• Allmogejakt

Inget straff för omärkt fälla

AktuelltPublicerad: 2010-05-07 13:56

Att inte märka sin fälla är förvisso olagligt, men det är inte straffbart. Det konstaterar polisen i Lund, som uppmärksammat Naturvårdsverket och justitieministern om saken.

Den lagtekniska omständigheten upptäcktes när polisen i Lund fick in en anmälan om en omärkt vildsvinsfälla i Skrylleskogen. Det var kommunens tekniska förvaltning som hade satt ut fällan, som var av godkänd typ – men omärkt.
– Helt klart är det frågan om ett lagbrott, eftersom man inte följt Naturvårdsverkets föreskrifter. Men när jag undersökte saken visade det sig att brottet inte är kopplat till något straffansvar, konstaterar kommissarie Jacob Linton vid polisen i Lund.
Det betyder alltså att man inte döms till böter eller något annat straff om man ertappas med fälla utan märkning. Däremot kan man få fällan beslagtagen.

Vanligt att straff saknas
Att det finns lagar utan straffpåföljder är relativt vanligt. Ett parallellt exempel är brott mot förvaringsföreskrifter för vapen. Inte heller då får man något straff, typ böter eller fängelse. Men däremot kan vapenlicenserna bli återkallade och vapnen omhändertagna.
– Men i det här fallet gör jag ändå den bedömningen att lagstiftaren haft för avsikt att omärkta fällor ska leda till en straffpåföljd. Jag skulle tro att det är en miss i lagstiftningen och därför har jag uppmärksammat Naturvårdsverket och regeringen om saken, säger Jacob Linton.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Torbjörn Eriksson, flera besvärliga frågor

2010-05-13 20:29

En fråga till i anledning ditt uttalande i #7: "Rovdjursföreningens medlemmar har aldrig rört några fällor." I länken i #12 finns en artikel av Olav Trostén, regionansvarig Västmanlands län: ”Olaglig fälla funnen använd”. Olav Trostén beskriver här hur han besökt en fälla, öppnat den, tagit bilder mm. och sedan försökt anmäla det till polisen. Allt detta tilldrar sig i Örebro län enligt Trostén.

Står du fast vid ditt uttalande: "Rovdjursföreningens medlemmar har aldrig rört några fällor"?

12. Torbjörn Eriksson och skadegörelse på fällor

2010-05-13 10:24

Jag tog och granskade Torbjörn Erikssons uttalande lite närmare, under
http://www.rovdjur.se/objfiles/1/Fallorenplagafo_564842363.pdf
finns ett dokument med titeln ”Fällor – en plåga Djur- och naturskyddsorganisationer protesterar mot fällor”
I dokumentet finns en artikel av Kerstin Fredin, styrelseledamot i SRF: ”Fakta/regler och bristande regler för fällor”
Anders Ekholm, regionansvarig Gävleborg; ”Många lodjur visar tecken på desperata försök att bita eller klösa sig ur fällor”
Olov Trostén, regionansvarig Västmanlands län: ”Olaglig fälla funnen använd”
Olav Trostén har uppenbarligen befattat sig med fällan, öppnat den, tagit kort mm. och därmed omöjligjort fångst för ett bra tag framåt. Detta är sabotage av fällan. Torsten Eriksson, hur har du det med medlemskontrollen.
Av rubriken framgår även att SRF samarbetar med vad man kallar ”Djur- och naturskyddsorganisationer”, vilka organisationer avses med Djurskyddsorganisationer, Torbjörn Eriksson
Förutom den förut nämnda Jimmy Magnusson så synes ett antal av dina kollegor hysa stort intresse för fällor, i ett fall har intresset uppenbart medfört skada för fällägaren. Detta är en brottslig handling, skadegörelse eller egenmäktigt förfarande etc. Torbjörn Eriksson, talar du inte om för dem att detta är brottsliga handlingar?
OBS. Det finns bilder på fällan, skulle länken försvinna så kolla Cachad, annars så har jag sparat en säkerhetskopia.

11. Torbjörn Eriksson, Rovdjursföreningen och Miljöpartiet

2010-05-12 17:19

Citat "Du måste försöka hålla dig till sanningen om du ska vara trovärdig".
Som politiker in spe så har du redan skaffat dig den dåliga ovanan att anklaga folk utan att ha underlag. Själv kommer du med påståenden (se #8) om vilka du inte kan veta något, eller hur?
Men du nöjer dig inte med det, du påstår att jag inte håller mig till sanningen, var så vänlig att specificera dig, Torbjörn Eriksson.
En sak kan jag säga dig, du är redan typexemplet på den sortens oärliga politiker landet absolut inte behöver. Men du har troligen lärt dig av Wetterstrand och bensinskatterna, ni skall ju höja skatten på bensin med 49 öre. Sedan kan ni säga att det var ett delmål, ungefär som med vargar och björnar, inget tak?
Låt gärna Wetterstrand lägga ut texten om hur mp har tänkt sig framtiden, noll begrepp om ekonomi, höga skatter, jakt och fällfångst förbjudet osv, allt för att Torbjörn och trosfränder skall få sitt Nirvana som vi andra får betala.

10. Nr 9 Tyskterrier

2010-05-12 14:21

Det är nog ömsesidigt. Jag tror du talar av egen erfarenhet och ditt eget dåliga kunnande. Dom flesta här tar jag inte på allvar, personer som inte ens törs sätta ut sitt namn eller vad dom står för eller vem dom representerar. Står man för en sak då sätter man ut sitt namn under annars kan man lika gärna avstå från att delta i debatten.
Torbjörn Eriksson, medlem i Svenska Rovdjursföreningen

9. Folk som Torbjörn...

2010-05-12 12:49

...och andra i rovdjursföreningen är inget att ta på allvar när det gäller jaktfrågor, dom bara tycker... utan att veta...

8. Torbjörn Eriksson, inget stöd för Miljöpartiet

2010-05-12 12:49

Citat: "Rovdjursföreningens medlemmar har aldrig rört några fällor.” Detta är vad Torbjörn Eriksson påstår, men uttalandet har den karaktär att det helt saknar trovärdighet. Visserligen är det få medlemmar i Rovdjursföreningen, men Torbjörn Eriksson kan knappast veta vad alla sysslar med.
Dessutom vill jag minnas att det fanns en diskussion i Jakt&Jägare 2009 angående att Jimmy Magnusson, Rovdjursföreningen, begärt ut upplysningar om fällors placering? Eftersom det är väl känt att fällor har saboterats på olika sätt, så är det tämligen magstarkt av Torbjörn Eriksson, dock helt i linje med miljöpartiets sätt att hantera sanningen, att hävda att han vet att ingen medlem av Rovdjursföreningen varit i farten.
Torbjörn Eriksson och Wetterstrand har det gemensamt att så snart de uttalar sig så trillar förtroendet i källaren. Fortsätt så, se till så att Wetterstrand börjar uttala sig mer om ekonomi och förbifart Stockholm, så är snart Miljöpartiet under spärren.
Torbjörn hjälper gärna till med landsbygdsfientliga uttalanden. Han kan ju föreslå att ryssvargarna som skall inplanteras släpps på Storstenshöjden. Det blir ju trevligt med dvärgbandmask där, säkert uppskattat av alla Örebroare.

7. Till Nr 6. Anders Hermansson

2010-05-12 10:23

Att Miljöpartiet skulle åka ut det får du aldrig uppleva. Vi har alltid legat lågt i Demoscops undersökningar.
Lagar och paragrafer gäller även jägare, så fällor ska vara riktigt uppmärkta eller så ska dom plockas bort. Rovdjursföreningens medlemmar har aldrig rört några fällor. Du måste försöka hålla dig till sanningen om du ska vara trovärdig.
Torbjörn Eriksson, medlem i Svenska Rovdjursföreningen.

6. Torbjörn Eriksson och Miljöpartiets ras

2010-05-12 10:01

Det är bra Torbjörn Eriksson, ju flera jaktfientliga inlägg du skriver ju mer rasar mp. Fortsätt skriva och mp är snart under spärren, där hör ni hemma. Det går for utför nu.
Jakt med fälla är en av våra äldsta jaktmetoder och Rovdjursföreningen skall inte få möjlighet att störa eller förstöra fällfångst, därför skall fällor vara anonyma. Sedan har vi ju Djurens Ditt och Datt att tänka på.

5. Kommentar till 1, 2, 3, 4.

2010-05-10 23:51

Det är klart att fällan ska vara märkt med namn, adress och telefonnummer. Sedan ska det stå att fällan är godkänd. Det kan väl inte vara farligt att märka upp fällan, det är ju en uppskattad jaktform av alla i samhället. Det måste kännas skönt att ligga hemma i sängen och att det kanske sitter ett vettskrämt eller apatiskt djur i fällan eller grannbarnens katt eller något annat djur som absolut inte ska sitta där. Sedan går man dit dagen efter och avrättar djuret med ett skott. Jag vet vad jag talar om då jag vet flera personer som fått sina bland annat katter i fällan och barnen har varit mycket oroliga över att djuret inte kommer hem. En känslokall hantering som jag tycket skall förbjudas omgående. Det är bra med teleonnummer på fällan, helst mobilnr. då kan man få tag på ägaren om ett djur sitter där i som inte ska vara där.
Torbjörn Eriksson.
Miljöpartiet de Gröna

4. Smart?

2010-05-10 11:54

Hur begåvat är detta med märkta fällor?
Adressförteckning till vapenägare helt öppet i det fria?
Jakträttsinnehavaren har sannolikt ansvar för fällan ändå.

3. Klart som korvspad

2010-05-08 23:12

att de tänkt sig att det måste vara en straffpåföljd,det gäller ju jägare...
Eller är det så enkelt att vi här bara har ytterligare ett polisdistrikt som anser att man skall göra allt,till och med kontakta justitieminister för att få till ändringar i lagen, för att sätta dit jägare i stället för riktiga brottslingar...?

2. Omärkt...

2010-05-08 02:47

skall den vara, annars går den att spåra till ev vapen. Vilket inte är så bra hellre ett nr som kan lämnas in till polis.

1. Klart att...

2010-05-07 16:37

...regeringen måste ta tag i detta omedelbart. Hur kan en sån här fadäs ha uppstått. Lagens strängaste straff måste till...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB