• Älgskadefondsföreningen

Inte färre än 50 svenska vargar

AktuelltPublicerad: 2012-10-18 19:26

Det finns farhågor att Sverige inte har rätt att minska vargstammen när Naturvårdsverkets tjänstemän väl fattat ett beslut om antalet. Men det finns ingen sådan skrivning i EU:s art- och habitatdirektiv.

– Det som gäller är att vargstammen eller naturtyperna där den lever inte får bli mindre än 1995, säger Annika Sohlman vid Artdatabanken.

Jakt & Jägare har nåtts av uppgiften från flera håll; att vargstammen inte kan minskas efter att Naturvårdsverkets tjänstemän fattat beslut om stammens storlek. Besked om hur många vargar det behövs i landet, så kallad gynnsam bevarandestatus, väntas under fredagen.

Men art- och habitatdirektivet innehåller inga sådana regler.


Inte färre än 1995
– För oss i Sverige gäller att de hotade arternas livsrum eller antal inte får minska i förhållande till 1995 då Sverige gick med i EU. Sedan är frågan hur stor den ska vara för att räknas som livskraftig, säger Annika Sohlman, projektledare och expert på art- och habitatdirektivet vid Artdatabanken vid Statens lantbruksuniversitet.

Enligt vargforskare Olof Liberg fanns det max 50 vargar i Sverige 1995.

– Vi hade tre föryngringar ända fram till 1997. Det var 30, max 50 vargar. Det är klart som sjutton att vargstammen får minskas om det dyker upp nya data, säger Olof Liberg.


Hur många fler?
Den sårbarhetsanalys som lades fram nyligen visade att det räcker med 100 vargar i Skandinavien för att risken för utdöende ska vara mindre än tio procent på 100 år. Sedan säger art- och habitatdirektivet att gynnsam bevarandestatus är "västenligt högre" än minsta livskraftiga stam.

I övrigt är art- och habitatdirektivet en strikt skrivning av hur så kallat hotade arter ska skyddas i medlemsländerna.

Så här heter det i tre punkter i direktivet:


Grundstommen i direktivet
"En arts bevarandestatus anses gynnsam när...

...uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö

...artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid

...det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer skall bibehållas på lång sikt"


Sverige begär undantag
I Sverige räknas hela landets yta som vargens naturliga utbredningsområde. I praktiken begär dock Sverige undantag eftersom de ledande politikerna inte vill ha vargrevir i renskötselområdet. Så här står det i direktivet om undantag:

"...om ett undantag kan förväntas få en betydande negativ effekt på den

berörda populationen (eller denna populations framtidsutsikter), eller på biogeografisk nivå inom medlemsstaten, så bör den ansvariga myndigheten inte bevilja undantaget. Nettoresultatet av ett undantag bör vara neutralt eller positivt för en art."


Brasklapp för katastrofer
Det finns dock en brasklapp i sammanhanget. I extrema situationer kan undantag beviljas i alla fall:

"När det gäller reaktioner på folkhälsokatastrofer kan dock nettoresultatet av ett undantag få vara negativt för arten", heter det i direktivet.

Art- och habitatdirektivet ålägger också medlemsländerna att bedriva forskning som syftar till att bevara hotade arter. Samhället ska även utbilda människor i frågor kring exempelvis vargen. Människor ska göras delaktiga.


"Jägare ska göras delaktiga"
"Information till och engagemang hos allmänheten måste främjas. Jägare ska göras delaktiga i insamlingen av forskningsprover och sedan få information om de resultat som erhålls", heter det i art- och habitatdirektivet.

Under fredagen kommer besked från Naturvårdsverkets tjänstemän hur de tolkat hur många vargar Sverige ska ha och var de ska hysas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Inga vargar 1995

2012-10-19 21:52

Sverige ville inte få Svenskarna att tro att det fanns Varg 1995 det var det som sas i televisionen och i dagspressen. Då är det lätt att konstatera att vi 1995 inte hade några vargar i Sverige.
Hur dum i huvet kan man va utan att fatta att detta kan gå till civilrätt och Svenska folket kan vinna hur lätt som helst.

12. Nr 5

2012-10-19 15:59

De är int lätt å förklar för en som int begrip.

11. Precis så

2012-10-19 09:34

Av den s.k. skandinaviska vargstammen fanns när detta startade ingenting kvar. Därför blir händelseutvecklingen därefter av största betydelse. Hur många vargar fanns det i Sverige vid EU-inträdet?
Tolkningen av konventioner och direktiv har mer kommit att handla om att skapa en vargstam, i stället för att bevara en befintlig stam.
Jag hävdar med en dåres envishet att en djurarts utbredning på denna planet inte har någonting med av människan skapade landsgränser att göra. Det kan inte vara ett självändamål att varje land till vilket pris som helst ska hysa en stam av en rovdjursart, i synnerhet inte den som är den mest spridda i världen, såväl antalsmässigt som ytmässigt. Det är byråkratiskt nonsens utan biologiska grunder.
Hittar de hit på egna ben i en omfattning som gör att de överlever här, OK, men om inte ska de inte vara här. Och försvinner de så påverkar det inte arten varg globalt på något vis. Det behövs bara en snabb blick på kartbilden över norra Europa för att förstå att en naturlig och nödvändig invandring till den del av Sverige där vargar ska och får uppehålla sig, aldrig kommer att uppnås.
Vad som då återstår är då det som jag kallar "djurparksmodellen". Och då blir frågan varför det anses nödvändigt och rimligt att lägga dessa resurser på den art av stora rovdjur i världen som är MINST hotad av alla arter. Ser man till konsekvenserna för berörd befolkning blir det helt obegripligt.
MEN strategierna som lades upp av vargentusiasterna i Projekt Varg på 1970-talet har genomförts och lyckats fullt ut. Nödvändiga beslut har tagits genom åren och nu sitter dagens makthavare, som jag upplever det, maktlösa inför ett framskapat faktum.

10. Re:5

2012-10-19 08:30

...tänk å skriv vidare på det där, får vi se hur du får ihop det!

9. Dom vet väl hur mycket dom sätter ut!

2012-10-19 08:29

Dom borde väl veta hur många vargar som dom satt ut.
Men det kommer dom aldrig att erkänna. Men efter en fd anställd på naturvårdsverket som nu mer har fått lämna sin tjänst och avslöjat inköp och utsättning av varg . Placeringen av utsättningsplatserna gjordes efter älgobs från respektive län.
Hur kan folk tro att en varg traskar från Ryssland till Mellansverige?

8. hmm

2012-10-18 23:02

och varför ska vi jägare hjälpa dom med forskningsgrejs, får dom fixa med själva. Nvv och lst är dom som vill ha dom får dom allt leta skit själva.

7. Jimmy M

2012-10-18 23:01

En av de största jakt o jägarhatarna, bara att gå in i diverse fb-grupper och titta vad du skriver och alla dumpar man har läst vad du med dina gelikar skriver, och du rösta om rådjur älg o.s.v behövs ej, för den kommer vargen att förinta så småningom.
Sen när allt vilt är borta, all tamboskap hålls inomhus eller läggs ner i Sverige, hundar katter får väl rastas inomhus.
SKA DU MATA VARGEN DÅ?
Skulle inte tro det va!!
Kanske du och dina vargdyrkare får importera lite mumsigt antibeotikainjiserat skit kött från Brasilien eller Argentina.
Så dina gulledjur får mat.

6. #5

2012-10-18 22:38

Rådjuren,älgen och vildsvinen tillför också en inte föraktfull del...till skillnad mot vargen som bara ställer till och är till besvär var den än dyker upp,i alla fall om man lyssnar på dom som bor där den dyker upp, och dom borde ju, om någon,veta...

5. Bäste Leif

2012-10-18 22:19

I demokratiska anda, låt oss då rösta om utrotning av rådjuren, älgen och vildsvinen.
Ska de va så ska de!

4. Ismen från 1970-talet.

2012-10-18 20:46

Sverige har väl från allra första början antagit en linje som innebär att det inte skall kunna vara någon återvändo i vargfrågan ! ? Alltså bara mer och mer varg utan möjlighet att göra en genomgripande konsekvensanalys.

Okunniga politiker har låtit sig påverkas av folk från Naturvårdeverket.
Svårare än så är det inte.
Lägg hellre pengarna på att forska om och bekämpa allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer.

3. Om vi nu lever i en demokrati !

2012-10-18 20:44

Varför inte införa att alla kommuner i Sverige röstar vid valet 2014, om man ska tillåta varg eller inte inom sin kommun.
Blir valresultatet nej till varg, Då blir den varg som kommer innanför kommungränsen fredlös.
Dvs, man har sin fulla rätt att skjuta bort alla vargar inom sin hemkommun.
Det mina vänner är att leva i en demokrati.
Inte som det är idag, där vi i vargbältet lever i en ren och skär Diktatur, som är formad av en liten skara vargfanatiker som befinner sig låångt från verkligheten.

2. Hotad art!!

2012-10-18 20:19

Det regelverk som ligger till grund för detta resonemang gäller hotade arter. Arten varg är inte hotad, den är ett av de mest framgångsrika rovdjuren på nordkalotten.

Eller är det så att kostymerna i EU ser den utarmade och efter hand allt mer degenererade svenska vargen som en art???

Isåfall är det ganska självklart att den skall hägnas in för att inte sprida dåligt avelsmaterial den dag vi får en utvandring förorsakad av överpopulation i Sverige...

INGEN FRILEVANDE VARG I SVERIGE!!!

1. Inte ett ord om frilevande varg !

2012-10-18 19:48

Saken är klar !
Hägna in och låt dom som vill bo på insidan och vi andra på utsidan !
Det innebär valfrihet och demokrati !
Vilka billiga hus man kunde köpa i hägnet !

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB