• Pinewood

Jägarbråk efter TV-debatt om varg

AktuelltPublicerad: 2010-01-21 17:26

Två höga tjänstemän inom Svenska Jägareförbundet går till hårt angrepp mot Jägarnas Riksförbund efter debatten i TV 4:s Kvällsöppet om vargjakten. Biträdande riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné tycker att JRF är större hot mot den svenska jakten än den samlade bevarandesidan.
– Vilken dålig debattnivå. Mycket tråkigt, säger JRF:s förbundsbas Solveig Larsson i en kommentar.

– Riksjägarna är ett större hot mot vår jakt än Hanne Kjöller, Per Gahrton och SNF samt Linda Laikre tillsammans, suckar Jägareförbundets Daniel Ligné efter TV-debatten.

Det var på onsdagskvällen som TV 4:s debattprogram Kvällsöppet med Ekdal handlade om vargjakten. JRF representerades av ordföranden i Jämtland-Härjedalen, Bengt Bixo. Jägareförbundet hade förbundsordförande Torsten Mörner på plats i studion. De debatterade bland annat med representanter för organisationer som vill stoppa vargjakten.
Bixo framförde den ståndpunkt som hans distrikt kommit fram till – nollvision för varg.

Hetska inlägg från toppar i Jägareförbundet
På debattforumet Jaktsnack, som är knutet till Svenska Jägareförbundet, startades redan under onsdagskvällen en tråd där de flesta debattörerna ondgjorde sig över Bixos medverkan i programmet.
Bakom ett av inläggen står vice riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné. Han skriver:
”Denna typ av debatter har ingenting med fakta eller folkbildning att göra. Bara att få till största möjliga bråk. Varför tror ni man sätter en stolle från Riksjägarna på nedre raden och vår ordförande som representerar nästan tio gånger fler medlemmar överst? Vi kan aldrig komma fram i dessa debatter så länge vi inte har extrema åsikter. Skaffar vi oss extrema åsikter hamnar vi i stollefacket och får inte vara med och bestämma. Bara att välja. Bra i tv eller bra i praktiken. Bara att välja. Det torde väl dock vara tydligt att Riksjägarna är ett större hot mot vår jakt än Hanne Kjöller, Per Gahrton och SNF samt Linda Laikre tillsammans. Suck.”

”Inskränkt gubbe”
Daniel Ligné står fast vid sina åsikter när Jakt & Jägare når honom:
– Jag fattar inte hur JRF fungerar egentligen, hur enskilda distrikt kan ha nollvision när förbundet inte har det på nationell nivå. Jag har utvecklat resonemanget på min blogg, säger Daniel Ligné.
På bloggen kallar han Bengt Bixo för bland annat inskränkt gubbe i värsta trotsåldern. Och Lignés kollega Gunnar Glöersen, förbundets rovjursexpert, tycker att Bengt Bixo och företrädare för bevarandesidan skulle ha utrustats med varsin dumstrut innan de skickades ut i någon mörk gränd för att göra upp.
Ligné spår också ett mörkt scenario för kommande debatter:

”Ny tokig riksjägare”
”Jag ser i TV-tablån att det är ny debatt ikväll på SVT 21.30. Något säger mig att man letat upp arga gamla avdankade sexsymboler, en ny tokig Riksjägare och att Mikael Karlsson är där. Det blir bäst ”vargdebatt” då.”
JRF:s förbundsordförande, Solveig Larsson, anser att de båda SJF-tjänstemännen håller en sorgligt låg debattnivå.
– Om debattklimatet ska vara sådant här kommer snart ingen människa att våga yttra sig offentligt. Det här är mycket tråkigt. Vi i jägarorganisationerna har så mycket att jobba med – och då förstår jag inte varför man istället klankar på varandra, säger Solveig Larsson.

Rätt att tala för distriktets ståndpunkt
Hon framhåller att Bengt Bixo har full rätt att uttrycka sitt distrikts nollvision.
– Vi är en demokratisk organisation och försöker ha beslutanderätten så långt ned som möjligt. Jag tycker att det är starkt av en icke mediatränad person att våga ställa sig upp säga vad han eller hon tycker. Han berörs i alla fall av frågan och är ingen proffstyckare, som många andra debattörer, säger Solveig Larsson.
Hon pekar också på att TV faktiskt väljer själva vilka gäster tar med i sina program.
Huvudpersonen för detta angrepp på JRF, då, Bengt Bixo, hur ser han på kritiken?
– Det är ett tydligt angrepp från en organisation där de som sitter högst upp bestämmer vad som får sägas. Jägarnas Riksförbund är därmed den enda jägarorganisationen som går den väg som medlemmarna vill, säger Bengt Bixo.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

128. Svar 123 Astrid. Av Peo

2010-01-30 01:10

Hänvisar till "Tidigare vargflytt slutade med fjasko".
Av Mikael Moilanen

127. Språkförståelse, Observer

2010-01-27 13:22

Jag hade inte tänkt att fortsätta "brevväxlingen" med Observer.
Men eftersom denna representant för Anonyma skribenter uppenbart inte förstår betydelsen av vad han/hon själv skriver vill jag som avslutning kommentera följande angående nollvision.
För det första: I ditt senaste inlägg skriver du nollverion. Jag förmodar att du menar nollversion och det är något helt annat än nollvision.
För det andra: Menar du på fullt allvar att man inte kan ha en vision om att uppnå ett vargfritt län eller land i framtiden, bara för att man i en beslutsprocess idag tvingas acceptera en eller flera föryngringar?
I så fall har du ju ingen eller vill inte ha någon aning om vad en vision är. En vision är ett mål man vill arbeta för och förhoppningsvis uppnå i en framtid. Även om man måste "stå ut med" motgångar på vägen dit lever visionen kvar.
Observers slutsats i senaste inlägget blir ju som att korsa en tax och en gråhund och hävda att resultatet är en pudel.
Bättre än så hade jag förväntat mig.

126. Observer

2010-01-27 09:38

Jag vill poängtera att de åsikter jag framför på detta forum i högsta grad är mina personliga, eftersom jag efter nyåret är en glad pensionär utan någon annan funktion i Jägarnas Riksförbund än som vanlig medlem. Dock är det en hederssak att stå för mina åsikter med mitt namn. Att delta i en debatt med en huva över huvudet är för mig ett mått på debattörens ärliga uppsåt. Tänk om ingen här skulle stå för någon åsikt utan gömma sig bakom signatur. Vad skulle då denna debatt "tjäna till"? Möjligen en stunds avkoppling med ett leende på läpparna. Eller vad tror du, Observer?

125. Tack Kjell för klargörandet

2010-01-27 00:01

Tack Kjell för klargörandet. Med detta kan man konstatera att den nollverion som JRF mdlemmar tror att organisationen står för inte existerar och att JRF accepterar ett högre antal vargar i Sverige än SJF under förutsättning att beslutet tas regionalt. En föryngring per län blir untantaget Gotland, 200 vargar medan SJF har ett tak på 150 vargar på nationell nivå. Det kanske skulle vara på sin plats att ledningen i JRF klargjorde detta nu när man sagt nej till omflyttning. Detta nej innebär ju att man måste ha vargföryngringar i renskötselområdet också för att klara den gentiska påfyllningen vilket exempelvis John E Mårdner i Västerbotten inte tycks ha förstått.

124. Observer

2010-01-26 16:27

Du har ju själv besvarat frågan genom att återge tillägget i policyn.

123. Astrid

2010-01-26 13:44

Man tar en helikopter och skjuter en bedövningspil, hur lätt som helst.

122. Frågan kvarstår, Dahlin

2010-01-26 12:10

Kjell Dahlin svar påminner om en politikers. Frågan kvarstår, om den nya viltförvaltningsdelegationen i Dahlins hemlän med enkel majoritet beslutar om att det ska får finnas vargföryngringar så accepterar JRF detta. För det är ju ändå kontentan av vad som står i policyn med tillägget att det ska högst få vara en föryngring inom respektive län. Ett rakt och enkelt svar räcker.

121. Observer

2010-01-26 10:20

Observer bör nog läsa policyn minst en gång till. Jag tror mig faktiskt om att veta ganska bra vad där står eftersom jag varit delaktig i utformningen.
Alltså!
Vad det står är att nivån på varje rovdjursart ska bestämmas i en regional bred och folkligt förankrad beslutsprocess. Det innebär självklart inte att det är enbart jägarintressena som ska bestämma nivåerna. Det är väl så självklart att det inte skulle behöva någon förklaring. Men att JRF:s representanter, som en del i denna beslutsprocess, har en demokratisk rätt att argumentera för sin åsikt om hur många vargar ett län kan hysa, lika väl som andra organisationers representanter naturligtvis har rätt att arbeta för sin åsikt, är väl ganska självklart för de flesta. Olika intressens åsikter sammantaget ska sedan jämkas samman till ett regionalt beslut som kan anses vara taget med "en bred folklig förankring". Det är ju precis detta som är att förankra någonting, till skillnad från myndighetsbeslut tagna över huvudet på berörda grupper.
Det är enligt Jägarnas Riksförbunds rovdjurspolicy dessa regionala beslut, tagna med en "bred folklig förankring", som sammanräknat för samtliga Sveriges län ska utgöra det nationella målet för en rovdjursart. Men återigen, att arbeta för sin åsikt om noll eller så få vargar som möjligt är väl en självklar demokratisk rättighet. Eller?
Men att arbeta för någonting är i en demokrati inte det samma som att uppnå exakt det man vill. Men man kan ha en vision om det! I alla fall är det enligt förbundsstämmobeslut tillåtet inom Jägarnas Riksförbund.

120. Svar till Fredde

2010-01-26 09:43

Vilken skrivbordsprodukt Du presenterar - "flytta vargen från renskötselområdet" - hur går det till i praktiken?

119. Förbundsstyrelsen satte krokben för sina medlemmar...

2010-01-25 22:22

Vid stämman i Orsa i juni 2009 föreslog förbundsstyrelsen via Malte Sandström en förändring av Jägarnas Riksförbunds rovdjurspolicy. Man skulle göra ett tillägg med meningen "Samt att inget län mer än undantagsvis skall tvingas hysa mer än en vargföryngring". Denna mening fick till följd att Jägarnas Riksförbund i dag i realiteten accepterar fler vargar i Sverige än Svenska Jägareförbundet. Lycka till, ni som trodde någonting annat!

118. Observer

2010-01-25 22:21

Vi har dock fortfarande rätt att tycka vad vi vill i länsföreningarna utan att JRF,s styrelse säger emot,vilket är bra för debatten.SJF däremot vill styra både sina och tydligen även JRF,s medlemmar åt SJF,s styrelses håll...vilket varken är bra för debatten eller demokratin i ett förbund,eller för eventuellt samarbete mellan förbunden
heller för den delen.
Ligne har trampat i klaveret ordentligt med andra ord...

117. Kjell Dahlin förstår inte JRF:s policy

2010-01-25 19:09

Läs er egen policy

Det är bara att konstatera att Kjell Dahlin och de flesta här inte tycks ha förstått vad JRF:s policy innebär trots att före detta ordförande Conny Sandström förklarat detta och nuvarande riksjaktvårdskonsulenten inom JRF.

"Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att de nationella rovdjursstammarnas storlek ska utgöra summan av regionala övre tolerans- och beståndsmål, vilka ska fastställas i en beslutsprocess med en bred folklig förankring. Samt att inget län mer än undantagsvis skall tvingas hysa mer än en vargföryngring."

"vilka ska fastställas i en beslutsprocess med en bred folklig förankring" motsvaras av de i riksdagsbeslutet inrättade viltförvaltningsdelegationer där man regionalt ska komma fram till nivåerna av rovdjur inom länet. Sannolikt så har JRF ledning synpunkter på sammansättningen men ingenstans står det att ovanstående skrivning innebär att jägarna själva ska sätta nivån. Med andra ord om den nybildande viltförvaltningsdelegationen i Värmland kommer fram till att man ska ha 2 föryngringar så gäller detta enligt JRF:s policy. Rätta mig gärna om jag har fel, Solveig och om du har någon annan syn på detta än din företrädare.

116. Gelikar

2010-01-25 19:08

Ser här att det finns flera med samma inställning och "kunskap" som mig.
Det stärker och gör gott i mig..
För alla med liten eller ingen kunskap om Varg men som ändå vill vara med i debatten vilket jivetvis är önskvärt, utan dom ingen debatt.
Vill jag upplysa om följande litteratur i ämnet dock berör den literaturen bara Sverige. 30 år med Rovdjur, av Anders Bjärvall ISBN 978-91-7844-730-5. Vargen Värmland förr och nu 1968 Årsbok från Värmlands Museum ISBN 91-85224-05 DÄR FINNS MYCKET NYTTIGT ATT HÄMTA FÖR FORTSATT DEBATT.
Vargen är för Lands o Glesbyggdsbefolkningen med djurhållning av något slag, vad Binladen är för USA man vet aldrig "var" "när" eller "hur" ett anfall kommer, Bara att. Och det finns i stort sätt bara ett sätt att lösa det problemet. Vi saknar dessutom CIA som kanske lindrar skadan en del. Håller dessutom med Astrid, o Alma.

115. BJÄRVEN!

2010-01-25 15:11

Helt överens i frågan om slugheten, vilket tills nu SJF förstått att det går inte längre att undanhålla fakta i vargfrågan. Bixo var rättfram men kanske med lite mer slughet så hade han fått ännu mer de motpartiska att sätta sina ånges skrik i halsen! Inte behöver han ångra att de ord han sa de var sanningsenliga och kom direkt från hjärtat och fakta. Programledaren var ju styrd för att skapa den inpopularitet om jakten, men Liberg på ett smart sätt fick henne att med kindens rodnad bli ganska så bortspelad, att sedan höra kommentarer från Daniel Ligne och hans förklaringar är ju bara beklämmande för SJF , som man hoppas att tar Ligne i hampen så han förstår lite vad som hör hemma i en debatt! Och inte förosakar ännu mer bortfall från SJF. Hans redovisning var som "Rödluvan och en desperat bortförklaring!!! Ditt samtycke värmde, Bjärven!

114. En bra början JensE...

2010-01-25 14:49

...är att först se till vad medlemmarna verkligen vill för att få sin röda tråd...
Något som JRF gjort motsatt till SJF som försöker få till en röd tråd ändå...
Vilket även bevisar att man inte alltid är så mycket kunnigare än andra för att man suttit i en massa styrelser eller som ledamot här och där...

113. AKAR

2010-01-25 13:00

Som du hoppas är jag ingen vargkramare, men i dagens mediasamhälle måste man vara lite mer taktisk än vad Bixo var i debatten. Han högg ju dom beten som presenterades av programledaren.
Jag förstår hans synpunkter och delar dom flesta av dom, men om vi ska vargjakt i forsättningen kan man inte köra på med nollvison.
Sedan kan man känslomässigt ha andra uppfattningar, men det känslomässiga får vi lämna därhän och skjuta in oss på att nå så långt vi kan med vargarna.
Nils Björklund var ju betydligt skickligare i att hantera media och visade att man kommer längre om man är lite mer taktisk.
Nollvison är lika realistiskt som NSFs 1 000 vagar, dvs helt ogenomförbart.
Jag delar helt din uppfattning om Libergs prestation. Om det är som du säger att SJF har lågt förtroende så kommer dom att förlora medlemmar till JRF, det är ju bra i sådana fall. Det är ju inget vidare att vara med i en förening som man inte har förtroende för.

112. Jaktlig borgfred i fara

2010-01-25 11:49

Det känns som om kanonerna har tystnat, om än bara tillfälligt. De senaste två dygnen har vi sett reaktioner och kommentarer om varg och jägare av absolut hätskaste sort.
Tung och allvarlig debatt om kärnkraft och uranbrytning skulle knappast klara av att engagera på motsvarande sätt.
Svenska Jägareförbundet angriper Jägarnas Riksförbund á det grövsta för att vi tillåts ge offentlighet åt åsikten att vargen inte behövs. Detta är i sanning en brännhet fråga.
Låt oss konstatera att det är ytterst få jägare som skulle önska att de hade varg i sina jaktmarker. Nu sprider sig vargen i huvudsak söderut och allt fler blir de jägare, fårägare, fäbodbrukare och allmänhet som känner obehag.
Pressen på medlemsorganisationerna ökar och kommer att öka ytterligare och då kan vi genast konstatera att organisationer som SJF är dödsdömda eftersom de vägrar att ge offentlighet åt sina medlemmars åsikter.
Milt sagt kan man säga att vi sett en anstrykning av detta även i vår organisation, måhända i all välmening. Det fungerar ett tag, men medlemmarna accepterar inte detta i längden och då må priset bli att ”diskussionerna i maktens finrum” får stryka på foten.
Nu är vi lyckligt lottade som tillhör en organisation där det är mer än armbågs lucka, där vi får ha de här åsikterna och där riksorganisationen ändrar sig när medlemsflertalet kräver det.
Det Bengt Bixo gjorde i debatten i TV4 var att han stod upp för åsikten, bröt isen och förberedde medlemmarna på att det vankas andra tongångar än hittills efter kommande förbundsstämma. Det var rakryggat, det var solidariskt mot medlemmarna i både SJF och JRF. Synd att inte fler förstår detta.
Den åsikt som Bengt Bixo uttryckte och som delas av tusen och åter tusen jägare runt om i landet inom båda jaktorganisationerna går inte att ändra. I stället kommer den att delas av fler och fler ju längre bort från kärnområdet som vargen sprider sig.
Därför skulle det vara klädsamt om förbundsledningen offentligt backade upp Bengt, att man nu tar tillfället i akt och växlar till ett spår som vi förr eller senare ändå kommer att hamna i. I annat fall är risken stor att vi tvingas genomlida stormiga stämmor och uppslitande diskussioner där ingen vinnare koras.
Måhända är oddsen dåliga för att vi skall lyckas med konststycket att vända synen på nästan 350 riksdagspolitiker fördelade på två lika jaktfientliga block. Om detta vet vi dock inget och i alla händelser måste det finnas en klar motvikt till SJF och andra vargförespråkare. Då må oddsen vara hur dåliga som helst.
Jag ser i kommentarerna på vår utomordentliga webbtidning att många har fått upp ögonen för oss och gärna ansluter sig. Troligtvis blir effekten av Bengts ”skandalösa” framträdande i TV4 att vi kan räkna hem medlemmar i en omfattning som vi kanske inte sett maken till tidigare och kanske är det detta som SJF egentligen rasar över.
Det finns andra frågor som är högintressanta och som skulle få allmänhet att häpna, att tappa hakan och rasa över neddragningar inom skola, vård och omsorg.
Vad kostar rovdjuren? Dessutom har vi den eviga frågan om utplantering. Båda dessa skulle vara intressanta att få svar på, men nummer ett på kravlistan är till en början att hela förbundet nu säger nej till frilevande varg i Sverige vid kommande årsstämma.

111. Astrid & Fredrik

2010-01-24 23:02

Men i stort sätt har man väl från beslutfattarna sagt att renskötselområdet ska vara fritt från stationär varg. Det är väl från dessa områden varg ska flyttas.

110. Bra skrivet Astrid

2010-01-24 21:57

Jag är själv helt övertygad om att man måste välja imellan att ha varg eller renskötsel i norr.

109. Tyskterrier

2010-01-24 21:56

Vad har Mats Bromans examenarbete med ett regionalt medbestämmande att göra? Hur var det med slutledningsförmågan egentligen?
Kan berätta att jag är medlem i flera organisationer, suttit i olika styrelser som ordf. och ledamot. Tror härmed att jag har en bra kunskap och uppfattning om hur man bör agera utifrån de policies som är framtagna för att man skall få den "röda tråden", där medlemmarna arbetar åt samma håll.
Att på en förbundsstämma anta en rovdjurspolicy, för att sedan låta länsförbunden "göra lite som dom vill" visar på svagheter i förbundet. Som sagt jag är inte jägare så jag är opartisk i denna fråga. Men för mig så är det oerhört förvånande att ett förbund tillåter länen att bestämma sin egen policy. Framförallt när det gäller en så kontroversiell och infekterad fråga som rovdjuren, där måste ni stå enade om ni skall bli tagna på allvar.

108. Så här ser jag det.....

2010-01-24 21:56

Eftersom Jrf:s demokratiska arbetssätt tydligen är svårt för vissa att förstå vill jag försöka förklara. Då jag varit förbundsstämmosekreterare såväl 2008 som 2009 tror jag mig om att ha ganska bra koll på vad som beslutats.
I Jägarnas Riksförbunds rovdjurspolicy står: Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att de nationella rovdjurstammarnas storlek ska utgöra summan av regionala övre tolerans- och beståndsmål, vilka ska fastställas i en beslutsprocess med en bred folklig förankring. Samt att inget län mer än undantagsvis skall tvingas hysa mer än en vargföryngring.
Denna policy antogs vid stämman 2008, utom det sista stycket som antogs vid stämman 2009.
Vad innebär då detta? Jo, i den breda regionala beslutsprocessen, där representanter för Jägarnas Riksförbunds länsorganisation naturligtvis finns med och där respektive läns övre tolerans- och beståndsmål ska beslutas för varje rovdjursart, är det i demokratisk ordning OK för dessa representanter att argumentera och arbeta för noll antal av någon art inom sitt län, om medlemmarna funnit skäl härför och tagit beslut om detta på länsorganisationens årsstämma. Vilket i klartext betyder att om medlemmarna i ett län i majoritet fattat beslut om att exempelvis varg inte är önskvärd inom länet, så ska de valda företrädarna inom länet arbeta för detta.Lika självklart är att om medlemmarna i ett län anser att det finns utrymme för 25 vargar inom det egna länet, så ska företrädarna naturligtvis i demokratisk ordning arbeta för detta i den regionala beslutsprocessen.
Av detta följer att, enligt nu gällande beslut, det är alla JRF:s länsorganisationer som avgör hur många vargar Jägarnas Riksförbund centralt ska anse att landet kan hysa. Det skulle måhända bli ganska märkligt om förbundet skulle ha en målsättning om ett givet antal vargar i Sverige, samtidigt som en majoritet av medlemmarna inom samtliga län inte ville ha någon varg överhuvudtaget. Alltså är det länsföreningarna som genom sina avdelningar och medlemmar, som genom policyns utformning avgör detta!
I förlängningen, teoretiskt, skulle det alltså kunna innebära att OM samtliga JRF:s länsorganisationer sa nej till exempelvis varg, så skulle förbundet stå inför en odiskutabel nollvision för varg.
Något annat skulle ju vara demokratiskt otänkbart i en medlemsorganisation.
Det kan tilläggas att det vid stämman 2008 togs ett protokollfört beslut om att varje enskild länsorganisation inom JRF har rätt att arbeta för noll vargar inom sitt län.
Så det är nog klokt att lämna Kurt B:s och Bengt B:s öron ifred!

107. Varg eller inte

2010-01-24 18:41

Vilken åsikt man har om det beror ju på i vilken situation man är.
Man kan göra en jämförelse mellan t ex samerna som har sina renar, renjorden är kapitalet och kalvarna som föds är räntan och personer som har sitt kapital på banken i fonder o dyl. Vi håller nu på att ta oss ur en finanskris där vi sett kurvan för bankräntor och avkastningar peka rakt ner. Om man blir tvungen att nagga på kapitalet för att klara sin överlevnad försvinner det snart. De som skall leva på avkastningen från sin tamboskap och sina renar har ständigt en hotande finanskris i form av vargen. Dessutom driver dom sin näring i ett många gånger bistert klimat i form av snö och kyla där renen kan ha svårt att hitta nån mat. Vi andra kan på ett bekvämt sätt sitta vid datorn och flytta kapitalet mellan fonderna vartefter vinden blåser. Visst kan det då vara lätt att tycka att vargen skall väl vara kvar. Valet kan komma att stå mellan renskötsel eller varg.

106. "Nollvision" vargar

2010-01-24 13:50

Även om alla frilevande vargar skulle försvinna från Sveriges yta så finns det tusentals kvar. Dvs den finsk/ryska vargstammen som den norsk/svenska är den del av. Det räcker gott nog.

105. VARGEN I VERKLIGHETEN

2010-01-24 13:15

Det är lätt att ha synpunkter för varg om man inte lever med den i sin vardag. Sett hur den river tamboskap och renar. Skingrar renjordarna och ställer till en massa oreda. Hur många känner till samernas situation. Efterlyser ett inlägg från någon som kan beskriva hur besvärligt det kan vara. Det är klart att man vill ha vargen kvar, när man slipper konfronteras med den. En 0-vision av varg i Sverige betyder ju inte att den är utrotningshotad. Samma vargart finns i stort antal på annat håll. Tycker att många av inläggen och även de debatter som varit i TV till stor del är en pajkastning på personer. Vargfrågan kom på nåt sätt i skymundan.

104. JensE

2010-01-24 13:15

Hur är det med slutledningsförmågan egentligen?
Du varken förstör Mats examensarbete
eller JRF,s rovdjurspolicy med ett
regionalt medbestämmande...

103. Viktor

2010-01-24 13:14

Jobba du vidare med SJF trots att du ogillar vargen,1-2 revir i varje län
betyder mellan 210 och 420 vargar i
landet trots att de har 150 som nivå...?
Hur genomtänkt är detta mål?

102. Calle

2010-01-24 13:08

Fundera på denna fråga då. Kommer jägare någonsin att få ensammrätt på att besluta vilka djur som ska finnas i Svenska skogar? Tänkte du på att LRF inte var med i debatterna som var i TV, hur ska det tolkas? Landsbyggdsdemokraternas idé om inga frilevande vargar är intressant men då måste man nog precisera lite mer vad man menar. Vart ska vargen vara?
Angående dina frågor tror jag nog brist på arbete är en betydligt vanligare orsak varför människor flyttar från glesbygd. Men du har rätt i att ett vargrevir knappast gör området med attraktivt, i mina ögon i alla fall.

101. viktor och auktoritetstro

2010-01-24 13:06

viktor anser sig veta att, citat "Det är synd att folk inte kan föstå att vi aldrig kommer att få mandat för ett utrotande av vargen". Men du Viktor VET knappast något, som alla de som inte vill ha varg, inte vet? Eller har du särskilda gåvor? viktor har nog hämtat sin visdom i en viss jakttidning, detta är exakt SJFs strategi i ett nötskal. Viktor ser ju själv vilken katastrof den har varit; varg i hela mellersta rovdjursförvaltningsområdet och därmed förstörd jakt, jordbruk, turism, fritid. Är det vad ett jägarförbund skall sträva efter? Nej, man bör ALLTID, om möjligt, vara ärlig och tala om vad man vill. Att inte tala om att man vill ha en vargfri natur, därför att man tror att det finns en majoritet som vill ha varg, betyder bara att man sviker de som saknar denna kunskap. Varg och med varg kommande sjukdomar som blåsmasksjuka och rabies har en enorm NEGATIV inverkan på människor. Vi som känner till konsekvenserna av varg har därför inte bara vår frihet utan en PLIKT att upplysa andra om vår kunskap. Och i en demokrati så är det Riksdagens som SKALL tillse att ingen befolkningsgrupp blir utsatt för ett majoritetsförtryck genom lagar. I lagstiftningen 2001 och 2010 SVEK riksdagen denna sin absoluta plikt.

100. Tråkigt

2010-01-24 01:43

Det är synd att folk inte kan föstå att vi aldrig kommer att få mandat för ett utrotande av vargen. Allt prat om att vargen ska utrotas förstör bara för hela jägarkåren. Tycker att det är bra att jägareförbundet insett det. Jag själv gillar verkligen inte varg men har insett att det är omöjligt att göra sig av med alla. Låt oss nu jobba för att göra det bästa av saken och hålla vargstammen så liten som möjligt.

99. Kurt Borg

2010-01-24 01:42

I den rovdjurspolicy som antogs 2009 nämns inte något om nollvision. Jag är förundrad över att länsförbunden kan anta egna policies som inte överensstämmer med förbundets. Om man skall stå starka och enade kan man inte inom en organisation ha policies som motsätter sig varandra, och detta är väl anledningen till att man är så splittrade inom JRF.

98. Peo o Tyskterrier

2010-01-24 01:42

Vet ej om ni läst rapporten, och om ni har gjort det så har ni inte förstått den. Förstår att det kan va svårt att följa med i alla matematiska uträkningar som finns i rapporten. Läs gärna sammanfattningen på sid. 65 så kommer ni förstå att dessa siffror inte är något som tillför debatten någonting.

97. SJF

2010-01-23 18:35

O folk undrar varför jag bytte förbund till JRF SUCK!!! VARG, NEJ TACK
Heja Bengt

96. Debatter om varg

2010-01-23 18:35

Det finns ingen anledning att jägare ställer upp i dessa hopfösta debatter som alltid spårar ur. Jägarna får ju inte föra fram sin talan på vettigt sätt. Debatt skall vara en paneldebatt som leds av "opartisk" person som kan ge var och en av debattörerna lika lång debatt tid. Vägra i fortsättningen att medverka i dessa"uppspelta" kvällsdebatter det skapar bara oreda om jakt överhuvudtaget. Vad beträffar antalet vargar ser vi hur det blev med björnstammen när man inte satte in jakt i tid. Hur många av de som vill ha varg är ute i naturen eller vågar sig ut i marker där nu varg o björn finns, men åsikter de har de i överflöd. "Sprid vargen så att alla kommuner tar sitt ansvar för visst antal vargar utifrån hur man kan klara tamboskapsuppfödning och rimlig jakt."

95. JensE

2010-01-23 18:35

Förlåt jens det med 6 miljarder var för 18 år sen men tänk att rovdjursstammarna kanske är dubbelt så stora idag mot 1992 så måste du väl hälla med om att det är en otroligt massa pengar 12 miljarder.

94. Fredde, Karin och nollvisionen

2010-01-23 18:34

Ta och fundera över följande frågeställning.
Hur många ska tvingas leva inom ett vargrevir, alternativt hur många ska tvingas flytta då ett vargrevir etableras på deras mark?
Det är egentligen det nollvisionen handlar om.
Kom ihåg att många har bott på platsen lång tid, kanske i generationer. Vargen var inte först där. Den är en sentida inkräktare.

93. Ställ er i kön o håll käften

2010-01-23 18:34

Det är skrämmande att en person som Ligne gör dessa uttalanden, han borde vara rökt för alla jägaruppdrag i framtiden. Han är i och för sig en produkt av hur Sv.Jägarförbundet fungerar m.a.o. ställ er i kön, håll käften o gör som vi säger. Kommer det en åsikt från en jaktvårdskrets som inte passar de höga herrarna läggs förslaget bara åt sidan.
Sen var det helt naturligt att skicka Bengt Bixo att representera Jägarnas Riksförbund, han sitter i förbundsstyrelsen och kommer från ett s.k. rovdjursdistrikt. Alla distrikt som har varg har tagit ställning för en nollvision utom ett, men det kommer säkert där också. Därmed inte sagt att de tror helt på en nollvision, men de arbetar i alla fall mot ett sånt.
Bixo gjorde alltså helt rätt och ett förträffligt jobb i tv

92. JensE

2010-01-23 18:34

...du har alldeles rätt, siffrorna har inget med dagens kostnader att göra då de är uträknade på vardera 500 st individer av lo, varg, björn, järv och örn. I dag överstiger alla rovdjuren utom vargen dessa siffror, en del av dom 4-6ggr till och med... och det räknades i 1993 penningvärde,så visst har du rätt, det stämmer inte i dag,kostnaden torde i dag vara högre än så... vi kan väl vara överens om de 6,73 miljarder/år som Mats kom fram till i alla fall inte är i överkant...

91. Fredde,

2010-01-23 18:33

får vi svaret nej, då är det som gäller, eller hur. Vad har vi våra organisationer till om de inte arbetar efter medlemmarnas vilja, jag antar att det är samma i SRF eller vad som helst. Vill man värna demokrati så är det, det som gäller. Om man inom förbundens ledningar vill ha ett ja, ja, då är det dags att motivera varför, eller hur? Tala om för oss varför vi ska tycka om att sluta jaga med löshund. Tala om varför vi ska sluta jaga. Det är möjligt våra förbund kan pyssla med något annat så småningom, men än så länge handlar det om jakten, och då är det den de skall skydda.

När det gäller SD, så hade jag önskat att de varit rakryggade och behållit sin syn på invandrare, då hade de inte kommit in i riksdagen. Fattar jag det rätt att du tycker de gjorde det bra?

Jägare är vanligt folk, människor som inte vill någon annan något illa, de vill fortsätta med vad som ibland är deras anledning att leva. De enda som de stör, är de människor valt att inte se människan som en del av naturen, ska vi ge efter för ett synsätt, där vi plockar ut oss själva ur näringspyramiden? till vilket syfte? För de djur som faller offer för en predator spelar det ingen roll om det är en människa eller varg. Dör gör de i vilket fall. Nutidens syn på döden är ett problem, ungdomskulturen där alla helst ska se ut som tonåringar ända tills de ramlar av pinnen. Folk har tappat sitt förhållande till döden, en högst normal företeelse på jorden. Människor ska inte döda sin mat, de ska bara äta gurka, då är de hjältar. Ett synsätt som så totalt är främmande för vår art, men är en av tidens nycker.

Löshundsjakten är slut där varg etablerar sig, så långt vi vet, just nu. Alltså kan de som vill jaga med hund börja se sig om efter annat att pyssla med redan nu. Jag tycker förbunden ska kämpa emot, framförallt ska deras handlingar vara sanktionerade av medlemmarna. Det borde vara självklart. Själv accepterar jag ett demokratiskt beslut, oavsett det blir nej eller ja. Men aldrig kan jag tolerera ett spel under täcket. För mig är ärlighet det som varar i längden.

90. Jens E och JRF:s policy

2010-01-23 18:32

Apropå ditt råd att ta mig och Bixo i örat, vill jag upplysa dig om att 2008:s Förbundsstämma och tidigare länets distriktsstämmobeslut har resulterat i att förbundsstämman beslutade att varje distrikt som så önskar o-vision har rätt att fatta ett sådant beslut. Andra distrikt har också denna policy och då blir det många öron att nypa. Flera kommer det att bli ju fler som förstår problemet med rovdjur. Min policy har varit densamma i 9 år därför att jag förstod vilka problem det skulle innebära för jakt och människorna på landsbygden.

89. JensE

2010-01-23 18:31

Förlåt jens det med 6 miljarder var för 18 år sen men tänk att rovdjursstammarna kanske är dubbelt så stora idag mot 1992 så måste du väl hälla med om att det är en otroligt massa pengar 12 miljarder.

88. Katastrof!

2010-01-23 18:31

Är det en demokrati vi lever i? Borde inte alla få säga sin mening utan att kallas "Gubbe "mm? Problemen i vargbygder är redan så stora. Man kan inte längre jaga med löshund på sina marker. Jan Erik S hoppas att han har fått folk att FÖRSTÅ. Skulle han få folk att förstå detta med varg och vargjakt eller var det att lura politikerna? Undrar verkligen vad han menar? En enda varg på sina jaktmarker är redan det,en varg för mycket!Det är inte bara jägarna som tycker så. Alla som har familj och småbarn vill heller inte ha varg springande mellan barnen. Debatten har verkligen urartat. Kan det vara den svenska avundsjukan som gör sig gällande? Viltköttet kostar pengar även för jägarna.Låt folket få bestämma lokalt ang vargjakten! Mediafolket bör vara neutrala i denna fråga och även låta folk på landsbygden få tala. Ni bör inte verka för att trycka ner en del av Sveriges befolkning. Ordet bör vara fritt!

87. Kalle

2010-01-23 12:48

På den frågan får du självklart svaret nej. Men är den frågan relevant? Alltså är 0 visionen bästa vägen till färre vargar i Sverige? Jag tror precis som Karin att 0 visionen innebär att vi ses som en extremist organisation som ingen vill lyssna på eller ha med att göra. Att förespråka en utrotning av en djurart som enligt beslut tillhör den svenska faunan kommer inget beslutfattare att acceptera eller vad tror du själv? Det handlar inte om vad vi vill utan hur vi kan nå så bra resultat som möjligt i denna fråga? Kolla in SD som till en början högt och ljudligt förspråkade att invandrarna skulle kastas ut. De hade några tusen anhängare. Idag hör du aldrig, offentligt, att de vill kasta ut invandrarna och nu är de snart också inne i riksdagen. Det kallas att ändra strategi för att nå målen.

86. Karin 2010-01-22 22:23 och demokrati

2010-01-23 12:47

Karin tycker att det är demokrati när ingen vågar kräva noll vargar i Sverige därför att det inte finns något parti som vill ta upp detta krav i sitt program. Detta är renodlat den metod som SJF har tillämpat i alla år med vad som vi nu ser ett katastrofalt resultat.
Karin, du har inte alls begripit dig på vad demokrati är. Självklart skall alla vi, som lider av det blodiga förtryck som vargpolitiken är, hävda vår rätt och framföra vår vilja: Bort med alla frilevande vargar i Sverige. Framför vi inte VAD VI VERKLIGEN VILL så lär vi aldrig komma dit. Dessutom Karin, opinionsvinden har vänt och det med besked. Fundera bara över vad som redan hänt i januari 2010. Dessutom Karin, det finns ett parti, Landsbygdsdemokraterna, som har kravet noll vargar på sitt program. Så det finns ett parti även för dig Karin där du fritt kan tala om att du vill ha noll frilevande vargar i Sverige.

85. Ungjägare.

2010-01-23 11:02

Jag har samma åsikt som dig också, i senare delen av din kommentar 2010-01-22 20:48. Faktiskt har jag inte bara formulerat detta tidigare utan det är också mitt arbetssätt. När jag saknar talang för att påverka riksdagen i min riktning gör jag det jag kan, dvs. försöker beskriva min sanning och övertygelse bl.a. på denna sida. Det som är våra, vi kritiker till rovdjurspolitiken, bästa argument är det faktum att vi endast behöver sprida fakta om rovdjuren till resten av befolkningen. Gemene man är mycket okunnig i livet på landet och villkoren för människans överlevnad. Varje inslag i TV om dålig djurhantering i våra djurstallar är ett tydligt tecken, folk vet inte hur det går till. Gillar man kött borde kunderna fråga efter viltkött för de djuren har det bäst av alla (om de slipper vargen) kan vara vår slogan. Var och en av oss får göra sitt bästa Ungjägare. De som är bättre skickade att framföra vårt budskap i media och direkt till makthavarna får gör det. Här på denna sida må debatten gå hög och rak, den läses av fler än jägare. Kan vi sprida kunskaper till fler så är det positivt. Själv har jag inget emot att även myndigheter och direkt inblandade i rovdjurshanteringen läser mina rader. Vi får alla stå ansvariga för våra ord och handlingar.

84. Karin

2010-01-23 10:34

Jag håller med dig i det mesta du skriver. Det finns bara ett sätt, att tillämpa demokrati. Nu tycker jag det är dags för jägarorganisationerna att gå ut till sina medlemmar, för att få ett definitivt beslut. Hur ska vi ställa oss i vargfrågan? Varje avdelning, varje krets, varje distrikt ska ta ställning. Helst i omröstningar där enskilda medlemmar medelst handuppräckning medverkar i beslutet. Acceptansen för taget beslut, finns i känslan att man har fått lov att påverka. Att beslutet sedan kanske inte går ens väg, accepterar man just pga att man ändå fick vara med och påverka.
Så SJF, det är dags att ni för första gången i världshistorien går ut och frågar era medlemmar, de som betalar era löner, hur vill ni ha det? Rätta er sedan efter beslutet, och arbeta efter det. Samma gäller förstås JRF.
Frågan skall vara: Är du beredd att acceptera vargen på dina jaktmarker?
Detta skulle varit gjort för länge sedan. Men nu är det viktigt på riktigt.

Vargjakten 2011 kommer att bli en het historia, då har vi har kanske 20 inplanterade vargar runtom i Sverige, där kommer det förstås inte bli någon jakt. Tack, vare vinterns jakt med efterföljande debatt, så ska det bli intressant att se vilken regering som vågar utlysa vargjakt 2011.
Så nu mina jägarvänner, har vi nog ställt till det på riktigt. Risken är stor att det inte blir någon vargjakt förrän problemen blir så stora att opinionen vänder.

83. Bra Karin...

2010-01-23 10:34

Det är många som verkar ha liknande tankar som dig i vargfrågan, men tyvärr blir det i princip alltid en större polarisering i debatten än vad det egentligen borde behöva vara. De som varken befinner sig i ”utrotarskaran” eller bland dem som vill att vargen ska få helt fritt spelrum i naturen, blir i princip intvingade i någon av de kategorierna i alla fall. Det finns exempelvis jägare som debatterar mot nollvisionen som blir kallade svikare, och det ifrågasätts om de verkligen är jägare.
Det här med att stoppa in folk i fack berör tyvärr också personer som inte själva ger sig in i debatten. Vi har ju många gånger hört landsbygdsbor säga att de inte vill ha bort vargen och att de definitivt inte vill att jägare eller nollvisionärer ska föra hela landsbygdsbefolkningens talan i debatter! Men likväl kommer alltid frasen ”vi på landsbygden…” från just dessa grupper. Få eldar på polariseringen mellan stad och landsbygd som nollvisionärerna, och det är ganska logiskt eftersom det är just dessa som vinner på att stadsbefolkningen framstår som egoistiska och oförstående. Så det är nog som du säger att det finns en vilja att ”slå ur underläge” i debatten. Argumenten i sig kan vara hur välgrundade som helst, det är inte det som är problemet, utan att man klistrar på dem på hela landsbygdsbefolkningen.

82. Hur tänker Jrf???

2010-01-23 01:52

Jag har visserligen inte foljt denna debatt från början till slut och kan därför ha missat någt vesäntligt. Men om jag uppfattat saken rätt så fick denne Bixbo företräda jrf i debatten. Och Tv-programmet såg jag och kan konstatera att resultatet var en total katastrof för de som vill förvalta/reglera rovdjursstammarna. Om jag uppfattat detta rätt vill jag veta hur jrf tänker när dom sätter ut denne Bixbo som språkrör för jrf? Vill ni omintliggöra jakt på rovdjur?

81. Demokrati!

2010-01-23 01:51

Jag har mer eller mindre ofrivilligt hamnat på första parkett som åskådare till vargdebatten och vad som förundrar mig är att det ägnas så mycket energi till att defineria andra debattörer som "vargälskare" eller "nollvisionärer".

Det verkar som att det helt har tappats bort att jakten och dess omfattning inte är något som vare sig jägare, jägarorganistioner eller bevarandegrupper bestämmer över. Att vi ska ha vargjakt och i vilken omfattning denna ska bedrivas är ett demokratiskt fattat beslut bestämt av våra folkvalda politiker. Dvs, det är inte den som skriker högst som vinner utan den som lobbar bäst (krasst men sant).

Om någon av er tror att det finns någon som helst chans att vi någonsin kommer att få ett politiskt beslut på en "nollvision" (utrotning eller inte...) så är ni bra naiva!

Fördelarna med att leva i en demokrati är så många så att ibland får man helt enkelt ta och gilla läget och anpassa sig efter fattade beslut.

Snälla ni, inse att vi alla har att vinna på att jägare inte framställs som blodtörstiga mördarmaskiner!

Jag får ibland en känsla av att många av oss glesbygdsbor gillar att slå ur underläge (eller så är det den enda strategi man kan), men jag tror att det är fel strategi i detta läge. Ingen av er tror väl på allvar att det finns något politiskt parti som överhuvudtaget skulle överväga att förespråka en nollvision!?!?

Ena jägarkåren istället för att splittra den i denna fråga och låt oss avhandla de frågor vi är oense i internt istället för externt. Det kommer alla att tjäna på!

80. Håller helt med.

2010-01-22 22:07

Håller helt med dig Kenneth, jag vill inte ha nån varg, tycker vi ska klassa den som främmande art. Vidrigt att man från statens sida tillåtit denna inplantering av främmande art i Sverige, och till och med stött den! MEN jag håller inte med om att skrika högt i media att ''vi'' vill skjuta all varg, på något sätt faktist gynnar saken. Man måste ta hänsyn till den breda massans okunnighet (för det är det som det handlar om) Gå mer varsamt tillväga, förklara vilka och hur stora problem vargen faktist orsakar. Inte överdriva (beväpna småbarn med revolver när de väntar på skolbussen t,ex) men heller inte tiga. Vilket har varit fallet i båda jägarorganisationerna all lobby verksamhet till trots. De har ju med all tydlighet inte nått fram till folket. Att visa varg dödade hundar i jakt&jägare tidningen är ju att vända sig till lite fel grupp.

79. patetiskt

2010-01-22 22:06

Varför angripa varandra när inom jägarkretsar när det är vargen som är problemet!

78. JRF:s policy och PEO

2010-01-22 22:06

Då jag inte är någon jägare så kan jag härmed säga att jag är opartisk. Vad jag inte förstår är att JRF som förbund har antagit en rovdjurspolicy och som har förankrats på en riksförbundsstämma. I denna policy finns inget nämnt om en nollvision av varg.
Troligtvis har detta beslut kommit fram genom demokratiskt fattade beslut med representanter för de olika länen. Att sedan vissa län ändå kan ha en nollvision är för mig helt ofattbart.
Antingen följer man de demokratiskt fattade beslut eller så avsäger man sig sitt medlemskap och då väljer att övergå i ett annat förbund eller startar upp ett nytt. Att ett förbund tillåter "länen" att frångå den policy man har beslutat om, skapar med största sannolikhet mycket negativ reklam, vilket kan leda till att man har svårt för att få förtroende för JRF.
Här borde JRF ta Kurt Borg och Bixo i örat!!!
Vill bara också påpeka för PEO och andra att sluta använda dessa 6 miljarder som en kostnad för rovdjuren.
Denna summa är resultatet av ett examensarbete utfört av Mats Broman, Svenska Lantbruksuniversitetet. Resultatet är rent hypotetiska utifrån hänsyn taget till olika koefficienter som populationsstorlek, inavelspåverkan, ersättningsregler etc. etc. Summan 6 miljarder kommer sig att man hypotetiskt från en tänkt populationstorlek av järv och därigenom räknat med att järven endast skulle livnära sig på renkött, kommit fram till 6 miljarder med de ersättningsregler som då var aktuella. Sluta att använda er av dessa miljarder i debatter insändare etc. Dessa har inget med dagens kostnader för rovdjuren att göra.

77. Inte första gången

2010-01-22 22:04

SJF ondgör sig över att en del län i JRF beslutat sig för 0-vision och att det är helt ok. i en sådan öppen förening...
Förra gången var det Glöersen på en jaktmässa som försökte använda det typiska översitteriet som förekommer i SJF för att få tyst på dom.Det funkade precis lika bra den gången....

76. Daniel Ligne?

2010-01-22 22:01

Vad står SVJ förbundet för jo soliaritet bevakning för medlemmarnas bästa m.m. Detta stämmer inte. Daniel innan man går ut och kretiserar andra måste man ransaka sig själv har du gjort det är du fullkommlig. Nej jag tror dig inte på ditt ord och på det sätt du hoppar på SRJ arna. En vis man av förnuft om man inte är i behov av att förstärka sin tro och det är vad jag tro att SVJ förbundet är, för de tappar medlem efter medlem och tacka fasen för det när ni har sådana arbetsparter som DANIEL LIGNE som totalt okunig i sitt värv!

75. Naivt

2010-01-22 21:58

Oj, vad vi klantade till det i denna debatt. Att tro att man i en sån infekterad debatt kan komma dit helt otränad i hur media fungerar är så in i norden korkat att det finns bara inte. Visst, Bixo pratade för egen sak och sitt distrikt men i dessa debatter måste man fråga sig varför vill de veta vad jag tycker? Varför är jag viktig? Gubben blev ju ett bete rakt av utan att han ens förstod det själv. Ja, många jägare tycker han stod upp för jägarna och sa vad vi vill men ingen kan väl ändå påstå att resultatet blev lyckat. Det är ju inte jägarna som måste övertygas om problemen med vargen som vissa verkar tro. Kommentarer om hur många jägare som vill ha varg är ointressant. Det är folket, de som inte bryr sig och inte har med detta att göra som slutligen bestämmer. Orättvist, ja men så är det idag så agera utifrån det. Vad får de grupper som inte känner jägare för bild av oss jägare med dessa debatter? Vi jägare kommer ALDRIG att få bestämma vad som ska finnas i markerna. Löshundsjakten kommer ALDRIG att ha företräde över vargen. Så hur man man då agera för att bästa sätt få en lösning. Tillsammans med andra organisationer kan vi få en bättre tillvaro men aldrig 0 vargar på väldigt många år.

74. BJÄRVEN!

2010-01-22 21:57

Nu är det så att en ståndmässig man står för sina ord och vad han sagt, vad som är fel eller rätt ska vi andra inte dömma i fallet! Att under press av en dålig ledare i denna så infekterade fråga är vad jag anser en förmildrande grad och om personen i fråga står vid sitt ord ska han hängas ut för det, då är du helt fel ute. Så här i efterhand finns så många kloka ord att komma med. Men med en sådan debattledare går allt snett! Varge debatör måste väl för fasen få kunna prata färdigt, innan en ledare av debatten avbryter! BJÄRVEN feghet och urskuldande är något som kännertecknar en som tar stora ord i sin mun men inte vågar visa sig ofentligt, VARFÖR var du inte där och försvarade våran heder för jag hoppas innerligt att du inte i grund och botten är vargkramare! Om du viste vad vi eftersöksjägare får höra på byggderna, så kan jag tala om att SJF ligger väldigt lågt i förtroende. Och om du är medlem i SRJ om inte tycker jag att du ska bli det snarast för SJF har under ett antal år spridit en propaganda av ett solidariskt förbund, men har de visat upp sig nej. Men nu högaktar jag Liberg att rakryggad står för sin sak, hade detta visat sig mycket tidigare så hade förbundet fått en större tillit. Men tyvär dessa sporadiska inhopp så stärker det ej deras förtroende, utan de får räkna med nedgång i medlemms antal!

73. Bakgrunden

2010-01-22 15:37

Fakta är att vargens närvaro har inneburet stora nackdelar och kostnader för många människor och staten. Lika klart är det att det saknas konkreta fall på motsatsen, dvs. inga människor och minst av alla staten har på något sätt gynnats.
Vem kan hävda att vargen, som art, gynnas av biologiska experiment på den Skandinaviska halvön när den reproducerar sig naturligt i sitt kärnområde långt i österns ödemarker.
Varför hymla med denna faktabakgrund, vi behöver ingen varg, ingen behöver vargen.

72. Bra gubben Bixo

2010-01-22 14:44

Det är väl konstigt, att när man lever i och nära naturen och ser vart det barkar med rovdjursförvaltningen och försöker förklara för vargförespråkarna skriks det bara rakt ut vad man skriker spelar ingen roll bara man skriker. Istället borde man kanske fundera om det är rimligt det gubben säger.Men tycker ni verkligen att de fyra stora rovdjuren i sverige tar 60000 renar,x antal rådjur och älgar, samt att de kostar oss skattebetalare enorma summor ( 6MILJADER enl. 1992 års utfall) är det rimligt? Kanske det vore bättre att lägga de pengarna på skolan så när man är runt 20 år ska man veta att jakthundar inte sliter djur i stycken.

71. JRF...

2010-01-22 14:43

...har problem med sina talesmän. Förbundet står inte för 0-vision, men talesmannen i debatten gör det.
Vad gäller? Vilken linje har förbundet?
Har man någon linje eller tror man på att skrika högst på samma sätt som kramarna gör?

70. Förundrad över att....

2010-01-22 14:42

...en tjänsteman från SJF blandar sig in i debatterna,på dessa sidor, då måste det brinna ordentligt kring fötterna. Ta av dej tjänstemannafracken Lingé och låt höra dina personliga åsikter. Hatten av för Bixo.

69. Tröst

2010-01-22 14:42

Trots medias krigsrubriker om svenska folkets upprördhet över vargjakten, så verkar vanligt folk inte vara intresserade överhuvudtaget. inte ens internetröstningen på TV4 gick i "vargkramarnasväg". Och om man lyssnar på ring P1 så är intresset mycket litet i vargfrågan. I min egen omgivning bryr sig ingen . Vanligt folk blir trötta på medias tjat.

68. Besvärliga frågor !

2010-01-22 14:41

Ja, du har så rätt, här kommer några till:
Ska vattenkraften förvaltas och ägas av de som bor och verkar lokalt? Likaså gruvnäring och annat?
Ska vi överhuvudtaget ha folk som bor på landsbygden?
Behöver vi verkligen ha vägar därute?
Måste verkligen kor och får beta utomhus?
Måste det finnas tillgång till läkare i varje region?
Ska verkligen "utbor" ha rätt att äga skog eller lantbruk? I så fall varför då?
Ja, jösses, det finns många besvärliga frågor, det är bara att välja. Skulle snarare vilja säga att vargfrågan är delaktig att flytta den civilisation som finns ifrån landsbygden.

67. Nu är det slut

2010-01-22 14:41

Nu är det slut med mitt medlemsskap i jägareförbundet,tydligen är det till för dom stora Herrarna,har varit medlem i 40 år.

66. Kenneth Erikson

2010-01-22 14:41

Du har väldigt lätt (Liksom många andra här) att avfärda all kritik som inte ligger inom noll visionen med att vi skulle vara ''vargkramare'' Försök att bemöta kritiken lite mer vuxet så kanske jag med flera kan börja ta dig på allvar.
Om det är några som är inskränkta och inte tolererar andra åsikter än ''de rätta'' som måste det väl vara detta forums mer ihärdiga skribenter. Calle, Kenneth m,fl.

65. Stackare

2010-01-22 14:40

Man blir oerhört trött på värdelösa dabattledare: Men vart skall detta sluta när inte SJF kan acceptera att JRF har medlemmar som får uttala sig, så som de känner. Största katastrofen är faktiskt att dessa debatter som har varit i TV denna vecka, bara är till nytta för jakthatarna när dabattledarna är både vargälskare o avbryter hela tiden. Och var var tex LRF en sådan kväll många av oss tillhör även denna organisation. Men då skulle det naturligtvis funnits en grupp av inivider som berättat sanningen om varg och djurhållning.Och denna sanning vill ingen vargförespråkare eller medlemm i Djurens rätt höra talas om.

64. Rädd om det statliga anslaget!!!!

2010-01-22 14:40

Jägareförbundet är enbart rädd för att mista sitt statliga anslag! Om man inte ser till att/arbetar för att få landets jägare m.fl. att accepetera vargen så kan man mista bidraget! Vad vill medlemmarna?

63. Vi har hört det förut.

2010-01-22 14:40

Daniel Ligné viker sig något och förklarar sin ståndpunkt, det är bra. Det är lätt att påstå saker och det ska jag också göra nu, apropå rubriken.
För inte så länge sedan hade vi en debatt här på forumet där en SJF representant förespråkade samma idé som nu Daniel Ligné 2010-01-22 08:11 återigen torgför. Han menar att det inte går med ”metod Bengt Bixo” utan det krävs teknik och talang och lobbyarbete för att nå målet. Det har vi alltså fått höra är SJF taktik. Hur är då resultatet av denna metod. Dåligt, eller inte alls vill jag mena. Årets vargjakt som till sommaren kommer att visa sig inte har minskat vargstammen alls och att redan 210 vargar är för mycket (och endast är en tillfällig begränsning) är inget annat än ett misslyckande för SJF och oss glesbygdsbor och jägare. Jag skriver SJF därför att de är störst och, som de själva påstår, har en bra förhandlingsteknik och därför borde känna delaktighet med resultatet (om det stämmer det de påstår). Det blev inte bra ändå, trots bra metoder.
Å andra sidan har vi Bengt Bixo med ett tydligt klarspråk. Vem kan med samvetet i behåll förakta dem som säger vad de tycker, beskriver sin egen övertygelse? Inget uppträdande kan vara mer ansvarsfullt och respektabelt än att göra just så. Om inte showen blir nog bra och att det inte går hem i stugorna är en annan sak. Jag anser därför att SJF måste ompröva sina metoder, de hittills fungerar inte. Då påstår jag helt frankt att det betyder att det krävs av Torsten Mörner att uttrycka sig som Bengt Bixo, tag bladet från munnen och säg som det är, var ärlig. Säg att svenska jägare vill inte ha varg, inte tamdjursägare, ridande flickor och barnfamiljer heller och många många fler. Gör som JRF, tala klarspråk, hymla inte.
Detta är naturligtvis en ouppnåbar dröm med det största Jägarförbundet som inte kan eller får göra annat än att implementera riksdagsbesluten.

62. Vilken del har ledningen i JRF för att jag förekom i debatten

2010-01-22 14:38

Kurt Borg Värmlandsdistriktet tillfrågades av Tv4 om han kunde medverka i Kvällsöppet onsdag kväll.
På grumd av sjukdom (utgjutning i ögat) kunde han inte medverka.Eftersom Värmlandsdistriktet liksom Jämtland och en del övriga distrikt har en nollvision som mål, var det viktigt att han företräddes av en representant med likvärdiga åsikter, därev min medverkan. Vad jag vet har Jrf.s ledning aldrig varit tillfrågade om att medverka.

61. Potter

2010-01-22 10:35

Ekdal har hittat skådisar från Harry Potter film som kommit via DN, som ska debattera varg. Tror säkert du tjänar dig en extra slant om du förmedlar ledningen inom SJF som statister i någon potter film. Finns säkert fler stjärnor att hitta som gäster/debattörer.
Gärna björn, lo och järv. Ingen varg -tack.

60. Vargen bär med sig civilisationen ut i bygderna

2010-01-22 10:28

Det är tydligt att vargen bär med sig civilisationen ut i bygderna. Den tvingar folk att tänka igenom vad som är berättigat och rimligt. Den visar också på ett tydligt sätt att vi alla ingår i ett större sammanhang. Den avslöjar att vars och ens egen verklighet inte är den samma som andras. Den påvisar också att samhället hela tiden utvecklas både tekniskt, ekonomiskt och värderingsmässigt. Det som var rätt igår behöver inte vara rätt idag.
Lite att fundera över angående lokalt självbestämmande.
Skall man ha lokalt självbestämmande och därmed lokal finansiering av fäbodbruk?
En liknande fråga kan man ställa sig när det gäller renskötsel. Skall renskötseln finansieras lokalt av de boende i de områden som berörs?
Om inte, varför inte då?
Ytterligare en fråga ni kan ställa er. En allt större andel av den svenska skogsmarken ägs av utbor (= boende i större städer). Om dessa markägare vill ha alla sorters rovdjur på sina marker, skall de då få bestämma att så skall det vara?

59. Jägareförbundet

2010-01-22 10:27

Det är tur att man lämnade Jägareförbundet för mer än 15 år sedan. Efter att ha varit med där i 22 år så genomskådade jag dem. Det vore bättre att lyfta fram medlemmarnas åsikter än att hoppa på andra jägarorganisationer. De har sovit när det gäller blyhanteringen, fjälljakten och nu även vid vargfrågan. Låt vargen få en fristad i Stockholm och dess skärgård,så får vi se hur länge de blir accepterade.

58. Stollerier

2010-01-22 10:23

Den som inte inser att Bixos medverkan och inledning på programmet var en katastrof för den nyligen besultade och genomförda vargjakten bör överväga att syssla med annat än jaktfrågor.

Det finns ingen ursäkt för dem som släppte fram honom efter att jägarorganisationerna, LRF, Kennelklubben, Jordägareförbundet m fl i ÅRTIONDEN drivit frågan om vargens ställning i Sverige och vi till sist fått en regering som vågar och lyckas vända rovdjurspolitiken.

Men hatten av för Nils Björklund igår, han lade inte upp en straffspark på öppet mål för extremisterna genom att leda in debatten på utrotning. Han ledde in debatten på problemen med vargen, vilket till sist ledde till att Liberg kunde säga att vargen faktiskt inte är helt ofarlig för människan.

57. Läge och samarbeta?

2010-01-22 10:22

Förbunden borde sluta och hacka på varann och i stället bemöta kritiken med gemensamma krafter. Vilka tror ni gnuggar händerna nu? Skärpning från båda sidor. Annars går allt hårt jobb förlorat tack vare intern pajkastning.

56. Vi måste vara smartare än såhär

2010-01-22 10:13

Vi är idag omkring 300 000 aktiva jägare i Sverige vilket är ca 3,5 % av Sveriges befolkning. Alla invånare i Sverige har rätt till åsikter vad det gäller vår natur och vad som ska finnas i den. Att de två största förbunden inom jakt ska bråka om denna ståndpunkt sänder ut helt fel signaler till resten av svenska folket, vi måste ha ungefär samma ståndpunkter för att påverka den icka jagande delen av svenska folket, alltså 96,5 % av Sveriges befolkning. Genom hårt arbete från båda förbunden har vi fått skjuta i år 27 vargar, enormt framsteg trots den massiva negativa framtoning vi har fått i media och det blir inte bättre av att vi säger att alla vargar ska utrotas, då spär vi på medias framtoning av jägarna. Var smarta när ni pratar med icke jagande om detta, bind inte ris till våra egna ryggar.

55. Med en nypa salt.

2010-01-22 10:12

Här dyker det upp nya signaturer som ondgör sig över Bengt Bixo och JRF. Jag tror faktiskt de flesta är vargkramare som är emot jägaren och försöker så split emellan Jägarförbunden. Så ta alla kritiska röster med ro.
Daniel Ligne´ har gjort ett klavertramp av västa slaget. F.ö. behöver vi inte bry oss om honom heller, var och en får ansvara för sina dumheter, och han är ju inte ens JRF-are.

54. noll vargar

2010-01-22 10:12

tack bixo du talar som vi vanliga å förståndiga människor. jägarnas riksförbund har en röst till. Och du Ligne talar som du har förstånd till.

53. Inte så smidigt..

2010-01-22 10:11

Att Bengt Bixo uttalar sig för alla jägare och jämtar när han säger att vi vill utrota vargen är beklämmande.
En mer lämplig forumlering hade väl varit att säga att JRF´s ståndpunkt är att utrota vargen, eller samernas, som han även företrädde.
Däremot så tycker jag det är väldigt starkt av Bengt att stå upp för vad han tror på, helt utan medial träning.
Men han företräder inte mig som boende i Jämtland eller som jägare.
Jag är själv inte begeistrad över vargen, tvärtom, men att utrota den tycker jag är att vara lite väl drastisk.
Bengt Bixo är dock en hyvens man som jag lärde känna när jag var en liten parvel.
Jag förstår hans frustration över vargen och respekterar hans ståndpunkt. Men han representerar inte alla jämtar och jägare och det kan ingen göra. Oavsett om man företräder Jägarnas riksförbund eller Jägareförbundet.

Det mest pinsamma i debatten var dock Linda Lairke´s utlägg om att hon vill avla på en akut inavlad vargstam, men så höga inavelskoefficienter att vi inte ens skulle drömma om att avla tamboskap på det. Men vi ska avla varg på det??

52. Ingen nytta med extrema åsikter i media!!

2010-01-22 10:10

Håller helt med många om att detta är katastrof. Ingen tvekan om att varjakt är befogat, vill jag säga. Men att sitta i nationell tv och tala för en nollvision är lika dumt som om en Sverigedemokrat argumenterar i tv för en nollvision för invandring eller att man ska utvisa 2/3 av alla utan svenskt medborgarsakap!! Den här Bengt kan ju hålla sig undan ett tag, ligga lågt och dra sig tillbaka. Oseriöst och utan adekvata argument som kan hjälpa jägarkåren och landsbygden att få förståelse för de problem som finns med varg. Dumheter hjälper inte någon!!!
För den delen finns det många på sådana hära forum som också är låg vatten märken då man uttrycker sig som barn!!! Skärpning!!

51. Urträde

2010-01-22 10:09

Visst var debatten i tv under all nivå, från bägge håll. Helt klart är dock att jägareförbundet hörs och stöttar oss jägare för dåligt. Jag har beslutat mig för att gå ur jägareförbundet och uppmanar andra att göra det också.

50. Sorgligt

2010-01-22 10:09

Feodalismen skiner tydligt igenom hos de mest förhärdade SJF:arna... Tyck rätt, tyck som jag eller du må för evigt vara fördömd! Man trodde att dylika tilltag i samhället sedan länge var utrotade men tydligen lever det vidare i olika reservat såsom SJF. Jaktmotståndarna måtte gnugga sina händer då den gemensamma kraften hos våra båda jägarförbund används internt i stället för att utåt generellt stärka vår sak. Det hade onekligen varit mycket bättre om jägarkåren enat sagt att "Nej, vi tänker inte jaga varg!" och i stället låta NVV själva ta hand om och reda ut det elände de ställt till, det hade på sikt garanterat gagnat den gemensamma jägarkåren.

49. Fel fokus...

2010-01-22 10:08

Detta forum är kanske inte rätt ställe att förklara alla turer och demokratiteorier. Jag får hänvisa till vår blogg där jag tror svaren på de flesta av era "påhopp" finns.
Oavsett om man vill ha 0, några eller 150 vargar så är det betydligt färre än idag och det tak på 210 som är satt. Då bör man ha en strategi som leder mot det målet och arbeta enligt den för medlemmarnas vilja. Jag säger egentligen inget om Bixos nollvision, den får han ha för mig, jag är dock starkt krtisk till JRF:s ledning som skickar fram honom i en tv-debatt med det budskapet. Jag har inget mandat att bestämma över deras strategier men jag kan omöjligt förstå hur man tror att det leder saken åt det håll båda förbunden strävar idag. Den kritiken får man uppenbarligen också från väldigt många medlemmar både här och annorstädes.
För alla som såg den senaste debatten, i SVT, tror jag det belv tydligt hur ilfundigt upplagda dessa debatter är. Man behöver en "nyttig idiot" (definitionen finns nog snart i Glöersens blog) som man kan hänga ut och få alla att bli arga på. Igår var det Nils Björklund somvar det utvalda ofret. Nu var Nisse slugare än såväl Belinda Olsson och redaktionen och båste dem fullständigt. Jag tror vi alla kan vara eniga om att den debatten gick helt och hållet åt "vårt" håll. Tack vare en slug Björklund och en Liberg som borde få tapperhetsmedalj för till sjukdom gränsande envishet i vetenskapens tjänst.
Således ska ingen skugga falla över Bixo. Snarare på ledningen som inte genomskådade tv 4:s strategi och även på media i stort som arrangerar denna typ av pseudodebatter.
Slutsatsen är alltså att man kan ha många mål och tykanden när det gäller vargen i Sverige. Oavsett detta så måste man ha en klok strategi för att nå målet. Att bara gå ut och säga vad man tycker räcker inte långt i dagens medialandskap. Det lär aldrig ge oss 0 eller 150 vargar i vilket fall som helst.
Nu reser jag bort en vecka på vargturné och kan således inte svara eventuella synpunkter här. Men tack för tipsen och synpunkterna, vi lär mötas här eller annorstädes igen.

48. Saklig kritik!

2010-01-22 09:58

Vari ligger problemet? Vad gjorde Bengt Bixo fel? Vad var det i Bengt Bixos uttalande som var så jägaremässigt urvidrigt att Daniel Ligné sett sig tvingad att gå i taket, saklig kritik brukar innehålla motargument. Av en del kommentarer att döma verkar det mer som om en öm tå har varit inblandad.
Man kan få problem om man försöker att sitta på två stolar, i synnerhet om man som Svenska Jägareförbundet vill sitta på två som står så långt isär som jakthatarnas och jägarnas. Det hade varit jägaremässigt riktigt om Daniel Ligné i sin egenskap av jägarerepresentant vänt sina aggressioner mot de krafter som vill ha bort jakten och jägarna, i stället väljer Daniel Ligné att attackera sina jägaresystrar och bröder.
Tack för ditt engagemang, Bengt Bixo!

47. Politiskt handikappade?

2010-01-22 09:58

Vem har sagt att vargjakten inte är politik? Vem som helst borde ju förstå att i ett tämligen jaktfientligt land som Sverige måste man hitta en medelväg även om man innerst inne inte vill ha någon rysk varg alls.
Det sämsta tänkbara för jägarkåren i stort skulle vara att sätta en gubbe som högt och ilsket deklarerar nollvision för varg i soffan i ett debattprogram..
Det är i och för sig svårt att kritisera JRF för att de är demokratiska och låter alla inom förbundet göra sig hörda, men är det verkligen så bra?
Jag har fått nog, inte betalat medlemsavgiften till JRF i år. TV-debatten bekräftar bara det jag känt länge, trött på den dåliga imge JRF:s gubbar stänker över jägarkåren.

46. RFeynman

2010-01-22 00:56

jag har också tänkt på var i hela helvete man hittar jägare som vill ha varg i jaktmarkerna,INGEN jägare som jag känner vill ha den.

45. Bara JRF kvar!

2010-01-22 00:44

Nu har mina stövare bestämt att jag skall kunna jaga med käpp när jag blir gammal (om jag vill). Tack JRF, och tack så mycket för det som varit SJF. Stor kram till Bixo, som kan få höra mina stövare när han vill (om han vill).
Än finns det plättar där det går...

44. Ojojoj!

2010-01-21 23:28

Vi tar det i tur och ordning:
Ögat, du verkar ha stora problem med att JRF är en medlemsstyrd organisation, där varje distrikt har rätt att besluta om nollvision. Hur vill du att det ska vara, då? Kanske en förbundsledning som talar om vilken åsikt som är den korrekta för tillfället?
Eller hur menar du, egentligen, Ögat?
Och Daniel Ligné: Är det inte perfekt för dig om JRF tiger när det hettar till i debatten? Då kan du ju skicka fram mediaässet Mörner, som lägger allt till rätta och förklarar för svenska folket med vilken rätt jägare dräper vargar. Framgångsrik strategi hittills, eller hur...
Förlåt mig, men du verkar missnöjd med resultatet.
Ni SJF:are har väl allt att vinna på att ni får vara ensamma i debattens front. Det ger fler medlemmar och fler läsare av din blogg (får du hoppas på i alla fall).
Nu är det emellertid så, att jag misstänker att både Ögat (som sannolikt är en jägarförbundare som gömmer sig bakom en signatur) och Daniel Ligné är rejält stressade över att det faktiskt finns ett alternativ till Svenska Jägareförbundets ja till varg.
Hur tänker ni, Ligné och Ögat, när vi på fullt allvar försöker driva tesen att ingen annan åsikt än den politiskt korrekta ska få framföras?

43. Daniel Ligne´

2010-01-21 23:15

Det här var riktigt tråkigt, men väntat. SJF sitter ju som vanligt i knät på sig själva, vågar inte stå på sina medlemmars sida, ni har tre gånger mer medlemmar eller vad det är, men vet ni vad de tycker? I så fall hur vet ni det? Varför tror ni att JRF ökar, ökningen kommer att tillta efter debatten. Det är möjligt att 0 visionen är omöjlig att hävda, just nu. Kanske inte någonsin. Men fråga era medlemmar om de vill ha varg i sina marker, jag är ganska säker på att de inte vill det. För vem ska en organisation arbeta? Ja, det är klart, för sina medlemmar. Inte för vad ledningen tycker är klokast, utan vad medlemmarna önskar. JRF har alltid haft högt till tak, diskussionerna flödar på mötena, man blir f-bannad på varann och åsikter böjs mot varann, men när besluten är tagna så vet vi att de är tagna i demokratisk ordning. Hur kan det vara märkvärdigt att ett distrikt utrycker sin åsikt? Den kommer från ett demokratiskt beslut. Hur kommer SJF fram till sina åsikter?
Blir det vargjakt nästa år? Hur kan vi vara säkra på det? Vi har ett val emellan, vi vet inget om någon fortsättning. Kanske det rentav varit bättre om vi aldrig hade haft någon jakt i år. Kanske problemen skulle ha fått eskalera, innan jakten kommit igång. Ja, inte vet jag, men ett vet jag och det är att nästa år har vi ett helt nytt läge, jag är mycket tveksam till om det blir någon jakt alls. En sak till är jag säker på, och det är att om inte jägarna står enade, så riskerar vi hela vår jakt i en framtid. Så acceptera våra olikheter, lyssna till medlemmarna, hjälp till att föra debatten mot en lugnare ton, hugg inte på varann, det gynnar bara våra motståndare.

42. Bra Bengt!

2010-01-21 23:13

Du sa precis vad du tyckte och jag är övertygad om att många håller med dig. Rakryggat att stå för sin åsikt istället för att svänga sig med massa "svammel" om antal hit och dit bara för att få acceptans.
Det är dags att sätta ner foten och värna om vårt intresse.
Fler jägare som Bengt Bixo tack!

41. Extrema åsikter?

2010-01-21 23:13

Om det kan anses extremt att en "fackförening" för jägare står upp till försvar av sina medlemmars möjligheter att bedriva jakt enligt svenska traditioner, så pris ske Gud att det finns åtminstone en sådan som vågar vara extrem.
Verkligheten kommer med säkerhet att göra att fler och fler upptäcker detta

40. Varför

2010-01-21 23:13

..var inte Solveig med i någon av TV debatterna. Sitter ju en massa quinnor på kramarsidan och gubbar på den andra.
Nu var det visserligen en skärpt FP-tjej med bland gubbsen i kvällens debatt, men det behövs fler d:o för balansens skull. Och för att få bort denstämpel om dreglande blodtörstiga jägare som media framställer.

39. Bengt Bixo!

2010-01-21 23:12

Du har fått respekt långt upp i norrbotten ,fortsätt i samma anda du är en av få som törs!Och komihåg det är många många som tycker samma !Och Sjägareförbundet ni får inte en krona till från mig....

38. Jag lämnade också SJF, av samma anledning.

2010-01-21 23:12

Som medlem i JRF vill jag föreslå Svenska Jägarförbundet att ha en medlemsomröstning om varg. Då först får ni veta hur landet ligger. Utan JRF kamp i denna fråga har vi idag inte haft någon debatt eller vargjakt alls.

37. Landsbygdens folk

2010-01-21 23:12

Stadsbor ska inte lägga sig i denna fråga "varg eller inte varg".

36. Folkomröstning om vargens vara eller inte vara?

2010-01-21 23:12

Skulle det vara möjligt att samtidigt med höstens val låta dem som är bosatta i "Vargland" och därmed berörda av vargen få rösta om vargens framtid i området?? Nu verkar det som det mest är de som är boende i storsdadsmiljö som tycker att vi skall ha fler vargar!

35. Tvekar EJ...

2010-01-21 23:11

med att gå ur Jägarförbundet......
Jägarnas Riksförbund får mitt fulla stöd......

34. JRF

2010-01-21 23:11

Bra! mycket bra,ni står upp för oss jägare!Har varit med i svenska jägareförbundet o jägarnas riksförbund men nu blir det bara jrf !Och det är många med mig som säger samma ,jrf fortsätt kämpa för jägarnas intressen!

33. Vadå debatt?? kaos!

2010-01-21 23:11

Satt just o tittade på SVT1 om vargen,det va ju bara vargkramarna som fick tala till punkt? sen kan man ju undra hur de kan släppa in folk som inte har en aning hur jakt går till,t.ex.den unge göteborgaren som frågar hur jägarna kan tycka det är fel med varg i skogen när de själva släpper sina hundar som sliter djuren i stycken?
Tänk om sådana kunde läsa lite varför det finns så många olika sorters hundar o varför!!

32. demokrati?

2010-01-21 23:09

i riksdagsvalet för 7år sedan fick väljarna i Mora Orsa ock Älvdalen säga ja eller nej till varg. 70% röstade nej så det är inte bara jägare bixbo representerar.

31. lokala beslut

2010-01-21 23:09

Självklart ska besluten om både rovdjur och jakt fattas på lokal nivå. Bixo representerade Jämtland och deras vision. Han var mycket tydlig och ett föredöme. Även Olof Liberg var mycket bra. Jag tycker det var riktigt bra att Bixo även, som den ende närvarande i debatten, representerade boende i vargmarker. Han representerade även fädbodbrukare som yrkesgrupp och samer. Det handlar inte om att jägarna vill DÖDA, det handlar om att andra djur ska ÖVERLEVA. Det fick jag ut av debatten igår i allafall.

30. Första och sista medlemsåret?

2010-01-21 23:08

Just nu känner jag en besvikelse av att jag är medlem i Jägarnas Riksförbund. Genom att visa denne herr Bixo i rutan har ni spolierat jägarnas rykte med endast några få valda ord. Hur hade ni tänkt er att vanliga allmänheten bemöter oss jägare som vill komma till tals i viktiga frågor, nu när de tror att vi alla är "varghatare"? Detta om något var ett riktigt lågvattenmärke.

Mvh Nordjämten

29. jägarförbundet

2010-01-21 23:08

jägarförbundet kommer o tappa en massa medlemmar nu. inkompetent styre

28. Daniel Ligné, detta är icke ditt bord

2010-01-21 23:08

Kan Daniel Ligné hitta 200 medlemmar i Svenska Jägareförbundet som VILL HA varg på den egna jaktmarken? Jag är övertygad om att Ligné inte kan det och det innebär att mer än 99 % av Jägareförbundets medlemmar VILL INTE HA VARG på den egna jaktmarken. Men ändå säger SJF att förbundet är FÖR att vi skall ha en livskraftig stam av frilevande varg i Sverige.

27. JRF Representant

2010-01-21 23:04

Så förbannat mycket skada var det länge sedan jägarna åsamkade sig själva.
Tack för det JRF och Bixo

26. Det går nog åt båda hållen...

2010-01-21 23:04

Det brukar alltid hagla påståenden om att man tänker gå ur jägareförbundet... Jag har en tid varit medlem i båda förbunden men höll en smula på medlemsräkningen för att invänta hur mycket riksjägarna skulle göra bort sig i debatten om vargjakten. Den kommer inte att bli betald.

25. Bengt Bixo!

2010-01-21 23:03

Du tar orden i din mun som merparten av våra medlemmar vill höra! Jag beundrar ditt framförande och din redovisade sakkunskap i TV4 under gårdagen. Du skall vara medveten om att du har starkt stöd bland våra medlemmar. Stort tack!

24. DN

2010-01-21 23:02

SJF kan väl inte göra mycket annat än att hålla tomtefar (garton) å gänget om ryggen. När storebror (NVV) sitter och tittar på och finansierar SJF verksamhet. Framtiden kommer å visa vilka som egentligen skulle haft dumstruten.
Märkligt med ett förbund som SJF ska representera jägarna med sin tama hållning till rovdjurspolitiken och att medlemmarna orkar med å framför allt stannar kvar som medlemmar. Tydligen är det många som inte förstår eller vill förstå vad som väntar för dörren.
Hur ska björn o lodjur jagas då ingen kan jaga med löshund om inte det tillåts jaga från åtel.
Dom 300 kronor som varje jägare betalar in för det statliga jaktkortet, vart tar dom pengarna vägen, återplantering av varg ??
-finns det nån som vet ?
En till som önskar 0-vision av varg !

23. Dålig debattledare

2010-01-21 23:01

Jag tyckte det var en dålig debatt som reste fler frågotr än svar och där debattörerna tilläts avbryta den andra parten o prata i mun på varandra. Per Garton o DN:s kvinnliga representant tyckte jag var rent bedrövliga i det avseendet. Hoppas kvällens debatt ti 'Svt blir bättre

22. Utmärkt Bixo!

2010-01-21 23:01

Man kan se och höra medias mening om vargen....där alla reportrar och journalister avbryter så fort någon jägare eller glesbygdsbo har goda argument mot varg.
Eftersom jag själv bor i samma län som Bixo får vi väl försöka söka oss tillbaka till Norge, där man har bättre villkor som glesbygdsmänniska och jägare, trots att det även där finns människor som inte har en aning om vad vargen ställer till med.
De flesta av "kramarna" har aldrig sett eller hört en varg, annat än i djurparker och på bild.
Hurra för Bixo!

21. Kaotiskt!

2010-01-21 22:59

Verkar som media lyckats få till stånd en rejäl glipa mellan våra jaktorganisationerna, vilka är förlorarna? Jägarna naturligtvis!
Går det inte att JRF och SJF tillsammans drillar och utser de som skall synas i TV-rutan samt att alla andra säger nej till sådan förfrågan.
SRF och SNF jublar när jägarna ödslar krutet på varandra i stället för på vargen.

20. Svagt av båda förbunden!

2010-01-21 22:59

Är det inte konstigt att man skickar personer som inte arbetar eller verkar som pressansvariga och/eller experter på just området varg till en debattstudio i en av Sveriges största tv-kanaler?
Jag hoppas att förbunden istället för att kasta skit på varandra kan gå eniga till en debatt även om man inte är 100% ense om själva sakfrågan i fortsättningen.
Jävla lekstuga av vuxna gubbar! Skärp er!

19. Alla får som de vill!

2010-01-21 22:44

"– Vi är en demokratisk organisation och försöker ha beslutanderätten så långt ned som möjligt. Jag tycker att det är starkt av en icke mediatränad person att våga ställa sig upp säga vad han eller hon tycker." Så säger Solveig Larsson. Jag ser fram emot nästa JRFare som framför att han vill ha 500 vargar. JRF tycker ju som den som senast öppnade munnen!

18. Med företrädare

2010-01-21 22:43

som Daniel Ligne och Glöersen som här kommenterar JRF,s insats igår behöver inte SJF förvånas över att de fortsätter att tappa medlemmar.Sin egen represetant
är de förstås nöjda med...vilket även det visar vilken jäkla mesig organisation SJF verkligen är!
Rakryggat och bra av Bixo att verkligen vilja föra talan för vad de absolut flesta jägare i "vargland" egentligen
tycker och tänker...

17. instämmer med bixo

2010-01-21 22:43

hans liknelse med att släppa ut sk patrask vind för våg och att de skulle göra större stada i städer än på landsbygden är en klockren liknelse,med varg är det tvärtom,den har noll respekt för människan och tar för sej och djurvänner står fega bredvid,eller sk djurvänner

16. HerrBerg och Daniel Ligne

2010-01-21 22:42

Personerna har under många år huserat på jägareförbundets forum som besserwissrar. Att Ligne är biträdnde riksjaktvårdskonsulent säger allt om förbundet.

15. Lägg ned detta förbund om ni inte kan bättre än så här

2010-01-21 22:42

Jag skäms att vara jägare efter att ha sett och lyssnat på Bixo.
Som tur är har jag i alla fall aldrig ens övervägt att gå med i denna onödiga jägarorganisation.
Tänka först - tala sedan. Det talessättet borde Bixbo mfl här inne tänka på.
Botten är nådd!

14. Solveig syns igen!

2010-01-21 19:26

Jag kan bara konstatera att detta är den första gången Ordförande Solveig syns i denna vargdebatt som trots allt pågått i tre veckor. Då anklagar hon Jägareförbundet, och mig, för att smutskasta JRF och inte samverka för jaktens bästa. Var detta verkligen det absolut viktigaste hon hade att uttala efter tre veckors intensiv debatt? Är det då inte viktigare att jobba för medlemmarna och en fortsatt vargjakt? Var fanns Solveig när vi försvarade vargjakten? Samverkan var ordet för dagen... Tack för all hjälp.

13. Inte bra!

2010-01-21 19:24

Jag kan inte förstå hur man totalt har missat den kritik mot den genomförda och sätta sig i TV och förorda nollvision. Det är synd om alla jägare att de som tar på sig rollen som våra offentliga företrädare inte har mer vett. Tror Bengt och ni andra att motståndet kommer att minska genom TV programmet igår? Märkligt beteende av både Bengt som företrädare och RJ som förbund. Skärpning i framtiden, tack!

12. Tack Jägarnas Riksförbund.

2010-01-21 19:20

Detta är ett demokratiskt förbund. Som vill rädda jakten. Man är en stolt medlem. Vi ska stå på oss. I slutänden kommer vi att få ordning på varg frågan.

11. Bra!

2010-01-21 19:17

Äntligen en jägarföreträdare som säger vad han egentligen tycker. Noll vargar är det enda han accepterar!
Det gäller för beslutsfattarna att komma ihåg honom nästa gång som en medietränad lobbygrupp från jägarna närmar sig i riksdagshusets korridor. Då kommer det att talas om förvaltning av vilt, men målet kommer alltid att vara avlägsnandet av rovdjuren från Sverige.

10. Katastrof..

2010-01-21 19:17

Bixbos utspel var en ren katastrof för jägarkårens anseende, oavsett vilket förbund man tillhör, och iom med det där svamlet så har det mesta arbetet man själv gjort på hemmaplan med att få folk att förstå det här med varg och vargjakt spolierats, så tack så förbannat mycket för den "draghjälpen" Bixbo !

9. jägareförbundet

2010-01-21 19:16

är medlem i jägareförbundet idag har bestämt mig att gå ur och ansluta mig till riksjägarna har suttit med i styrelsen i en krets i 8 år bixbo är en förträfflig företrädare för oss vanliga

8. Döm själva

2010-01-21 19:16

Om en person äntligen säjer i media vad så ändligt många känner, är han då en inskränkt gubbe, döm själva, jag tycker inte det. Varför har inte Ligne gått ut och försvarat sina medlemmar efter all smutskastning som förekommit senaste veckorna? Börjar likna politik det här, usch.

7. Bengt Bixo

2010-01-21 19:15

Jag tycker du är en rakryggan man,som törs säja som du tycker och som många andra också tycker men vågar inte säja nått.Jag själv lever som en landsflyckting pga dessa odjur.Byggde hus i Värmland,men sen ett år tillbaka har jag bott mest i Jämtland.Och här ska vi inte ha nån ohyra på skogen.Stå på dej Bengt!

6. Blek Mörner

2010-01-21 18:35

Håller med dig Christer. Mörner var allt för blek.. Bixo fick fram sin åsikt väldigt klart, vilket dock kommer missgynna ALLA jägare nåt fruktansvärt eftersom medias utmålade bild av jägare bara förstärkdes genom Bixbos osmarta framföranden. Olof Liberg var däremot helt fantastisk men synd att karln aldrig fick prata till punkt. Det hade varit intressant för publiken att få höra en objektiv persons uppfattning, särskilt eftersom han hade krossat den "andra sidans" argument.

5. Bengt Bixo

2010-01-21 18:34

Jag föreslår att vi tar diskussionen på min blogg då du postat identiskt inlägg där av vad jag kan förstå. Den har trots allt betydligt fler läsare om inte annat.

4. TV-debatt

2010-01-21 18:21

Jag förstår att Ligne måste stå upp och försvara Jägarförbundet för det klarade inte deras represenntant av.Bixo och Liberg var vinnare i denna debatt de var de enda som fick ut sin åsikt.Naturvårdsverkets representant svamlade bara om elefanter och sälar eller vad det var han höll på med.I sådana här debatter finns det inga vinnare utan det blir bara en massa sakfel i stridens hetta. En mycket dålig debatt där programledaren lyste igenom med sin åsikt (För varg )

3. Fegt!

2010-01-21 18:20

Tre veckor efter vargjakten ser vi en Riksjägare för första gången i media och då som väntat blir det total katastrof! Vart har du Solveig varit?? Fegt undangömd och först nu när du har chans att kasta skit på Sjf kryper du fram ur din håla. Tror du på allvar att gårdagens lysande framträdande av Bixbo främjar jägarnas sak i framtiden och samhällets syn på jägarkåren? Tycker du det så tror jag inte att du själv är jägare utan en av de som vill ha 1000-tals vargar i Sverige.

2. Svar till Daniel Ligne SJF

2010-01-21 18:17

Bengt Bixo före detta medlem i SJF, men efter moget övervägande på grund av deras Rovdjurspolitik och deras bakbundenhet och förpliktelser mot Staten pga. att man gjort sig beroende penningmässigt..
Det är illa gjort av en SJF.are att kalla en jämnlike för Gubbe och Trotsig när du ej känner mig annat än till namn.
Och som Jämlike räknar jag dig då endast på grund av att vi båda tillhör en Jägarorganisation.
Det enda sanna i den Drapan är att jag är och förblir Gubbe
Och den kunskap man då har är mera värd än en ungdoms eller skälms ringa insikt i sakernas förhållande
Och som svar på din drapa vill jag då anföra följande.
Jag har inte tänkt göra mig till åtlöje genom all uttala mig om en person som jag inte känner eller har träffat än mindre talat med. Så jag avstår att kommentera dig även om minpenna skulle kunna vara minst lika vass som din.
Det är illa att 2 förbund med i stort sätt samma intressen ska sprida spott o spe om den andre när så lite som Vargens vara eller inte vara i Sverige skiljer oss åt i denna sak.
Men du kanske hellre jagar Varg än matnyttigt vilt?
Enligt Havamal ( citat)
På fädrens arv skall framtid byggas.
Vilken kunskap du besitter om Rovdjurens härjningar bland matnyttigt vilt och tamdjur nu och tidigare skall jag lämna därhän.
Min kunskap i samma fråga sträcker sig långt bakåt i tiden både på mödernet och fädernet. Plus att jag under hela mitt hittilsvarande Jägarliv har varit intresserad och lärt mig en hel del.
Jag har för SJF.s räkning varit ansvarig i Västjämtland på Lo inventeringen på 90 talet. Innan jag tog mitt förnuft tillfånga och bytte organisation
Varit LST.s kontrolant och ansvarig för vissa Samebyar Jämtland.
Så jag anser att jag trots, eller rättare sagt på grund av min ålder besitter en kunskap i ämnet som inte så många Svenskar har eller fått tillgång till, jag bor som du kanske inte vet i Sveriges Rovdjurstätaste område, vi har alla Sveriges arter av rovdjur här!!!

1. Ligné har helt rätt!

2010-01-21 18:14

JRF-representanten orsakade de svenska jägarna en skada som kommer att kunn amätas å många år framöver. Herrejesus....

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere