• Älgskadefondsföreningen

Ingen brist på ripa i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2009-08-04 06:57

Från Dalarna rapporteras om normala stammar av ripa i fjällen. På länsstyrelsen i länet tror man att det är försäljningen av jaktkort som bidragit till bristen på ripa i andra län, uppger Radio Dalarna.

- Vi bedömer att de finns möjligheter till en normal och god ripjakt även i år, säger Lars Forsberg på länsstyrelsen.

Inga dagkort
I Dalarna kan man inte köpa dagkort som i den övriga fjällvärlden. Det gynnar viltet fjället, menar Lars Forsberg.
- Vi är väldigt glada över att ha den här jakten upplåten på avtal. Vilket gör dom som jagar där ser mer långsiktigt på tillgången på ripor. Och därmed bedriver en bättre viltvård än vad man gör på ett ställe där man betalar en summa pengar för att skjuta så mycket som möjligt på en och samma dag, säger Forsberg till Radio Dalarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Ripor

2010-10-07 07:36

Om man vill öka ripstammen i fjällen så måste man minska trycket från predatorerna. Korp och svartfågel har ofta en förödande effekt på hönsstammar. På Långfjällets i Dalarna ser man betydande hög frekvens av korp. Vem håller efter dem? Har aldrig set eller hört någon som gör detta.
Grövelsjöbo

2. Detta är nyordningen.

2009-08-05 17:58

I det nya synsättet på vår fauna som alliansregeringen visat genom sin rovdjursproposition och som Maria Norrfalk presenterade i sin nyligen framlagda älgjaktsutredning framgår det tydligt. Rovviltet ska få utbreda sig fritt. I princip är samtliga arter fridlysta men om vissa arter genom övertalighet orsakar oacceptabla skador kan jakt komma i fråga. Framtiden för fågeljakten blir då följande: Orsakar inte riporna skador, eller finns i för få antal (det bestämmer naturligtvis naturvårdsverket) blir det ingen jakt.

Tidigare, blott något decennium tillbaka i tiden, har den uppfattningen fått råda som säger, att jakten påverkar inte fågeltillgångarna nämnvärt. Det är klimatoriska omständigheter, lämpliga biotoper och näringstillgång som avgör stammars storlek. Med ofta över 90% årlig dödlig utgång för våra skogshöns kycklingar säger det sig själv. Lite fågel ger knappt något byte och därför lågt jakttryck. Nu råder andra bullar som formulerats av moderna ekosofer.

Samma sak gäller vårt klövvilt, blir älgstammen så liten att den knappt kan föda björnar och vargar blir det ingen jakt. Och så länge skadebilden på växande skog överstiger 2%, enligt system Äbin, ska älgen jagas tills %-talet nås. Det bådar inte gott för de viltslag människor och jägare tidigare satt störst värde på. Men detta finns redan på pränt och är vår framtid.

Med protester och motargument kan vi, om vi vill, ändra på ordningen, för detta är en politisk fråga.

1. Bedriva viltvård

2009-08-04 07:39

i syfte att förvalta ripstammen innebär att hålla efter rovfågel och räv. Det kan väl knappast vara förenligt med statens ambitioner när man tar ut svinhöga priser för dagkorten att dom som betalar för kalaset ska sägas ha ett ansvar för det. Dessutom ses det inte med blida ögon om man skulle skjuta ner den alltför höga populationen av rovfågel. Då skulle man snart figurera både på löpet i dagstidningar och i TV. Höga rovviltpopulationer innebär med automatik låga populationer av bytesviltet. Synnerligen enkel matematik

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons