• Allmogejakt

Ingen licensjakt på dalavargar

AktuelltPublicerad: 2015-01-12 15:11

Det blir ingen licensjakt på varg i Dalarna i år, enligt Naturvårdsverket. Skälet som anges är att länsstyrelsens beslut ”inte är tillräckligt väl motiverade utifrån de höga krav som ställs i jaktförordningen”. Verket pekar på fyra fel i länsstyrelsens vargjaktsbeslut.

Vad gäller Värmland och Örebro gav Naturvårdsverket klartecken. Men i dessa län stoppades vargjakten sedan av Förvaltningsrätten i Karlstad i väntan på prövning. 
Naturvårdsverket har nu prövat besluten för Dalarna.
– De överklaganden som vi har fått in är väl genomarbetade. Vi har prövat samtliga delar i länsstyrelsens båda beslut, kommenterar Gunilla Ewing Skotnicka, chef för sektionen art- och områdesskydd på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.
Eftersom länsstyrelsen inte har visat att samtliga kriterier för licensjakt är uppfyllda upphäver Naturvårdsverket länsstyrelsens beslut. 


Fem kriterier ska uppfyllas
De fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas är att jakten ska ha ett tydligt syfte, utan andra lämpliga lösningar, att jakten inte ska försvåra för gynnsam bevarandestatus på vargstammen samt att jakten ska ske i begränsad mängd, selektivt och under strikt kontrollerade former.
Naturvårdsverket bedömer att länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut om licensjakt på varg uppfyller kriterierna om selektivitet och strängt kontrollerade förhållanden.

Fyra fel, enligt verket
Däremot har länsstyrelsen i sina beslut inte visat att det saknas annan lämplig lösning, att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus inte försvåras och att uttaget ska vara i begränsad mängd.
Syftet med licensjakten är inte heller tillräckligt tydligt, tycker verket.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. " konsult "

2015-01-14 10:27

Lst i Dalarna får göra som kommuner o landsting, anlita en konsult! Pengacirkusen i detta spektakel spelar ingen roll, ingen verkar ha ngn form av ansvar.
Låt lagkunniga konsulter forma nästa ansökan!

18. Lägg ner

2015-01-13 16:19

Nej, nu får det vara nog!!!
Lägg ner allt jobb med eftersök och skyddsjakt tills det blir någon ordning på dessa pappersvändare eller helst att de ersätts med folk som kan se helheten.

17. Nytt jaktbeslut?

2015-01-13 16:19

Thomas Björklund kräver nytt vargjaktbeslut, enligt Svensk Jakt. "Först måste jag förstå Naturvårdsverkets beslut, det gör jag inte fullt ut än. Men det verkar som att de har letat efter.., säger Norrfalk. Frågan är om det är värt arbetet. Vi har redan lagt ner mycket tid på detta, avslutar Maria Norrfalk". Tjena, snacka om att egna intressen går först. Även JRF bör pressa Norrfalk kring nytt jaktbeslut. Vad skiljer Dalarna från Värmland och Örebro?!!

16. Cirkus LST Dalarna.

2015-01-13 16:18

Vet någon vem eller vilka på länsstyrelsen Dalarna som skrev ihop licensansökan om jakt på varg?
Den eller dessa personer är ju tydligt inkompetenta för sitt/sina arbetsuppdrag.
Kan man inte få till en korrekt ansökan i Sveriges rovdjurstätaste län så är det nog läge att rannsaka sitt egna arbete och sätta sin tjänst till förfogande.
Likaså Landshövding Norrfalk tycker jag ska rannsaka sin insats och sin tillsatta personals kompetens i detta fallet. Finns ju någon med ett övergripande personalansvar också Norrfalk...
Sen att Norrfalk sitter som vice ordf. i WWF Förtroenderåd samtidigt som hon ska vara ytterst ansvarig för utformande av licensjakt på varg i Dalarnas Län, känns ju inte heller sådär jättelämpligt med tanke på jäv-situationen. Samtidigt stödja en förening som inte vill skjuta en enda varg i Sverige och samtidigt fatta beslut om vargjakt, det är svårt att sitta på två stolar samtidigt Norrrfalk...
WWF som i flertaliga tillfällen vart med och överklagat och obstruerat demokratiska fattade beslut av riksdag, naturvårdsverk samt länsstyrelser.
Att Norrfalk själv inte finner situationen olämplig, är ju minst sagt förvånande.
Sen har vi Dalarnas Län´s minipoliser (naturbevakarna) som gör fördömanden av människors aktiviteter och ändamål i skogen, utför brottsplatsundersökningar utan den minsta polisiära utbildning, bakgrund eller befogenhet samt gör egna uttalanden och slutsatser om ökad illegal jakt på varg (trots motbevisande vetenskaplig forskning).
Hur länge ska dessa herrar få hålla på utan någon större kritik från arbetsgivaren?
Tycker det är dags att rensa upp i de egna leden nu Norrfalk, eller sätt din egna plats till förfogande.

15. Send saken til...

2015-01-13 11:53

...Førvaltningsretten omgående!
Dette er en slk sak som hører hjemme der og det ville være veldig spennende å se hva de kommer til da?
Og ikke minst hvor lang tid det ville ta???

14. gilla läget

2015-01-13 10:01

sa Maria Norrfalk nyss på svt dalarna. Skulle tro att det är många på länsstyrelsen i Dalarna som gillar läget nu.
Vart naturbevakarnas intresse ligger vet vi ju redan. De verkar inte kunna skilja på sin yrkesroll och sitt eget privatintresse.
Naturbevakarna behöver ju inte oroa sig, de får säkert jobba som utredare till Åse Schoultz.

13. Jävig?

2015-01-13 08:40

#4 tuffe. inte alls bra.
I Södertälje måste dom ta om en stor rättegång, för att en nämndeman var jävig? Vet inte vad denne person hade för intresse, som orsakade detta.
Klart är väl ändå att om en person innehar en post som, neutralt, skall bevaka och verkställa viktiga beslut, sedan har ett uppdrag i nu WWF, kan anses jävig.
Varför har ingen påtalat olämpligheten med tjänsten och uppdraget i WWF?

12. Nytt beslut från LST?

2015-01-13 08:39

Kan inte Lst fatta ett nytt beslut med kort varsel? Givetvis med justering av de s.k. "brister" som fanns i det förra. Snacka om sandlåda....Väntar på kammarrättens motivering i nästa dråpslag. "Demokratistaten" är fullständigt absurd, våra far- och morföräldrar måste vända sig i gravarna!

11. Gör jag...

2015-01-13 08:39

...ett dåligt jobb kanske jag får en varning. Gör jag det fler gånger får jag börja läsa platsannonser. Sorgligt nog har inte tjänstemän/kvinnor och politiker personligt ansvar för sina handlingar. Det avskaffade sorgligt nog av alla Olof Palme (S) någon gång på -80 talet. Sverige är Nordens bananrepublik tydligen. Det är nog bara att gilla läget eller kanske begära asyl i ex. Norge eller Finland för är man inte nöjd med det som finns så är det väl bara att dra någon annan stans?

10. Svar till 2 och 7

2015-01-13 08:37

Besluten tar man ut på respektive Länsstyrelse, det är offentlig handling. Jag har läst alla tre och Värmland och Örebro har skrivit identiskt lika, inte Dalarna. Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Länsstyrelsen Dalarna ingår har varit med på dessa möten när man pratat om hur man skulle gå till väga inför licensjakten 2015. Så man kan undra om man med vilja har skrivit så att ingen licensjakt skulle bli av.

9. Maria Ågrens bästis Norrfalk

2015-01-12 17:15

Så det är dags att vädra ut landshövdingen o hennes gelikar.
katastrof. Statens förlängda arm motarbetar Regering o Riksdag

8. Ful tanke

2015-01-12 17:14

Dyker genast upp. Varför har inte Dalarnas LST tagit kontakt med LST i Värmland och Örebro om en likartad ansökan.
I Dalarna finns ju mer rovdjur än i Värmland och Örebro tex.
Skulle ha varit enkelt att göra en vattentät ansökan då.
kan det va så illa att Dalarnas LST efter samtal med NVV lämnat en ihålig ansökan där utgången var given? Dalarnas LST har ju rykte om sig att både kunna ljuga och inte vara intresserade av att Vargstammen skall minska.
Finns inte förtroende för 5 öre för dessa myndigheter längre. Allt känns som glasmästarens barn. Ut och slå sönder rutor på kvällen för att pappa ska ha jobb nästa dag !!!!

7. Helt bedrövligt!

2015-01-12 17:14

Länsstyrelsen Dalarna är så bedrövligt talanglösa så att det finns inte ord för det.
Det är så nackhåren reser sig när man hör ordet länsstyrelsen.
Vad gör landshövding Maria Norrfalk åt problemet att hon har sveriges sämsta personal på sin länsstyrelse?

6. Nästa trix

2015-01-12 17:13

Så har Länsstyrelsen i Dalarna kommit på ytterligare ett trix, för att stoppa jakten på varg. Det är bara för den att göra ett dåligt jobb, så blir jakten stoppad.
Frågan, som kvarstår är efter denna märkliga upplösning, är om det var med Naturvårdsverkets goda minne, som det blev som det blev.
Det är inte bara Naturvårdsverket, som borde fråntas ansvaret för jaktfrågorna.

5. jaha eller nått

2015-01-12 17:13

I Dalarna uppfylls alla kriterier som krävs. Påtalade detta för den som skrivit ansökan för Dalarnas län och manade honom att komplettera denna till dagens beslut. Han menade att det ej skulle behövas. tack för kaffet.

4. myndighetskaos

2015-01-12 17:12

Länsstyrelsen i dalarna har lämnat in en undermålig ansökan Kan det finnas ett samband mellan att WWF var en av de organisationer som överklagade beslutet om vargjakt och att Förtroenderådets vice ordförande i WWF heter Maria Norrfalk, tillika landshövdingen i Dalarnas län?

3. He he !!!!

2015-01-12 17:12

Nå føler tydelig NVV seg styrket av forvaltningsretten i forholdet å stoppe all jakt på varg???
Om NVV hadde sett på de lokale problemer ville ikke slike insigelser kunnet settes på prent.
Men nå føler de seg styrket i sin vernerolle kanskje??
FÅR VIRKELIG HÅPE KAMMAR RETTEN TAR SKJEDEN I RETT HAND !!!!!

2. hm

2015-01-12 17:11

Undrar om det går att få ut skriften å jämföra dom mellan länen

1. Ha,ha,ha,

2015-01-12 17:11

vilket skämt, regeringen bör se till å entlediga alla tjänstemän å kvinnor som arbetar med rovdjur hos Nvv å länsstyrelser i landet som sitter på två stolar å är med i värnargrupper.
Måste va detta som är demokratisk diktatur.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons