• Allmogejakt

Jägare kan mista älgjakt

AktuelltPublicerad: 2011-07-15 16:27

– Om det nya systemet med älgförvaltningsområden leder till att en del små markägare bara får en kalv i tilldelning och den sedan tas av varg så betyder det i praktiken att det inte blir någon jakt för många. Det stärker knappast äganderätten. Det här är farhågor som vi måste ta på största allvar.
Det säger Centerriksdagsmannen Erik A Eriksson från Arvika.

Han understryker att det är viktigt att det finns en bra balans mellan en frisk och livskraftig älgstam och skogsbrukets krav på att hålla nere skogsskadorna, vilket de nya älgförvaltningsområdena är tänkta att säkerställa.

”Enorm nota att betala”
Men om små markägare som hittills jagat på en b-licens bara får en kalv i framtiden kan det blir besvärligt i rovdjurstäta marker där det i första hand är kalvarna som blir mat till rovdjuren.
– Vi måste vara rädda om jägarkåren. Det märks redan att det blivit svårare att engagera ungdomar. Gör vi jakten ännu besvärligare riskerar vi att tappa många krafter som gör ett enormt ideellt arbete. Ska framtidens viltvård enbart skötas av professionella jägare kommer staten att få en enorm nota att betala, säger Erik A Eriksson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Bra initiativ Erik A Eriksson

2011-07-19 21:16

Införandet av det nya älgjaktssystemet är en ren kränkning i äganderätten för den enskildes rätt till jakt på egen mark. Markägare där rovdjur, framför allt varg, har sin utbredning kommer det förmodligen inte vara försvarbart att skjuta kalv överhuvudtaget. Vargens huvudsakliga föda under sommaren och hösten är ju just kalv, markägare som vill jaga på egen mark och valt att inte tvångsanslutas till ett större skötselområde kommer att bli berövade sin jakt på älg. Detta har Erik A Eriksson förstått och jag stödjer honom till fullo om han driver den frågan i riksdagen.

10. Centern- stockholms och storskogsbrukets tjänare.

2011-07-17 20:23

Helt otroligt dumt uttalande!! Om vargen äter upp kalvarna så ska vi jägare skjuta bort kapitalet, de vuxna älgarna. Storskogsbruket applåderar och vår älgjakt är förstörd för all framtid! Centern borde istället jobba för att vargstammen ska tas ner så att alla har möjlighet att jaga älg i framtiden! Låt er inte luras av dessa hycklare. Centern får aldrig, aldrig mer min röst. Ett storstadsparti som går från klarhet till klarhet. Usch!!

9. Heder åt Centerpartisten

2011-07-17 20:23

Erik A Eriksson. Du är en god representant för de små markägarna/dina väljare. Fundera över hur du ska få resten av allianspartierna med på att riva upp det fullständigt vansinniga älgjaktsförslaget. Den allvarligaste missen i förslaget är att det föreslås att ett licensområde måste ha gemensam gräns. Detta innebär att de markägare som har mer än ett skifte (=de flesta i södra Sverige) inte kan registrera sin mark som ett område. Om jakträtten stjäls från markägarna kommer regeringen med all säkerhet att få minst en anmälan till EU domstolen att handlägga. Det kommer att bli problem för regeringen att inför EU domstolen motivera varför det behövs ett nytt älgjaktssystem när Sveriges älgstam växt sig till Europas starkaste under nuvarande system. För övrigt är antalet hektar troligen av sekundär betydelse. Älgen måste jagas där den uppehåller sig. Det finns marker där älgar inte trivs och där kan det inte jagas oavsett hur många hektar den marken är. Att tilldela älgar att skjuta baserat på areal är förlegat och mot bättre vetande. Jag förespråkar ett jaktsystem liknande det som används vid jakt på björn/lo/varg där en kvot ska fyllas inom ett område. Det kommer med automatik att fällas flest djur där det finns flest. Att rapportera fällda djur blir enkelt då de flesta idag har en mindre dator med kamera i fickan. Man kan tom skicka med bild på djuret så det blir 100% kontroll på vad som egentligen skjuts. Alla oavsett areal skulle med detta system kunna jaga på lika villkor.

8. instämmer tyskterrier

2011-07-17 12:25

det här blir mycket intressant,att dra in vargens födointag av älg i en älgförvaltningsplan och sen försöka få snygga siffror blir en grannlaga uppgift för myndigheterna.och jägarkåren står i mitten bespottad

7. Intressant..

2011-07-16 21:45

Ni politiker vet alltså vad som är på gång att ske med svensk jakt och med älgjakten,och att det inte kommer att fungera,ändå
är ni beredda att klubba igenom allt detta nya med fler rovdjur och nya regler för älgjakten...En fråga...Hur tusan är det ställt egentligen?

6. TA ERT ANSVAR!!!!!!

2011-07-16 21:45

Jag blir så förbannad på alla som gnäller över att det är ett nytt älgjaktsystem på gång för här hemma (vi har förvisso inte någon varg, men en massa så markägare som tror att älgar i stort format regnar från himmlen) har vi ett antal privata markägare som som gjort till sin största uppgift att utplåna klövviltet framför allt älg och rådjur, då, de enligt egen utsago äter upp allt som planteras, men kan det inte vara så att det är markägarna själva som skapar detta genom att röja bort allt det som hjortdjuren vill äta helst? Själv ser jag med tillförsikt fram emot att få det nya systemet som gör gällande att om du inte vill ansluta dig till ett stort skötselområde så får du jaga kalv, gnäll inte utan engagera dig och anslut dig/er till ett skötselområde och se till att påverka så kan man om man har tillräckligt med mark få skjuta en vuxen på t.ex tre år.

5. Fortsatt ideellt arbete

2011-07-16 21:44

Ersättningen till de som engagerar sig i de nya älgförvaltningsområdena används som argument både för att höja fällavgifterna och för att skapa mycket stora områden. Stora områden ger risk för dålig kunskap om hur de lokala förhållandena är. Detta gör det också troligen svårare att rekrytera företrädare för jägare. Vem vill göra ett dåligt jobb? Att täcka in kanske 300 000 ha för 3 jägarrepresentanter med informationsinhämtning och förankring blir nog inte så lätt.
Bättre med mindre och greppbara områden och fortsatt frivilligt oavlönat arbete.

4. Håll kvar foten på bromsen!

2011-07-16 15:24

Mycket bra inlägg, Erik A Eriksson.
Det system som fungerat bra i många år hittills kan fungera bra i många år till med mindre anpassningar. Mitt tips är att berörda beslutsfattare omgående söker goda råd från JRF:s tidigare förbundsjurist Bernt Lindqvist.

3. Då är det på tiden.

2011-07-16 11:02

Att du och dina gelikar gör allt vad ni kan för att stoppa detta förfall av älgjakten, eller är du ute efter att plocka poäng genom att påvisa det som vi jägare redan vet, så slå inte in några öppna dörrar. Nej släpp för tusan allt du håller ut och gå ut i riksdagen och sätt en eldgaffel i baken på dina gelikar i riksdagen och tala om för dessa oinvigda vad det handlar om för hos jägarkåren plockar du inga poäng, men okej det är bra att du påpekar detta för då vet vi, att ni vet vad som är på gång, detta ska du ha en eloge för.

2. Hallå Erik A. Eriksson

2011-07-15 20:05

är då inte du och din partivän Andreas C. de politiker som har möjlighet att sätta stopp för det nya systemet med älgförvaltningsområden. Låt det nuvarande systemet med jaktvårdskretsar vara kvar så slipper staten betala den enorma summan som du befarar i ditt inlägg.

1. OMVÄNDELSE UNDER GALGEN

2011-07-15 19:14

Jamen så sluta då att pracka på jägarkåren och alla andra som vill ha en levande natur,dessa överstora rovdjursstammar.
Om tomtenissarna i EU stoppar svensk vargjakt, utgår jag från att alla svenska jägare omedelbart bojkottar allt ideellt arbete vi utför. Då kan ni stå där med skiten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB