• Älgskadefondsföreningen

Inget tyder på dvärgbandmask i Sverige

AktuelltPublicerad: 2010-03-22 09:38

Ingenting tyder på att hundens eller rävens dvärgbandmask är etablerad och spridd i Sverige – något som i så fall bör ha framgått av hundratals undersökningar av vilt varje år. Det konstaterar Eva Osterman Lind, specialist på SVA.

De båda omdiskuterade dvärgbandmaskarna är parasiter som cirkulerar mellan olika värddjur, som rovdjur, klövvilt och gnagare. De kan också vara riktigt otäcka om de skulle smitta människa. Framför allt gäller det rävens dvärgbandmask som kan ge ett cancerliknande förlopp.
Att dessa båda dvärgbandmaskar kan förekomma i Sverige kan inte uteslutas. Men att de skulle vara etablerade är ytterst osannoliktm enligt Eva Osterman Lind på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Vargar och rävar undersöks
– Vi håller just nu på med undersökningar av 30-talet vargar varav 20 är avslutade. Varje år undersöks mellan 200 och 300 rävar av SVA. 49 mårdhundar, fångade i Sverige, har nyligen kollats och några tusen renar, älgar och andra djur undersöks årligen av veterinärer. Men inga dvärgbandmaskar har konstaterats sedan mitten av 1990-talet, säger Eva Osterman Lind, chef för parasitologisk diagnostik vid SVA.

Varningar behövs inte
Riskerna med dvärgbandmaskarna är alltså välkända. SVA söker metodiskt efter smittan hos vilda djur. Vid något enstaka fall på 1990-talet hittades dvärgbandmask hos älg, men dök aldrig upp igen. Det har också hittats dvärgbandmask vid ett flertal tillfällen hos renar före 1990-talet, men efter en omläggning av rutinerna (där man inte längre gav hundarna rått renkött) försvann smittan.
I dagsläget ser inte Eva Osterman Lind någon anledning till att varna den svenska allmänheten för dvärgbandmask. Hon tror inte heller att risken för att få i sig smittan från bär och svamp skulle ha ökat. Hon delar alltså inte veterinären Hans Boströms farhågor, som Jakt & Jägare redogjorde för häromdagen.
Och hon ser inte vargförekomsten som det största hotet när det gäller dvärgbandmask.

Resor med hundar
– Det vi är oroliga för är rävens dvärgbandmask. Det är framför allt trafiken med hundar och husdjur mellan Sverige och Europa som är problemet, säger hon.
I till exempel Litauen bär mellan 50 och 90 procent av fårhundar och förvildade hundar hundens dvärgbandmask. När det gäller rävens dvärgbandmask är 57 procent av rävarna, 10 procent av mårdhundarna och 1 procent av de förvildade hundarna bärare av smittan.
Dvärgbandmasken finns till exempel i Danmark och har konstaterats hos räv, inte långt från Öresundsbrons brofäste.
– Båda smittorna finns runt om oss och det fraktas enormt med hundar över landsgränsen. Snart måste dessutom Sverige släppa de hårdare restriktionerna kraven på avmaskning som funnits sedan EU-inträdet. Den fria rörligheten gäller även husdjuren, konstaterar Eva Osterman Lind.

Små risker
Hon värjer sig också en aning för talet att det skulle bli farligt att plocka bär och svamp om bandmasken etablerar sig i Sverige.
Det har bedrivits mycket forskning i Schweiz, där man har en riklig förekomst av rävens dvärgbandmask. Smittan, både när det gäller rävens och hundens dvärgbandmask, förs förmodligen till människan huvudsakligen via hundar. Ungefär en procent av de smittade människorna blir sjuka och man hittar också människor med utläkta infektioner av dvärgbandmask.
– Det pratas mycket om att bandmaskäggen kan blåsa omkring och smitta allt i omgivningen. Men det är inte forskarnas bild av hur djur och människor får i sig smitta, säger Eva Osterman Lind.

Bären sköljs
– Det går att plocka både bär och svamp i till exempel Schweiz, men man har för vana att skölja bären noggrant, Hundarna är den viktigaste smittkällan. I Schweiz avmaskas hundarna regelbundet mot rävens dvärgbandmask. Man ska också se upp med att till exempel kliva i avföring och dra in den inomhus.
– Om rävens dvärgbandmask skulle etableras i Sverige behövs det troligen en ordentlig informationskampanj för att lära folk hur de ska bete sig för att förebygga infektion, bedömer Eva Osterman Lind.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

49. Avledningsmanöver och suboptimering

2010-03-29 08:56

Avledning är att visa på andra problem som gör varje enskilt argument futtigt. Förvånansvärt många är lättlurade av detta.

Supoptimering innebär att man bara bryr sig om egen (kortsiktig) fördel. Svensk byråkrati (bl a) har blivit skickliga att definiera ansvar så att det alltid hamnar "nånannanstans". Att ta upp problem man inte har lösning på eller ansvar för ger inga poäng.

Att visa på att gamla beslut fattats på lösa grunder och med gömmande av oönskade fakta är mycket förödande för karriären. Slicka uppåt lönar sig bättre.

Tänk att det behövs pensionärer och amatörforskare att visa på dessa oönskade fakta. (Förutom bandmask och andra sjukdomar, förödelse i naturbetesproduktion, förödelse i biologisk mångfald, förstörelse av jaktförhållanden och gammal kulturell och ekologisk kunskap. (Plus att man inte har följt konventionen om biologisk mångfald, som påstods vara motivet för rovdjurssatsningarna.)

Nån gång ska väl fakta droppa in i samvetet på några bland makteliten, någon kanske har släktingar i naturnära näring.

48. Avledningsmanövrar pågår också

2010-03-28 16:40

I UNT går en professor vid SLU, Johan Höglund, ut och svarar på en insändare om varg och bandmask och berättar att det visst inte finns rävens variant i Finland. Inte ett ord om granulosus vilket har varit den hela debatten gällt. Överhuvud taget genomgående är att man vänder fokus mot rävens dvärgbandmask. Till och med JoJs Dan Törnström går in i Hela Hälsingland och talar om de hundratals tester på rävar som har gjorts. Att man faktiskt bara undersökt ett 20-tal vargar undviker han liksom andra att nämna. 2008 rapporterade EU 650 fall på människor av granulosussmitta men bara 50 multilocularies. Dessutom drabbar granulosus för oss värdefulla mellanvärdar, både vilda och tama. Till skillnad från vargen blir de sjuka.

47. Vi vet också...

2010-03-27 20:24

...att bevarandegrupperna med som t.ex. styrelsemedlem K.Fredin, Svenska Rovdjursföreningen, ignorerar faran. Vi vet också att våra Svenska medier, med några få undantag, inte vill skriva om detta. Vilket ordning och vilket land vi lever i! Andreas Carlgren skryter offentligt om att vi i Sverige är bäst i klassen på att minska co2 utsläpp, men si tala om dvärgbandmaskar och att vi har en press som inte trycker det som är intressant och viktigt för vårt naturälskande folk, det håller han tyst om. Och det får gälla alla övriga myndighetspersoner också.

46. Vad vet vi egentligen?

2010-03-27 11:26

Vi vet att man hittills inte hittat några bandmaskar i de vargar som undersökts efter jakten. Vi vet att inga prover togs under årets märkning. Vi vet att inga prover heller har tagits i de revir som har de senaste invandrarna. Vi vet att det finns flera andra revir där inga vargar skjutits eller märkningar har skett.
Slutsats: Vi har inte hittat några bandmaskar men vi har inte letat igenom vargstammen. Känns det betryggande, knappast. Vi har faktiskt inte kontrollerat mer än 10-15% av vargarna.

45. Världsarv!

2010-03-27 00:26

Det är förunderligt att vi är överens i miljödebatten om att vi ska ha en ren värld att lämna över till nästa generation, vi skall inte ta oss rätten att förstöra denna värld.Men vad är det som gör att vissa av oss vill ta rätten från nästa generation att ta till vara det naturen ger i form av bär,svamp och vilt, jag hoppas att dessa står på barikaderna och ropar stolt att de såg till att det blev så här. Kan dessa tänka sig att sitta med sina barnbarn och berätta när man plockade bär,svamp och jagade, när frågan kommer varför man inte kan ånjuta dessa läckerheter idag.
Jag skulle vilja få ett svar på detta från dom som värnar om dessa djur och vilken nytta dom ser att dessa djur gör?
En märkligare syn på dessa rovdjur är att dessa skall hålla till i fjälltrakterna vilket är en utopi. Det är klart att dessa djur följer maten. Men om man läser på så håller dessa djur till i skogslandet och det stämmer ganska bra med statens syn. Om man nu vet vad statens mark är?

44. Slingerbulten Dalle

2010-03-26 15:38

Vad är ditt förslag när dvärgbandmasken är på plats? Vad tror du svenska folket kommer att kräva? Att göra ingenting?
Svaret ska vara högst tre meningar och svara på frågorna.

43. Dalle

2010-03-26 13:23

Så många meningar i onödan, var kort och skriv som det är: Jag vill ha varg.

42. Det är inget val Calle...

2010-03-26 12:06

Det är bara en annan riskbedömning av "problemet".
Du slingrar dig och undviker konsekvent svåra (men viktiga) frågeställningar, och det är också lätt att förstå varför.
Du gör det lätt för dig genom att benämna alla som inte står bakom din utrotningsfilosofi för vargälskare.

För mig handlar det inte om att "värna om vargen", vara för eller emot, utan vad som är ett realistiskt mål för oss som jagar.
För mig handlar det om att nå ett resultat som är så bra som möjligt för oss, och då måste man vara realist.
Du vill ha bort vargen till vilket pris som helst, ändamålen helgar medlen som det så fint heter.
Med detta blockerar och låser du ständigt alla möjligheter till kompromisser med andra intressenter, där är du effektiv, något annat kan man inte påstå.

För det finns andra intressenter, var så säker.
Du kan kalla dessa intressenter "vargtalibaner"
"vargkramare" "naturromantiker" eller vad du vill, dom är ändå fler än oss som jagar, och det är det som räknas.
Folk är läskunniga Calle, därför är argumenten vi framför från jägarhåll ytterst viktiga, det är viktigt hur vi uppfattas som grupp.
Du blir ett effektivt hinder för oss som nöjesjagar, utan att detta egentligen är din mening.
Här drar du in dvärgbandmask, när det uppenbarligen hela tiden är vargen det handlar om.
Parasiter i alla dess former är ett annat ämne än jakt och friluftsliv, visst finns dom i massor och visst ställer dom till problem.
Men dra inte in rovdjuren som ett stort problem här för det är dom inte vid en jämförelse med andra frilevande djur Calle, det har du dessutom redan själv bekräftat (rådjuren).
Om nu mängder av folk i jägarkretsar tolkar dina påståenden som orealistiska och läser mycket av det du framför som rena överdrifter...Hur tror du då dom som inte jagar uppfattar dig?

41. Svara på din egen fråga, Dalle

2010-03-25 16:25

Vilket väljer du? Frihet från dvärgbandmask eller inga vargar.
Med varg kommer granulosus att komma hit och med varg kan du svårligen få bort dvärgbandmasken.
Om du ska göra ditt hus inbrottssäkert beställer du pansardörr till framsidan och låter verandadörren stå öppen.

40. Du är dig lik, Dalle

2010-03-25 16:25

Ditt resonemang är omöjligt att följa. Du anser en rak fråga är egendomlig. Du är som jag skrivit flera gånger likgiltig inför faran och alla på denna sida är övertygade om att det beror på att du vill ha in varg i landet, kosta vad det kosta vill. Du slipper själv betala och slipper även konsekvenserna, du plockar ju inga bär. Sådan är inte jag, jag tänker på fler än bara mig själv, det gör inte du.

39. EKB o Dalle

2010-03-25 14:00

kan orientera er om "problemet" søder ifrån. I Danmark har DMU och veterinarer undersøkt ca. 3000 ræve for dværgbandmask. Resultatet var 3 smittade ræve, altså en promille, och det var på Sjælland. Nu er det så, at skab har drappad hela rævbestanden på Sjælland, och mange ræve dør/er døda her i vinter av smitten met skab.I Jyllan och Fyn finns ingon positiva prøver på dværgbandmask, och når rævbestanden på Sjælland dør ut/mindskas mycket, da er risken minimeret mycket. Dom danska veterinærer er mycket uppmærksamme på masken innon avmaskning 10 dage innon vi får transportere hunden til Sverige.
Det er inte et valg mellon varg och dværgbandmask, dom følges ad.

38. Eftersom du också oroar dig för "hotet från Finland" Kenneth...

2010-03-25 12:53

Är det väl också berättigat att ställa samma fråga till dig som till Calle:
Om vi får in dvärgbandmask i landet.
Om du då får välja...vilket skulle du helst vilja bli av med?
Vad är det absolut största problemet?
Varg eller dvärgbandmask?

Som svar på din egendomliga fråga:
Jag ser det som sagt inte som något större hot.
Om jag ändå får välja, skulle jag lägga krutet på att bevaka vad som kommer in söder ifrån, är det inte där det största "problemet" finns i dag?

37. EKB o Dalle

2010-03-25 12:52

Vi har två av varandra oberoende hot.
Granulosus med migrerande vargar eller multilocularies med ej avmaskade hundar.
Jag har påpekat faran med granulosus. Det normala svaret blir då att avleda uppmärksamheten med multilocularies. Sedan kan man naturligtvis diskutera vilket är det största hotet.
Men hotet från multilocularies har ingen inverkan på hotet från granulosus.
Men resultatet blir detsamma.
Kom ihåg att i högriskområdet för multilocularies i Schweitz är ca 3 promille av hundarna smittade.
I Finland är en tredjedel av vargarna smittade. En hund kommer oftast in i en stadsmiljö där man normalt plockar upp bajset. Vargen kommer direkt ut i älgmarkerna och det är bara vargspårarna som plockar upp enstaka högar.
Men jag ska villigt erkänna att multilocularies i vår natur är en värre mardröm än granulosus. Att ta bort smittbäraren vargen är möjligt. Att ta bort räv och mårdhund är ett nästan outförbart företag.
En ensam varg är jag inte rädd för.

36. EKB

2010-03-25 11:01

Så här skrev jag i, 16: "Du har alldeles rätt Dalle, åtgärder emot samtliga arter som kan ha med bandmaskarnas invasion i landet att göra ska vidtas."
Du bör också ha läst detta och inser att troligen alla samtycker.

35. Dalle

2010-03-25 11:01

Jag tycker faktiskt du bör svara på min fråga i, 22, innan du nu ställer den egna frågan i, 34. Det är liksom väldigt på sin plats i ämnet, om vi nu ska behandla det.

34. Vad är du mest oroad för Calle...

2010-03-25 09:36

Poängtera att vi får in dvärgbandmask i landet.
Om du då får välja...vilket skulle du helst vilja bli av med?
Vad är det absolut största problemet?
Varg eller dvärgbandmask?

33. Calle S.

2010-03-25 09:36

Två år har du kämpat för att göra vargen till det största hotet i förbindelsen Dvärg bandmask , och när du nästan lyckas att få alla att vända uppmärksamheten och energin mott vargen , så smyger masken ind bakvägen med hundar från söder , och inte ens nu när komplotten är avslöjat ger du upp. All energi borde inriktas mott söder där hotet kommer ifrån , men icke , folk får gärna dö av bandmask , bara vargen får skulden , så cynisk är det åbenbart .

32. Det man inte vill finna söker man inte efter

2010-03-24 22:43

Är nog snarare den strategi som har använts av Naturvårdsverkets personal. Den metodiken är nog inte längre säker att använda. Vem vet, man kanske t.o.m. börjar fundera över hur man ska agera när den konstaterats. Hur informerar man allmänheten? Vad gör man med smittspridarna? För den dag svenska folket ställs inför valet, skörda bär och svamp eller lyssna på vargyl kommer nog de 85% för att bli 85% mot vargen.

31. Det man söker det finner man...

2010-03-24 12:52

...vem har sökt vargens dvärgbandmask e.granulosus i Sverige?

Hur många älgar har SVA undersökt? Och kontrollerat om lungorna är bandmasksmittade av e.granulosus?

Hur många vargspillningar är insmlade och undersökta om de innehåller dvärgbandmaskägg e.granulosus?

Om svaret är inga.

Då är det inte så konstigt att inget tyder på dvärgbandmask i Sverige.

30. Dalle

2010-03-24 12:02

Dina första meningar i ditt inlägg imot mig, säger allt om dig Dalle.
Du har inte förståt ett enda dugg, och du kommer heller aldrig att förstå, Den dagen du själv är drabbad av vargen, så kanske kronan trillar ner. Men f-n trot.

29. Dalle har svarat i 26.

2010-03-24 11:33

Dalle plockar inga egna bär. Han vet inte hur de tas tillvara och han känner inte till att vi brukar stoppa in ett och annat i munnen under plockningen. (men det får inte bli för många för då tar det längre tid att fylla hinken). Dalle är som jag skrev rubriken i 9, likgiltig inför en risk med STORA konsekvenser för hela landet. Det är en ansvarslös hållning. Jag hoppas verkligen inte Dalle är en individ med makt i denna fråga. Det är inte uteslutet att detta ignorerande som sprids på denna sida av vissa signaturer i ett senare skede kommer att utredas och offentliggöras.

28. Dalle

2010-03-24 10:44

vi er endast 5 mill, och inte 7. Ja Dalle, et dødt manniske av smitte met dværgbandmask er en for mycket!!!Ja, han var smittet av maskagg fra varg, enligt DMU.

27. Vargkonflikter

2010-03-24 10:44

Dalle varför skulle någon här vilja bry sig om andra problem än Vargproblemen.Varför vill du att man skall engagera sig i drogproblem,det finns behandlingshem för sådana människor.Var och en på denna jord försöker naturligtvis förändra något dåligt i vår närmaste omgivning till det bättre.Men kan inte du egagera dig i Indiska trafikreglerna istället.Du kan ju försöka påverka beslutsfattarna att införa likadana regler i vårt land.De får nämligen inte köra på eller störa kor.Och Vargen är väl en motsvarighet i vårt land,vargen är din "heliga ko".Vargen hindrar hela samhällsutvecklingen!

26. Roland kära du...

2010-03-24 09:29

En förutsättning för att rättvist kunna bedömma, tolka och kommentera inlägg är väl att man läser dessa, och tar sig lite tid att förstå dom?
Börja där Roland.
Varför skulle jag vilja ha vargjakt om jag ansåg vargen "oskyldig"?
Och vadå ofarlig?
Var har jag skrivit det?
Det enda du gör är att hänga på övriga överdrifter...kan du inte ha en egen åsikt?
Anders Hermansson:
Vi har inte problemet, jag lever i verkligheten, i nuet.
Hade vi haft det blir svaret ändå JA, eftersom det räcker att skölja av bären (dom flesta kokar man väl ändå?)
Knud:
Om en dansk (av 7 miljoner) har dött av dvärgbandmask ser jag heller ingen anledning till panik eller ens oro.
Var detta förresten vargens fel?
En halv miljon har säkert dött av cigaretter och alkohol under samma period, vad vill du göra åt det?

25. Du har alldeles rätt Anders Lundberg

2010-03-23 23:08

Det är det som är skälet till att inte bagatellisera faran. Med smittan inom en enkel veckomarsch av en varg måste vaksamheten vara på topp hela tiden. Samtliga vargar som sövs av Grimsö ska ovillkorligen testas för bandmasken. Att vänta till dess cystorna dyker upp i älgar betyder att smitta har funnits under minst en bärsäsong.
Vad som är viktigt nu är att slutföra testerna på de skjutna vargarna och sedan kontrollera de familjegrupper där ingen varg sköts.

24. Dalle

2010-03-23 23:08

du fattor tydeligen inte alvoren i detta. En dansk er død av dværgbandmask enligt DMU.Behøvs mer?

23. Symton på smitta kan kommer efter 10-15 år

2010-03-23 17:53

Om jag tolkat kommentarer rätt så från människan smittats av bandmask så kan det ta 10-15 år innan man får symton på att man blivit smittad så i nuvarande vargrevir så kan många männiksor smittats men symtonen kommer först om 10-15 år. Har jag fel?

22. Dalle.

2010-03-23 17:52

Hur ser dina förslag ut för att förhindra att dvärgbandmaskarna kommer i landet via vargar från Finland?

21. Glöm inte...

2010-03-23 17:52

...att miljöministern och jordbruksministern högsta chef över myndigheterna och över Statens veterinärmedicinska anstalt. Det är också ministrarna som har beställt och betalar undersökningen av förekomsten av dvärgbandmask hos vargarna.
När Andreas Carlgren pekar med hela handen och kräver att Jägareförbundet och myndigheter skall arbeta med att öka acceptansen för den nya rovdjurspolitiken, med inplantering av varg, för uppbyggnaden en livskraftig vargstam.
Då blir en konsekvens av detta blir naturligtvis att myndigheter skall presentera utredningar så att de passar varg politiken.
Det är ett exempel på detta vi nu kan se i ovan uttalande. SVA håller inte ens relevansen, de försöker i stället dribbla bort Jakt och Jägare.
Ingen som jobbar inom myndigheterna eller SVA kommer att våga göra chefen missnöjd och presentera uppgifter och undersökningar som minskar acceptansen för rovdjurspolitiken.
Så manipulerar miljöministern jägareförbundet, myndigheter och dess undersökningar.
Det får inte ske i det tysta, hur Andreas Carlgren med ministerstyre och maktmissbruk styr och ställer jägareförbundet, myndigheter och undersökningar i vargfrågan.
Tyvärr med ministerstyre i Sverige så måste nog jägarna själva bekosta en undersökning och vi tvingas skicka proven utomlands för analys av dvärgbandmask, för att kunna lita på undersökningen.


20. Vill Dalle plocka blåbär med maskägg på?

2010-03-23 17:49

Dalle du har ett antal gånger fått en fråga som du inte svarat på, innan du fortsätter ditt meningslösa tjatter svara på frågan: Vill du tillsammans med dina barn gå ut i en skog där man hittat varg smittad med e. granulosus och där plocka bär? Svaret skall vara ja eller nej, hoppa över dina vanliga undanflykter!

19. DALLE

2010-03-23 17:49

Det är ditt eviga tjat om vargens ofarlighet som du basunerar ut gg på gg med ditt raljerande,du har inget nytt att komma med än ett JÄ******a tjat om den oskyldiga vargen. Samt ett evigt tjat om hur Calle.S vad fel han har.
Är det nån som vet vad han pratar om så inte är det du Dalle,för du saknar helt verklighetsförankring.

18. Jag förstår inte riktigt ditt eviga tjat...

2010-03-23 14:29

...om att jag månar om vargen, Calle.
Vad betyder det att måna om något?
Månar jag om vargen för att jag vill ha jakt på den, och för att jag förespråkar en utökad § 28 som stöd att skjuta närgångna vargar?
Eller har måna en annan betydelse för dig?
Är det att ALLA som inte vill utrota vargen, och alla som inte gått på skrönan om att den är utplanterad automatiskt älskar varg?
Eller är det kanske så Calle att man skall överdriva i alla lägen.
Överdrifter, uppförstoringar och halvsanningar är det bästa vi kan komma med från jägarhåll?
Det är inte utan att man kan dra lite paralleller till Se & Hör och Svensk Damtidning här om du ursäktar.
Ha det bra!

17. Ingenting är ändrat i sak

2010-03-23 12:51

Vargens dvärgbandmask orsakar hos människor och djur ett farligt, ibland dödligt, sjukdomstillstånd. Smittan finns i Finland inom normalt avstånd för en varg som söker nytt revir. Alltså är faran nu och inom överskådlig framtid ständigt aktuell. Att det verkar som om vi än inte fått in bandmasken ska vi vara tacksamma för. Men hälften av proverna återstår att analysera och de revir som senast fått in finska invandrare är inte kontrollerade. Jag vet inte om något görs på den norska sidan.
Dalle och ni andra som är måna om vargarna tänk på följande. Om smittan kommer in måste den delen av vargpopulation snarast avlägsnas inom ett område vars storlek beror på platsens normala rörlighet hos älgen. Rent praktiskt innebär det att om reviren går i varandra blir många grupper inblandade. Kravet på 1-2 familjegrupper per normallän skyddar vargen vid sanering av smittade vargar.

16. Löjligt för Dalle är allvar för mig.

2010-03-23 12:50

Du har väl inte glömt, I vargens spår, av Cerena Cinque? Rovdjurspolitikens hanterande har skötts bakom lyckta dörrar, den är misstrodd av de flesta och ansvariga har sig själva att skylla.
Du har alldeles rätt Dalle, alla åtgärder emot samtliga arter som kan ha med bandmaskarnas invasion i landet att göra ska vidtas. Du har även rätt på slutet, focus är att upplysa svenska folket att arten varg är endast en spridare av problem, kostnader, misär och död.

15. Det tenderar att bli löjligt Kenneth...

2010-03-23 09:36

Om man blandar in varg i alla möjliga och omöjliga sammanhang bara för att man själv hatar den.
Tror du själv på allt som står i tidningar och på webben?
Ge oss en bra förklaring varför myndigheter och smittskyddsinstitut skulle "mörka" om dvärgbandmaskar i fall det nu vore ett stort problem?
Nej, det verkar bara vara det som "passar syftet" som för dig tillåts vara "sant".
Antaganden om ett möjligt skräckscenario till följd av våra 200 vargar kan du lägga ner Kenneth...
Då är det som jag skrev många andra arter vi också måste ta hänsyn till om nu dvärgbandmasken överhuvudtaget skall lyftas fram som ett stort problem i Sverige.
Jag avslutar som jag började, ditt problem är inte dvärgbandmasken... här är det fullt focus på vargen.

14. Tack för denna artikel

2010-03-23 01:00

Ville bara ge redaktionen beröm för denna artikel. Finns alltid olika tolkningar på problem och jag tycker ni visat detta på ett föredömligt sätt. Tack för det.

13. SVA

2010-03-22 20:59

är en förkortning för STATENS Veterinärmedicinska anstalt. Vem står för anslagen? Vilken stat har vi efter valet? Hur behåller man sina anslag? Need to say more?

Underligt nog så är de tidigare EU-motståndarna MP märkvärdigt tysta map den risk, som den fria rörligheten av hundar kommer att medföra. Men naturligtvis är det ur MP perspektiv bra om hundarna tar in parasiterna och smittar ned den svenska landsbygden, så slipper man stå för risken av en uthängd vargpopulation. Ändamålet helgar tydligen medlen.

Att påkalla fri rörlighet för husdjur kan bara ekosofer stå bakom - säger allt om hur denna sekt infiltrerat statsapparaten inte bara nationellt utan även internationellt.

MP, med allierade, är ett hot mot jakten och en naturlig livsstil.

12. Det är skillnad på information och desinformation

2010-03-22 20:59

Rubriken är: "Inget tyder på dvärgbandmask i Sverige". Men hur kan Törnström påstå detta när Naturvårdsverket nyss givit SVA i uppdrag att undersöka om Galvenvargen har e. granulosus? Rätt rubrik hade varit "Inget tyder på att rävens dvärgbandmask finns i Sverige, undersökningar pågår för att kontrollera om vargens dvärgbandmask redan finns i landet". Det finns nämligen stor risk att Galvenvargen är eller har varit smittad av e. granulosus eftersom den kom från ett område där en stor andel av vargarna är smittade av vargens dvärgbandmask. Och med tanke på smittosituationen i Finland så är det tämligen hög sannolikhet för att någon smittad varg har gått in i Sverige. Detta gör din rubrik lögnaktig, den förmedlar den lugnande information som saknar verklig grund men som tydligen myndigheter har fått i uppdrag att förmedla genom alla kanaler de kan, det känns tråkigt att Törnström inte insett detta utan kommer med en långsökt hänvisning till en gammal artikel. Ditt svar Dan Törnström är tyvärr ett goddag yxskaft, bättre kan du.

11. Har Finska älgar börjat att livnära sig på vargspillning?

2010-03-22 20:56

Jag tycker att argumenten i ovan artikel märkliga och saknar logik!
Dvärgbandmasken finns i allt fler Finska älgar och enligt Kaarlo Nygren forskare i Finland är orsaken vargstammens utbredning i Finland.
Nästan 20 procent av älgarna som undersökts i östra Finland är smittade av dvärgbandmasken.
Och då undersöktes bara lungorna hos älgarna så det utesluter inte att fler älgar var smittade.
Eva Osterman, Lind säger att det inte är forskarnas bild att dvärgbandmaskäggen sprids ifrån vargspillningen med vinden, finns på växter, bär och svamp och smittar djur och människor.
Då har jag har några frågor till Eva Osterman, Lind ang detta.
Om inte dvärgbandmaskäggen sprids med vinden och finns på växter och blad, hur har då de Finska älgarna smittats?
Om äggen enbart finns i och stannar kvar i vargens spillning hur har då Finska älgarna smittats?
Och varför skall vi då i Sverige börja att skölja bären?

10. Spridande av myndighetsdesinformation

2010-03-22 17:49

Denna artikel har den märkliga egenskap att den glider förbi den parasit e. granulosus som Hans Boström talade om för att i stället belysa en annan parasit e. multilocularis. Och inte nog med det, nyligen var det en artikel i NWT med exakt samma upplägg där man intervjuar Susanna Sternberg Lewerin där man snabbt glider förbi vargens dvärgbandmask för att sedan tala om rävens dvärgbandmask.
Dag Törnström, på vems initiativ tillkom artikeln? Och varför ställde du dels inte följdfråga om smittosituationen i Norra Finland och dels inte en följdfråga om man verkligen letat efter e. granulosus? Varför tillät du som erfaren journalist att den intervjuade att glida förbi aktuell parasit i norra Finland och istället talade om en helt annan parasit, e. multilocularis? Och varför frågade du inte om varför hon ansåg det onödigt att informera människorna som bor längs finska gränsen om farorna med e. granulosus?
De kanske mest väsentliga frågorna missade du helt att ställa: Eftersom man nu skall undersöka om Galvenvargen har e. granulosus, har man då även möjlighet att undersöka om vargen haft e. granulosus men tillfrisknat? Avser man kontrollera får/kor i de hagar där den gått till angrepp?

Svar
Just denna artikel handlar inte om Finland. Det gjorde däremot "Vargen sprider dvärgbandmask i Finland" som vi publicerade den 2 december: http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=404646. Även den författad av mig, och – i likhet med den nu aktuella artikeln – på mitt initiativ.
Jag kan inte se att denna artikel är mer myndighetsinformation än motsvarande artikel med Hans Boström. Vi kan därmed notera att det finns lite olika åsikter om dvärgbandmaskarna – vilket är huvudorsaken till varför jag skrev artikeln.
Jag tackar i övrigt för tipsen om frågeställningar. Vi får säkerligen anledning att återkomma i ämnet.
Dan T

9. Läs noggrant vad Eva skriver

2010-03-22 16:08

Skyddsåtgärderna är identiska vad gäller de båda bandmaskarna. Pga risken söderut sköts avmaskningen mycket bra där. Det är alltså troligen naiva svenskar som bryter mot bestämmelserna för de förstår inte bättre. I en kanton i Schweiz där 25% av rävarna var bärare hade endast 0,3% av hundarna masken.
SVA kommer under närmaste framtiden att informera om granulosus-läget i Sverige-Finland.

8. Dalle är också likgiltig

2010-03-22 15:06

Här har jag redan skrivit hur jag bedömer detta, som svar på dina frågor, under kommentar 131: http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=417935&context=60321#c3
Du Dalle ska inte använda ordet trovärdig, du som smyger omkring på denna webbsida som anonym och endast försvarar en galen rovdjurspolitik. Du frågar: ” Är detta något som bör framföras från jägarhåll?” Ja, tydligen, blir mitt svar, vem gör det annars, du?

7. Beträffande rått viltkött

2010-03-22 15:06

I mellanvästerns är rådet att allt viltkött ska genomstekas ordentligt.
Så nu vet ni det när ni plockar fram älgfilén. Två timmar i grytan så temperaturen går upp till 100%.
Min hustru misstolkade mig en gång när jag plockad fram en älgfilé för en festmåltid. Den gråa hårda bit som kom ut ur ugnen skulle inte vinna något pris i en kulinarisk tävlan.

6. Jägarna kommer att vara nyckelgruppen i skyddet

2010-03-22 15:05

Kom ihåg att rävens och hundens (vargens) maskar är olika och hotbilden är vitt skild. Får vi in smittan är skyddsåtgärderna i stort sett desamma. Som tur är bestämde man sig för att spara tarmpaketen efter årets vargjakt. Därigenom kan en ganska täckande bild på nuvarande status erhållas. Vi får hoppas att man gör samma sak varje år. Då kan man upptäcka smitta på ett ganska tidigt stadium. Men jägarna har den absoluta nyckelrollen. Granska främst lever och lungor noggrant vid passningen. Ser man något som inte ser normalt ut, skicka till SVA. Det finns en tröghet för granulosus-stammarna att byta mellanvärd vilket också är bra. Det är den trögheten som gör att alla människor blir inte smittade om de får i sig bandmaskägg. Men risken ökar med ökad exponering. Barn verkar känsligare än vuxna.
Sedan låter jag individer som Dalle och andra vargvänner avgöra om de tycker det är bra att känna till en hotande fara. Lika väl som man är medveten om risken för smuggelhundar söderifrån anser jag att man ska vara medveten om situationen i vårt grannland Finland.
De som tycker det är onödigt att informera om detta kan svara på frågan. Ska vi bry oss om att berätta om rabies. Någon rabies finns inte i Finland och dödligheten i dvärgbandmask är större än för rabies. För rabies finns det verksamma vaccin.
Rovdjursföreningen är här, liksom i allt som har med hotbild från rovdjuren, en icke-spelare. Allt de gör ökar riskerna. Att tvinga in djur i trånga hagar intill bebyggelse ser jag inte som något positivt. Man lockar ju ner rovdjuren nära människor.

5. Rått kött

2010-03-22 13:16

Eva skriver att man fick stopp på spridningen i renlandet genom att sluta ge hundarna rått kött.
Evas lösning på problemt som kommer att uppstå är alltså att koka och tillreda allt kött som vargen i framtiden kommer att äta.

4. Du bekymmrar dig för vargen...

2010-03-22 13:16

Inte för dvärgbandmasken Kenneth, den blir bara ett verktyg här, och ännu ett dåligt argument att bli av med rovdjur.
Detta är din inställning, gör för rättvisans skull detta helt klart för läsarskaran i stället.
Har vi i nuläget problem med denna parasit i Sverige?
Kommer vi att få det p.g.a. att vi härbergerar 200 frilevande vargar i landet?
Vilka andra arter bör vi titta på, och vilka andra åtgärder måste vi i så fall ta med för att helt eliminera risken att få hit denna parasit?
Är detta något som bör framföras från jägarhåll?
Eller är det kanske så att smittskyddsinstitutet eller jordbruksverket en bättre källa för dom som tycker sig behöva utökad information i ämnet?
Titta på detta först Kenneth (och Calle S) innan ni presenterar er "lösning" av problemet, då ökar trovärdigheten.

3. Inte på allvar.

2010-03-22 11:56

Jag kan inte se någonstans i texten att Eva Osterman Lind oroas över utvecklingen i Finland där hundens mask spridits med vargarnas utbredning. Man tog inte den första varningen på allvar i Finland heller. Eva Osterman Lind verkar inte bekymra sig över om vi skulle bli nersmittade, det får stå för henne.

2. Dan Törnström

2010-03-22 11:54

Är en begåvad och objektiv skribent som inte låter sig dras med i den blinda hatkampanjen som bedrivs av Jakt & Jägare.
En mycket bra skriven artikel, tack!
PS, byt arbetsgivare, du förtjänar mycket bättre.

Redaktionell kommentar:
Blind hatkampanj handlar det inte om, Puff. Den första artikeln om veterinärlarmet om hotet från dvärgbandmask var lika mycket uttryck för bra journalistiskt hantverk som den här artikeln. Det ingår i det journalistiska uppdraget att i möjligaste mån belysa alla sidor i ett ämne, vilket också gjorts av Jakt & Jägare.
Anders Ljung, chefredaktör Jakt & Jägare

1. Till uppgift

2010-03-22 11:39

for Eva Osterman Lind och andra, skal jag pointera, at den endaste danskare, som er død av dværgbandmask, netop var bosiddende i Schweits. Dissa upgiftar stammer fra Danska Miljø Undersøgelser,DMU.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB