• Allmogejakt

Inget vargbesked från Lena Ek

AktuelltPublicerad: 2013-06-27 12:34

Miljöminister Lena Ek lämnade inget besked om hur många vargar Sverige ska ha, när hon på torsdagen uppvaktades av personerna bakom Brukardokumentet.

– Vi ställde frågan om hon kommer att gå på art- och habitatdirektivets juridiska text eller om hon har högre ambitioner. Men på politikervis slingrade hon sig. Vi ställde om frågan men fick inget svar, berättar Kjell Lennartsson.

Han deltog i uppvaktningen av Lena Ek och berättar i Jakt & Jägares webbradio.


Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. Målet är noll vargar och noll dvärgbandmaskar

2013-07-02 15:54

Eftersom vi som vill ha noll vargar i landet inte ens har lyckats minska vargarnas förökning så gäller detta enligt Lennartsson även Svenljungagruppen. Och det är begripligt, ty vargstammen växer fritt och ohejdat i antal och utbredning, skyddad av icke-demokratiska, auktoritära EU-institutioner. Ingen kan i dagsläget stoppa tillväxten, och därför är det meningslöst att uppvakta till exempel Ek i frågan. Låt politikerna sova vidare med denna skuld, om de kan. Vi måste gå samman och söka påverka folkopinionen, men skall det bära frukt måste vi ha ett gemensamt, tydligt, trovärdigt och begripligt mål. Det finns bara ett mål som då är möjligt: Noll vargar och noll dvärgbandmaskar.
I det ögonblick vi accepterar en enda varg på skogen så har vi förlorat striden om våra hembygder, vår utkomst och vår kultur.

27. # 25 Per

2013-07-02 11:08

Per du har ställt samma fråga minst 10 gånger till mig och jag har svarat på den tidigare och jag gör det gärna igen. Du frågar var de 180 vargarna skall vara. Helst skulle jag se att de inte behövde vara någonstans där de kan ställa till problem. Men det valet kan vi inte göra i dagsläget då vi är med i EU och har skrivit på art och habitatdirektivet. Min personliga uppfattning är att EU projektet är en katastrof som borde skrotas omgående. Först och främst av ekonomiska anledningar. Vi ser nu länder som Grekland och Spanien som har fått extrema ekonomiska problem mycket beroende på EU. Sedan är det den växande överstatligheten som gör att politiska beslut kommer längre bort från oss väljare. Detta är inte bra och vargfrågan är ett skräckexempel där vi nu upplever att det är mycket svårt att påverka frågan politiskt. Demokratin är därmed satt ur spel. Men att förändra EU eller att påverka opinionen för att gå ur EU kommer att ta lång tid och det är svårt att nå enighet kring detta. Vår mening är därför att försöka övertyga beslutsfattarna att man skall skada landsbygdsbefolkningen så lite som möjligt genom att ha så vargar som möjligt enligt art och habitatdirektivet.
I brukardokumentet så anger vi att vargstammen bör spridas i Sverige förutom i renskötselområdet. Samerna tappar 60 000 renar till rovdjuren i dag och skall absolut inte behöva ytterligare belastning på sin näring. Om vi har ca 450 vargar i dag och lyckas få ner antalet till ca 150 så är det ca 300 vargar mindre eller en minskning med 60%. Då största andel av vargstammen finns i Dalarna och Värmland så är det huvudsakligen inom detta område som minskningen i så fall kommer att märkas. Vi skriver i brukardokumentet att vargstammen sedan skall spridas söder om renbetesområdet. Var den etablerar sig vet ingen men det är nog troligt att vi även får revir i Västra Götaland och Småland. Du frågar om vi tar emot 200-300 som Ni har i Dalarna. Det gör vi givetvis inte för vi anser inte att vi kan ha mer än 180 vargar i hela Sverige.

26. Nollvision har inte gett noll vargar.

2013-07-02 09:19

Vi har lyckats med lika mycket som Ni som önskar noll vargar i Sverige. Vargstammen växer med ca 20% om året och passerar snart 500 st trots att det funnits nollvisionärer lika länge som det funnits varg i Sverige. Hittills har vargproblemet bara eskalerat och det är stor risk att tillväxten fortsätter på grund av att vi har ett tjänstemannastyre och att vi svaga politiker som inte vill ta sitt politiska ansvar och fatta beslut. Men vi fortsätter att ta fram fakta och försöka påverka våra politiker oavsett om du tycker det är fel eller ej. Men om du hade lagt din kraft och tid på att försöka påverka våra politiker i stället för att spy galla över oss som försöker jobba på så kanske du hade varit närmare din nollvision än du är i dag.

25. Svenljunga gruppen

2013-07-02 09:19

Ni får oförtjänt mkt gnäll, ni försökte men hade inte tillräckligt med mod att fortsatt satt stå emot Ek ompolitikerns. Men gläds åt att de flesta i Dalarna och Värmland enträget fortsätter med eftersöksstrejk. Och tyvärr gav ni inga besked var ni ville ha era 180 vargar och det retar mig. Tar ni emot som oss i Dalarna 2-300 st?

24. #23, Lennartsson - vad har ni lyckats med?

2013-07-01 09:04

Nåja, Lennartsson, jag har viss förståelse för att ni som helt har misslyckats med att påverka rovdjurspolitiken gärna vill skuldbelägga oss som företräder en ännu icke prövad väg – att kräva noll vargar och noll dvärgbandmaskar i Sverige. Mer fruktbart vore om ni kunde berätta om vad ni har lyckats med i arbetet för så få vargar som möjligt?
Vad jag säger är att politiker redan är väl upplysta i vargfrågan – mer upplysning gör ingen nytta, men kan vara till skada om er information upplevs som propaganda eller osanning i någon mån. Detta gäller till exempel frågan om huruvida GYBS är uppnått eller ej. Av SLU-forskarnas öppna brev till Naturvårdsverket framgår att, citat ””.... vad som krävs för att uppnå s.k. Gynnsam Bevarandestatus (GYBS) för varg i Sverige, som blir svåra eller omöjliga att uppnå”. Varje politiker som läser brevet uppfattar naturligt ert påstående som en tveksam partsinlaga. Ni som vill ha en livskraftig vargstam kommer ALDRIG att kunna påverka EU/svenska-politiker till att varje år skjuta hundratals vargar och samtidigt skapa en långsiktigt livskraftig vargstam i landet. Att arbeta efter en icke genomförbar handlingsplan är spilld möda och fördröjer bara det oundvikliga – att alla drabbade går samman och benhårt kräver en varg- och dvärgbandmaskfri natur.
Jag inser att detta inte blir möjligt förrän dvärgbandmaskarna och vargstammen ökat ytterligare – till dess kan vi som kräver noll vargar endast avvakta. Men när kravet om en varg- och dvärgbandmaskfri natur blir alla drabbades gemensamma krav då kan vi med kraft rikta kraven mot EU/svenska riksdagen och räkna med resultat. Men vi skall inte gå med petitioner till kreti och pleti, vi blir många och vi skall rikta KRAV om att svensk landsbygd och kultur skall bevaras framför drömmares drömmar om farliga rovdjur i orörda urskogar.
Vargar som jagar migrerande flockar av vildhäst, visent och ren i ett förvildat Europa – finns det inget tak för EU-galenskapen?

23. # 22 961L Din handlingsförlamade handlingsplan...

2013-06-30 20:25

....ger bara mer varg.
Att inte försöka påverka politiker kan inte leda till förändring. Att inte upplysa om vad det faktiskt står i art och habitadirektivet gör att andra sidan får helt fritt tolkningsföreträde. Nu upplyser vi våra politiker om att vi faktiskt har gynnsam bevarande status på varg och att vi faktiskt kan hävda det redan vid 100 vargar. Din handlingsförlamade handlingsplan där man inte skall kontakta politiker eller försöka reducera vargstammen kan aldrig leda någonstans än till ännu mer problem.

22. Calle Seleborg #18, makt och pengar går före mat och förnuft

2013-06-29 10:06

Nej, Calle, förnuftet styr sällan och nu är vi inne i en ny förnuftslös period. Hade förnuft varit rådande så hade Sverige producerat mat, både till sig självt och minst lika många till. Forna tiders envåldshärskare hade livegna bönder, nu har vi EU-bidrag. Nu stramas tyglarna åt, EU-bidragen till bönder i skogsbygder skall minskas rejält, läs senaste EU-budget! Först lindras bidragsminskningen genom undantag (regeringen tar åt sig äran), men nästa gång tas undantaget bort i känd EU-stil. Flykten från landsbygden kommer att accelerera och striden mot bl.a. rovdjurspolitiken är förlorad - Sverige, Finland, Estland, Rumänien mfl kan uppnå full "rewilding" genom administrativa beslut. Detta mål kallas att återupprätta mångfalden i Europas "övergivna" bygder.
Att gå med petitioner till Lena Ek eller upplysa de redan upplysta är verkningslöst. Angriparna har redan tagit massmedia, vi kan i rådande läge aldrig övertyga den stora massan av stadsbor. Men visst, skall kriget om landsbygden vinnas, så krävs att de drabbade går samman - men med en helt annan förutsättningslös och effektiv strategi (som inte underskattar vilka angriparna är eller deras mål), och LRF/SJF måste komma med i kriget. Men LRF/SJF är låsta med EU- respektive statliga bidrag, så tiden är knapp och utsikterna är dystra.

21. Håller med nr 10, 961L

2013-06-29 10:05

Att sträva efter ett så lågt antal som möjligt låter bra på papper men fungerar inte i praktiken. Har man acceterat EN enda frilevande "varg" är man FÖR frilevande "varg". Här finns inget "lagomt" alternativ.20. röstfiske men ändå

2013-06-28 17:21

vargbudget borde väl höra dit

http://www.di.se/artiklar/2013/6/28/reinfeldt-vi-struntar-i-eu/

19. Värt att notera

2013-06-28 12:01

Varken SNF, WWF eller SRF har kommenterat brukarbrevet. Inte heller några av våra vargvänliga medier. Eftersom det måste betraktas som en viktig händelse när så många ställer sig bakom en gedigen skrivelse tyder detta på att dokumentet fastnat i vrångstrupen. För visst har man läst det.

18. Förnuftet finns 961L.

2013-06-28 12:00

De gäller bara att väcka alla de som lurats tro att stora rovdjur i kulturbygd är något positivt. Vi har nu så mycket kunskaper att vi kan visa att rovdjursfrågan har drivits med ett antal lögner. Men när enstaka aktörer påpekar detta blir de klassade som egoistiska särintressen. När ett antal organisationer med olika medlemskadrer går samman och säger samma sak då kan de inte bortviftas på samma sätt. Visst finns det ett litet antal högljudda, penningstarka aktörer, WWF och SNF för att nämna några, som har fått stort genomslag med slagkraftig lögnaktig propaganda. Kom ihåg att det gäller att nå de som egentligen inte är direkt berörda att inse sanningen. Det är de som röstar fram våra politiker. Och politikers främsta drivkraft är röster.
Det är mindre än hundra år sedan vi hade hungerkravaller i Sverige. Vi importerar nu 60 % av vår mat. Inte speciellt förtroendeingivande i dagens kaotiska värld. Och större delen av vad vi producerar själva är beroende av billig fossil energi.
På sikt kommer vi att vinna. Segern blir närmare om vi sluter leden. Slutmålet måste vara att ingen ska behöva vara rädd för vad rovdjuren kan ställa till med. Etappmålet är att bli av Potocnics anhang.

17. 961L

2013-06-28 10:51

Vilket folk pratar du om ska sätta ner foten? Inte ens vargkommunerna i Dalarna vill ju göra det. Betänk också att 100% av riksdagen är FÖR varg. Så jag håller helt med Calle att det är dags med ett första kliv nu. Ett kliv som helt och hållet är inom lagens tolerans så därför fullt möjlig för politiker att säga ja till. Hoppas dock redaktionen följer upp med frågor till LRF och Fårföreningar varför de står utanför. LRF stöd skulle betytt mycket för detta dokument. Ska LRF skyddsjaga varg själva eller förväntar de sig stöd från jägarna när problemen kommer?

16. Helt väntat.

2013-06-28 10:51

Hon kan inte yttra sig. Hon har inget att säga till om i vargfrågan. Länge leve vargen. Vi vargkramare sitter lugnt i båten.Vargen har en säker framtid.
Trevlig Helg.

15. Inte ett dugg förvånad

2013-06-28 09:42

Snarare mäkta förvånad över allt annat om det nu hade hänt för en mera tandlös slätstruken minister har landet knappast haft, som absolut inte kommer att bli ihågkommen för sina meriter, snarare för vad som inte blev uträttat. Och du Kjell Lennartsson som jag vill minnas uppgav att Lena Ek och din grupp var belåtna med Eks uttalande vid tidigare möte, vad har du idag för åsikt om detta möte, jag är småjävlig nu men eftersom jag är mindre godtrogen än dig och kanske mer kritisk till allt vad ministrar heter är jag fräck nog att dra upp denna historia.

14. Enighet ger styrka...

2013-06-28 08:59

...och splittring, tja?
Brukardokumentet är kanske det bästa försöket hittills att visa regeringen på problemen och en möjlig utväg.
Ju fler som stödjer det dessto större är chansen att regeringen accepterar kompromissen och driver frågan mot EU och NVV. Vart handlingsförlamningen leder vet vi ju redan.
13. Håller med Calle

2013-06-28 08:59

Bra skrivet Calle, istället för bråka sinsemellan är det enda rätta sättet att försöka komma åt den vansinniga rovdjurspolitiken samarbete med så många organisationer som möjligt, det är det enda som kommer att ge resultat i längden, heder till dom som ställer upp och samarbetar i frågan!

12. Men

2013-06-28 08:58

Kom inte Ek o Svenljunga överens om 180 vargar?

11. I dag har jag lärt mig något!

2013-06-28 08:57

Inget förbund, hur stora dom nu än är, kommer att vinna vargkampen på egen hand!
Att tävla om vem som är mest mot varg leder ingenstans.
Låt oss nu först gå samman för att stoppa vargexpansionen och få politiker att förstå vad som är äpplen och vad som är päron.
Sedan, när vi har en vargstam på legal nivå, kan vi ta finliret i nästa steg.
Först därefter kanske vi kan luta oss tillbaka och "dela på skinnet".
Men det är en lång väg dit och varje förening för sig kommer inte att ha något som helst praktiskt inflytande på politiken.

10. Calle Seleborg - förnuftet är dött

2013-06-28 08:57

Calle Seleborg, vad du skriver är sant och rätt om det vore en konflikt mellan demokratiska och förnuftsstyrda intressen. Miljörörelsens icke förhandlingsbara mål innebär landsbygdens död. I en sådan konflikt finns inget ”första steg” på vägen till en kompromiss. Varje steg du tar är ett steg närmre din egen undergång. Brukardokumentet är välskrivet och innehåller fakta som varje sann demokrati självklart skulle beakta. Men fakta är väl kända av EU/riksdag/regering, att vi inte längre lever i en demokrati gör att EU/riksdag/regering kan välja – och väljer - att följa den starkas och ”lönsammas” vilja, dvs den samlade klimat- och miljöalarmistiska rörelsen. Rovdjurspolitiken syftar till vår förintelse och döden har ingen kompromiss. Av dessa skäl saknar det mening att med fakta söka upplysa en redan upplyst politisk makt. Jag slår gärna vad med vem som helst om att alla uppvaktningar och lobbying, alla val etc. inte kommer att ge oss en ny förnuftig rovdjurspolitik. Alla som inte vill ha livsfarliga skadedjur i skogen, livsfarliga parasiter på bär och frukt, rovdjursrivna tamdjur och en landsbygd ockuperad av ”rewildning”-folket måste nu sätta klackarna i backen och säga hit men inte längre. Då skall vi absolut inte skriva under på att vi skall ha en livskraftig vargstam eller 100-180 vargar. Mycket möjligt att vi kommer att förlora – EU har redan ritat en karta där det anges att stora delar av Sverige, nästa hela Finland och Estland skall bli föremål för ”rewildning”. EU vill ha obrukad vildmark – den skall skapas i Sverige, Finland och Baltikum (och Norge om EU:s våta dröm om ett Norge i EU blir sann).

9. Björn Hörberg.

2013-06-27 17:10

Jag har sedan flera år förespråkat noll vargar i kulturbygd. Bor i Norra Klarälvsdalen så jag tror det är få som har lika många vargar inom en tiomilsomkrets. Att ändra EUs vargpolitik kommer att ta flera år. Nu gäller det att förvalta minsta möjliga antal. Brukardokumentet är första steget. Men första steget är bara början på resan. Men alla resor börjar med ett steg. Hur långt kommer du om du hånar den som tar detta första steg? Vi har just sett att ett antal av JRFs distrikt inte vågar ta steget. Det försprång bland jägaropinionen som JRF haft med sitt "Nej till frilevande varg" tappar man nu.

8. Fattar inte logiken...

2013-06-27 14:56

...i att den här tidningen hårdbevakar ett ärende som däremot tidningens ägare och förbund inte vill vara med på.

Svar direkt:
Jag tycker att det är viktigt att rapportera vad som sker i vargfrågan, om människor förhandlar med ministern om antalet vargar i Sverige. Tycker inte du det, Taxjohan?

Mikael Moilanen, reporter

Svar direkt Nr 2:
Du blandar ihop två olika faktum, Taxjohan.
Att rapportera om uppvaktningen av Ek ingår i nyhetsbevakningen.
Att JRF inte är med på Brukardokumentet är ett uttryck för medlemsdemokrati. Dokumentet gick ut på remiss till JRF-medlemmarna. En majoritet av distrikten sa nej till att delta i uppropet.

Anders Ljung, chefredaktör, Jakt & Jägare

7. En gång i tiden

2013-06-27 14:52

Det är inte så konstigt att hon inte vill svara, hon vet helt enkelt ingenting vad hon skall säga.
En gång i tiden var LRF starka och som stöd till C var det betydligt lättare att få igenom sina krav. De senaste 10 åren har antalet mjölkbönder halverats från 10.000 ner till knappt 5000 i Sverige. C är nu nere och harvar under 4 %.
Gris och nötslakten minskade med 9 % förra året trots att vi äter kött som aldrig förr, importerat.
Landsbygdens organisationer är i dag inte särskilt starka, Center-partiet har visserligen sin plats i regeringen men vem vet hur länge till.
Att som man nu gör samla brukarorganisationer, jägare m.m är enda möjligheten då varje enskild organisation för sig inte förmår göra så mycket. Man imponeras över dokumentet som innehåller en hel del som behöver komma fram.
Bevarandesidan har betydligt lättare att driva igenom sina krav då 2 av riksdagens partier stöder nästan allt de hittar på samt att miljörörelserna generellt är starka i Europa.
Trots denna uppslutning av landsbygden är det inte säkert att ens det går vägen, men är en bra avstamp, detta tillsammans med ökad demokrati dvs mer lokalt inflytande är enda vägen framåt.

6. ...men JRF då?

2013-06-27 14:51

Den stora frågan är väl varför inte Jägarnas riksförbund har skrivit? Fast svaret är väl redan givet. Genom en oresonlig politik har man ställt förbundet utom all påverkan på den svenska politiken.

5. Vi har rösträtt...

2013-06-27 14:51

...i Sverige, vi har de politiker vi förtjänar genom vår brist på agerande på valdagen...Nå, Centern och deras ess som har - och har haft - inflytande(?) på jaktfrågorna är snart ett minne blott. Det värsta är väl att de då blir landshövdingar och fortsätter att jävlas med sina undersåtar...
"Reclaim the streets" borde få en avknoppning: Reclaim the woods".

4. Brukadokumentet och EK

2013-06-27 14:51

Måste"kan ej låta bli" ställa en fråga till Calle Seleborg!
Dessa 100-180 vargar som talas om i brukardokumentet var skall de vara???? Förmodligen så skall de inte vara i din närhet, kan jag tänka.
Om någon trodde att Ek skulle lämna något klart besked, så beklagar jag denne någon.
Att JRF skulle gå med ser jag som uteslutet.
Vem skall ta ansvar för dessa vargar?
Som vanligt blir det vi som driver någon form av djurhållning och jag tror inte att ni som förespråkar den mängden vargar har frågat oss.
En uppmaning tänk innan det är för sent.

3. Utred mera!!!

2013-06-27 14:50

Lena Ek kommer aldrig att svara ja eller nej, möjligen kommer hon att tillsätta ännu en utredning för att begrava frågan ett tag till.
Hon vill bara bli omvald och inget annat.
Typisk politiker!
Men vi har de politiker vi förtjänar så ska vi komma någonstans gäller det att välja rätt 2014.

2. Man måste undra

2013-06-27 13:07

vad Fåravelsförbundet genom sina kontakter har åstadkommit? Men det är inte för sent för LRF, JRF med flera att ge brukardokumentet officiellt stöd. SJF ska ha en stor eloge för att man vågar agera tillsammans med andra även när initiativet inte är det egna. Hoppas fler tar lärdom av detta.

1. Fäbodbruket etc. skall tillbaka

2013-06-27 13:07

Det antal som finns på Skansen räcker.
Sverige till svenskarna och inte vargarna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons