• Älgskadefondsföreningen

Inget gehör för Sveriges klagan om vargjakt

AktuelltPublicerad: 2011-11-12 15:10

Sverige får inget gehör för kravet att EU:s art- och habitatkrav ska förändras.
Sverige har krävt ändring efter det förödmjukande fiaskot när EU stoppade licensjakten på varg. Nu kommer svaret från miljökommissionär Janez Potocnik. Han vill inte ändra EU-reglerna.

Den 17 augusti meddelade dåvarande miljöministern Andreas Carlgren, och landsbygdsminister Eskil Erlandsson, att vinterns licensjakt på varg ställs in. EU:s hot om domstol avgjorde.
På presskonferensen meddelade Carlgren att han skulle ta initiativ till att förändra EU:s art- och habitatkrav. Samma dag skrev Carlgren sitt brev till Potocnik.

Människors vardag 
”En grundbult i samarbetet inom unionen är att beslut som påverkar människors vardag inte ska fattas på en mer central nivå än vad som är nödvändigt för att nå det önskade resultatet. Besluten ska fattas på unionsnivå endast om resultatet inte i tillräcklig utsträckning kan nås av medlemsstaterna”, skriver Carlgren till Potocnik.
Carlgren trycker på att acceptansen bland människor i medlemsländerna är viktig.
”Bristande delaktighet leder till en bristande förståelse och utgör därmed ett allvarligt hinder för möjligheterna att skydda arterna och naturtyperna som omfattas av art- och habitatdirektivet”, skriver Carlgren.
Han efterlyser att socioekonomiska intressen beaktas i EU-besluten. Han avslutar sitt brev med att uppmana EU-kommissionen att ändra regelverket.

”Ger all flexibilitet”
Den 26 september skrev miljökommissionär Janez Potocnik sitt svar. Brevet diariefördes nästan en månad senare på det svenska regeringskansliet, den 20 oktober.
Potocnik meddelar att reglerna redan idag ger medlemsländerna möjlighet att fatta beslut om förvaltning av djur och växter.
”Direktivet ger t.ex. medlemsstaterna all den flexibilitet som de behöver för att förvalta sina stora rovdjursbestånd med beaktande av lokala sociala och ekonomiska villkor. I artikel 2.3 i habitatdirektivet fastställs att ”Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behovoch till regionala och lokala särdrag”, skriver Janez Potocnik.

”Konstruktivt samarbete” 
Han varnar för att en ändring av reglerna är ett stort och omfattande arbete som kan äventyra möjligheterna att uppnå de så kallade 2020-målen för biologisk mångfald.
”Kommissionen är väl medveten om att EU:s naturskyddslagstiftning måste genomföras på ett sådant sätt att lokala och regionala särdrag vederbörligen beaktas. Jag ser fram emot ett fortsatt konstruktivt samarbete”, skriver Janez Potocnik.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

42. Rickard #41

2011-11-17 14:49

Du skriver "Trots att tjuvjakt i norra Sverige varit extensiv de senaste årundradet"

Vilken försöker du få att tro att vargarna har tjuvjagats?

Det tjuvjagades inte varg här i Sverige då det fans varg förra gången.

Det är ren lögn att vargarna har tjuvjagats i Sverige före 60-talet.

Det var så att staten betalade jägare och befolkningen på landsbygden för att ta bort dem!

Ändå längre tillbaka så var det till och med olagligt för bönderna att INTE ha "varggårdar" där vargarna blev fast. Tror du det var bara för att djävlas som dessa påbud fans från statens sida.

Sagorna du hörde som liten är inte verklighet. Det finns ingen romantik i vargen, försök förstå. Det är bara på film och i sagor.

Ni som önskar en massa varg, vet inte vad ni önskar. Om ni inte önskar död och elände.

41. Hur tänker ni?

2011-11-17 09:57

Varg har strövat över norra halvklotet sedan den senaste istiden. Utbytet mellan Sverige och övriga Europa har gjort att vi aldrig haft en egen varg i Sverige. Trots att tjuvjakt i norra Sverige varit extensiv de senaste årundradet har detta utbyte kunnat fortsätta om än i en mindre utsträckning.

Människan har brett ut sig och påverkar ekosystemen på ett sätt som är nästintill oöverskådligt. Att vuxna rika män i detta forum sitter och anklagar vargen och säger att den är ett hot mot ekosystemen är häpnadsväckande. Ja, skamligt till och med.

Brist på biologisk insikt är inget brott, men att förblindad av egenintressen och jag vet inte vad prata strunt är oärligt.

Svenska jägare lever i en fantasivärld som de själva håller under armarna. De har kommit så långt från verkligheten att de nu tror att trädgårdsliknande skötsel av naturen är ursprunget. Man matar djur i skogen och rasar sedan när ett lodjur eller varg tar för sig av det uppdukade bordet. Kanske är det dags att börja mata era halvtama djur i hägn med rovdjursstängsel och boskapsvaktande hundar? Då skulle ni slippa rovdjursangrepp.

40. Rickard #34

2011-11-16 17:05

Av vilken anledning skall vi ha "varg i stora mängder"?
Det måste ju vara någon bisarr önskan om att allt liv skall förgöras, som brinner i dig.
Helst skall vi kanske försöka få tillbaka istiden så att inga växter kan leva heller.

39. Heja Estland

2011-11-16 15:24

I estland sk man skjuta ner varg stammen. Vad säger EU då. Troligen ingenting för där kör dom sitt eget race och låter inte veka politiker vika ner sig. SKJUT INGA VILDSVIN, de har oxå rätt att leva, eller vad tycker du Rickard. Kan det vara så att du störs av dom. Fy på dig att särskilja djur.

38. Rickard

2011-11-15 10:51

Om och om igen finns artiklar i massmedia om torterade och av vargen plågade tamdjur och hundar...så det GÅR INTE ALLS BRA att hålla vargar sida vid sida bland tamdjur. Du är en drömmare! Att ingenting görs för att stoppa och hindra tortyr mot tamdjuren är ett brott mot djurskyddslagen. Skall sverige vara ett land för människor eller en människofri vildmark med industriplantager?

37. Rickard

2011-11-15 10:47

Svenska gråvargen Canis lupus lupus är utdöd! nu driver dom rysskennel med Canis lupus albus i vår sårbara natur! Nuvarande vargar har MANIPULERATS IN MED MÄNSKLIGT TVÅNG..vilket strider mot habitatdirektivet.

36. 33

2011-11-15 10:46

I din värld är det tydligen som så att, om inte en "vargkramare" förstår att vargen kan bli ett hot mot miljön så anser du att vargkramare betyder detsamma som "alla". För övrigt så handlar det om...är sverige beredd att betala för att få fram resultat ifrån forskning om konsekvenserna stora ryska sibiriska vargar i svensk natur och hur det kommer att påverka utvecklingen socialt, kulturellt, miljömässigt och även hur det påverkar människors och tamdjurs hälsa och fritid, rekreation. Jag förstår helt enkelt inte varför sverige erbjuder sig att tömma landet på mänskliga aktiviteter och ersätta detta med sibiriska vargar. Tror att sverige förlorar mer på att erbjuda sig att avla vargar istället för att människor skall leva och verka på landsbygden och öppna företag och odla mat och hålla djur. Tror att vargar hindrar omsättningen av pengar och försämrar sveriges ekonomi. Det blir fler arbetslösa och fler utan sysselsättning.

35. EU:s hånflin och små svenska politiker framför en plågad medborgare

2011-11-15 10:46

Begreppet folkhem är långt borta, vi har fått ett samhälle som fraktioneras och där politikerna fjärmar sig alltmer från medborgarna som får det allt svårare att påverka sin situation. Till och med de politiker vi har valt i allmänna och öppna val struntar i att de är valda att representera sina väljare, de väljer att hänvisa till EU, till olika dokument som politiker obedda underskrivit etc., som om dessa skulle stå över folkets vilja. Detta är diktaturfasoner, medborgarnas roll i en demokrati är att gå samman, organisera sig och formulera sina krav inom partier. De rovdjursdrabbade har valt att bekämpa ett diktatoriskt förtryck i form av rovdjurspolitiken genom att gå samman och bilda två politiska partier, Landsbygdsdemokraterna och Naturdemokraterna.
Trots detta tillåter sig en odemokratisk rovdjursdyrkande mobb att håna dessa initiativ. Än värre är att denna ekologistiska mobb har sin ideologiska hemvist i kommunismen och socialismen (inklusive nationalsocialismen), de ideologier som trots goda föresatser orsakat de värsta mänskliga katastrofer vi känner till. Även ekologismen har goda föresatser, men har som sina föregångare blivit en odemokratisk våldsreligion som tyvärr högst sannolikt kommer att orsaka mänskliga katastrofer fullt i nivå med sina föregångare.
Grunden för ekologismen är som förut en stor och växande fattig och arbetslös stadsbefolkning med stöd av offentligt anställda men lågavlönade akademiker.

34. Om vargen vore ett hot

2011-11-15 08:47

Om vargen vore ett hot mot landsbygden i Sverige skulle man kunna hindra populationen från att växa. Men så är inte fallet. Det går utmärkt att bedriva lantbruk även om vi har varg i stora mängder. Visst, det krävs anpassningar men det finns goda möjligheter att skydda djur från varg med stängsel och boskapsvaktande hundar.

Så det känns skönt för oss som aldrig tvivlat på vargens rätt att finnas att vi nu kan räkna med EUs fortsatta stöd i frågan. Hur regeringen ska reda ut det getingbo av upprörda känslor som blivit det mest bestående resultatet förutom en ytterligare utarmning av den genetiska variationen hos vargen.

Harmagedon:
Du skriver om "en helt annan dimorfism". Vad menar du med det?

Den svenska vargen har sedan istiden vandrat fritt till och från Ryssland. Så svensk och rysk är det samma när det kommer till varg.

33. #32#

2011-11-15 08:47

Att inte du blev forskare då, du verkar ju ha lösning (utrotning) på alla problem, eftersom ingen annan förstår.

32. Varg ett hot mot naturens rikedom.

2011-11-14 13:00

Hur skall en "vargkramare" kunna förstå att vargen är ett hot mot den Bruna Mulmblomflugans Existens? vi har inte ens svenska forskare som förstår det! Sverige borde betala forskare som då får möjligheter att studera och forska om förändringarna i miljön som en direkt följd av hur det blir när utländska arter införs eller rättare sagt inplanteras i landet. Skadeverkningarna brukar bli markanta på miljön. De öppna landskapen och betesängarna består av för få arealer i vårt land. Ryska vargen har utvecklats och formats i en helt annan dimorfism i tusentals år. Ryska vargen kan komma att orsaka enorm skada på miljö och skapa obalans.

31. Jamen då så!

2011-11-14 09:30

”Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag”, skriver Janez Potocnik.

Skjut ut vargarna för att skydda löshundsjakten, det är uppenbarligen OK enligt detta yttrande.

30. Ansvarsutkrävande!

2011-11-14 08:45

Det som Potochnik hänvisar till har gällt hela tiden. Det beivrades för Miljö- och Jordbruksutskottet inför beredningen av En ny rovdjurspolitik 2009. Total tystnad! Total ignorans!
Även EU har ignorerat detta – tills nu. Se FNRs skrivelse till EU 2010 http://folkaktion.com/empty_51.html

Politiker och tjänsteman verkar läsa konventionerna som fan läser bibeln. Är det inte dags för en analys av hur man har kunnat mörka de viktiga delarna av konventioner och direktiv, och bara använda de satser som tilltalar rovdjursfantasterna. Konventionerna är inte á la carte -menyer!

Sverige är unikt - vi har inget ord för "accountability". (Att ansvariga skall ställas till ansvar när de gör fel.)

Tjänstemannavälde utan granskningsmöjlighet?
Hur är det med forskaretik och -styrning?
Varför ingen konsekvensutredning?
Kamporganisationer fick understöd för rovdjurspropaganda - inte objektiv information.
Det åligger Naturvårds-, Jordbruksverk och länsstyrelser att efterleva konventionerna. Har man försökt det?

Har rättssystemet prioriterat skydd av rovdjur framför mänskliga rättigehter?
Har de styrande lurats av aktivister bland ekosofer, djurrättsfanatiker, jakthatare, kanske även NGO's som WWF och SNF? WWF-donationer för småbruk har getts till rovdjur istället och betesbiotoper offras för vargrevir.

Partipiskorna viner, politsk korrekthet kräver att vinna de stora väljargrupperna – på minoriteters bekostnad!

Svensk allmoge förföljs genomersättningssystem, rovdjurspolitik och djurskyddsmissbruk.
Förföljelse av folkgrupp – eller vad kalla det?

29. Centerpartiet=Miljöpartiet?

2011-11-13 22:30

Centern var tidigare ett parti som stod för sunt förnuft. Tyvärr så har dom blivit ett tokhögerparti med storstadsväljarna för ögonen. Först tolkade Eskil Erlandsson EUs artiga fråga om fjälljakten som ett krav på att vi måste släppa in utländska jaktgäster på samma villkor som svenska jaktgäster. Helt fel naturligtvis! Sen tolkade dom EUs art och habitatdirektiv som om vi inte själva får bestämma. Tydligen precis lika fel! Vad är det för fel på karln?? Han borde ha fått sparken precis som den inkompetente miljöministern! Visserligen är jag emot EU men nu kan ingen säga att det är pga EU som vargjakten stoppades, tvärtom det är våra egna femtekolonnares fel!

28. Vilseledning

2011-11-13 18:51

Du är troligen på rätt spår, Kenneth (#25), i Dina funderingar.
Sverige har övertolkat EU:s direktiv och Potocnics tidigare uttalanden.
Om övertolkningen var medveten taktik eller om den gjordes av oförstånd gör egentligen detsamma. Båda alternativen är lika illa, lika oacceptabla och ställer till med lika mycket elände.

Däremot vore det intressant att veta vilka, som hjälpt Carlgren och tidigare miljöministrar med att tolka EU:s direktiv och att forma den svenska rovdjurspolitken.
Det är dessa, som lurat politikerna in i dagens soppa. De har även vilsefört den svenska allmänheten.

I stället för en vision där utrotningshotade ryska frilevande, friska och renrasiga vargar skulle räddas genom att få leva i harmoni med oss människor i Sverige har vi fått en kraftigt inavlad och förmodligen hybridiserad population, som tränger ut människan från landsbygden och som kontinuerligt måste räddas med tillförsel av friska gener från Ryssland.

Inte någonting har varit rätt i denna räddningskampanj. Uppdraget var felformulerat från början (det finns inget behov av någon räddningsaktion) och själva räddningsaktionen var och är uruselt genomtänkt och organiserad.

Nu är det dags att dela ut dumstrutar till alla medverkande clowner i denna cirkusföreställning.
Vidare borde alla, som medverkat i "Projekt Varg" förpassas till arbeten, där de inte kan ställa till med lika mycket skada och förorsaka så mycket skador, lidanden och kostnader.

27. Ansvarsutkrävande!

2011-11-13 17:42

Det som Potochnik hänvisar till har gällt hela tiden. Det beivrades för Miljö-och Jordbruksutskottet inför beredningen av En ny rovdjurspolitik 2009. Total tystnad! Total ignorans!
Även EU har ignorerat detta – tills nu. Se FNRs skrivelse till EU 2010 http://folkaktion.com/empty_51.html

Politiker och tjänsteman verkar läsa konventionerna som fan läser bibeln. Är det inte dags för en analys av hur man har kunnat mörka de viktiga delarna av konventioner och direktiv, och bara använda de satser som tilltalar rovdjursfantasterna. Konventionerna är inte á la carte -menyer!

Sverige är unikt - vi har inget ord för "accountability". (Att ansvariga skall ställas till ansvar när de gör fel.)

Tjänstemannavälde utan granskningsmöjlighet?
Hur är det med forskaretik och -styrning?
Varför ingen konsekvensutredning?
Kamporganisationer fick understöd för rovdjurspropaganda - inte objektiv information.
Det åligger Naturvårds-, Jordbruksverk och länsstyrelser att efterleva konventionerna. Har man försökt det?

Har rättssystemet prioriterat skydd av rovdjur framför mänskliga rättigehter?
Har de styrande lurats av aktivister bland ekosofer, djurrättsfanatiker, jakthatare, kanske även NGO's som WWF och SNF? WWF-donationer för småbruk har getts till rovdjur istället och betesbiotoper offras för vargrevir.

Partipiskorna viner, politsk korrekthet kräver att vinna de stora väljargrupperna – på minoriteters bekostnad!

Svensk allmoge förföljs genom ersättningssystem, rovdjurspolitik och djurskyddsmissbruk.
Förföljelse av folkgrupp – eller vad kalla det?

26. Byt regering.

2011-11-13 17:41

Svenska folket, nu är det på tiden att vi byter regering i det här landet. Den här borgliga regeringen vi har nu, har på
sina år vid makten skapat en situation för oss som bor på landsbyggden som är helt ohållbar,man har låtit EU helt bestämma mer eller mindre hur många vargar vi skall ha i Sverige.

25. Nu får det vara nog med ansvarigas lögner om EU.

2011-11-13 16:54

Kommer ni ihåg vem Andreas Carlgren var?
Han var miljöminister i Reinfeldts regering innan han sparkades. Han lyckades med konststycket att vilseleda Regering, Riksdag, NVV och alla länsstyrelser att vi i Sverige var tvungna att följa EU:s regler så som just han tolkade dem. Alla vet vad han har ställt till med genom detta. Nu svarar EU:s miljökommissionär att Sverige har alla möjligheter att anpassa förekomsten av varg och andra rovdjur till våra sociala och ekonomiska behov och lokala särdrag. Carlgren och Erlandsson och Sveriges Regering och Riksdag måste ha sovit på jobbet när man inte har förstått detta.
Nu återstår för vår nya miljöminister, Lena EK, att visa om hon är vuxen sitt uppdrag och snarast anpassa rovdjursförekomsten till de förutsättningar som råder i Sverige. Se nu till att skydda de djur och den natur som är unik i hela världen och finns just i Sverige. Avsluta genast de svenska experimenten med de ryska vargbastarderna som det redan finns 100-tusentals utav. Antalet vargar räcker mer än väl, även för EU!

24. Eskil Erlandsson har förstått vad som komma skall

2011-11-13 16:26

Det ligger en tung symbolik i bilden av en gapflabbande EU-kommisionär framför två handlingsförlamade svenska ministrar under bilden av en jägare och hundägare som sörjer vid resterna av sin vargdödade hund. Det känns som om dessa bilder förebådar allt förfärligt som nu sker och kommer att hända i vårt land.
Vargstammens ökning kan räknas i hundratals per år och svenska regeringen ägnar sig åt att plantera in flera ryska bastardvargar. Regeringen är så byxis inför EU att inget kommer att göras åt den pågående landsbygdskatastrofen. Men Landsbygdsministern har kanske insett konsekvenserna, han har dragit till New York för att studera hur man odlar frukt och grönsaker i storstäder. Han besöker Gotham Greens som är en storodlare i New York. Ministern yttrade att han tycker det är intressant med odling i städer och ministern ser en ljus framtid för stadsproducerad frukt och grönsaker i svenska städer. Är detta orsaken till Centerns anti-landsbygdspolitik? Framtidens bönder skall som övriga ha sin verksamhet i städerna. Ecofascisternas mål om en människotom landsbygd där "naturen" härskar skall förverkligas och Erlandsson lär sig hur det skall gå till att producera mat innanför tullarna.

23. Folkets särdrag?

2011-11-13 15:43

Sägs ingenting om människans RÄDSLA.Vart ska JAG ta vägen när jag är rädd för VARGEN?Månne ett SÄRDRAG!UT UR EU!!!

22. Det är bekvämt att skylla på Eu

2011-11-13 15:42

När man inte törs stå för de beslut man fattar. Däremot är det tydligen OK att regeringen upphäver riksdagens beslut om max 210 vargar i Sverige. Vi väntar på en Ku anmälan.

21. Kalla det skyddjakt

2011-11-13 15:42

Är det inte skyddsjakt vi haft på björn. Det hanteras ju som vilken jakt som helst.

20. Överstatligt

2011-11-13 15:42

Det här visar hur överstatligt EU kan vara helt oflexibelt och okänsligt för människor som ska leva med konsekvenserna.
Det är helt enkelt för j....t!

19. Tossigt!

2011-11-13 11:27

Ni som röstade ja till EU nu är ni väl(J--ligt) nöjda nu när vi sitter i saxen! Det här plus en annan massa skit kunde man räkna ut innan ni fick oss med.Klipp omedelbart banden med denna sk ekonomiska förening och låt oss sköta vårt eget utan att blanda in en massa korrupta europeiska politiker och lycksökare det har vi redan så det räcker.

18. Men det positiva är....

2011-11-13 11:26

Av vad jag lyckats läsa mig fram till är det ju licensjakten EU invänder mot.

”Direktivet ger t.ex. medlemsstaterna all den flexibilitet som de behöver för att förvalta sina stora rovdjursbestånd med beaktande av lokala sociala och ekonomiska villkor. I artikel 2.3 i habitatdirektivet fastställs att ”Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag”, skriver Janez Potocnik."

Med andra ord att skyddsjaga individer-eller varför inte hela revir-som ställer till problem för ekonomiska, sociala och kulturella behov har de inget att invända emot!
Det finns heller inget som säger att den där livskraftiga stammen vi ska måna om inte får vara instängd i bur-vilket väl gör att vi kan förpassa forskning och in-, ut- och omplantering till Kolmården eller annan lämplig plats.
Vargen finns kvar, vi sparar en ofantlig massa pengar och landsbygden kan återigen bli levande!

Bra va?
:-)

17. Svart på vitt !

2011-11-13 11:25

Då är det bara att göra som Estland,
DVS skjuta bort 50 % av ryssvargarna i sverige = ca 200 individer.
( Till att börja med )

16. Nr 8 Åke

2011-11-13 11:24

Du har tolket direktivet korrekt. Sverige har hela tiden haft møjligheten at bedriva licensjakt utan konsekvens fra EU. Det er TOTALT UP TIL SVERIGE SJALV hvor mycket som skal finns i Sverige, konsekvensen fra EU er den samma = 0. Så ynkryggarne er den svenske regering och inte EU. Om inte svenska embedsmænd sjalv tolkade direktivet som dom tyvarr gør, skulle verkligheten se annorlunde ut.Gå nu på landsbygden til era politikare met direktivet i handen, banka dom i huvudet, og sig, jag/ vi har ratt til vort liv,sysselssatning,erhverv m.v.på glesbygden/landet, men vargen er til hinder for detta.EU-habitatdirektivet artikel 16 stk B och specielt stk. C. Så er det nu Sverige møjligheten finns!!

15. EU hämmar sveriges konkurenskraft.

2011-11-12 22:22

Varg hotar den fria konkurenskraften som är grundpelaren i skapandet av europeiska gemenskapen.

14. JRF

2011-11-12 21:37

Nu måste styrelsen agera, smida medan järnet är varmt och gå på Lena Ek ordentligt, KOM IGEN NU !

13. Ynkryggar

2011-11-12 20:57

...vart är sverige påväg. När nån syderope ska bestämma vad vi ska ha för individer i vår fauna...!

12. Vi är många som

2011-11-12 20:10

hela tiden hävdat att eu-direktivet ger regeringen all
möjlighet att tillåta jakt på rovdjur,nu har de fått det svart på vitt också.Återstår att se hur stor tilldelningen blir i vinter nu då...
100-150 vargar kan väl vara lagom...plus skyddsjakterna...

11. Bra! Då är det ju bara att köra i januari.

2011-11-12 19:20

Jag visste inte att direktivet var skrivet så där. Då är det ju fritt fram att jaga vargen med hänsyn till sociala, ekonomiska och kulturella behov mm! Vad är det för tjänstemän som har trott att vi inte kan jaga varg pga direktivet.

10. Protestera så att det hörs!

2011-11-12 19:19

Gå med i FB-Gruppen

Våga vägra Varg i Sverige

ca: 3.200 medlemmar nu, vi behöver många fler!

9. Licensjakt.

2011-11-12 18:39

Med det svaret på brevet finns det väl inget hinder för licensjakt eller allmän jakttid?

8. Övertolkning av direktivet

2011-11-12 18:11

Var hittar man hela EU:s svar?

Av artikeln att döma är det fritt för Sverige att göra vad man vill, bara det kan motiveras med att man gör det av hänsyn till ekonomiska, kulturella och ekonomiska behov och till regionella och lokala särdrag.
Det står vidare i artikeln att "medlemsstaterna har all flexibilitet", som behövs för detta.

Som jag läser artikeln vill inte EU för sitt liv ta på sig ansvaret för konsekvenserna av överstora rovdjursstammar och närvaron av varg i Sverige, utan lämnar över alla bedömningar och beslut om rovdjursförvaltningen till Sverige.

Det verkar som vanligt vara så, att svenska regeringar har en förmåga att övertolka EU:s direktiv för att bli "bäst i klassen". Vilka har i så fall hjälpt till med "övertolkningen"

En fullödig MKB (Miljökonsekvensbeskrivning), som listar upp alla positiva och negativa konsekvenser av överstora rovdjursstammar, räcker gott för att motivera en minskning av rovdjursstammarna. Om man bara upprättar MKB:n på vedertaget sätt fås förutom miljömässiga konsekvenser även alla ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser med. Varför gjorde inte Miljödepartementet redan från början en MKB? Var rådgivarna på Naturvårdsverket rädda för resultatet och avstyrde det?.
Jag lovar att listan med alla negativa konsekvenser skulle med hästlängder slå listan med positiva konsekvenser. I alla hänseenden!

Skulle vara mycket intressant att läsa hela svaret från EU! Var hittar man det?

7. Skydsjakt på revir

2011-11-12 18:10

er dett enda som går, så när vi har problem vargar så slå ner hela revir och så tar det ikke så lång tid för vi har styr på tingen

6. vad är det för papper

2011-11-12 18:06

som övriga eu länder skrev på som kan skjuta varg tämligen generöst...

5. Nr2

2011-11-12 17:09

Ganska enkelt,dom vet att dom inte dras inför domstol,lika enkelt borde de vara för våra muppar i regeringen att begripa,men tyvärr får vi väl vänta tills vi kan byta regering.

4. Javisst Knud Jessen.

2011-11-12 17:09

Du har helt rätt, och det villa jag säga till alla. Kom igen för tusan när brunbjörnen och vargen är globalt utrotningshotade. Intill dess ska naturligtvis humanistiska synpunkter väga tyngst. Och det finns redan i regelverket, men tyvärr har vi politiker (ministrar) i landet som inte törs ta beslut utan frånsäger sig ansvaret genom att delegera uppgiften till tjänstemän på myndighet, rovdjurfundamentalistiska tjänstemän.

3. PAMPVÄLDE

2011-11-12 17:09

Helt otroligt hur denna man tror att
ett konstruktivt samarbete skall fungera.han verkar inte ha någon verklighetsuppfattning alls, men det är väl som vanligt,makten och jobbet som styr dessa politiker.

2. Vargjakt

2011-11-12 16:37

Varför dras inte Slovenien inför EU-domstolen p g a vargjakt? Man jagar ju själva varg p g a den stora skadan som rovdjuren gör på boskap.Bifogar länk från Reuters
http://www.reuters.com/article/2010/03/10/us-slovenia-bears-idUSTRE6293B720100310
Vi kanske skulle be Mikael Karlsson i SNF att ställa den frågan till sin vän EU-kommissionären Potocnik.

1. Det

2011-11-12 16:27

er jo det jag har sagt hela tiden, gång på gång. Tack Janez, skønt at få ratt. Nu vet vi vem som sitter met svarte Peter, det gør den svage svenske regering. Dom har hela tiden haft møjligheten at udøve en licensjakt på varg UTAN konsekvens fra EU. Stå på er kære svenska brødre och søster, om regeringen vil , da ses ljuset nu i framtiden.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere