• Allmogejakt

Ingen utökad skyddsjakt på varg

AktuelltPublicerad: 2011-11-16 11:34

(Uppdaterad version) Landsbygdsministern och miljöministern lovade utökad skyddsjakt på varg istället för den inställda licensjakten. Men det blir det ingenting av med om Naturvårdsverket får bestämma.
– Vi ser inget nämnvärt ökat utrymme för skyddsjakt, säger Ruona Burman, viltsamordnare vid Naturvårdsverket.

Den 17 augusti höll landsbygdsminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren presskonferens. De berättade att Sverige lägger sig för hotet från EU-kommissionen och ställer in vinterns licensjakt på varg.
Istället skulle licensjakten förvandlas till en utökad skyddsjakt. Naturvårdsverket fick i uppdrag att utreda saken. Men det blir ingenting av med Erlandssons och Carlgrens löften, om regeringen går på Naturvårdsverkets linje.

Verkets egen tolkning
Ruona Burman och hennes tjänstemän har detaljgranskat EU:s art- och habitatdirektiv och funnit att skyddsjakten på varg ska fortsätta ungefär som tidigare. Reglerna ger inte möjlighet till någon utökad skyddsjakt jämfört med den skyddsjakt som förekommer i dag. Det är Naturvårdsverkets tolkning som presenterades på onsdagen.
En liten ändring i praxisen föreslås dock. Naturvårdsverket vill kunna ta beslut om skyddsjakt på varg även om det inte inkommit någon formell ansökan från drabbade människor.
”Sådana beslut om skyddsjakt på myndigheternas initiativ ska i vissa fall kunna fattas även om någon skada inte skett. Det förutsätter dock att det råder stor sannolikhet för att det kommer att inträffa allvarliga skador. Syftet med förslaget är att förebygga skador i ett tidigt skede”, skriver Naturvårdsverket.
Rätten att besluta om en sådan skyddsjakt ska kunna överlåtas till länsstyrelserna, föreslår Naturvårdsverket.

Inget för Värmland
”Under vissa förutsättningar” öppnar verket för att det ska bli lättare att ha skyddsjakt för att freda renskötsel och fäbodbruk.
Förslaget lär inte få så stor effekt i Värmland, enligt länsstyrelsens Lars Furuholm.
– Den föreslagna skyddsjakten ska ske under förutsättning att skydda tamdjur utanför hägn, renskötseln och fäbodbruket och inget av dessa är utmärkande för Värmland, konstaterar länsstyrelsens rovdjursansvarige Lars Furuholm i Sveriges Radio P4 Värmland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. Rickard #26

2011-11-17 17:28

Vilken menar du med "bättre vetande" Är det din nyvunna vän ”Sputtnick” du menar?
Han vet nog inte ens vart Sverige ligger och han verkar inte veta att hans egna land har licens på halva deras lilla bestånd av vargar.

26. Väntat och positivt!

2011-11-17 14:48

Detta var väntat med tanke på hur lagarna ser ut. Hopps det nu blir lite ordning så att vargstammen kan återhämta sig från den olagliga licensjakten som regeringen drog igång mot bättre vetande.

25. Vi

2011-11-17 08:39

får väl helt enkelt börja tänka själva. Hur svårt kan det vara?

24. Godtyckligt?

2011-11-17 08:39

Det är som jag ser på saken/frågan...
Jag förstår inte hur en landsbygds/miljöminister inte kan/ska ge direktiv till berörda myndigheter, som ställer saken på sin spets!
Individer som inte är lämpliga ska omedelbart tas ur dager, och det gäller oavsett genetisk viktiga individer och oavsett var de befinner sig.
Vargen rår inte för att den är varg, och ska vara underställd människan.

23. Nu tror jag.....

2011-11-16 19:54

Nu har vi nog blivit överkörda av Naturvårdsverket en gång för mycket. Maken till självgott verk har inte funnits på mannaminne.Om det varit en enskild politiker som agerat på detta sätt så skulle det varit ministerstyre. Men nu blir det "lokal" förvaltning var så säkra.

22. RE:3

2011-11-16 19:54

Helt i min smak, skulle bara gjorts för ett pår år sedan

21. Anmälan?

2011-11-16 19:24

Kanske kan vara läge att testa anmäla NVV till JO för just tjänstemannastyre då de går precis rakt emot vad deras egna anlitade jurister sagt? Nån som är händig med ord som har lust att skriva ihop en anmälan och lägga ut på nätet så kan ju vi allihop skicka in den?

20. Björn Isaksson #14 och noll eller 150-visionärer

2011-11-16 19:23

Nej, jag vet, det är SJF:s standardargument att eftersom en majoritet antas inte vilja gå med på noll vargrevir i landet så är det "osmart" att kräva noll vargrevir, SJF är då enligt egen tro "smarta" och för fram en 150-vision. Men jag är fullständigt övertygad om att SJF med ännu lägre sannolikhet får majoritetens gehör för deras 150-vision. Noll vargrevir är ett tydligt besked och kan kontrolleras och efterlevas, vad gäller 150-visionen så är vare sig kontroll eller efterlevnad möjlig.
Det är märkligt att SJF inte tar propositionen 2000/01:57 på allvar, Naturvårdsverket gör det uppenbarligen och SJF var ju själva väldigt positiva när det begav sig. I den finner du vilka visioner som gäller och med dagens besked från Naturvårdsverket behöver du inte tvivla på att den är aktuell; 5000 vargar skall vi ha, men då måste även norra rovdjursförvaltningsområdet tas i bruk ganska omgående och vad det lider även södra rovdjursförvaltningsområdet.

Skall det finnas någon landsbygd att rädda så är det nog dags för alla att mobilisera.

19. Riksdag

2011-11-16 19:22

Gå in derekt på" Riksdag och Departement" så kan ni kommentera skyddsjakten till dom som bär ansvaret.

18. det här visar vilket....

2011-11-16 19:22

enormt behov det finns av ett politiskt parti som tillvaratar rovdjursdrabbade människors intressen, trots att vår regering ena dagen lovar förändringar så tillåts NVV nu köra sitt eget race enligt mångårigt beprövat koncept. Samma NVV som har initierat hela rovdjurshysterin och dikterat vilkoren hur förvaltningshirakin ska utformas, med vilka personer i bestämmande positioner, hämtade ur sina egna frontorg. Det är samma NVV som avgör vad som skall rödlistas och vad som anges som utrotningshotat, vad som bedöms som bevarandestatus mm mm. Denna medvetna strategi är för oss flesta inget nytt, det påbörjades långt före vi gick med i EU, men samma EU ger NVV möjligheten att göra tolkningar som behagar deras egna syften, utan någon större risk att bli ifrågasatta. Uppdradsgivaren är vår regering, men det är NVV som utför uppdraget på ett av regeringen godkännt sätt, och vilar därmed under regeringens fortsatta ansvar, där finns ett stort utrymme för politisk förändring med ett parti som är berett att ta ställning mot nuvarande rovdjurspolitik.
Vargen kom tillbaka på politisk väg, dess väg härifrån kan ske enbart genom politisk förändring.

17. Vem bestämmer?

2011-11-16 17:48

Om naturvårdsverket har egna bestämmelser och tolkningar, blir det inte tjänstemannastyre av ett sådant agerande.
Arbetar inte NVV på uppdrag av regeringen ?
Den här vargsoppan blir mer och mer svårsmält.

16. Ja jag tänkte väl det...

2011-11-16 17:03

...när jag läste att advokatbyrån som NVV anlitat kom fram till att verkets tolkning är totalt fel så blev det galet. Den rapporten skulle inte offentliggöras överhuvudtaget. Nu friskar tjänstemännen på och tolkar direktivet själva istället då blir det riktigt gjort. Nog är det väl själva fan när såväl ”Sputnik” som specialist advokater läser direktivet och kommer fram till att Sverige har tolkat direktivet fel och ändå fortsätter verket att tolka på sitt sätt. Det är nog bäst att Lena Ek tar sig en funderare om hur situationen ser ut på Sveriges landsbygd för med den farten vargarna förökar sig kommer det att vara en huvud fråga nästa val och då blir hon arbetslös. Lena kanske skulle ta och kontakta de revolterande partikamraterna i Västmanland så får hon klart för sig hur det ligger till, för de har uppfattat allvaret inför nästa val.

15. Björn Isaksson - du har rätt

2011-11-16 16:39

Det finns två alternativ; vi är passiva och vargen fixar det själv, alternativt vi stretar emot och vargen fixar det själv men det tar längre tid.
Bara för fullständighets skull låt oss betrakta om "om" inte fanns. Tänk om inte regeringen Göran Person funnits, hur skulle det då blivit? Det är en fråga som självklart aldrig kan få ett svar. Men OM en annan regering i stället för att i en kohandel med Miljöpartiet sälja ut svensk landsbygd hade förenat sig med alla partier UTOM Miljöpartiet. Då skulle Sverige kunnat ha talat om för EU att Sverige inte hade någon vargstam och därför inte hade anledning lagstifta till vargens beskydd. DÅ skulle regeringen inte sitta i vargsaxen, där regeringen Reinfeldt nu sitter.
Ett lite "om" till: OM förnuft skulle regera så skulle riksdagen besluta om utrotning av alla frilevande vargliknade djur i Sverige och ta eventuell strid med EU, grundat på att inavlade hundvargbastarder inte skall skyddas, utan avlivas. Det skulle vara lönande även om man skulle lägga många tiotals miljarder på att processa mot EU.
Men förnuft kommer inte att få råda, vargepoken går mot ett våldsamt och blodigt slut. Inom tio år lär det stå klart hur slutet kommer att gestalta sig.

14. Anders Hermansson, jag håller med dig, men...

2011-11-16 15:58

...jag tror inte att vi få igenom en nollvision oavsett om vi är med i EU eller inte.
Det enda sättet just nu är att låta det gå åt pipsvängen ordentligt!
Låt det bli en vargexplosion med dom konsekvenser det får! Det trodde jag själv aldrig jag skulle skriva, men nu är det gjort!
Det måste uppenbarligen till betydligt större skador för att allvaret ska gå upp för NVV och regeringen.
Det är tragiskt.

13. Makt

2011-11-16 15:39

Maktbegär och än mindre att säga till om för berörda handlar detta om.
Vi stångar oss blodiga och får noll gehör. Vad vi gör är endast en segdragen kamp som har samma öde i slutändan. 2 alternativ finns:
Luta sig tillbaka och få vargen att fixa detta själv.
ELLER
Fortsätta denna hopplösa kamp vilket ändå kommer att leda till samma öde men tar längre tid.

Jag är inte säker vad jag vill mer och jag är så förbannat trött på att varenda dag läsa i media hur jägare ses som dåliga människor eller hur djurägare är oansvariga i sin djurskötsel (allt från hundägare till boskapsuppfödare). Sedan att det finns personer som i ena stunden bräker ut sig allemansrätt och nästa stund gapar på djuruppfödare att stängsla bättre så de i slutändan inte har tillgång till sin önskade allemansrätt, det är en annan sak.
Idag är vargen högst upp i näringskedjan utanför de stora städerna i Sverige. Det finns många exempel där vargen är viktigare än människan idag. Jag vill avslutningsvis berömma alla jägare, boskapsskötare och glesbyfolk som står ut med detta. Att Ni/vi inte gör något dumt utan följer lag och ordning. Fortsätter vi med detta så kommer vi få tillbaka det som vi tidigare hade. Frågan är endast hur länge vi vill att det skall ta?

12. NVV är tydligen EU:s förlängda arm

2011-11-16 15:38

med devisen "punish and enslave" som målsättning vad gäller stora delar av landsbygden. I samma ögonblick som majoritetsstyre enbart innebär minoritetsförtryck så kommer också grundstenen för "den goda demokratin" att ruckas på. Om inte "serve and protect" gäller alla inom samhället så kommer reaktionen förr eller senare. NVVs position kommer att öka polariseringen i frågan ytterligare det är helt klart.

11. ja var det inte i

2011-11-16 15:18

sputtnicks hemland slovenien deskulle meja ner 75 vargar härförleden ? så den kan nog städa egna vedskjulet först...aldrig hört på dess like,en en gubbe i eu ska han vetorätt i vargärenden utanför det egna landet

10. Vaddå UTRYMME?

2011-11-16 15:16

Skyddsjakt har absolut inget att göra med antalet vargar. Det hela är till för att SKYDDA skyddsvärda saker. T.ex. människor, husdjur osv. Att hävda att det måste finnas "utrymme" är direkt lögnaktig. Om den absolut sista varg i Sverige hade för vana att riva får varje dag, den skulle vara föremål för SKYDDSjakt lika väl.
Trams, TRAMS!

9. Björn Isaksson - du har i princip rätt, men ...

2011-11-16 15:16

Jag håller med dig om att jägareförbunden måste samarbeta, jag vill gå längre än så, de måste samarbeta med LRF, SKK, LD, ND mfl. och tillsammans bilda/ställa sig bakom ett politiskt parti som inledningsvis skall ha endast en fråga på programmet - rovdjuren.
Det var väl känt långt innan 2001 att en djurstam som får föröka under överflöd och utan fiender ökar exponentiellt. Det var likaså väl känt att exponentiella ökningar slutar "i himlen" relativt snabbt om inget stoppar tillväxten. Likväl antogs propositionen "En sammanhållen rovdjurspolitik" som garanterar rovdjur att utan jakt få föröka sig och för förökningen garanteras föda och tillräckligt stort utrymme - ren och äkta galenskap! Man angav att denna fria förökning skulle få fortsätta till dess att det fanns MINST 5000 vardera av björn och varg osv. Denna proposition antogs av riksdagen UTAN nämnvärda protester från SJF, JRF, LRF mm.!
Nu ser vi resultatet som är självklart och var givet redan 2001.
Skall ett samarbete vara möjligt och tjäna ändamålet, så måste SJF överge sin 150-vision och JRF, LRF mfl. måste klart och tydligt gå in för noll vargrevir i Sverige samt göra sig oberoende av staten.
Tyvärr är inte organisationerna mogna än, men vargen väntar inte, så det mognar snabbt nu.

På problemet med en snabbt ökande vargstam finns för närvarande INGEN LÖSNING. Frågan är politiskt låst på grund av dumhet och flathet från regeringarna Persson och Reinfeldt. Varför skall vi betala höga löner till "experter" och politiker som inte kan förutse så här enkla förlopp? Under tiden fördubblas vargstammen vart tredje år, hur länge går det att vänta?

8. LENA EK, DU MÅSTE TA DITT ANSVAR

2011-11-16 15:16

… OCH VÄRNA SVENSKA STATENS EGEN BESLUTSRÄTT.


Du kan inte lita på Naturvårdsverket. Det borde du också förstå efter genomläsning av vad de skriver i sitt svar: http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/Rovdjur/Redovisning-skyddsjakt-stora-rovdjur.pdf V
i har nyligen fått höra att EU:s miljökommissionär Janez Potocnik uttryckt att regeringen redan nu kan fatta nödvändiga beslut om vargen enligt gällande direktiv. Du har frågat Naturvårdsverket om råd, men tyvärr Lena Ek, de är inte objektiva. Det syns rätt snabbt vid läsning av dokumentet. De har faktiskt på alla sätt tolkat direktivets undantagsbestämmelser till sin egen fördel och efter vad som bäst gynnar rovdjursförvaltningens anställda (att cirkusen tillåts fortsätta). Samtliga klaganden på nuvarande olägenheter avfärdas en efter en. Dessutom planeras nu för att inskränka möjligheten till överklaganden och även fastställas vilka som över huvud taget får överklaga.

Det är skrämmande läsning, Naturvårdsverket svarar i egen sak, de blundar för problemen.
Svaret antyder att författarnas hjärnor är infekterade av den nya rovdjursreligionen, ekosofin. Humanismen lyser med sin frånvaro och skadedjuret vargen framställs som viktigast. Om jag vore du Lena Ek skulle jag snarast igångsätta ett arbete för att återta Naturvårdsverkets föreskriftsrätt och se till att det anställs tjänstemän som är lyhörda för människors problembeskrivningar liksom regeringens önskemål. I denna fråga och detta svar nämns inte dvärgbandmaskar, och inte heller att vår nuvarande vargstam består av inavlade bastarder som saknar värde för arten canis lupus lupus i ett globalt perspektiv. Jag skulle underkänna svaret fullständigt. Har regeringen sådana rådgivare blir inga problem lösta, de blir värre.

7. vad är sanningen igentligen?

2011-11-16 15:16

detta stod på dalarnas

http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.4105440-utokad-skyddsjakt-pa-varg


vem ska man tro , jag vill tro på dts nyhet ;)

6. Vad är det för...

2011-11-16 13:11

...mening med att dom själva skall kunna besluta om skyddsjakt utan förfrågan när dom inte ger skyddsjakt mer än undantagsvis när det begärs en gång??
enda anledningen jag kan se är att de vill ha ännu mer att säga till om, maktbegär är det enda det handlar om, ingenting annat...

5. Nästa riksdagsval...

2011-11-16 13:10

NVV kan läggas ned. Vad tillför dom sverige? Dom skall åtminstone ha smisk på fingrarna för att dom inte genomför regeringens politik! Får vi be Herr Reinfelt och Fru Ek att dom tar på hårdhandskarna....
Rovdjursfrågan och då varg i synnerhet kan bli en gigantisk fråga till nästa val. Men vad betyder eventuella löften från politikerna? I princip ingenting! Detta eftersom dom som skall genomföra besluten har en annan uppfattning och inte straffas om dom gör tvärtemot.
Det går åt h-e...

4. Förvånad?

2011-11-16 13:10

Ungefär som väntat.

3. Hör ni, jaktkamrater

2011-11-16 13:10

Det är nu dags att våra förbund gräver ner pajkastandet mellan varandra och sätter sig tillsamnns och kommer överens om jaktsemester.
Vi lägger bössorna på hyllan i tre år, jagar varken älg, vildsvin eller varg.
Nu får naturvårdsverket sköta saken ett tag så får vi se hur det går med eftersök, skyddsjakt, betesskador och uppbökade golfbanor.
Vi ägnar oss åt allt viltvårdsarbete utom avskjutning, viltvården måste trots allt utföras. Skyttet får bli på pappfigurer.
Det här kommer vi få skäll för, men vad spelar det för roll, det får vi ju om vi jagar också?
Nu har NVV satt ner foten och då får vi också göra det, låt det gå åt skogen, det är inte vårt problem.

2. Vad blir straffet?

2011-11-16 13:10

Vilket straff får vi om regeringen gör som svenskarna vill?
Vi får sala till böterna om det inte finns pengar till det i stadskassan. Men miljonerna rullar ju varje dag på Projekt varg, så det verkar ju inte fattas pengar iaf.
Den där Sputtnick eller vad han heter kan städa i sitt land innan han försöker lägga sig i vårat.
Det måste ju vara en massa länder i EU som inte har lika många vargar som vi har, det har ju funnits vargar över hela Europa, så vargramarna kan ju börja med dem. Sedan kanske T ex Danskarna och Tyskarna är lite mer ”förstående” än vi Svenskar till varför de skall ha en massa vargar ;-)

1. ?

2011-11-16 12:07

Om makten av att besluta ligger hos staten, då kan staten bli anmälda och ansvariga för djurplågeri om alla rekommendationer för skydd mot rovdjur och varangrepp har följts av djurägaren. Vad säger staten om när varg hämtar hund inne på en privat tomtmark, eller på promenaden under tid på året då det är tillåtet att ha hunden lös? Även jakt med hund är tillåtet av svenska staten och om en hund blir vargangripen så är skulden hos beslutsfattarna! Frågan man ställer sig är, varför förbjuds inte jakt med löshund. Troligt svar är att svenska regeringen vill undvika UPPLOPP mot varg! de är rädda för att människor i sverige skall börja ifrågasätta varför vi upplåter markerna åt något som medborgarna kan nyttja till företagande, fritid och rekreation?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere