• Älgskadefondsföreningen

Ingen våg av skyddsjakter

AktuelltPublicerad: 2010-10-27 17:49

(Uppdaterad version) Farhågorna om regional förvaltning och den ökade rätten att skydda tamdjur tycks ha kommit på skam. I år har två vargar skjutits med hänvisning till paragraf 28 och två skyddsjakter har beviljats av länsstyrelserna sedan de tog över ansvaret från Naturvårdsverket.

Kritiken mot att låta länsstyrelserna ta över skyddsjaktsbesluten var omfattande förra året. Bevarandeorganisationer, vänster- och miljöpartister samt mängder av andra debattörer hävdade att det skulle leda till skyddsjakter på löpande band i de varglän där opinionen mot varg var hårdast.
Kritikerna stödde sig bland annat på åklagarmyndigheten och rikspolisstyrelsen.
Så här skrev till exempel chefsåklagare Stefan Karlmark i ett yttrande om den regionala beslutsrätten:
"Med en sådan beslutsordning ökar risken för att regionala hänsyn får företräde framför nationella och att det kan bli svårare för beslutsfattaren att fatta beslut som går den regionala opinionen emot. Risken för obehörig påverkan ökar och personer med stort lokalt inflytande kan komma att påverka besluten och därmed rovdjursstammarnas storlek på ett negativt sätt."

Paragraf 28 knappt använd
Även förändringen som gjordes 2007 av skyddsjaktsparagrafen 28 i jaktförordningen möttes av mycket hård kritik från bevarandesidan – också med stöd av åklagarmyndigheten och rikspolisstyrelsen, som menade att fredningen av rovdjuren sätts ur spel och att skyddet för de stora rovdjuren i praktiken upphör.
Nu skulle det skjutas varg på löpande band och allt man skulle ha att gå på var en jägares berättelse om hur han försvarat sin hund. Tjuvjakt blev i praktiken legaliserad, hette det.

Två skyddsjakter hittills
Hur blev det då i praktiken?
Hittills i år har Värmland och Gävleborg (det aktuella Homnareviret) godkänt en skyddsjakt vardera. Detta kan jämföras med att Naturvårdsverket beviljade fyra skyddsjakter på varg utanför renskötselområdet förra året (Dalarna, Värmland och Sörmland). Någon dramatisk ökning av antalet skyddsjakter utanför renskötselområdet kan man alltså inte notera.
När det gäller paragraf 28 har det hittills i år skjutits två vargar på enskilds initiativ, en i samband med en attack mot får i Dalarna och en i Värmland under en attack mot hund. Även förra året sköts en enda varg med stöd av samma paragraf. Året dessförinnan sköts tre vargar.

19 hundar vargrivna
Man kan i sammanhanget notera att tillfällen att utnyttja paragraf 28 (eller skäl att begära skyddsjakt) knappast minskar. Hittills i år har till exempel 19 hundar dödats, vilket är lika mycket som hela förra året. På senare år har även mängden vargriven boskap skjutit i höjden.

Positivt med restriktivitet
Ann Dahlerus, generalsekreterare hos Svenska Rovdjursföreningen, menar att det är för tidigt att dra några slutsatser av hur skyddsjakterna hanteras i den nya, regionala, organisationen.
– Men det är positivt att länsstyrelserna varit restriktiva med skyddsjakterna och att de farhågor, som bland annat uttryckts av Rikspolisstyrelsen och Åklagarämbetet, inte besannats, säger Dahlerus.

• Är det inte dags att lägga ned motståndet mot "den nya" paragraf 28 nu, när det visat sig att det bara skjuts någon eller några enstaka vargar om året?
– Vi håller på att titta på den saken, så jag vill inte ha någon uppfattning om det i nuläget. Vi utgick i våra yttranden från vad bland annat åklagarna varnade för, men självklart känns det mycket bra att paragraf 28 inte tycks ha missbrukas.
Ann Dahlerus menar att Rovdjursföreningen inte är emot skyddsjakt, så länge den är befogad.
– Men de regionala skyddsjaktsbesluten måste också ses mot bakgrund av vinterns omfattande licensjakt, som Rovdjursföreningen är skarpt kritisk mot, säger hon.

Fotnot: Artikeln har uppdateras eftersom det bara några dagar efter publiceringen sköts en varg i Värmland med hänvisning till paragraf 28.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Obstruerande tjänstemän

2010-10-28 18:25

Allmänheten börjar nog uppleva att rovdjursansvariga obstruerar skyddsjaktansökningar?

Utöver Gävleborg nyligen, med krav på registrering av jägarna mm, så har Dalarna varit än värre. Tex när skyddsjakt på den s k Bjursåsvargen beviljats, så gavs tillstånd i Bjursås men inte i Blecket och Lisskog, där vargen senast agerat, och rättelse förhalades. Sen hittade man indikation på att en varg var halt, då avblåstes skyddsjakten. I flera år har man vägrat skyddsjakt genom förhalning, för att sen anse att det inte längre är aktuellt. Senast enligt http://www.dt.se/nyheter/rattvik/article763706.ece .

Förra året struntade rovdjursförvaltningen i Dalarna att diarieföra mängder av anmälningar och rapporter om rovdjursangrepp, utan klassade det som "interna arbetshandlingar" och vägrade lämna ut dem på begäran ("kunde inte hitta!"). I avslag till skyddsjakt används motivet " finns inga dokumenterade skador".

Idag kan ofta inte sakligheten i tjänstemannaåtgärder prövas utan att processa mot staten! Allt fler lagar ger hårda sanktionsmöjligheter mot personer enbart baserade enbart på tjänstemannabedömningar.
Var det verkligen rätt att ta bort lagen om tjänstemannaansvar 1976?

”Lokalbefolkningens acceptans är en grundförutsättning till en lyckad rovdjurspolitik!” hette det i riksdagsbeslutet och i anvisningar för rovdjursförvaltningen. Men nu är tydligen acceptans = underkastelse och uppgivenhet. Att basera acceptans på toleransnivåer för drabbade snackades bort i remisshanteringen.

4. Är inge som

2010-10-28 18:23

törs använda sig av paragraf&28 heller, för det är ingen som vill mista sina vapen heller, för att de ska till en utredning varje gg det händer något.
Sen vill inte Lst och NV tillstyrka någon skyddsjakt heller på något rovdjur som uppehåller sig på någons gård, för att de är rovdjursdyrkare hela bunten.
De har vi sett gg efter annan att de aldrig beviljar några, för deras mantra är att folk ska anpassa sig efter rovdjurens utbredning i byar samhällen M.M vilket jag anser vara helt och H-vete.
Finns bara en sak att göra, låt dessa myndigheter själva få städa upp efter sig, och alla jägare ställer in allt vad eftersök heter.
Ställ heller inte upp på någon vargjakt, för de sticker bara åt er ett litet"ben" och tyvärr sväljer ni detta.
Ni blir bara deras "knähundar"
Jag såg på Text tvn idag, där de skriver att Mårdhunden ska tas bort för den sprider Rabies och Dvärgbandmask, men det gör inte tydligen inte vargen?
Vilket Hyckleri detta är som pågår med lekstugan vargen.
Finns bara ett ord för detta FY F*N

3. alldeles

2010-10-27 23:25

för få skyddsjakter,alla oskygga djur borde skjutas bort.

2. Vänd på bevisbördan

2010-10-27 20:46

så att den enskilda jägaren inte blir lidande under en utredning med indragna licenser och beslagtagna vapen. Säger inte lagen följande: Man är oskyldig tills motsatsen är bevisad?? Men frågan kanske inte är relevant när det gäller jägare?? Dom är väl med automatik kriminella vad dom än gör......

1. Automatik så är man en grov brottsling!/?

2010-10-27 19:32

Fråga de som annvänt §28!
De har blivt misstänkta för brott de har fått sina jaktvapen beslagtagna av myndigheten !
Och det när de själva har ringt och anmält händelsen!
Ärdetrimligt och är det någon som vill få stämpeln och risken att få sina vapenlicenser indragna!
För den enskilde tjänstemannens beslut gäller tills eventuellt överklagande till Länsrätten vunnit lagakraft.
Så en tydlighet från myndigheten krävs i första handoch att misstanke om brott upphör med automatik!
Kanske dax för våra organisationer att agera i frågan! LRF SJF osv.
Själv klartatt gemeneman skyddar sitt levebröd och sin bästevän hunden !
Men kanske inte amäler sin handling med anledning av otydlighetn och risken som jag nämner.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons