominister. Jag har varken hört eller sett något uttalande från dessa, i samband med att dvärgbandmasken upptäckts i Sverige , eller anser de att detta inte berör deras verksamheter? Har J&J sökt dessa för ett uttalande i frågan? Vi kan inte ha ministrar sitta och se på utan att agera i ett fall som detta, eller är det så Andreas Carlgren, Eskil Erlandsson och Maria Larsson ser på det hela,- Det som vi inte kommenterar, behöver vi inte stå till svars för? Det är riktigt illa med politiker som inte vågar, utan i stället sätter skygglapparna på, eller i alla fall munkavle på sig själva och div departement.

10. Hermansson

2011-02-19 13:05

lägger länk i denna tråd med då så kanske höglund ser den,i denna undersökning var i alla fall tre ggr så många som han anser funnits i hela europa smittade...

http://www.springerlink.com/content/6xxtq060c2bce21u

9. Professor Johan Höglund i UNT

2011-02-19 10:39

Professor Johan Höglund har en artikel i UNT http://www.unt.se/uppsala/vargimport-okar-inte-parasitspridning-1251425.aspx#kommentarerstart vilken artikel det finns anledning att kommentera. Höglund vill enligt egen uppgift i artikeln försöka balansera och nyansera en diskussion som ofta är ytterst osaklig. Men då kan man undra varför Johan Höglund i artikeln påstår att, citat ”Så vitt jag kan se finns bara ett rapporterat fall i hela Europa av den här bandmasken hos varg, ett fall i Slovakien och vad jag vet vandrar inga vargar därifrån till Sverige. I övrigt finns inga rapporter”. Ett mycket märkligt påstående från en professor i parasitologi, vi kan ta till exempel rapporten i Journal of Helminthology 2009 Vol. 83 Nr. 1 sidorna 63-68 där en undersökning från Lettland redovisas. Under åren 2003-2008 påvisades att av i Lettland undersökta VARGAR bar 6 % på e. multilocularis (rävens) och 3 % på e. granulosus (hundens) samt hade 70 % av vargarna trikiner och därtill hittades ytterligare 14 otrevliga parasiter. För en parasitolog med speciellt intresse av varg borde Ryssland och Östeuropa vara en stor källa till kunskap, en källa som Höglund dock tycks ha missat; ”I övrigt finns inga rapporter”!!

Höglund glömmer även att berätta att en stor del av älg/vargstammen i Finland är smittade av hundens dvärgbandmask. "Vargimport ökar inte parasitspridning" är rubriken på Höglunds artikel i UNT, rätt ironiskt när man tänker på smittoläget i Finland, Ryssland, Polen och Baltikum.

Att balansera sanning med lögn är det ett sätt att nyansera en diskussion? Det är svårt att inte misstänka att ekosofi är orsak till professorns vid SLU Johan Höglund ytterst osakliga artikel likväl som detta synes vara orsaken till att svenska myndigheter förtiger att varg är huvudvärd till rävens dvärgbandmask.

En kommentar. Att fjällrävens tillbakagång kan ha varit ett skydd håller jag med om. Det finns ingen anledning att på konstgjord väg behålla en stam av fjällräv i Sverige. Men jag ställer mig undrande till varför Höglund så ivrigt i alla sammanhang hoppar över möjligheten att Uddevallamasken har kommit hit med en hund?

8. hmmm

2011-02-19 00:01

vänta nog med att ta ut något i förskott,ja har läst alldeles för många undersökningar om dvärbandmasken för att ropa hej än.
Långtifrån alla presumtiva värddjur inom ett smittat område uppvisar smitta vid obduktion,vad som talar för ett "hej" är att där räven har kort mellan vattenförsörjningarna så
är också tätheten av smittade rävar alltid högre där...tyvärr kan det också vara så att räven var ute på friarstråt och kom lite längre bortifrån,nå framtiden får visa hur det står till...

7. Svagt agerande

2011-02-19 00:00

Precis som vanligt så kommer svenska myndigheter att diskutera, utreda och självfallet begära in remisser från EUs randstater innan man ens tar fram en plan för vad man bör göra. Redan från och med idag borde en massiv utrotning av rovdjur ske inom en stor radie (150 km tex) från fyndplatsen ske. Fri avskjuting, gasning och giftåtlar bör tillgripas under flera år i detta område. Hund och kattägare skall samtidigt tvingas till dokumenterad avmaskning. Allt annat är i princip landsförräderi från ansvariga generaldirektörer och politiker.

Vidare bör Sverige omedelbart införa begränsningar för fri rörlighet för hundar mm från EU (det undantag som vi hade har ju som bekant våra "vänner" i EU tvingat bort). Att ens hävda fri rörlighet hos husdjur i samband med fri rörlighet för människor och kapital är en ekosofiskt färgad idioti utan like (men så är ju ekosofin den absolut farligaste värdegrunden för de svagsinta hittills - underskatta aldrig makten från dumma människor i grupp).

6. Kenneth Erikson - en intressant fråga

2011-02-19 00:00

Varför tiger svenska myndigheter om att varg är huvudvärd för dvärgbandmask?
Din fråga fick mig att göra en sammanställning:
I utländsk vetenskaplig litteratur anges oftast följande allmänt förekommande arter som huvudvärd för rävens dvärgbandmask e. multilocularis: Fjällräv (Alopex lagopus), rödräv (Vulpes vulpes), varg (Canis lupus), mårdhund (Nyctereutes procyonoides), hund (Canis familiaris) och katt (Felis catus). Därtill anges mera lokalt förekommande som prärievarg mm.

Men svenska myndigheter utlämnar ALLTID varg!

Exempel:
Smittskyddsinstitutet
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/echinokockinfektion/
Citat: ”Räven är det vanligaste huvudvärddjuret, men även andra köttätande djur till exempel hund, katt, lodjur och mårdhund kan härbärgera parasiten.”
Varg omnämns ICKE! Men lodjur!

Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/omdjurenblirsjuka/smittsammadjursjukdomar/dvargbandmask.4.14121bbd12def92a91780005474.html
Citat: ”Rävens dvärgbandmask är en parasit som har räv eller mårdhund som egentlig huvudvärd. Hundar och katter kan fungera som alternativ huvudvärd.”
Jordbruksverket tycks ha GLÖMT(?) varg.

Statens veterinärmedicinska anstalt
http://www.sva.se/sv/undersida/Nyheter-fran-SVA/Hundar-kan-vara-smittbarare-av-ravens-dvargbandmask1/
Citat: ”Hundar kan vara smittbärare av rävens dvärgbandmask.”
SVA tycks inte heller tro att det finns varg i Sverige?

Sveriges Radio
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=4351206
Professor Johan Höglund i Vetandes Värld.
I hela radioprogrammet samt i efterföljande chat lyckades professor Johan Höglund undvika att nämna att varg är spridare av och huvudvärd för rävens dvärgbandmask!

Vilket land har lika JÄRNHÅRD censur som Sverige? Är inte detta otroligt pinsamt?

5. ...otur när jag tänker i 2.

2011-02-18 16:38

Du har helt rätt. Måtte vid Gud att inte vargen är orsaken till detta fynd av dvärgbandmask. Därför måste naturligtvis närmaste revir grundligt undersökas. Samla in skiten efter dem snarast möjligt alltså. Och det minsta man kan begära av myndigheterna är att de kan upplysa Sveriges okunniga (i denna fråga) befolkning om att även vargen tillhör huvudvärdarna för denna parasit.

4. Stort tack SVA m.fl.

2011-02-18 14:48

Ett stort tack till SVA för ett snabbt och prestigelöst myndighets-agerande där man genom att kontakta berörda organisationer erhållit snabb informationsspridning. Tack även till er som tagit problemet seriöst och börjat förse SVA med fler rävar för provtagning.

3. Bra

2011-02-18 14:34

Heder åt er som skjuter räv i det här området.
Hoppas verkligen ni får riktigt många.
Kanske är smittan såpass begränsad så så det går att stoppa den, from förhoppning kan hända, men ni gör ändå någonting till skillnad från oss andra som bara sitter och tycker.
Tummen upp.

2. Men va bra! då är det ingen fara?

2011-02-18 14:34

Om ett djur som lägger stora sträckor under sig, skulle sprida täck med dvärgbandmaskar och ägg i den samma. var ska de kollas tåck då? Karlstad Borlänge Uppsala Stockholm Kalmar Eller kanske i Göteborg eller Malmö?

1. Ett positivt besked

2011-02-18 14:33

Men vi måste veta orsaken till den smittade räven. Om det skett via en insmugglad hunds avföring, kan hunden faktiskt idag befinna sig i Mo i Rana.
Bra att ni agerar SVA, jag hoppas på er nu. Dvärgbandmaskarna ska vi inte ha i Skandinavien.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB