• Älgskadefondsföreningen

Invandrad varg ska förberedas för flytt

AktuelltPublicerad: 2010-11-30 10:04

En östligt invandrad varg har konstaterats i Norrbotten. Nu ska den sövas, märkas och förberedas för eventuell flytt – om politikerna beslutar sig för vargflytt. I dagsläget vet dock ingen var vargen befinner sig.
– Vi måste få nysnö innan det finns någon chans att lokalisera den, säger Kjell Sundvall, chef för länsstyrelsens fältpersonal i Norrbotten.

Vargen dök upp i Baste sameby i Gällivare och dräpte ett tiotal renar innan samebyn sökte skyddsjakt på den.
– Då började den vandra snabbt söderut. På bara något dygn förflyttade den sig tio mil ned mot Jokkmokk och Sirges sameby. Vi har spårat vargen men hela tiden varit minst två dygn efter den berättar, Kjell Sundvall.

DNA-analyser 
Även Sirges sameby har sökt skyddsjakt på vargen. Avföring har hittats efter den och nu visar DNA-analysen att det rör sig om en varg som vandrat in från öster. Men i nuläget är vargen försvunnen.
– Vi har inte haft snöfall på nästan tre veckor och samebyn har 8 000 renar i området. Det är omöjligt att spåra vargen i området innan det kommer ny snö. Eventuellt kan den redan ha gått ut ur Norrbotten och ner i Västerbotten. Vi har inte mer än kanske tio centimeter snö och det gör att vargen tar sig lätt fram i terrängen, säger Kjell Sundvall.

Ska ringas in för märkning
Så fort det kommer spårsnö kommer Sundvall och hans kolleger att försöka lokalisera vargen och ringa in den. Sedan är det aktuellt med sövning och märkning som utförs av Viltskadecenter.
– Jag har inte fått något meddelande om den här vargen ännu. Men ett besked om var den uppehåller sig betyder i princip att vi måste gå i beredskap för att ta oss till platsen omedelbart, säger Per Ahlqvist.

Gasdrivet injektionsgevär 
Han är fältansvarig vid Grimsö viltforskningstation och anlitas av Viltskadecenter för sövningar. Det är han som öppnar skjutdörren på helikoptern och avfyrar en sövningspil med ett gasdrivet injektionsgevär.
– Normalt skjuter jag på mellan fem och 15 meters avstånd, beroende på hur skogsbeståndet ser ut i området. Vi försöker alltid få ut djuren som ska sövas på öppna platser, myrar eller sjöar, berättar Per Ahlqvist.

Rabiesvaccineras 
Vargen kommer också att avmaskas och rabiesvaccineras när den sövs.
– Det blir samma procedur som med alla hunddjur som kommer in i landet från öster. Dessutom är det en förberedelse för att eventuellt flytta den – om beslut om vargflytt tas av politikerna, säger handläggaren vid Naturvårdsverket, Magnus Kristoffersson.

Avslår skyddsjaktsansökningar 
Han berättar också att de nuvarande skyddsjaktsansökningarna från samebyarna kommer att avslås.
– Det gör vi av flera anledningar. Dels handlar det om en invandrad och genetiskt viktigt varg, dels är skadebilden inte så allvarlig ännu. Det bästa för alla parter är om den vandrar söderut på egen hand, säger Magnus Kristoffersson.

Hjälper samebyarna 
Klas Allander på Naturvårdsverket säger till Jakt & Jägare att man nu håller beredskap för att hjälpa samebyarna att stöta bort vargen från områdena med renar. Man använder i så fall skoter.
… Så gjorde vi med en invandrad varg i fjol. Tyvärr gick den åt fel håll och tillbaka in i Finland, där den sköts vid skyddsjakt. Vi kan ju inte riktigt styra åt vilket håll vargarna går, säger Klas Allander.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

46. Calle Seleborg

2010-12-06 15:04

Att det är så fick ja lära mig i skolan, så det vet ja..men det var inte det saken gällde... Anders i Vargland påstår att rökarna betalar sin sjukvård själva via tobaksskatten... intäkterna via den är ca 12 miljarder utgifterna för tobaken för landet Sverige är ca 30 miljarder per år en liten nätt förlust... och då fattas det 18 miljarder som vi andra får vara med och betala...

45. Låt mig berätta Kokillen

2010-12-05 00:47

Staten, landstingen, och kommunenerna har en sak gemensamt. De betalas alla av skattepengar. Dvs av oss alla.

44. Anders i Vargland

2010-12-03 20:22

Tobaksskatten går till staten..den mesta sjukvården betalas väl av landstingsskatten vad ja vet.....och på tal om rättvisa vi som inte vill ha cigarettrök i oss vi ska inte få gå var vi vill då eller?? eftersom det röks mest överallt...

43. Kokillen och rättvisa

2010-12-03 08:43

En rökare betalar själv sina sjukvårdskostnader genom den skyhöga tobaksskatten, om han vill kan han dessutom sluta. Vargen är påtvingad oss som inte vill ha den, dom som vill ha skiten borde betala kostnaderna för vargcirkusen. Först då blir det rättvisa, vi som inte vill ha varg kan inte sluta att ha den.

42. ..och i Bondersbyn med dess omgivning har vi en också

2010-12-02 17:39

Den får dom förflytta också

41. Rabies och verkligheten

2010-12-01 23:22

Rabies är en fruktansvärd sjukdom. Får man inte behandlingen innan smittan nått nervbanorna är den 100 % dödlig. Men den är sällsynt och får man behandling i tid kan den botas. Under 2008 fanns bara ett fall i EU av lokalt erhållen rabies. Men det finns en del felaktigheter i den officiella ståndpunkten. Först och främst inkubationstiden. Vad gäller vargar är naturligtvis data till stor del gissningar eftersom det är svårt att veta tidpunkten når vargen smittades. Vissa försök har gjort i hägn men antalet är naturligtvis litet. Men på människor finns så många fall där man vet både smittillfälle och när den drabbade dog.
Om vi ser på de längsta fallen gäller att 12 av 357 dog efter 125-249 dagar och 5 av 357 dog inte förrän efter 250-619 dagar. En maximal inkubationstid av närmare 2 år. Tabell 46 på sidan 517 i J-M Moriceau, Histoire du méchant loup.

40. SkogsQ

2010-12-01 23:22

Om dom som vill ha varg skall betala själva för vargforsknig borde ju dom som rökar betala sin sjukvård själva då om det ska va rättvist

39. Larsson

2010-12-01 23:17

det är inte alls konstigt att jämföra med rökning...här skrivs det att vargar kostar pengar och är farliga och så är det.....rökning kostar ännu mer pengar och är mångdubbelt farligare och det tar även livet av folk som inte röker,och det börjar folk med frivilligt,ja känner i alla fall ingen som tvingats att börja röka.
Och vad är det för konstigt att jämföra hästintresse med jaktintresse,för båda två är en livsstil,och båda intressena finns det risker med,och det vet både vi som jagar och tjejer och killar som håller på med hästar,men det är risker som vi tar...

38. Bra Skogevall!

2010-12-01 21:26

Förödarsidan använder vi framöver. För det är ju det som eftersträvas.

37. Säg inte bevarandesidan

2010-12-01 21:06

De som vurmar för rovdjursromantik och kämpar för tillväxt av varg i svenska kulturbygder är inte bevarande de är förödarna av svensk kulturbygd och biologisk mångfald.

36. men kokillen!

2010-12-01 21:05

alla vet ju att det är livsfarligt med akvarium.*s* man kan drunkna när man rengör akvariet, om lysrörsarmaturen trillar ner kan man få en jättestöt å dö med nypermanentat hår, Blir det en läcka så kan man halka å slå ihjäl sig. Lika bra att inse att det är livsfarligt att leva, så jag tror jag tar byssa å knallar ut i skogen, men då snubblar man väl å trillar i ån å hamnar under isen.
Nä, till allvaret! LÅT DOM VARGDRABBADE AVGÅRA OM DOM VILL HA MER ELÄNDE, och inte några fjollträskare som tycker att det är exotiskt. Är vargälskarna så måna om sina vargar så kan dom fasen se till att föda dom åxå. Köp boskap ochg släpp ut så vargen får lite mat. Eller ännu bättre, låt dom som vill ha vargen betala kostnaden för ALL vargforskning och flytt och allt vad det innebär.

35. Larsson

2010-12-01 17:52

Du vet väl lika bra som oss andra, att när argumenten i SAKFRÅGAN tryter, då famlar vissa i mörker och måste ta fram blindkäppen. Har än idag inte läst ett enda hållbart argument från någon av de som försöker representera bevarandesidan. Jag har själv haft angrepp på mina djur, hjälpt till att spåra upp skadade/dödade djur av varg. Och jag kan inte se någon som helst nytta med dessa rov-maskiner tyvär, mer än bakom stängsel.

34. Kokillen

2010-12-01 15:56

Jag har varit brandman och varit med och tagit hand om både skadade och tyvärr även omkomna vid älgolyckor, så det räcker och blir över. De flesta olyckschaufförerna påstod frankt, jag såg den inte. Om man inte ser ett såpass stort djur på eller bredvid vägen har man förmodligen haft tankarna på annat håll och hållt alltför hög hastighet. Ingen av de som varit kontaktbara har sagt att älgen sprang på bilen. Konstigt, va?
Att sen dra in rökning i vargdiskussionen visar väl bara på att nu börjar argumenten ta slut. Att raljera över att två unga tjejer omkommit i ridolyckor, då de enligt dig hade kunnat valt en annan hobby, det tycker jag är oursäktligt! Du borde skämmas.

33. Förberedelse tar minst 210 dagar

2010-12-01 10:56

Enligt jordbruksverket gäller för hunddjur och kattdjur följande:
"En hund eller katt får inte tas in från ett land utanför EU som inte är listat utan att den först sitter i karantän i 120 dagar. Efter 120 dagar får du ta hem den till Sverige för att ha den isolerat i 60 dagar såsom beskrivs nedan".
Därtill skall den avmaskas, men enligt erfarenhet från USA så lyckades man inte fullständigt avmaska de vargar man släppte ut i västra USA. I Sverige måste man därför kontrollera avmaskningen, det gäller ju inte bara dvärgbandmask. Vargarna måste vaccineras mot rabies två gånger med 30 dagars mellanrum och sedan skall prov tas som sänds till ett godkänt laboratorium för kontroll av mängden rabiesantikroppar.
Så det är klart att nog måste de vargar som skall inplanteras föreberedas under lång tid. Om de skall vara fria under tiden så blir det ett antal helikopterjakter och sövningar. Det behövs en budget utan ramar.

32. Jimmy!

2010-12-01 09:19

De pengar du hänvisar till är inbetalda via det statliga jaktkortet (300.- årligen) till staten och hamnat i viltvårdsfonden. Därifrån går en viss del tillbaka till jägarorganisationerna. Dessa pengar har inget med vård, skola och omsorg att göra!

31. Lars (26)

2010-12-01 08:12

Lars, det är mycket i samhället som kostar pengar och vi kan ju alla ha åsikter om detta.
Fångvården och statsrådslönerna t.ex.
Riksadgsmän och statsråd som förutom höga löner dessutom har helt kostnadsfri sjukvård, är ett exempel som ju också tar resurser från äldrevård och skola.
Varför skall t.ex. statsministern ha 150 000:- i månadslön då han ju samtidigt starkt ifrågasätter varför cancersjuka människor skall uppbära sjukpenning.
Vargforskarnas verksamhet kan säkert särskådas och göras billigare men det är som sagt mycket annat som kostar resurser.
50 000 000 till jägarorganisationerna per år kan ju även det satsas på äldreomsorgen.

30. Tidningen J o J nr 5 2009

2010-12-01 08:12

Om jag inte missminner mig så var det JoJ i nr 5 2009 som til och med den store Malte Sandström sa att man får acceptera vargflytt om man i utbyte får till stån jakt på varg.
Även Conny Sandström av uttryck för samma åsikt, så vad gnäller ni för?
Era stora hövdingar har ju talat. :-)

29. Man kan ju undra

2010-12-01 08:12

hur berörda myndigheter tänker och fungerar !! "Invandrad varg ska förberedas för flytt" Hur menar dom då ? Det årliga julbadet, borsta ur pälsen, laga tänder m.m m.m. Om inte detta är pennalism så kan man fan undra hur det är stält med AB Sverige. En utopi bortom allt rimligt tvivel.

Läser detta i artikeln " Men i nuläget är vargen försvunnen." OCH !! Låt så förbli.

28. Du Larsson#16

2010-12-01 08:12

Helt rätt man kan fråga sig va ska vi ha vargar till?....men det är mycket annat man kan fråga sig åxå,vad ska vi ha cigaretter till?..enligt VHO så är det så att var hundrade person som dör gör det av passiv rökning,det blir några stycken per år...så mycket folk tror ja inte nån kan beskylla vargarna att ta livet av

27. Ett förslag till Johnny

2010-12-01 08:11

Bilda föreningarna
1. Skjut alla älgar.
2. Förbjud hastigheter över 20 km/tim för alla markframkomstmedel.
Så får vi nollvision både i trafiken och vad gäller vargen.

26. Samtidigt

2010-11-30 23:25

som dessa klåpare på länstyrelser, naturvårdsverk gör av med våra surt förvärvade slantar så ligger åldringar i sitt eget piss o får inte hjälp för det saknas resurser. Fy fan hur det har blivit. Idioterna får styra o vi andra ska bara ta emot. Uppror nu..

25. Självklart ska vargen flyttas!

2010-11-30 22:22

Makten tror sig ju veta att varguslingen kommer från öst så självklart ska den flyttas så snart den lokaliserats och sövts... Tillbaka hem igen! Beträffande rabiesvaccineringen så ska den visst underkastas samma behandling som andra hundjur som önskar tillträde till Sverige, det betyder att den helst ska immuniseras två gånger med 30 dagars mellanrum för att sedan gå i 120 dagar innan man tar ett blodprov för att kontrollera antikroppsnivån, var ska den vara då?

24. Helt riktigt Finnspetsen

2010-11-30 21:53

Alla vet att det finns älg och får naturligtvis skylla sig själva om dom kör på en, dom kunde ju ha stannat hemma och kollat på TV istället...... och alla vi som jagar vet att det finns varg och får naturligtvis skylla oss själva om hunden blir uppäten.... och dom två tjejer som nyligen dödats i ridolyckor det är ju deras eget fel, det är ju naturligtvis ofarligare med akvariefiskar som hobby.... livet är ganska farigt att leva........ men det är åxå så att när man kopmmer fram till en älgolycka och det sitter döende personer i bilen, då är man inte så jäkla tuff efter det, det första man tänker är inte att dom får skylla sig själva

23. Larsson #16

2010-11-30 20:11

Det här med att älgar attackerar bilister är ju ett vanligt argument bland vargkramarna för att återinföra vargen !!!!!!
Det har ju absolut inget att göra med att anpassa hastigheten...., eller hur ???
Det märks vilka som "halkar" in på denna sida via Vargkanalen.

22. jonny

2010-11-30 20:10

jag har då hitills aldrig hört talas om tex ett tåg som har åkt av spåret och gjort en omväg på nån kilometer enbart för att döda något och sedan återgå till sin vanliga rutt, det gör däremot vargen

21. Konstigheter?

2010-11-30 20:10

Man börjar undra hur "invandrad" vargen egentligen är?

20. Replik till Larsson

2010-11-30 20:10

Har du aldrig hört talas om trafikolyckor med älg? Ska bara varghatare få få ge uttryck för åsikter utan att förolämpas?
Vargen en liksom ren björn och älg hör hemma i vår fauna och alla svenska bör få möjlighet att påverka den politiken

19. Skäms älghatare.

2010-11-30 20:09

Vargen skrämmer ut massor av älgar i trafiken som krockar med bilar och människor dör.Skjut bort vargen och spar liv i trafiken.

18. Men hallååå...

2010-11-30 20:09

man kan INTE jämföra varg och trafik! Försök fatta det! Det finns troligen betydligt mer bilar än vargar så självklart dör mer djur och människor i trafiken än blir tagna av varg. ÄN.. kan man säga.

17. Johnny

2010-11-30 20:09

Det står utom all tvivel att du inte har någon erfarenhet av någon av dom i alla fall...

16. Johnny

2010-11-30 17:55

Ytterligare en tok som påstår att älgarna dödar människor i trafiken. När skall det ta slut på dessa dumheter. Försök hitta nåt vettigt argument till att ha varg. Ni kommer att få leta förgäves!

15. Flytt av varg

2010-11-30 17:55

Det är bara att lägga ned forskningen och strypa alla medel till vargforskning. Nu är det bevisat att vargen vandrar in till sverige ändå utan någon hjälp. låt det ta 100 år så får vi se vad som händer. Har vi tur så vänder vandringen åt andra hållet och då måste vi ha pengar i börsen för att bygga broar så de kan gå säkert tillbaka.

14. Kenneth Erikson #7 - galenskap ÄR utan gränser

2010-11-30 17:15

Citat Wikipedia: "Ångest är ett sinnestillstånd som karakteriseras av rädsla eller oro, ... ångesten har en kognitiv, en somatisk, en känslomässig och beteenderelaterad komponent. Den kognitiva komponenten är en förväntan om en diffus och osäker fara. ...". Denna existentiella ångest ger sig hos den moderna människan uttryck som klimat- och eller miljöångest och genom ekosofin har man en lära som föreskriver hur man skall leva för att slippa denna ångest som ansätter dagens urbana människor, en ångest som man kan kalla "den gröna galenskapen". Den kände tänkaren Walter Russell Mead uttryckte det hela i översättning: "Hur högt pris måste världen betala för den gröna galenskapen, hur många år kommer att förloras, hur mycket trovärdighet, hur mycket förslösade pengar innan vi har en miljörörelse som har den intellektuella stringens, politiska visdom och mognad, nykter bedömningsförmåga som krävs för att ta fatt i de stora frågor som vi står inför?”
När man läser om insatserna för att plantera in ryska bastardvargar eller det enorma pengaslösande på meningslös men skadlig vindkraftutbyggnad, så inser man att det är långt kvar innan sunt förnuft åter når vår riksdag ty bra många av ledamöterna lider även de av ångesten "den gröna galenskapen".

13. Skäms varghatare

2010-11-30 17:15

Vargen hör till vår fauna och fanns långt innan varghatarna kom hit. Hur många har verkligen sett varg, järv,lo och björn i det vilda?
Järnvägen och trafiken dödar mer än vargen. Älgen dödar fler människor i trafiken så låt oss utrota dessa också och förbjuda bilar och tåg.

12. Apropå djurparksvargar...

2010-11-30 17:14

...var det fler än jag som satte kaffet i vrångstrupen då det nyligen stod att läsa att valpar från Kolmårdens vargar inte var lämpliga för utplantering i lyor, eftersom att de var för nära besläktade med dagens population? Det får åtminstone mig att bli väldigt konspiratorisk.

11. Hmmm

2010-11-30 15:54

begriper ni inte att det är en djurparksvarg som kommer att sättas ut, att säga att en invandrad varg ska flyttas är ju bara ett sätt att få ut fler vargar så fort som möjligt och undvika karantänkraven

10. Tyskterrier

2010-11-30 15:54

Jo, det har riktigt varit ingen som förordat flytt av vuxna vargar. Men då har man ju främst också pratat om importerade vargar från Finland. I detta exempel så gick ju vargen själv över gränsen. Kan det spela någon roll?

Sen är det ju rätt som någon skriver att det kan ses som djurplågari. Men alternativet är ju att lapparna får skjuta den. Den kan inte stanna i samebyns vintermarker.

9. INGEN

2010-11-30 15:07

förordar flytt av vuxna invandrade vargar utan valpinsättning. Har de inte förstått det än. Vad säger Jordbruksverket om tilltaget?
De deklarerade ju nyligen att 6 mån karantän gällde för utifrånkommande djur... dags för en anmälan kanske...

8. Djurplågeri!

2010-11-30 14:35

5-15 meters avstånd vill helikopterskytten ha innan han skjuter (söver djuret)!
Har någon mätt ljudvivån på detta avstånd? Hur lång tid tar det i genomsnitt att utföra en märkning?
Hur långt springer vargen i snön innan rätt tillfälle inträffar? Söv djuret djupt så slipper den uppleva detta djurplågeri fler gånger!

7. Den sista sovjetstaten.

2010-11-30 14:29

Det finns inga gränser för galenskap, sägs det, och här läser vi återigen om ännu ett fall. Igår på TV2 sändes Vetenskapens värld som brukar inledas med att Victoria Dyring läser upp div. nyheter. Och en av dessa nyheter var att en ung forskare från det stora landet i väster hade funnit att rovdjuren bidrar till att sänka co2 halten i atmosfären, de hindrar alltså den globala uppvärmningen. Detta visar på fenomenet att greppa efter halmstrån, men som i andras ögon får prägeln att ren idioti när det presenteras som det vore lösningen på den globala uppvärmningen.

Sovjetstaten ja, jo aldrig någonsin har väl vi i Sverige påtvingats åtgärder (eller en politik) så tydligt formulerad och genomdriven som under centerpartiets fastlåsta idéer om stora rovdjur och vindkraft. Det är preciserade planer som ska genomdrivas utan att folket får ens yttra sig. Jag läser just nu en bok med titeln, Vindkraftsbluffen, som handlar om hur det har gått till i Offerdal i Jämtland. Samma 5- eller 10 årsplaner på detta område som i f.d. Sovjetunionen (som för egen maskin gick i graven).

Tänk om Wikileaks hade haft tillgång till ”vår svenska” hantering av denna fråga. Då skulle Sverige få skämmas i världen som USA nu.

6. Här leker man med elden

2010-11-30 14:01

utan lov vill jag säga. Om inte det här är tjänstefel vet jag inte hur det ska se ut annars. Jordbruksverket har mycket klart sagt ifrån att dessa vargar inte ska flyttas, snarare att de ska avlivas. Ansvarig veterinär för vargmärknings projektet rekommenderar omedelbar avlivning av invandrade vargar. Likafan skiter såväl Grimsö som Länsstyrelsen i det och kör sitt eget race. Hur kan spårarna veta att vargen har gått söderut när dom säger att dom inte har en aning om var den är. Nu får regeringen ta i med dom hårda handskarna och splittra Vargmaffian på Länsstyrelsena. Än en gång visar det sig hur nära sanningen Serrena Qinku var i sin avhandling

5. INGEN

2010-11-30 13:18

förordar flytt av vuxna invandrade vargar utan valpinsättning.Har de inte förstått det än.Vad säger
Jordbruksverket om tilltaget?
De deklarerade ju nyligen att 6mån
karantän gällde för utifrånkommande djur...dags för en
anmälan kanske...

4. Det bästa?

2010-11-30 12:07

Det bästa för alla parter är nog om vargfan har vandrat vidare till dom sällare jaktmarkerna för det här låter som att det kommer att kosta en helvetes massa kronor och inte vet då jag om jag vill att mina skattepengar ska gå till en lekstuga som detta verkar vara. För i slutänden så är det väl vi som får betala....eller?

3. Flytta den till vargvänner

2010-11-30 12:07

Att släppa den i närheten av människor som inte vill ha varg kan inte komma ifråga. Så det måste bli söder om Mälaren. Öster Malma kanske vore en bra plats. Det är ju säte för den organisation som ursprungligen ville ha in varg till Sverige och som nu propagerar för att den är en del av Sveriges natur.

2. Kanske för sent.....

2010-11-30 11:20

Om det inte är för sent redan! Vargen har tyvärr alltför många fiender i området, som tycks strunta i "skyddsjakt" eller inte.

1. NVV blandar med korten

2010-11-30 10:31

Vargen som Klas Allander refererar till sköts vid licensjakt i Finland och inte vid skyddsjakt. Men NVV vill väl kanske skönmåla verkligheten kring vargarna och hur de hanteras i andra länder?
I kampen för ett duperat och förlett Sverige är tydligen alla medel tillåtna!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB