• Älgskadefondsföreningen

Insatsvecka mot viltolyckor

AktuelltPublicerad: 2013-09-16 12:22

Den 23-29 september håller Nationella Viltolycksrådet sin årliga insatsvecka mot viltolyckor.

Det inträffar över 40 000 viltolyckor per år på de svenska vägarna. Det är en siffra som måste bli lägre.
– Antalet trafikolyckor med vilt måste minska. Över 40 000 viltolyckor sker varje år och människor och djur skadas. Den vanligaste sammanstötningen sker med rådjur. Vi har dock sett en viss minskning av sammanstötning med vildsvin för det först halvåret 2013. Minskningen kan bero på många olika orsaker, bland annat att vintern varit lång och sträng och detta påverkar stammen, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare i Nationella Viltolycksrådet, i ett pressmeddelande. 

För att öka medvetenheten
För att göra trafikanter mer uppmärksamma på vilt arrangerar Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka mellan den 23 och den 29 september.
– När man är ute och kör på våra vägar måste man vara förberedd på att något kan hända, säger Håkan Karlsson, länspolismästare i Norrbottens län och ordförande i rådet, i pressmeddelandet.
Den remsa som delas ut av Nationella Viltolycksrådet ger en del handfasta tips om det vilt man kan krocka med, vad man ska göra om olyckan är framme och inte minst hur man kan minska risken för en olycka.
Remsan kan också användas till att märka ut den plats en olycka skett, så att eftersöksjägare kan hitta platsen. Remsan går också att hämta på Bilprovningen.

Delar ut information
Den landsomfattande insatsveckan hålls ute på fält, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår. Man kommer att dela ut informationsmaterial och polisen kommer att öka kontrollerna vid viltolycksdrabbade vägsträckor.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. öka kontrollerna?

2013-09-17 07:49

Hur ska man kunna öka kontrollerna där viltolykorna sker oftast är det ju o kurvor å krön å en fartkontrol där skulle ju vara mer trafikfarliga samt att det är än farligare i skymningen med en sån kontroll

1. Speed kills

2013-09-17 07:49

Gäller inte bara hastigheten på kulor utan även farten på bilen när den framförs på väg. Titta bara på de farter som de flesta som färdas på större vägar far fram i, så är det väl inte konstigt att det sker viltolyckor. Det är ju det vanliga beteendet från bilister att hålla avsevärt mycket högre hastighet än vad som är både tillåtet och lämpligt map ljus-, sikt- och väderförhållanden, och eftersom vi människor har full kontroll på oss själva och all vår omgivning vid max 7 km/h, så behöver man ju inte vara någon raketforskare för att räkna ut hur mycket risken för olyckor ökar, när hastigheten på våra större vägar oftast ligger på 20 ggr den hastigheten. Det finns även, visserligen gammal, från 80-talet tror jag, statistik som visade att i fordon som kolliderade med älg, och farten varit c:a 90 km/h när djuret upptäcktes, så blev 90% av de som färdades i framsätet skadade eller dödade och 10% klarade sig oskadda, men vid kollisioner där farten varit c:a 70 km/h när djuret upptäckes var förhållandet omvänt, 10% skadade eller dödade och 90% oskadda. Så ta ansvar, sänk farten och chansen att komma hem oskadd ökar rejält, vilket ju också innebär att du kan fortsätta att jaga, umgås med familj och vänner och svära över vargkramare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere