• Älgskadefondsföreningen

Invandrad varg återupptäckt i Jämtland

AktuelltPublicerad: 2011-02-16 15:45

En varg som vandrat in från Finland-Ryssland har registrerats i östra delarna av Jämtlands län. Det är samma finsk-ryska varg som registrerades i Norrbotten hösten 2010.
– Vargen spårades bara någon mil från det svenska vargområdet. Om den fortsätter ännu längre söderut kan den bli ett värdefullt tillskott för att förstärka den inavlade svenska vargstammen, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Den aktuella vargen registrerades första gången den 16 november 2010 vid Stora Sjöfallet i Norrbotten. Då togs DNA-prov som analyserats vid DNA-labbet vid Grimsö viltforskningsstation.
– Sedan flera år analyseras majoriteten av de vargspillningar som länsstyrelserna och samebyarna samlar in under sitt inventeringsarbete i renskötselområdet, säger Linn Svensson vid Viltskadecenter.

Öster om Bräcke
Därefter har vargen inte påträffats i några genetiska analyser förrän den 7 februari, då en spillning upptäcktes öster om Bräcke i Jämtland. Det är ännu okänt vilket kön vargen har. Vargen har även spårats i Västernorrlands län,
I dagsläget har länsstyrelserna inte kontakt med vargen, men insatser görs för att åter lokalisera vargen.
I nordligaste Sverige och Norge har flera invandrade finsk-ryska vargar registrerats under det senaste decenniet. Hittills har endast två av dessa vargar kommit ner till Mellansverige och mellersta Norge, (Kynnareviret i Norge och Galvenreviret i Sverige).
De båda hannarna har fått två kullar var.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. svar

2011-02-18 14:49

till NGJ är att ni på vargbevarar sidan vill utrota jägaren samt lantsbygdsbon med era gosedjur.

11. Re: Vargen skall saklöst dödas

2011-02-17 17:07

Enl vad jag läst har varken mårdhundar eller vargar som invandrat varit smittade av masken.
Helt klart är att varghatarsidan tar varje halmstrå för att få chans att utrota vargen, patetiskt och ynkligt!

10. Vargen skall saklöst dödas

2011-02-17 11:55

Vargen är med största sannolikhet smittad av vargens dvärgbandmask Echinococcus granulosus då den kommer ifrån ett av parasiten känt nedsmittat område i norra Finland/Ryssland.
Vargen skall därför saklöst dödas när den påträffas.

Jakt på vargen skall beviljas och organiseras av myndigheterna.
Alla medel och metoder som finns bör användas i jakten för att försöka förhindra att mänskligt lidande och att onödiga människoliv spills och för förödelsen av friluftsliv. jakt, bär- och svampplockningen som dvärgbandmasken innebär. Jag föreslår jakt ifrån helikopter.

Varg, räv, lodjur, hund, mårdhund och katt kan vara huvudvärd för rävens dvärgbandmask.
Det innebär att smittan av rävens dvärgbandmask kan komma i från vargen, ingen vet just nu.
Vargen kan alltså också vara smittad av rävens dvärgbandmask Echinococcus multilocularis hur det ligger till med den saken känner ingen till då detta inte har undersökts tillräckligt.
Men man bör ta det säkra före det osäkra även med rävens dvärgbandmask.

9. När det gäller importvargar i Sverige..

2011-02-17 11:52

så verkar vad f-n som helst vara möjligt. Cirkus o stölleprov redan från första början....och det verkar aldrig ta slut....

8. hmmm

2011-02-17 10:05

likheten med "bortavaron" som en annan invandrare,Galvenhanen, också hade är slående...
är det möjligen så att de sätts i
karantän under en avmasknings och vaccineringskur några månader för att sedan "återupptäckas"?

7. 375.H

2011-02-17 10:05

Och vad vet Du om saken? Veterinär eller?

6. Invandrare!!!

2011-02-17 10:05

Vargen har varit utrotad men har "vandrat" in igen. Nu har mårdhunden också hittat hit. Vem har rätt att bestämma att enbart den ena får vara kvar? Hellre mårdhund än varg i våra skogar. Alla bär väl på parasiter av olika slag.

5. Utsläpp i smyg?!

2011-02-16 22:14

Mer dvärgbandmask på väg.Eller är det månne en "återuppstådd"varg som har fått nytt liv av nvv.Det börjar att återuppstå varg både i sverige och norge(helikopetra).

4. Dvärgbandmask

2011-02-16 22:13

Kan nån förklara skillnaden mellan mårdhund och varg som bärare av dvärgbandmask. Vi satsar 10-tals miljoner för att stoppa mårdhunden vid gränsen medans vi satsar 10-tals miljoner på att få in östvargar till Sverige. Båda är ju enligt "kunniga" bärare av parasiten.Nånting är fel med detta land.Finns det någon veterinär eller någon annan som kan tala sanning om dvärgbandmasken.

3. avmaskning

2011-02-16 22:13

har ni eller skall ni avmaskat nya jämtlands vargen är galven vargen avmaskad

2. Vad har...

2011-02-16 16:46

...vargen ätit under tiden, för det verkar som den är hård i magen eftersom ingen avförning har hittats på länge. kanske lider den av mask?

1. Den kan ju ha.....

2011-02-16 16:24

DVÄRGBANDMASK.Att svenska folket inte fattar att vargen från öster kanske bär på parasiten.Sånt skit vill vissa personer i Sverige ha in.
Det är inte bara räven som bär på parasiten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB