• Allmogejakt

Jägare anfölls av varg?

AktuelltPublicerad: 2008-02-26 09:45

Den 77-årige jägaren var på måndagen den 25 februari ute på harjakt tillsammans med en sommarstugegranne utanför Grangärde i södra Dalarna. Plötsligt kom ett djur från sidan och slog omkull 77-åringen. Men efter ett besök på platsen och sett spåren tror vargforskaren Jens Karlsson att det var en jakthund som hoppade på jägaren.

Mannen blev skadad i ena örat när han försökte skydda sig.
– Det var en ungvarg, det är jag säker på. Först bet vargen tag i mitt öra och sedan började den slita i mina kläder, berättar han för Nerikes Allehanda.
Han fick iväg ett skott i luften och då släppte vargen och försvann.
Mannen sökte vård på lasarettet i Lindesberg. Han hade rispor och svullnader på örat.
77-åringen vill dock inte att händelsen ska skapa skräckrubriker i tidningarna. Han ser inga problem med att det finns varg i markerna.
– Jag är absolut ingen varghatare, säger han till Nerikes Allehanda.

Har sett varg tidigare
Jägarens sommarstuga ligger tre mil från Fredriksberg, där det finns ett känt vargrevir. Dessutom har han sett både varg och vargspår i området. Sonen bekräftar att 77-åringen sett varg många gånger och inte skulle ta fel. Sonen har också sett vargspår vid sommarstugetomten.
– Pappa är ute och jagar så fort han får tillfälle och skulle inte missta sig på vad det var för djur han anfölls av, säger sonen till Nerikes Allehanda.

"Stämmer det är det unikt"
Att en frisk varg attackerar en människa utan synbar anledning är osannolikt, menar Jens Karlsson på Grimsö forskningsstation.
– I så fall skulle det vara första gången det har hänt. Man ska aldrig säga aldrig, men att en varg helt oprovocerad skulle attackera så är unikt, säger Jens Karlsson till Nerikes Allehanda.
Jens Karlsson berättar att vargforskarna så gott som aldrig kommer nära vargar ens när de pejlar efter dem. Vargen brukar fly när det är 200-300 meter under stjärnklara nätter och vid vindstilla väder.
– I snitt är det 100 meter beroende på omständigheter, berättar Jens Karlsson för Nerikes Allehanda.
De fall där människor attackerats av varg i andra länder handlar om så kallade ”soptunnevargar”. De har då lockats fram av sopor eller medvetet matande av människor som vill filma eller titta på dem.
– Då blir de halvtama och det kan finnas en risk att de i ett trängt läge mellan en bil och en husvägg kan bli aggressiva och visa tänderna, säger Jens Karlsson till Nerikes Allehanda.

Trängd varg kan visa tänderna
Det händer att svenska vargar också visat tänderna, men det är i de fall människor ska driva ut dem ur inhägnader med elstängsel och vargen känner sig trängd. Men det har aldrig hänt att vargen attackerat, enligt Jens Karlsson.
Att en jägare på harpass attackeras av en varg är alltså ett udda fall, enligt Jens Karlsson.
Om händelsen stämmer kommer forskarna att följa upp fallet. Forskare i andra länder kommer också att vara intresserade av att få veta mera.
– Det måste vi följa upp. Jag vill åka till dit direkt. Dels för att prata med mannen, dels för att säkra spår på platsen, säger Jens Karlsson till Nerikes Allehanda.
Efter att ha besökt platsen i Grangärde och förgäves letat efter vargspår tror Jens Karlsson från Grimsö viltskadecenter att det troligtvis var en jakthund som skadade den 77-årige mannen.
Jens Karlsson anser att det antagligen var den 77-årige mannens jaktkompis hund som hoppade på honom så att ena örat skadades.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

83. Om Dalle.

2008-03-06 08:59

Dalle är så otypisk en jägare kan bli och har förmodligen intressen av rovdjurens tillväxt när han är så enveten i sitt försvar av vargen. Han kallar rysk vargforskning för sägner. Men Pavlo skriver även om annat än anfallna och dödade människor. Han beskriver det som nu sker i mellansveriges vargområden, sådan vargbeskrivning förkastar man inte. Nej, Dalle skriver av annan anledning än rent privata. Jag tror mig inte ha läst något om vad gott vargen gör i Dalles kommentarer. Bara ett ständigt hackande på oss som fördömer nuvarande rovdjurspolitik.

82. Dalle

2008-03-05 08:41

Nu börjar det bli intressant! Det är inte ofta du håller med någon som inte delar din hållning i vargfrågan, så jag ser en öppning i det annars så kärva debattläget när du håller med mig om att vargen tillhör vildmarken.
Om du står fast vid ditt uttalande om att vargen tillhör vildmarken har vi ju faktiskt löst problemet med vargens vara eller inte vara i det svenska kulturlandskapet, genom att munhuggas över denna artikel.
För att inga språkförbistringar skall föreligga har jag för säkerhets skull dristat mig till att citera utdrag från Nationalencyklopedins ordbok, där står följande att läsa angående ordet vildmark. "Mark som saknar spår av mänsklig närvaro - större obrukat och obebott område".

Nu återstår bara ett par små detaljer att enas om.
För det första borde det i ärlighetens namn ankomma den part som är angelägen att införa varg i Sverige att utreda lämpliga områden för detta syfte och inte skyffla över ansvaret för dessa handlingar på en landsbygdsbefolkning som inte på något vis är intresserade i att få sin tillvaro förpestad av varg.
För det andra, vad är det för risker du menar att vi som bor på landsbygden har att acceptera som inte existerar i städerna? Kan du mena de olägenheter förekomst av varg medför? I så fall kan jag upplysa dig om att vi som har vår tillvaro förlagd till landsbygden klarar oss minst lika bra utan varg som man gör i storstäderna.
För det tredje får vi för nog för ordningens skull en gång för alla utreda om vargen är ett gosedjur eller en fullskalig dräpare.
För det fjärde behöver man inte vara speciellt begåvad för att inse att den i särklass största risken för att få sin hund uppäten är i områden med vargförekomst, och det skulle förvåna mig om inte barnfamiljer känner olust med tanke på vad som skulle kunna hända vid ett oplanerat vargmöte.
För övrigt har jag i mina inlägg inte refererat till vare sig Djurgården eller Lidingö. Jag har inte påstått att 77-åringen var attackerad av varg och jag har inte basunerat ut vad "var det jag sa". Vidare har jag ingen önskan att vargrelaterade incidenter inträffar och jag är glad över att inte sitta i vare sig "förarsätet" eller som svarande bakom skranket, om det du anser vara osannolikt ändå inträffar.

81. Det du börjar med...

2008-03-04 13:16

...Rp Gontjaja, är att konstatera att en varg är en varg, bra jobbat. Att sedan fortsätta med att den urskiljningslöst skulle döda allt som kommer i dess väg kallar jag vad du själv benämner "propaganda" fast med ordet "skrämsel" framför.
Är du ute efter en helt riskfri jakt och glesbyggsmiljö kan jag tala om för dig att då räcker det inte särskilt långt med att ta bort vargen. Bor man som vi på landet och som du själv skriver valt det, innebär detta val en del risker som inte existerar och inte kommer att existera i storstäderna, oavsett vissas envisa påståenden om "Vänta tills vargen springer omkring på Lidingö eller Djurgården". Vargen är som du avslutar ett vilmarksdjur och kommer så att förbli.
Och vad är då "vildmark"? Ja vissa ser halva Sverige som vildmark, andra hävdar att uttrycket bara är gångbart i områden helt utan människor eller mänsklig bebyggelse. Eftersom du då avslutar ditt inlägg med att verka ha åsikten att vi skall skapa förståelse för att vargen tillhör vildmarken, utgår jag ifrån att Skansen inte tillhör denna kategori och då kan du kanske ge något förslag på passande område i Sverige?
Mina slutord i denna debatt får bli att i motsatts till dig, och några andra här, var Jakt & Jägares medarbetare smart nog att sätta ett frågetecken efter rubriken "Jägare anfölls av varg", det är också så denna artikel bör läsas.
Det enda några av er verkar hoppas på, är att få det självgoda nöjet att basunera ut "Vad vad det jag sa" när den första vargattacken i modern tid äger rum i Sverige. Väntetiden kan bli lång mina vänner.
Har vi dessutom ambitionen att sitta i "förarsätet" när besluten tas, duger det inte med dessa argument.

80. Dalle

2008-03-04 08:41

En varg är en varg, idag lika mycket som för 300 eller 1 000 år sen, detta faktum kommer vi aldrig ifrån. Och vargen står i dag för samma problemskapande som den alltid har gjort, nämligen, den dödar urskiljningslöst allt som kommer i dess väg.
Det enda djur vargen har någon form av respekt för är dess enda överman människan, denna respekt övervinner dock vargen bevisligen snabbt om den accepteras i människans närhet.
Den enda skilnaden är att människor i dag huvudsakligen bor och verkar i urbana samhällen, till skillnad från förr då de flesta levde på och av landsbygden.
Med felaktig information om vargens beteende har forskare och lobbyister i propagandasyfte skapat opinion för vargförekomst på felaktiga och missvisande grunder, detta drabbar ofrånkommligen de människor som av en eller annan anledning valt att bo och verka på landsbygden på samma sätt som vargen alltid har gjort genom historien.
Vidare tror jag inte den allmänhet du hänvisar till är intresserade av eller i någon större utsträckning riskerar att konfronteras personligen med de problem vargen åstadkommer. Utan de är mer hjälpta av en ärlig och saklig information om vargens beteende, orsak och verkan för sitt ställningstagande, och inte som nu vara överkörda av en propagandamaskin i fullt sken, därför är din fråga orelevant.
Vidare har jag, om jag inte har missförstått dig totalt, genom dina föregående inslag på samma tema fått intrycket av att du ivrar för en stundande jakt på varg. Om mina antaganden är riktiga måste jag nog göra dig lite besviken på den punkten.
Skall överskottet av 20 föryngringar på landsbasis beskattas kommer detta aldrig att utföras på annat sätt än genom skyddsjakt på av myndigheternas i förväg godkännda individer vilket inte påminner särskilt mycket om jakt.
På din fråga vad vi som kallar oss jägare skall ta på oss för roll i frågan blir mitt svar att vi skall verka för att få allmänheten att förstå att mänsklig närvaro och verksamhet aldrig i den bästa av världar är förenliga med förekomst av varg, däremot skall vi söka förståelse för att vargen tillhör vildmarken.

79. Vad du har gjort...

2008-03-03 13:56

...RP Gontjaja, är väl inte att bevisa någonting om vargens farlighet för människan, utan grävt fram "information" från ett slutet samhälle från förr och själmant valt att okritiskt sluka detta som en sanning. Du är säkert inte ensam om att tro på detta, men vi är väl inga, vare sig vi är jägare, forskare eller bara vanliga människor som kan blåsa upp "vargens farlighet för människan" till något stort problem värt att "ta tag i" i Sverige om man bygger på den information och statestik som finns att tillgå.
Vad är då "omistlig kunskap" i frågan? Skall denna bygga på information från krigsåren i Ryssland, 300 år gamla sägner, eller någonslags nedärvd/inbyggd rädsla likt den vi har för ormar och spindlar? Vi lever inte på 1700 talet längre, där en forlorad mjölkko var skillnaden mellan liv och död för oss. Frågan här, är vad vi jägare skall ta på oss för roll i detta.
Vi kan visa att vi behärskar vår roll som naturmänniskor och klarar av samt tolererar att leva med rovdjur... eller som vissa, agera gnällspikar så fort något går oss emot.
Jag tror nämligen att det är hur majoriten av oss uppfattas av allmänheten, som styr hur mycket vi själva kommer att få bestämma i vargfrågan. Därför tror i alla fall inte jag att dessa historier, byggda på vargens farlighet för människan, som förövrigt även "vanligt" folk läser, kommer att vara till någon hjälp för oss vid kommande beslut om jakt på varg.

78. Dalle

2008-03-03 08:33

Ja du Dalle! Det är just det som är problemet med Projekt Varg. En fundamental ovilja att acceptera att det finns människor runt om i världen som besitter omistlig kunskap i ämnet varg. De försök som gjorts för att sammanföra experter bevandrade i vargfrågor med svenska beslutsfattare har misslyckats på grund av ovilja från personer som stått bakom Projekt Varg. Hade dessa experters kunskap hörsammats skulle vi i dag kunnat debattera trevligare saker i detta forum än varg.
Vad gäller fakta beträffande vargens härjningar under Sovjettiden är dessa varken unika eller fantastiska, det är bara att välja vilken skola man vill tillhöra och kritiskt söka sin kunskap utifrån detta. Det finns dock en risk med detta förfarande och den består i att man inte kan förkasta andras kunskap utan att först förvissa sig om att den inte är vedertagen. Det är därför den forskning som bedrivs i sverige i dag aldrig kan nå vedertagen status i en bredare allmänhets ögon. Den forskning som bedrivs i Sverige i dag har som mål att skapa opinion för förekomst av varg och har mycket lite med djur och natur, jakt och och en tillvaro på landsbygden att göra.

Beträffande rovdjursattacker i det område som omfattar forna Sovjet är det knappast någon vits i att bemöda sig med att förse dig med uppgifter angående incidenter de senaste 20 åren då du förmodligen omedelbart avfärdar dessa som lögner eller fantasier. Jag skulle hellre vilja föreslå att du på egen hand sökte denna kunskap, då du kanske som en bieffekt snubblar över ytterligare värdefull information som du eventuellt har missat och kan dra nytta av. Eller lider du möjligen av liknande syntom som de mer eller mindre självutnämnda rovdjursexperter vi har att förlita oss till, det du inte ser finns inte.
För övrigt tror jag inte på vare sig det ena eller andra när det gäller incidenten med den 77-årige jägaren och har mig veterligen ej heller så hävdat. Detta utesluter dock inte att samma metod använts som när inventering och spårsäkring utförs av forskare och naturbevakare.
Vidare vore det i sin ordning om du framförde kritik innan du påstår att jag inte tar åt mig av kritik.
Eller är det så att du blandar ihop begreppen kritik och kriticism?
Till sist måste du väll hålla med mig om att det var ett synnerligen begåvat PR-trick i vargens favör att göra om en vargattack till en lekfull stövares glädjeyttringar genom att hävda att inga vargspår hittats.

77. Varg

2008-03-01 10:18

Om jag inte har läst helt fel så var det en som blev tagen och uppäten av vargar i USA för inte så länge sen.

76. Reflektion

2008-02-29 13:16

"Det som är speciellt här är att tidningen främst är för jägare. Vissa inlägg som bara är uttryck för allmänt hållet jakthat besparas läsarna från.
Om det innebär att du tycker att du missgynnas får du finna dig i det."
Ovanstående är citat av Anders Ljung, Jakt & Jägare.

Min fråga: Varför besparas inte läsarna inlägg som bara är uttryck för allmänt hållet VARGhat?

SVAR:
Det tas även bort inlägg skrivna av personer som ogillar varg. Faktum är att det faktiskt även går att hitta uttryck för jakthat bland de publicerade kommentarerna. En sådan här funktion i form av läsarkommentarer skulle aldrig gå att ha utan förhandskontroll och det raderas inlägg från båda lägren.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

75. Det måste vara en gåva...

2008-02-29 11:30

...R.P Gontjaja, att vara så insatt som du verkar i ett system som gamla Sovjetunionens och hur allt har fungerat där. Grattis i så fall. Du borde med dessa unika kunskaper söka anställning som statsvetare eftersom du verkar veta mer om detta system än folk som bor där. Speciellt tänker jag på den "spetskompetens" du påstår dig besitta i just vargfrågan och hur den skulle ha behandlats på den tiden, det är ju fantastisk information. Men vad vet jag du kanske har bott där under tiden? Har de 100 000 vargar som finns där i dag attackerat och skadat människor de senaste 20 åren, när andra parametrar har gällt än dina påståenden ovan? Fortsätt du att tro på en vargattack om du vill. Är 77-åringen skadad eller biten som påstods i inledningsskedet? Kritik har du väl själv inte tagit åt dig någon, utan biter dig krampaktigt kvar i det halmstrå där möjligheten fortfarande finns att en varg har stått för en riktad attack mot en jägare trots att det mesta talar emot.

74. Dalles svar luktar fundamentalism!

2008-02-29 09:01

För att du inte skall gå helt ovetande genom livet beträffande hur vargsituationen tedde sig i det forna Sovjet skall du få en vink om varför det inte finns dokumentation beträffande vargattacker riktade mot människor från Sovjettiden.
På grund av regimens rädsla för revolt tilläts inte medborgarna att inneha vapen. Därför var alla som inte tillhörde militären eller polis avväpnade och i praktiken försvarslösa mot vargens härjningar, för att detta skulle fungera i vargbygder fick inga dokument innehållande noteringar om att varg hade anngripit människor förekomma.
Detta förbud gällde såväl kyrkböcker och dödsattester som för nyhetsmedia och vetenskapliga tidskrifter. Vargproblem fick överhuvudtaget inte nämnas eller diskuteras, överträdelser mot detta ansågs som grova brott och hårda straff utdömdes vid minsta misstanke. När situationen blev ohållbar mobiliserades militär och polis för att i någon mån tillfälligt begränsa skadeverkningarna.

Beträffande ditt andra påstående angående bevis för att det var varg som attackerade 77-åringen, så tycks samma metod användas som vid varginventering samt vid säkerställning av spår i samband med angrepp på hundar och tamdjur. Det vill säga, det var inte varg förrän alla tänkbara anledningar och möjligheter att förneka att det var varg har uttömts.
Och eftersom Jens Karlsson talar för dom redan frälsta har han genom sitt förkastande och förnekande av 77-åringens redogörelse över händelsen lyckats i sitt uppsåt, att elda på de egna styrkorna.

Angående "att ta kritik" är frågan vad som är positivt eller negativt i begreppet. För mig är att ta till vara och tillgodogöra sig kritik inte liktydigt med uttrycket att hälla vatten på en gås.

73. Varg eller stövare?

2008-02-28 17:01

Hur bra syn, hörsel och reaktionsförmåga har en äldre farbror? Det kanske ni ska fundera över en stund.
Att missta en stövare för att vara en varg tycks ju helt obegripligt för de flesta här, alltså måste det ha varit en varg, eller? Kanske är det så att jägarfarbrorn ifråga inte längre ser så bra eller har så bra uppfattningsförmåga?
Att rädslan också spelar större roll ju äldre man blir kanske också är en viktig faktor, och i trängda situationer har människan en förmåga att inte göra korrekta bedömningar. Jag tror helt enkelt att han är gammal och uppfattade situationen helt fel. Tur att inte stövaren strök med i kaoset.

72. Bra...

2008-02-28 17:01

...att det nått fram att vargen tar hund. I början, Dalle, var det inte så och även forskarna hävdade att så inte skulle ske mer än någon enstaka gång. Så sent som förra året hade inte detta trängt igenom hos rovdjursansvarige för Uppland/Västmanland ,Johan Månsson, som vid första attacken i Uppland gick ut i UNT och sa att detta var något unikt på våra breddgrader.
Enligt samme Månsson i förra veckan beger sig inte heller vargen in
där det finns någon bebyggelse.
Hurra för upplysta forskare! Jodå, han kommer från Grimsö han med.

71. Kanske

2008-02-28 17:00

Först gick de ut med att en varg hade attackerat en jägare. Ska jag motsätta den "faktan"? Nu visade det sig att det troligtvis inte var en varg och jag har inte nämt ett ord av vad jag tror, efter det att Jens varit ute och sett sig runt i området.

70. Jag vet, bäste KM...

2008-02-28 13:45

...att hundar tas av vargar. Det är inget nytt och detta var inte vad som diskuterades. Angående påståendet att du inte skulle nämt något överhuvudtaget om du tror det var hund eller varg kan jag bara hänvisa till ditt eget startinlägg här:
"Det som inte skulle hända har just hänt" samt "det här är första attacken i Sverige på många år". Det kan tolkas på två sätt:
1. Du vet inte vad du själv har skrivit.
2. Du vill inte veta vad du själv skrivit.

69. Inte ens Gysingevargen...

2008-02-28 12:46

...var en tamhund, det vet jag med. Men även i nutid har det visat sig att vargen har varit närgången, gått in på gårdar och tagit hundar. Ett exempel är taxen som nyligen blev attackerad av en varg. Vargen följde efter hunden som gömde sig vid husse. Tio meter bort vände vargen. Kallar du inte det en närgången varg?
Om harjägaren blev "rammad" eller ej kan inte ens du fastställa.
Sedan vill jag inte höra några antagande från dig som handlar om vad jag tror eller ej, för jag har inte nämnt något överhuvudtaget om jag tror att det var en hund eller varg!
Fast även om det nu skulle vara stövaren som råkat gått på mannen så tycker jag det är underligt att han inte skulle sett skillnad på en stövare och en varg.

68. Välkommen med din protest, Flockemyr

2008-02-28 12:05

Då får jag veta vem som döljer sig bakom den synonym som skrivit så mycket dravel.

67. Några svar...

2008-02-28 10:58

Till KM: Denna händelse är inte klarlagd ännu, du kan stoppa undan klagotrumpeten i detta fall och även om det var en varg blev han i så fall snarare "rammad" av ett skrämt djur än attackerad.
Angående vargattacker på människor om vi börjar i Sverige. Fallen 1820-21 är de senast dokumenterade i vårt land och "Gysingevargen" det gäller var en tamvarg som släppts. Vargattacker i Ryssland: Inga fall är dokumenterade efter andra världskriget...då halvt ihjälfrusna och döda människor kantade bygatorna runt om i landet. Om nu vargen är så aggressiv, svara mig då tillbaka varför 100 000 vargar inte dödat någon människa på 60 år? Man måste leta febrilt i historieböckerna för att hitta "varghistorier" medans dödsfall med massor av andra djur inblandade, både vilda och tama finns att finna dagligen om man nu vill. Kan man tyda dessa fakta på något annat sätt än att vargen inte utgör någon större fara för människor? Jag känner mig som jägare i alla fall hyfsat säker för egen del vad det gäller vargen. Gällande Reines "krav på bevis" skall det väl först klarställas att det var en varg, det är väl det det handlar om, eller? Du kanske anser att alla skador på människor orsakas av varg tills annat är bevisat? Jag håller med anonym vad det gäller detta forum.
Jens Karlsson bör som sagt också kunna ta kritik, det ingår i hans jobb. Detta kanske inte gäller för "extremvargmotståndarna" i fråga om jobbet, men den förmågan är bra att ha även till vardags.

66. Nästa attack, Reine Flockemyr..

2008-02-28 10:57

..har redan skett. Min svågers cockerspaniel bet min son i fingret igår och det blev blodvite. Det går inte en dag utan hundattacker nu för tiden. Var är nollvisionärerna och Calle Seleborg när man behöver dom?

65. Vad vill ni?

2008-02-28 10:56

Bäste ansvarig utgivare,
Jag skulle uppskatta om ni som ansvariga för detta debattforum reagerar och bemöter den onyanserade debatten på ett smakligt och inte minst sakligt sätt. Varför avstår ni att kommentera dessa mycket märkliga och låga påhopp?
Heder åt er för att ni vid det senaste inlägget valde att publicera den. Flera av mina inlägg har stoppats tidigare! Bra jobbat att våga ta debatten om en mer nyanserad och etisk debatt.

SVAR:
Ingen insändarredaktör går in och deltar i debatten. Det är läsarnas sak. Det som de ansvariga för tidningen gör är att ta bort inlägg som av olika skäl inte bör publiceras. Det är samma avväganden som måste göras på vilken tidning som helst. Det som är speciellt här är att tidningen främst är för jägare. Vissa inlägg som bara är uttryck för allmänt hållet jakthat besparas läsarna från.
Om det innebär att du tycker att du missgynnas får du finna dig i det.
Anders Ljung, Jakt & Jägare


64. Även om DNA-test skulle ske, eller har skett.

2008-02-28 09:27

Finns det någon med alla hjärnceller på plats som på fullt allvar tror att ett sådant resultat skulle offentligöras? Aldrig, det skulle klassas som hemligstämplat för rikets säkerhet, punkt slut.
När jag för något år sedan under bäverjakt dels såg minst en varg, samt hörde flera vargar morra klart hörbart, trodde jag min idiot, mig att göra Grimsö en tjänst som berättade om denna händelse. Jens hade då vänligheten att berätta för mig med en mjuk och len röst, som man pratar med till ett litet barn, "du förstår vargar kan inte morra, Ejnert".
Maken till nedlåtande bemötande får man leta efter, då djurskötare på Skansen trots sin "låga" utbildning hört detta otaliga gånger. Den dagen sjönk Jens kunskaper om vargar som en sten, läsa propagandatext innantill det är han säkert en fena på, men därefter tar det tvärstopp.

63. Uffe Stridsberg

2008-02-28 09:26

Jag förstår att du gör allt för att misskreditera jägarna. Men så länge du inte har bergfasta bevis för att det är en hund som attackerat jägaren ska du inte skriva så mycket. Som skattebetalare i kommunen vill jag inte betala lön för att du sitter på nätet och skriver jaktfientliga inlägg.
Jag ska kolla om du satt på ditt kommunala jobb vid tidpunkten för inlägget. Sen lämnar jag in en protest till kommunen om så är fallet. Tjänstefel kallas det att inte göra det man har betalt för. Dit hör knappast dina inlägg på denna sida.

I övrigt säger jag som många andra. När kommer nästa attack och hur ska rovdjurskramarna slingra sig ur det?

62. Dalle

2008-02-28 09:25

Sverige:
1868 - Ett par, man och hustru, vid Bråviken blev dödade av vargar.
Vintern 1820-21 bet en varg ihjäl en 19-årig flicka och nio mindre barn. Sårade även flera människor i Gästrikland.

Ryssland:
Pavlov, en jaktbiolog från Ryssland har gett ut en bok som skildrar människoätande vargar. Han skriver bland annat att den största faran är rabiessmittade vargar, MEN även fullt friska, helt normala vargar anföll människor, främst barn. Hans fakta är från dokumenterade fall ur polisrapporter.

Några vargattacker
- 1849-51 dödades 266 vuxna och 110 barn.
- 1875 dödades 160 människor.
- 1922-52 dödades 26 barn i ett område stort som 37% av Norge.
- 1947 Venjamin Fokin och Anna Micheeva dödade av vargar på väg hem från skolan.
- 1948 blev Svetlana Isupova ihjälbiten av en varg på väg hem från skolan i byn Zykovo.

Pavlov utförde inte endast statistik på hur många människor som blivit dödade utan han gjorde även en noggrann analys över de människoätande vargarna och djurens status. Just det visade att de flesta djuren inte varit sjuka på något vis, utan de har varit fullt friska och starka vargar. De har varit vargar som legat på en vikt över 60 kilo.

61. Forumet är MYCKET bra.

2008-02-28 09:25

Tycker att redaktionen för Jakt & Jägare ska ha en stor eloge för inrättandet och handhavandet denna tjänst. Jag förutsätter att det är tidningen som dragit igång den. Debatt är kanske inte rätta ordet för en del inlägg men de flesta gör ärliga försök och sånt måste vara bra. Enligt min bedömning sköts forumet också med ett minimum av åsiktscensur. För debattens skull vill jag dock tillägga att det är synd att forskare som Jens Karlsson och andra som ju faktiskt bara försöker göra det som de har i uppdrag att göra, ska behöva "ta" så mycket.
Emellertid hoppas och tror jag att de "pallar".

60. Nollvision...

2008-02-28 09:24

Om det är som ni säger att ingen kan någonsin vara säker på någonting, hur kan ni vara så säkra på er sak?
En världsunik förmåga kanske?
Det verkar som om ni går och hoppas på en vargattack och så är det en stövare. Ni är ju faktiskt de enda som hoppas att folk skall bli attackerade. Borde vara nollvision på nollvisionärer egentligen... Jag till skilnad från Sune förstår varför ni hyllar er själva, det är ju ingen annan som gör det.

59. Av rätte Sune

2008-02-27 14:58

Visst kan jag tillägga att denna historia hade jag redan från början svårt att tro.

58. Tonårstrotsiga nollvisionärer

2008-02-27 14:32

Börjar med att såga människor som varit på plats vid den aktuella händelsen och avslutar sedan med att hylla sig själva. Tja, ingen är i och för sig förvånad. De hade nog utan problem få en låghalt grävling på promenad att framstå som en hel flock vargar. Förstår också Sunes frustration nedan. Man kunde ju tro att han börjat ifrågasätta nollvisions åsikter...
Illa men det ordnade ju upp sig till slut.

57. Bengt

2008-02-27 13:46

Att missta en stövare för en varg? Knappast troligt, va? Det ser ju till och med vilken nollåtta som helst skillnad på!

56. Hysteri

2008-02-27 13:46

Jag förstår hundägares och jägares oro i vargfrågan. Vad jag INTE förstår är hur moderna människor så till den milda grad kan bete sig som många vargnegativa gör här. Det gör att de mest rabiata djurrättsaktivisterna får sjuka mängder vatten på sina kvarnar. Snacka om att stjälpa istället för att hjälpa...

55. En världsunik förmåga

2008-02-27 13:45

Precis som det finns vargar i olika storlekar finns det hundar med olika storlekar. Vår bedömning är att det är omöjligt att till 100 procent säkerhet avgöra från vilket djur spårstämpeln kommer ifrån. Även om man spårar en längre sträcka så kan man inte vara säker. Jens är troligen världsunik om den förmågan. Vi vill avsluta med att hylla oss själva tio gånger om.

54. Sune

2008-02-27 11:51

Jag rekommenderar dig att byta signatur eller att göra ett tillägg. Jag har skrivit en hel del här på sidan under denna signatur, men dock inte det sista här idag 10:47.

53. Värsta farhågan besannad

2008-02-27 11:45

När jag hörde om "vargattacken" igår hade jag två farhågor. Den ena var att historien var arrangerad av IQ-befriade vargmotståndsextremister, den andra vara att jägaren hade gjort en felbedömning angående vad som attackerat honom. Båda scenarierna skulle leda till att vanligt folks (läs ickejagande) skulle få ännu lägre tilltro till och respekt för jägarkåren än de redan har. Tyvärr blev en av mina farhågor besannad. Hoppas nu att Jägarnas Riksförbund och dess medlemmar lär sig av detta och i framtiden är mer källkritiska innan ni basunerar ut att "vad var det vi sa". Era uttalanden och artiklar påverkar alla jägare, inte bara de som valt att bli medlemmar i er organisation.

Redaktionell kommentar:
Det är omöjligt att säga om de som skriver kommentarer är medlemmar i Jägarnas Riksförbund. Helt uppenbart görs läsarkommentarer av läsare som har väldigt olika bakgrund och åsikter. I de fall företrädare för Jägarnas Riksförbund uttalar sig i artiklar i Jakt & Jägare framgår det klart.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

52. Nollvision m.fl.

2008-02-27 10:48

Tack för skratten! Sättet ni försöker blanda bort korten på är stor komik. Ni skriver ju själv t.ex att "det KAN vara omöjligt att skilja dom åt". Ni vill ju ge sken av att vara riktiga storjägare hela bunten, men då måste ni väl veta att det finns hundar i olika storlekar, eller?
Jag förstår att det känns jobbigt att ha sagt för mycket men det går att ordna genom att man erkänner sitt misstag, inte för att jag väntar mig det från folk som vigt sitt liv åt att klaga på andra och hylla sig själv.

51. Forumet är bra

2008-02-27 10:41

Jag förstår signaturen Nobel Jakt som vill att detta forum skall läggas ner med tanke på nivån på debatten som stundtals är under anständig nivå. Men för min del tycker jag absolut att forumet har sin plats och funktion i debatten. Ett ställe där var man okomplicerat kan ge uttryck för sin uppfattning och fritt kommentera artiklar i Jakt & Jägare. En tidskrift vars innehåll, särskilt i rovdjursfrågan, alls inte tilltalar mig med min uppfattning i frågan, men som bild- och layoutmässigt är outstanding i sin genre.
Att lägga ut artiklar på det sätt som redaktören gör och som ger möjlighet för synpunkter, görs allt mer även i dagstidningar. Vill man hyfsa debatten så är ju ett sätt att inte tillåta anonyma inslag. Det skulle nog mana till större eftertanke innan man attackerar tangentbordet.

50. Herman

2008-02-27 10:34

Du verkar inte ha alla getter hemma om man säger...
Du uteslöt det troligaste scenariot. Att mannen misstog sig. Men när man läser ditt inlägg så förstår man ju att du är ute bara för att försöka krångla till situationen ytterligare, och inte intresserad av vad som egentligen hände.

49. Vem är mest värd?

2008-02-27 10:33

Vilken frisk hund anfaller en person som han känner? Hade det hänt på en gångväg att en hund biter en person så vill alla att hunden ska avlivas. Men en varg är helig. Visst måste man anse att vargen är farlig, det är ju björnen också. Det vore kul att få fakta om alla attacker och ärliga svar från forskarna. Dom försvarar vargen med näbbar och klor och kastar skit på jägarna. (Snart blir det väl jakttid på oss jägare?!) Vi får ju inte ens reda på hur många vargar det finns. Det var samma sak med björnen, där sa man en siffra men det fanns mycket mer. Men björnen får vi jaga. Det vore kanske bra med någon slags licensjakt på vargen?

48. Redogör för spårningsförhållandena

2008-02-27 10:33

Jag undrar hur spårningsförhållandena var där attacken skedde?
Jag bor några mil norrut och snön håller på att försvinna. Fanns det så fina avtryck där nere att Jens Karlsson kan säga att det var en hund?

Jag har varit med då vargspårarna har tagit fel på hundspår och vargspår förut, erfarna spårare som sysslar med det här varje dag!
Spåraren kom efter vägen på våra jaktmarker och stannade för att prata lite,d å sade han att det fanns spår efter 2 hundar ett par km längre bort på marken, men han skulle efterspåra dessa efter som det var rymlingarna från Leksand som varit borta några dagar.
Jag behövde inte vara orolig för min hund sade han, men det visade sig att han tog fel. Han ringde mig en timme senare och talade om att det var vargarna. Han hade skrämt upp dem från slagen älg!

Det här att det är så enkelt att skilja en ungvargs spår fån en hund kan ni bara glömma, speciellt om inte avtrycken är perfekta!
Saken är den att ofta har spåraren bestämt sig före vad det är för djur. Jag ger inte fem öre för kommentaren om att det var en hund.
Vilken jakthund har detta beteende dessutom?
Jag har aldrig någonsin hört talas om en jakthund som beter sig sådär, då är det något fel i huvudet på den.
Jag tycker faktiskt att Jakt & Jägare ska följa upp den här händelsen noga och kontakta jägaren.

47. Exakt Nobel jakt...

2008-02-27 10:31

Vi kanske skall vänta och se vad som hänt tyskterrier mfl innan ni själva anser er "fått rätt". Oavsett vad svaret blir kvarstår faktum att detta med konfrontationer med vilda djur under jakt är något vi får ha med i beräkningen. Med tyskterrierns resonemang och åsikter verkar det som om vi som jagar skall börja ställa någon slags krav att den jakt vi bedriver helt frivilligt, måste vara helt ofarlig och riskfri för oss och våra hundar. Varken jag eller någon annan här har påstått att vargen är helt ofarlig, den är ett rovdjur på c:a 50 kilo. Är du så rädd för vargen att den hämmar din jaktutövning vidhåller jag att det är bäst för dig om du blir hemma. Är det någon här som är lurad av propaganda i fallet är det nog du.

46. Dalle

2008-02-27 10:30

Från Svensk Jakt nr 1 2007
"I Sverige dödades fyra barn av varg mellan 1727 och 1763 och ytterligare tolv människor, varav elva barn och en kvinna, mellan 1820 och 1821. Den senare händelsen kallas Gysinge-episoden. Vargen angrep då sammanlagt 31 människor. Vid många av attackerna åts människorna delvis upp. Angreppen slutade i april 1821 då en ensam varg dödades och det fastslogs att vargen rymt från långvarig fångenskap."

45. Det var ingen varg

2008-02-27 10:29

Det var en jakthund som hade trampat mannen på örat.
Det klagas mycket på forskarna här. De kanske inte är perfekta men, jag föredrar deras uppskattningar om läget framför alla hysteriska utspel som baseras på tidningsnotiser och förutfattade meningar.

44. Tyskterrier, Flockemyr med flera

2008-02-27 10:29

Oberoende av om det visar sig handla om en hund eller en varg så har en cynisk sida hos er redan blivit synlig.
Ni är faktiskt de enda som hoppas på nya attacker. Det går inte att ta miste på den förnöjsamhet med vilket "vad var det jag sa" levereras. Alla vill framstå som den som såg det först. Varför gjorde ni då inget? Att skriva insändare räddar inga liv!
Det att ni pratar om små barn som kan skadas, i tron om att ingen annan än ni själva skulle bry sig om sina barn är ett riktigt klumpigt försök att dumförklara alla som inte tycker som ni.
Jag förväntar mig att brösttonerna fortsätter i oförminskad styrka, även om det visar sig att det var en hund som attackerade mannen.
Slutligen ett tips till Campesino: Gå till polisen. Om du har bevis på att brott har begåtts och undanhåller det så gör du dig skyldig till brott.

43. En allmän förklaring

2008-02-27 10:28

Experten Jens Karlsson går helt emot vargforskningen som talar för att en stor mängd predationsangrepp utav friska vargar skett genom tiderna. Vi vill snarare kalla det för väldigt vanligt. Men samtidigt ser vi positivt på att Grimsö kommer med den här typen av uttalanden. Alla ni som kan, bör spara uttalandet för att sedan se hur Jens kommer att klura sig ur kommande attacker. Hur många gånger kan det vara unikt? Att genom spåren utesluta varg är inte Jens kapabel till. På Viltskadecenter finns att läsa, "Vargen och tamhunden tillhör samma art och det kan vara omöjligt att skilja mellan spår från dem." Det skulle vara mycket intressant att få veta hur Jens kan vara så säker på att det rör sig om en hund? En allmän förklaring till påståendet vore väl ett rimligt krav? På plats kunde inte Jens finna några vargspår sägs det i TV-apparater riket över. Kanske Jens själv skrivit hund i snön och på sätt trollat bort vargen.

42. DNA så klart

2008-02-27 10:27

Varför har inte Jens Karlsson tänkt på DNA-prov, som Mr_Straightpull skrev… Vore väl en självklar sak, men han kanske är rädd för resultatet. En annan sak, är det inte forskare och andra experter som alltid i andra sammanhang påstår att det är omöjligt att skilja varg och hundspår, och då speciellt hund och ungvarg. När Jens Karlsson uttalar sig i media tvekar han inte en sekund på att det här var fråga om en hund. Om han kunde vara så vänlig att tala om vad han stöder detta fakta på. Jag är idel öra att lära mig.

41. Bra omdöme?

2008-02-27 10:27

Jägare har ju även misstagit bärplockare för att vara älg...

40. Förutsägelse?

2008-02-27 10:26

Nej, jag vill inte vara en olycksfågel och överdriva det som hänt eller inte hänt, varg eller inte varg. Men med sunt förnuft kommer man långt.
Så här är mitt resonemang. Vi kommer inom en inte alltför avlägsen framtid få uppleva att människor dödas/skadas av varg. Varför då? De som vet något om detta och kan sin historia "vet" att det aldrig hänt att en frisk varg dödat en människa. Okej, är det så, så säger vi det. Men en sak vet jag och nu kommer jag till pudelns kärna, en hund som du inte uppfostrar och som inte lär sig sin plats i t.ex. ett hem kommer ofelbart att ta över. Han kommer att uppfostra husse och matte och deras barn på det enda sätt han vet, med att bitas. Han testar sig fram. Han tar steg för steg. Sakta men säkert tar han över, ty, det är hans natur. Precis detta händer med vargen i vår natur, som det hunddjur och flockdjur han är så vill han högst på rangskalan. Möter han inget motstånd så tar han ett steg till, närmare, närmare och närmare. Han testar, inget farligt händer, ett steg till. För mina vänner det som skiljer det vi nu upplever i vårt land har aldrig någonsin skett förut. Vargen möter inget motstånd. Ingen skjuter efter honom, han upplever ingen skräck i människovittringen.
Aldrig och jag menar aldrig har människan godtagit att vargen går ostraffad in tar hunden katten eller vad det nu är nära sin boning. Aldrig har vargen gått in i en hage och tagit får eller en ko utan att människa jagat efter med alla till buds stående medel. Människobarnen är i en behaglig storlek och kommer troligen betraktas som byte, vuxna människor kanske som konkurrenter. Ingen forskare i världen kan övertyga mig om, bara för att något aldrig hänt kan det inte hända. Med nya parametrar blir allt möjligt. Det ligger i evolutionens natur att saker förändras. Det borde väl en forskare veta.
Tyvärr vet jag att jag har rätt! VEM tar på sig ansvaret?

39. Campesino!

2008-02-27 10:24

Lika bra att införa nolltolerans och stänga alla ridskolor, slakta alla hästar och totalförbjuda uppfödning och import av dessa livsfarliga djur. Och tänk på alla barn som kan komma i närheten och attackeras av odjuren. Du hade tur som överlevde bett och sparkar, men akta dig nästa gång du kommer i närheten av en häst, lika bra att ta med dig bössan nästa gång du går ut. Och kom ihåg att tala om för hästtjejerna där du bor, vilka livsfarligheter de håller på med, så att de kommer på bättre tankar. Det kan aldrig vara bra med djur överhuvudtaget.

38. Intressant

2008-02-27 10:18

Som jag ser det finns det två lägen i denna diskussion som var troliga:

a) Gubben ljög.
b) Gubben blev attackerad av en varg.

Inte f-n blev han attackerad av jaktkompisens hund och trodde att det var en varg. Den hunden måste han ha känt igen. Och är det en person som jagat länge så ser han nog skillnad på en varg och en hund, särskilt som han såg att det var en ungvarg. Så mina antagande kvarstår, endera ljög gubben eller så var det en varg. Men eftersom vargspårarna sagt att det var en hund så lär inte gubben ljugit om händelsen och eftersom han då talat sanning så tror jag också att han varit fullt kapabel att se skillnad på en varg och en hund; alltså är slutsatsen att personalen på Grimsö är odugliga eller oärliga. Jag hoppas det är det förra...

37. Kommentarer...

2008-02-27 10:17

tHJELVAR: Man omnämner sig själv i sig själv i singularis i skrift och tal.
Lokungen: Jag ifrågasätter inte mannens kunnande, men man kanske ska vara 100% säker på att det är varg innan man målar upp det DU gör.
Karl Skoglund: Vargen är ett djur och att säga att den "står för" något förefaller mig sjukt korkat. Endast människan bildar sig en uppfattning så till vida att det går att säga att man "står för" det ena eller det andra.
peter: Själv har jag blivit hundbiten två gånger av okopplade hundar. En jakthund och en sällskapshund. Jag provocerade dem inte det minsta, utan har attackerats när jag springer orientering. Betyder det att jag kan kräva att hunden som ras ska bort från Sverige?
Herman: Det vore på sin plats att hetsare som du slutar raljera och för en saklig diskussion om det nu är möjligt för dig?
Campesino: Vad ger dig rätt att frånta andra människor deras titel? Vet du ens vad som krävs för att få kalla sig forskare? Vad gör du själv om dagarna? Gnisslar tänder och tycker att livet är orättvist?

Slutligen kan jag bara referera till Mr_Straightpull's inlägg och be alla vargnegativa att dämpa sig lite nästa gång så kanske, men bara kanske, ni framstår något mer trovärdiga och seriösa!

36. Utmärkt exempel

2008-02-27 10:16

Här ser man allt från totalt förnekande att en svensk ankdammsvarg kan göra något sådant till att de rysk-finska generna från Åbo-tiden har kommit i dagen.
Efter diskussion med normalt pålitlig källa i trakten är jag böjd att sätta en liten slant på hund.
Men händelsen är urtypisk för hur ett första testangrepp på människa från varg kan se ut. Om det var en varg kan vi förvänta oss ett ny allvarligare episod inom någon vecka eller två.

35. Tidsfråga

2008-02-27 10:15

Vare sig det var en varg eller inte, är det bara en tidsfråga innan det första barnet blir taget. Vilken eller vilka skall då hållas ansvariga?

34. Tyskterrier

2008-02-27 10:14

Det du skrivit nu sist är minst sagt avslöjande – för din egen del. Varför tror du att de du kallar vargkramare skulle bli mest upprörda för att ”ni andra fått rätt”. Måste kännas bittert för dig nu, när det verkar som om det var hund som ”attackerade” och inte varg. Själv hoppas jag det görs en DNA-test också, så att det inte råder någon tvekan om vilket hunddjur det var.
Själv tyckte jag nog det verkade lite konstigt redan i ett tidigt stadium. Skadorna verkade bara röra sig om några rivmärken och en svullnad på örat, och ändå säger sig mannen ha blivit biten både i örat och i armen om man ska tro tidningarna. Att han ”trodde” det var varg säger jag inget om, bara synd att lämna ut det till tidningarna innan han fått sin misstanke bekräftad av kunnigt folk.
Med tanke på den mängd insändare som skickats in under kort tid, så verkar det som om en hel del av er sitter som på nålar för att inte missa det första fallet av vargattack i Sverige. Kan det vara för att få säga ”vad var det vi sa”? Mitt tips är att ni väntar med kommentarer tills händelsen blivit officiellt bekräftad, så slipper ni avslöja hur okritiskt ni slukar allt som står i tidningarna.

33. Varför misstänkliggöra Jens?

2008-02-27 10:13

Det fanns inga vargspår, det fanns bara hundspår där jägaren uppfattat sig som vargangripen. Jens Karlsson och en spårare från länsstyrelsen har noggrant undersökt både platsen och omgivningarna och inte hittat några vargspår. Varför ifrågasätta detta? Att jägaren upplevt att det var en varg kan säkert vara riktigt. Men han blev väl rädd och då är det inte konstigt att han såg något som förutsatte var en varg. Jämför med dem som tycker sig se ser älg men skjuter en människa. För sådant har bekant tyvärr hänt mer än en gång och beror på att man ser det man förutsätter att man ska se.
Om det verkligen varit en varg som angripit 77-åringen, så har knappast skadorna inskränkt sig till en rodnad på ena örat. Men Campesio, Terriern, Tjelvar, Bjärven och Reine drar säkert andra slutsatser i sin iver att framställa vargar som livsfarliga.
Att jakthundar knuffar omkull folk är inte bra, det bara ökar hundrädslan hos människor. Löshundsjakt har onekligen avigsidor.

32. Skulle inte en gammal harjägare...

2008-02-27 10:12

...se skillnad på en varg och en harhund. Nu är han allt bra desperat, Karlsson. Jag riktigt ser hur svetten rinner efter ryggen på honom och hur telefonerna går varma hur i h-e de ska komma ur det här.

31. Bäste ansvarige för denna sida

2008-02-27 10:08

Har ni som ansvarar för denna sida aldrig funderat på att lägga ner detta debattforum? Jag upplever att det är mycket osmakligt att ett sådant forum, som sammanhålls under Riksjägarnas paraply, tillåter att det publiceras så mycket onyanserad smutskastning om både politiker, forskare och andra som på olika sätt har ett arbete att sköta. Många gånger gör de sitt jobb som de är satta att göra. Ni som har synpunkter på allt och alla i dessa rovdjursrelaterade frågor påverka våra politiker. Det hjälper inte att gnälla och smutskasta de som gör sitt jobb.
Jag börjar nu bli så besviken och trött på Riksjägarna som tillåter detta så jag har allvarligt funderat på att säga upp mitt medlemskap i Riksjägarna.
Jag hoppas att ni nu inte väljer att stoppa detta inlägg utan tar modet till Er och står upp för en nyanserad och utvecklande diskussion.
Skärpning!

SVAR:
Det finns ingen organisation som heter Riksjägarna. Jakt & Jägare ges ut av Jägarnas Riksförbund. Gillar du inte debatten i läsarkommentarerna är det ingen som tvingar dig att läsa eller delta med egna inlägg.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

30. Lägg inte tid...

2008-02-27 10:03

…på såna som Dalle, Anonym och andra pajasvetare. Stäng av dem från tråden och låt endast medlemmar komma med kommentarer, då måste de betala medlemsavgiften och på så vis stödja oss i kampen. Jens Karlsson och de andra experterna kommer naturligtvis att med näbbar och klor slå i från sig. Vargen är ju trots allt inte toketablerad i Sverige än. Men nog måste de byta inköpsställe nu för de här verkar inte helt stabila.

29. Klart...

2008-02-27 10:02

...det var en hund. Hade ni trott något annat? Dom förnekar sig inte vargkramarna. i Sala fick de ett vargslaget rådjur i bebyggelsen till att det var lodjur (med 50-60 millimeter mellan hörntänderna) efter besiktning över telefon.

28. Tagga ner

2008-02-26 16:19

Återigen visar vi inom jägarkåren vår osannolikt opfroffsiga beteende genom att dra snabba slutsatser om denna attack. Är det säkert att det var en varg som utförde attacken?

27. Ta DNA-prov

2008-02-26 16:19

Så får vi slut på spekulationerna. DNA-prov vore dessutom intressant då Jens redan uttalat sig om att den troliga angriparen är jaktkamratens hund. Se http://www.jagareforbundet.se/news/oklarheter_kring_pas.asp

26. Harrisburg igen!

2008-02-26 16:18

Nämen... Har det hänt förr! En gång till?
Konstigt, verkar som sagorna blir sanna!

http://www.youtube.com/watch?v=ID1CNsdw4NA

25. Det som upprör...

2008-02-26 16:15

...Jens, Dalle och andra vargkramare mest är nog inte attacken i sig självt utan det att vi andra som hela tiden varnat för att detta skulle ske till sist fick rätt.
Själv anser jag att folk som fortfarande efter att det skett hårdnackat menar att det nästintill inte skett ändå, är riktigt trångsynta och är grundlurade av all propaganda.
Själv är jag inte det minsta förvånad att det hänt.
Nej, denna varg har visat vad vargen är för ett djur, inte alls att lita på någonsin. Gör man det är man rent ut sagt dum. Vad hade hänt om det varit fler än en varg?
Genom hunden vet vi att fler eggar varandra och de blir ännu mer sturska. Det här var första varningen Jens, det kommer att ske igen, var så säker på det.
Bemöta Dalles imbecilla inlägg låter jag bli den här gången.

24. Försöker Jens skydda sina vargutplanterade företrädare?

2008-02-26 16:13

Det är väl ingen överraskning att stora pengar lagts ned på återinplantering av vargar i Sverige och Norge. Det är inte längre någon hemlighet vilka som ingick i organisationen. Det fasansfulla var att Svenska Jägareförbundet för Uddeholm och Billeruds räkning (senare Stora Enso) medverkat i återinförandet av vargarna. Till detta nekar berörda. Det kan man förstå. Om vargar börjar döda folk så kan ju varginplanterarna bli betraktade som mördare. Hur förklaras att SJF i Dalarna officiellt tiggde om pengar av jägare till varginplanteringsprojektet när det begav sig?
Är det dessa personer och Jens företrädare Bjärvall samt professorerna, avdelningsdirektören från Naturvårdsverket, intendenterna från Naturskyddsföreningen och generalsekreteraren från Världsnaturfonden som skall skyddas? Det bör stå i klartext för var och en det som är skrivet i Dalajägarens årsbok från 1974. Forskarna skall återinföra en fritt levande vargstam i Sverige. Det rimliga är väl att dessa varginplanterare även får bära ansvaret när det går på tok.

23. Reine Flockemyr

2008-02-26 16:12

Barn som som blir dödade i väntan på skolskjuts dödas av bilar, vanligen med en rattfyllerist eller en gamling med dåligt omdöme vid ratten, det är fakta. Att du lägger mera energi på att utrota vargen än att bekämpa dessa företeelser tyder antingen på en väldigt dålig förmåga att prioritera eller en skenhelig inställning till att rädda barnen.

22. Jaja...

2008-02-26 16:11

Nu har vargspårarna vart ute och påstår att det är en hund...
Min andra gissning av undanflykt slog in!

21. Kärnkraftsreaktorn i Harrisburg...

2008-02-26 16:11

TMI block2 som havererade 1979 berodde på bristfällig kylning av primärkretsen och den mänskliga faktorn när nödkylsystemet skull startas för att kyla härden. Alla reaktorer med samma konstruktion har sedan dess modifierats med två separata kylsystem för att utesluta en liknande olycka. Vi kunde efter denna händelse mycket väl ha stängt ALLA kärnkraftverk i hela världen, om vi inte (vilket vi var) var beredda att kombinera risken med den nytta dessa ger oss i form av elektricitet. Nytta och nöje ger oss också naturen och vistelsen i den, oavsett om vi är jägare eller inte. Det går dock inte att komma ifrån riskerna helt och hållet med annat en att totalt utrota alla stora rovdjur, älgar, vildsvin etc. De är omöjliga att "modifiera" så att dom blir så som vi vill ha dom... dvs i stort sett helt ofarliga. Att man förr eller senare konfronteras med vilda djur (som jag själv upplevt och beskriver nedan) får man som jägare acceptera, annars har man nog valt helt fel fritidsintresse. Vad det gäller hemsidorna nedan ser jag inte vad de bevisar i detta fall. Men det kanske jag är ensam om?

20. Jakthund, inte varg....

2008-02-26 16:10

Hej alla vilt svingande varnegativa. Enl. uppgift från SVT var det kompisens jakthund som skadat mannen.
Citat från SVT:
"Det är forskaren Jens Karlsson vid Grimsö viltskadecenter som varit på platsen där mannen trodde sig ha blivit biten av en ung varg. Han konstaterar att det rör sig om en hund som trampade mannen på örat, inte en varg.
Troligen var det mannens jaktkompis hund som hoppade på mannen.
Mannen fick uppsök lasarettet i Lindesberg för vård."

Bra att veta, så kanske tonfallet kan dämpas en aning, trots att det är illa att hundar skadar människor.

19. Önskar...

2008-02-26 16:09

...att alla barn kan komma hem helskinnade. Snart kommer det första dödsfallet. VEM TAR ANSVARET FÖR DET?

18. Dalle

2008-02-26 14:41

Vi behöver inte förse dig med ett endaste bevis. Det räcker att vi säger att vargen är farlig och vad blir din ursäkt när nästa attack kommer, kanske på barn som väntar skolskjuts?
Ska vi verkligen låta detta fortsätta?
Jag är än mer övertygad om att vargen inte har något berättigande i svenska natur.
Det var någon som dristade sig uttalandet att det inte är ofarligt att vara jägare. Men då måste vi se till så att vi tar bort en av riskerna iallafall. Det blir vargen som har prio nummer ett för mig.

17. Varsågod Dalle

2008-02-26 14:28

http://www.locomail.com/vargen/wolf.pdf
Läs här sid 26.

16. Häxjägare!

2008-02-26 14:26

Alla vet att vargen eller vilket vilt djur som helst förresten, kan vara farligt. Ni spelar bara dumma när ni påstår att någon skulle ha lovat er motsatsen. Vem har sagt det?


15. Harrisburg!

2008-02-26 14:26

Det kunde ju inte hända i Herrisburg heller! Det har hänt förr och kommer dessvärre att hända igen! VAKNA!

http://www.youtube.com/watch?v=LSzEcfILITs&feature=related

14. Ge mig då...

2008-02-26 13:59

...några bra exempel på "garanterat" vargdödade i Ryssland KM efersom det finns så "många". Du kan samtidigt utesluta indiska "soptippsvargar" som är tama som hundar. Du vet ju inte ens vad som hänt i detta fall eller?
Det finns som du själv uttrycker det varken enligt "min" statistik, eller någon annans heller för den delen, fall dokumenterade i Sverige hur långt bak i tiden man än väljer att gå, så då måste det väl anses som en sensation om det stämmer?

13. Är Jens vargkramare, forskare eller politiker, kanske fuskare?

2008-02-26 13:58

Som nämnts här nedan, samtliga djur som kommer i kontakt med människor kan vara farliga. Själv har jag blivit såväl biten som sparkad av hästar. Det har nog bara varit tur att jag överlevt.
Så har vi Jens vargar som tillhör västvärlden (väster om Östersjön). Vargar i det området har enligt Jens aldrig rört sig i närheten av människor. Aldrig närmare än 100 meter annat än om de blivit trängda i något hägn där de dödat tamdjur. Vilket unikt djur jämfört med alla andra djur. Enligt den kände rovdjursdebattören Roslagsmormor är till och med rådjur livsfarliga, de har ju horn. Åt minstonde bockarna.
Varje människa som levt nära djur vet med sig att ha respekt för dessa. Vad är då målsättningen med Jens påståenden? Man vill inte att verkligheten om vargarna skall framstå som självklar på det sätt som de flesta med djurintresse redan vet. Det kan ju lägga krokben för framtida forskningspengar och det kan bli jakt på Jens skydslingar. Det är som jag sedan länge förstått, vargforskarna är inga forskare de är fuskare och borde titulera sig som sådana för att inte vilseleda folk så dessa får ett överdrivet förtroende för fuskarna.

12. Dalle

2008-02-26 13:20

Nej, enligt din statistik kanske det aldrig har hänt i Sverige att en fullt frisk varg, oprovocerat attackerat en människa. Men kollar man längre bak i tiden finns förmodligen fall där även det skett.
Sen kan du ju även kolla upp vargar utomlands, där finns garanterat såna fall! Där har även många attacker slutat med en död människa. Kolla speciellt i Ryssland, det är väl därifrån som vargarna startade sin vandring för att tillslut bosätta sig vid svensk/norska gränsen? Eller hur var det nu?

11. Vilka blir ursäkterna?

2008-02-26 12:54

Nu ska vi se vilka ursäkterna blir:

1. Vargen ville leka!
2. Vargen var en hund!
3. Vargen trodde att jägarens pälsmössa var en ekorre!
4. Vargen är en hybrid med hund!
5. Gubben ljuger!
6. Vargen har blivit matad av grannarna!
7. Vargen blev rädd för jägarens hund och ville få hjälp av jägaren.
8. Vargen ville bara kramas.

10. Nu är det panik...

2008-02-26 12:53

På högsta nivå, en jägarbroder har attackerats av vad han anser vara en varg, samtidigt som han själv dock manar till återhållsamhet och lugn i sammanhanget. Ni kanske bara dristade er till att läsa den alarmerade rubriken? Det verkar inte bättre.
Jag har själv haft räv, lodjur, älg och hör och häpna råbock som i stress nästan "rammat" mej på pass under jakt med hund.
Har även blivit attackerad och biten av jakthundar under jakten. Det är som sagt inte helt riskfritt att vara jägare.
Att en frisk, vild varg i Sverige oprovocerat skulle anfalla en människa skulle i så fall vara sensation, då det bevisligen inte finns ett enda dokumenterat fall då detta inträffat tidigare i landet. Så lyssna på vad den inblandade har att säga i fallet innan det dunkas på trummorna.

9. Kamphundar?

2008-02-26 12:53

Aftonbladet 3 oktober 2000.
Botkyrkabyggen förbjuder hyresgästerna att ha kamphundar och vill också se ett förbud i den lokala ordningsstadgan. Kamphundar har länge varit ett problem i Botkyrka, främst i områdena Alby och Fittja. Hundar har skrämt hyresgästerna och flera personer, däribland ett barn, har blivit attackerade och bitna.
Problemet har växt och polisen har fått omhänderta flera hundar, varav några fått avlivas.

8. Vakna!

2008-02-26 12:53

Vakna till liv! Detta är för jävligt! Hundar och människor, hur långt ska det få gå? Synd att det inte var i storstaden, då skulle det hända saker. Nu måste det hända något, sånt här får inte ske!

7. Detta kan väl inte stämma?

2008-02-26 11:32

Att en varg attackerar en människa, det måste ju vara något fel. Det som inte skulle hända har just hänt, undra vad bortförklaringen till själva attacken blir. Är lite nyfiken faktiskt.

När ska folket vakna till liv? Det här är första attacken i Sverige på många år. Mannen hade tur som överlevde. Nej, detta är inte något man bara kan acceptera. Om det hade varit ett barn eller om mannen inte haft geväret vid sin sida, hur hade historien slutat då? Nästa gång så slutar det kanske inte så bra som det, turligt nog, gjorde denna gång. Det måste göras något åt detta nu och det fort!

6. Vargen och Människan

2008-02-26 11:32

Kan någon anmoda Jens Karlsson att bättre informera sig om vad vargen står för? Det finns litteratur i ämnet såvitt Jens Karlsson är mottaglig. Skulle tyvärr inte tro det.
Grimsö forskarna är vår motsvarighet till fundamentalisterna inom islam.

5. Nu har det hänt

2008-02-26 11:08

Det som inte kan hända har hänt igen. Först de tragiska olyckorna med björndödade människor i norra Sverige och så det här. Personligen har jag bara väntat på att en varg ska attackera en människa. Som vanligt kommer det att avfärdas med att det var bara en jägare och han får skylla sig själv. Med tanke på alla rapporter om vargar med ett oacceptabelt beteende kommer det inte att dröja förrän ett barn blir taget. Vi får hoppas att inte föräldrarna jagar för då kommer väl det att avfärdas med att det är en jägare. Nu kunde till och med Jens Karlsson erkänna att det finns kända fall med vargattacker, men att det rör sig om så kallade soptunnevargar. Är det någon som hört det epitetet från honom tidigare?

4. Konstigt

2008-02-26 11:07

Svårt att förstå varför våra förfäder hade ett sådant oresonligt hat och absolut inte ville ha varg i sin närhet.

3. En modig man...

2008-02-26 11:06

...som vågar berätta det här. Han kommer att granskas av forskare, hånas av vargkramare och troligtvis beskyllas för att inte kunna se skillnad på en varg och en jämthund.
Jag är full av beundran för det civilkurage han visat!

2. Skattebetalarna ställer inte upp

2008-02-26 10:30

Vi har inte lust att betala mer till alla som håller på med rovdjuren. Det verkar snart räcka för att bilda ett helt departement. Rovdjursdepartementet med en ROVDJURSMINISTER.

1. Ofarlig?

2008-02-26 10:18

Unikt eller inte men för mig så är detta ett konkret exempel på vad som kan hända. Vad hade hänt om det varit ett barn?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere