• Älgskadefondsföreningen

Ingen vargjakt i vinter

AktuelltPublicerad: 2008-10-01 14:22

Om miljödepartementets tjänstemän får bestämma blir det ingen vargjakt i vinter för att dämpa vargstammens tillväxt. Först behövs en till utredning. Uttalandet väcker hård kritik från Jägarnas Riksförbund.

I december 2007 föreslog den statliga rovdjursutredningen att vargstammen inte ska få växa mer än till 200 individer innan jakt ska tillåtas för att frysa stammen i några år. 
Siffran 200 är riksdagens etappmål och mycket tyder på att det redan är nått och passerat med god marginal.
Åsa-Britt Karlsson, statssekreterare på miljödepartementet, hävdar att målet inte alls är nått och att det inte kommer att bli aktuellt med vargjakt i vinter.
– Det är inte aktuellt med vargjakt i vinter eftersom etappmålet inte är uppnått och vi därefter ska göra en noggrann utredning om vargstammens livskraftighet, säger Åsa-Britt Karlsson till SVT Rapport.

”Skrämmande och konstigt”
Uttalandet möter stark kritik från JRF, Jägarnas Riksförbund.
– Det är ett konstigt uttalande, tycker förbundets ordförande Conny Sandström.
– Det är skrämmande och visar hur viktigt det är med aktuella uppgifter om den svenska vargstammens storlek. Som det är nu är siffrorna ett och ett halvt år gamla och då ser det ju helt annorlunda ut. Men med de föryngringar som skett och nästkommande generation är det ingen som helst tvekan om att etappmålet är nått och passerat, kommenterar Conny Sandström.

Förbrukar förtroendet
– Det här förbrukar i allra högsta grad det förtroende vi har för våra politiker. Att inte ens lyssna på sin egen utredare Åke Pettersson är riktigt illa, säger Conny Sandström.
Kjell Dahlin, JRF-konsulent i mellanregionen, det vargtätaste området i Sverige, är också upprörd över uttalandet från miljödepartementet.
– Jag håller inte med Åsa-Britt Karlsson. Inom Jägarnas Riksförbund är vi av den uppfattningen att etappmålet är uppnått med råge. Efter ytterligare föryngringar i vår kommer det bli ett skrämmande scenario, befarar Kjell Dahlin.
Han utgår från att uttalandet från departementet bygger på forskarnas siffror, som i sin tur grundar sig på gamla siffror.
– Att uttala sig som Åsa-Britt Karlsson gjort tyder bara på en väldigt stor okunnighet. Men hon lyssnar väl för mycket på så kallade experter, kommenterar Kjell Dahlin.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Anonym 3

2008-10-08 09:14

Går på världens äldsta myt om att försvara revir. Det gör jag med om jag skjuter en varg som angriper min katt eller hund hemma på tomten.

23. Spontan kommentar

2008-10-07 10:08

Det vore verkligen en nåd att stilla bedja om, att jägare inte skulle ställa upp på skyddsjakt.
Skyddsjakt på varg som enbart försvarat sina revir mot inkräktare, typ jakthundar är en styggelse.

22. Edvin, varför inte börja med att vägra ställa upp vid skyddsjakt?

2008-10-06 09:17

Men då får väl heller inget av Jägareförbunden ansöka om sådan förstås.

21. Bra

2008-10-03 15:30

Låt naturskyddsföreningen ta hand om avskjutningen samt länsstyrelsernas tjänstemän. Då kostar det ju pengar. Förresten dom kan ju göra det ideellt, för då är det gratis. För jägarna lär ju inte få någon lön för att jaga varg.

20. Tro och tyckande

2008-10-03 12:28

Det är ingen i nuläget som kan säga hur många vargar det finns i Sverige. Ej heller hur många det är som har fötts. Det får bli ett antagande. Just för närvarande så är det ett tro och tyckande från alla möjliga håll.
Vad man har sett är ett minsta antal vargar. Hur många som egentligen finns är det ingen som vet. Samma sak är det med antal björnar. Det sker en uppgradering i kunskap hela tiden.
Mer än en gång har det visat sig att "experterna" har haft fel. Väldigt fel. Samma sak är det med vargen. En misslyckad svensk rovdjurspolitik som inte är till gagn för någon. Och utan jakt fungerar det aldrig. Oavsett vad man tror och tycker.

19. Jag förstår ingenting

2008-10-02 23:14

Dödsstöten på mångfalden, vi måste visa vår makt mot myndigheterna. Jägarna visar endast sin makt mot myndigheterna genom att vägra ställa upp på vargjakt. Myndigheterna kommer aldrig att bevilja så stor avskjutning att stammen minskar. Har björnstammen minskat? Svar nej. Tror ni att vargstammen kommer att minska? Svar nej. Våga vägra vargjakt, för stammen kommer ändå inte att minska.

18. Fredde

2008-10-02 23:13

Instämmer i det med.

17. Fredde

2008-10-02 23:13

Det är helt riktigt att Skandulvs inventeringar är baserade på vinterns spårningar på snö. Dvs man vet vilka valpar som föddes förra året. Kommande vinters inventering visar årets föryngring och det blir alltså denna eftersläpning. Man vet också att vissa revir förra året försvinner på grund av ett alfadjur försvinner antingen på grund av skyddsjakt eller illegal jakt. Vi vet också att ca 30% av av vargarna dör varje år. Det betyder att om vi har ca 200 vargar idag dör ca 60 och det kanske föds ca 80 vargar så blir inte nettot mer än ca 20 vargar.
Det finns dessutom ingenting klarlagt om hur en eventuell licensjakt ska gå till. Det ska den nya utredningen komma fram till.

16. Roslagsmorfar

2008-10-02 16:24

Har hon fått riktlinjer om att hon ska ha papper på 20 säkra föryngringar innan diskution om licensjakt så måste ju hon avstyrka. Men då vi har haft en stabilt stigande kurva under de senaste 5-6 åren så borde ju hon rimligen kunna starta sin utredning idag om vi har 16-17 dokumenterade föryngringar. Så vad vi kan försöka påverka är ju att de redan nu startar sin utredning annars tappar vi ännu ett år.

PS! Bara för att man inte är rovdjurshatare är man inte en vän på samma sätt som om man inte är rovdjursvän är man inte en hatare.

15. Tillsätt en till utredning

2008-10-02 09:26

För att utreda den andra utredningen, eller den femtionde eller vad det var. Huvudsaken man slipper ta ett beslut, folk kan ju bli ledsna av att det jagas gulliga vargar 100 mil från där de bor. Kanske kan man utreda vaika extremorganisationer vissa tjänstemän sympatiserar med?

14. 2012!

2008-10-02 09:25

Först 2012 får vi jakt på varg enligt följande tilldelning.
Örebro län 1 djur.
Värmland 1 djur.
Dalarna 1 djur.
Gävleborg 1 djur.
Inom renskötselområde 5 djur.

Skämt åsido, den dagen vi får jakt kommer den till början troligtvis vara verkningslös då vi kan ana trögheten och försiktigheten i systemet. Besluten måste ut på lokal nivå nu.

13. Fredde

2008-10-01 22:30

Trots dina tidigare inlägg här, där man kan skönja du är rovdjursvän, så har du en poäng här! Att inte vara uppdaterad i siffror är bedrövligt. Att gå på siffror som är nästan två år gamla är skrämmande! Utredningar i regeringsform, det vet man sen gammalt att det är bara till för att förhala saker. Lobbyismen lever.

12. Fredde, det är väl Skandulv som sammanställer siffrorna

2008-10-01 22:30

Men problemet är att man inte verkar räkna djuren förrän man kan se spåren av dem i snö. När man har siffrorna klara, är alltså valparna nästan 1 år gamla och nya valpar på väg (föds april-juni).

Viltskadecenter har en sammanställning över inventeringen vintern 2007/2008, och den visar på 132-156 stationära vargar. Till detta kommer de vargar som brutit upp från flocken för att skapa egna revir. Sedan måste man dra ifrån det antal som blivit dödade efter att rapporten skrevs. Ett annat faktum som jag tror skapar förvirring i det hela, är hur beräkningarna gjordes 2007/2008 och hur de gjorts tidigare. Skulle den gamla beräkningsmetoden användas, så har jag för mig att man multiplicerade antalet fastställda föryngringar med 10, och då skulle det bli 190 vargar.

Tittar man på antalet stationära vargar från 04/05 till 07/08, så verkar ökningen gå relativt långsamt, men kanske kan vi vara uppe i nära 200 vargar efter årets föryngring.

Måste säga att jag håller med Lloyden, vem kan ta jägarförbunden på allvar när de hojtat om faran vartenda år. Detta blir ett dilemma när vi nu kanske börjar närma oss den gräns då jakt måste övergå från ren – individgodkänd - skyddsjakt, till något annat.

11. ?

2008-10-01 22:29

Dalarna berörs enligt uppgift 50 procent av Sveriges vargar. Centerpartet kommer inte att ha något att hämta i dessa trakter i riksdagsvalet år 2010 om höga företrädare fortsätter på detta sätt.

10. Fredde

2008-10-01 22:29

Visst tänker du fel. De siffror hon har är sedan förra vinterns inventering, så långt är det rätt. Dessa vargar var dock födda förra våren alltså för ett och ett halvt år sedan....
Till det har tillkommit vårens föryngring, enligt beräkningar på föregående års föryngringar ökade vargstammen med cirka 130 djur våren -08 och dessa har inte detta eminenta verk med i sina siffror...

9. Stefan

2008-10-01 18:55

Varför mailbomba? Hon gör ju helt rätt. Om jag förstår artikeln rätt så är inte etappmålet uppnått i hennes siffror. Varför ska hon då bevilja jakt? För att lokalpressen skriver om, för att hundar dör?

Det skrämmande är ju att de har siffror som är 1,5 år gamla. Vem ansvarar för att sammanställa siffrorna från inventeringarna? Nya siffror borde ju vara klara från vinterns inventering, alltså max sex månader gamla eller tänker jag helt fel? Sen vill hon göra en utredning säger hon. Alltså, får hon inga nya siffror i år så innebär det tidigast jakt 2010. Det vill säga hon startar utredning då hon får 2009 års resultat (som i sin tur bygger på årets inventering).

8. Väntat

2008-10-01 18:21

Det är svårt att ta Jägareförbundens ansökningar på allvar, när man kommer ihåg att anledningarna och tongångarna var exakt samma som när det endast fanns 6 st vargar i hela Sverige i början på 70-talet. Allt skulle gå under och landsbygden skulle vara ödelagd om man inte fick skjuta några av de 6.
Årligen har man sedan dess dramatiserat situationen ihopp om att få som man vill. Man har helt enkelt ropat VARG! för många gånger för att någon längre skall lyssna på er, även om ni skulle ha rätt.
Dessutom så tror jag att experter är trovärdigare när de är utnämnda av någon annan än en själv.

7. Åsa-Britt Karlssons mailadress

2008-10-01 17:16

Bombardera henne med mail och skriv sakligt, annars åker det i papperskorgen eller leder till polisanmälan.
http://www.regeringen.se/sb/d/7980/a/72080

6. Återigen

2008-10-01 16:35

Kvasten måste sopa bort de jakthatande djurrättsaktivister som Bjärvall anställde på sin tid i Naturvårdsverket. Det kommer aldrig i livet bli någon förbättring innan dess.

5. Smart, Åsa-Britt Karlsson

2008-10-01 16:31

Den här Åsa-Britt Karlsson verkar inte fatta vad konsekvenserna kommer bli för oss jägare och våra hundar. Jagar hon själv tror ni? Har hon en jakthund? Knappast. Att hon kan sitta på en sådan position och bestämma om hur våra skogar ska se ut.

4. Dödsstöten på mångfalden samt jakten...

2008-10-01 16:11

...är nu nära förestående. Om vi inte handlar snabbt från jägarkåren.
Vi måste visa våran makt mot myndigheterna. Om vi inte gör det så kommer vår ev jakt framöver bestå endast av varg jakt det får väl ses ganska meningslöst då vi inte kan jaga övrigt vilt beroende på vargen.
Förslag vi kan ställa in all jakt tills vi får till stånd att utrota vargen. Vi har inget att förlora ordinarie viltet finns ju kvar så vi kan jaga dom senare.
Eller så kan vi försöka jaga älg som är vargens huvudsakliga föda som vi gjort förut skjuter fulla licenser sen äter vargen upp resten.
Vad ska myndigheterna samt vargälskare göra av vargen då när den är utan mat.
Vår jakt är väldigt hotad vi måste handla för att rädda jakten åt oss våra barn barnbarn osv.

3. Utredningar hit och dit

2008-10-01 16:10

Här behövs inga mer tidskrävande utredningar,läs bara i lokalpressen och jakttidningar där vargen är etablerad vad som händer dagligdax med våra hundar,boskap,vilt m. m. tack vare vargarnas explotionsatrade tillväxt i landet. Det börjar koka ordentigt i leden på de platser där dom redan för länge sedan är starkt överetablerade och,det gäller inte bara jägare, det ska kramarna vara helt övertygade om.
När till och med rovdjursansvarig på länstyrelsen i Värmland kräver omedelbar jakt innan det är försent borde det vara klädsamt om dessa höga beslutsfattare förstod att det är allvar nu och lyssnade på dom som lever i verkligheten.
Vi som bor mitt i eländet VILL INTE HA VARGEN inpå knutarna, inte för mycket begärt att beskatta stammen innan allt totalt spårat ur, nu får det vara nog med trams.

2. Åt helvete

2008-10-01 16:10

Tror väl f-n att det inte tillåts nån jakt på vargen när denna myndighet springer och gör ärenden åt rovdjursvännerna!
Det är så uppenbart att så är fallet.

1. Det var väl...

2008-10-01 16:09

...knappast realistiska förväntningar att få till nån vargjakt redan i vinter. Har vi tur kanske man börjar diskutera vargjakt lagom till 2010 eller dylikt...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB