• Pinewood

Jägare och hästägare bävar

AktuelltPublicerad: 2008-03-26 11:30

Fler spårningar tyder på att Sverige fått det sydligaste vargreviret i Marks kommun i Västra Götalands län.
Både jägare och hästägare i området bävar nu inför hotet att få vargföryngringar.

– På påskdagen hittade vi spår efter två vargar som gått tillsammans och gjort revirmarkeringar i samma område som tidigare, säger rovdjursspåraren Tommy Berglund till Hallandsposten. Han spårar på uppdrag av länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland.
Spåren visar att de två vargar följs åt och gör revirmarkeringar. De urinerar med lyft ben och krafsar i snön efteråt, vilket är typiskt för vargar som markerar revir.

En historisk upptäckt
Vargparet som revirmarkerar är en historisk upptäckt.
– Vi har inte haft varg så här långt söderut sedan mitten på 1800-talet, säger Tommy Berglund till Expressen.
Han tror att vargarna tvingas söderut på grund av brist på föda och utrymme i Mellansverige. Bara i Dalsland finns det fyra-fem vargrevir.
Vargparet i Marks kommun har väckt stor uppmärksamhet och många ville vara med och spåra vargarna. Fyra-fem patruller var ute i påskhelgen.
Bengt Kristiansson, som var distriktsordförande i JRF-Halland tidigare, är en av dem som var med och spårade.
– Vi har under vintern haft starka misstankar att en parbildning var på gång i dessa trakter, men brist på snö har gjort att vi inte kunnat bevisa något. Nu fick vi lite snö, och vips kan vi konstatera ett revirmarkerande vargpar, säger Bengt Kristiansson.

Omfattar två län
– Om reviret kommer att omfatta det område där vi haft indikationerna innebär det att delar av Marks och Svenljunga kommuner i Västra Götalands län, och delar av Varbergs och Falkenbergs kommuner i Hallands län kommer att omfattas, tillägger han.
Sven Carlsson, tidigare ordförande för Jägarnas Riksförbunds avdelning i Mark-Svenljunga, följer också händelseutvecklingen. Vargspåren finns på hans egen mark.
– Vid det första tillfället hade vargarna passerat cirka 50 meter från vår ladugård men de vek av och kom inte fram till gården, berättar Sven Carlsson.
På påskdagen observerades med en kilometers mellanrum två större spårstämplar. Det ena kunde avskrivas som en hund men det andra var en varg, konstaterat av Tommy Berglund.

Mindre utflykter
– Spåren var väldigt färska när de upptäcktes. Jag vet detta med hundra procentig säkerhet då det var på våra marker alla observationer har gjorts och spårningen har påbörjats, tillägger Sven Carlsson.
– Det verkar som om att vargarna tagit ett större byte någonstans i närheten och bara gör mindre utflykter tills dess att de gjort slut på maten, förklarar han.
– Vi boende i Örbytrakten vädjar till alla som vistas i skogen eller tar promenader längs skogsvägarna att hålla ögonen öppna och kontakta spårgruppen om man tycker att ett ”hundspår” verkar vara lite väl stort, säger Sven Carlsson.

Bävar inför vargföryngringar
Han bävar inför möjligheten att det blir vargföryngringar. Inte bara bönder och jägare drabbas.
– Även många hästägare och hästuppfödare kommer att påverkas. I dessa trakter är det vanligt att gårdar styckas av för att säljas som hästställen och dessa betingar mycket mer pengar än vad hela fastigheten inklusive större skogs- eller åkerarealer gjorde före avstyckning.
– För dessa blir en vargetablering ett dråpslag. Jag har redan nu hört av många hästägare som vill veta var vargarna senast observerades eller spårades just för att veta om de kan har sina hästar ute eller inte, kommenterar Sven Carlsson.

Svag älgstam i området
Om man skall lägga fokus på jakten kommer även den att påverkas radikalt, konstaterar han. Älgstammen i området har tidigare härjats av vad som kallades Älvsborgssjukan, en virussjukdom som trots mycken forskning ingen fick någon riktig klarhet över.
– Inom de flesta områden har kraftiga begränsningar av jakten gjorts för att med alla tänkbara medel höja medelåldern på älgstammen. Detta arbete kan visa sig vara fruktlöst då ytterligare ett hot mot en hårt sargad älgstam tar form, säger Sven Carlsson.
Jakten med löshund hotas dessutom i södra Sverige.
Sven Carlsson har varit i kontakt med en del jägare i Värmland och frågat hur de gör när de skall jaga med hund.

Släpper hunden och ber en bön
– De söker av markerna efter vargspår i snön, släpper hunden och ber en stilla bön om att den kommer tillbaka. Hur skall man bära sig åt i dessa trakter? undrar Sven Carlsson.
– Vi får endast undantagsvis snö under höst och vinter. För det mesta regnar det eller på sin höjd kommer det lite slask. Vilka möjligheter har vi att söka av markerna efter vargspår? Jakt med löshund i södra Sverige kommer om vargen etablerar sig här bara vara ett minne blott!
– Det klarnar allt mer vilken svår sits våra kamrater i revirområdena har och de har mina fulla sympatier, förklarar Sven Carlsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Naturvänner eller egoister?!

2009-05-19 09:32

Bygg bättre staket, ha hunden i koppel, gör så lite påverkan på naturens gång som möjligt. Fram för en större artrikedom! ni som spenderar så mycket tid i skog o mark, vad är ni? Naturvänner eller egoister?

15. Vi i södra delen av landet!?

2008-03-31 10:58

Sist vi hade varg nere i varg nere i våra trakter förpassades den illa kvickt till de sälla jaktmarkerna av någon lokal hjälte.

14. R.Hamilton

2008-03-31 10:58

Absolut, det är alltid lättare att se till de problem man själv har innan man engagerar sig i andras. Där har du rätt i att "vi i syd" varit dåliga på att ge och uttala vårt stöd för er sak. Stödet har funnits men tyvärr har det varit tyst.
Jag är säker på att vi menar samma sak och strävar åt samma håll.
Att fokus har legat på gris i syd beror säkert till stor del att det är med dem diskussionerna uppstått.
Vi jägare måste lägga ner stor kraft och energi på att försvara att vi inte skjuter bort vad vissa anser vara rena ohyran. Vi måste ta hänsyn till vad markägare tycker och det finns många exempel på lag som hotas med uppsägning av arrenden om de inte skjuter bort så mycket gris som det bara går. Här föreligger ofta intressekonflikter och att då säga att vi vill bygga upp och förvalta en stark vildsvinsstam tar mycket tid och kraft och då försvinner naturligt nog de frågor som inte ligger i fokus för "sörlänningars" del.
Jag håller med till fullo om ditt golfbaneresonemang. Man skulle kanske enas om att om inte rovdjursfrågan tas på större allvar så tar vi inte vildsvinsfrågan på allvar heller. Golfbanorna blir åter jordbruksmark när grisen är färdig och jägarna vägrar komma till undsättning för att skjuta bort dem. Intressant...
Självklart tycker jag att vi jägare skall visa upp en enad front och stödja varandra och inte bara göra det tyst.
Som jag tidigare sagt: Vi som har propagerat för en åtstramning av rovdjurspolitiken även i syd har kämpat i motvind då det är ingen som tar oss på allvar då vi inte har dem här för stunden. Då är det inte lätt att göra sig såpass hörd att det hörs upp till er.

13. Sven Carlsson

2008-03-28 13:15

Nog måste du väl hålla med på att vargfrågan inte haft någon större dignitet i den södra delen av landet tidigare. Fokuseringen kring gris har tagit upp en större del av debatten. Förmodligen naturlig att vi människor avskärmar oss från de avlägsna problemen.
Nåväl, grisarna är på väg uppåt och det blir intressant att se vad som händer när etableringarna "går i varandra".
Min ironi om golfbanorna bottnar i tanken på vilken stark opinion som skulle komma till tals om de grupper som nyttjar desamma skulle få göra avkall på "sin" hobby", liksom vi löshundsjägare fått göra. Där finns det verkligen gott om "tangentbordsfundmentalister".

12. R.Hamilton

2008-03-28 10:53

Det har redan innan etableringen varit diskussioner "i syd". Tyvärr har vi blivit rent förlöjligade av alla rovdjursförespråkare. Vi har verkligen belyst de problem som finns i Värmland, Dalarna och den norra delen av Västra Götaland men våra "motståndare" har blundat för fakta och då hjälper det inte hur mycket vi än står och gapar och gormar.
Därför måste vi bredda vår bas på möjliga infallsvinklar och därigenom tar vi ett exempel med alla hästgårdar.
Kan man inte få dem att inse på ett sätt måste man byta strategi och vinkla mot ett annat samtidigt som man inte kan ge upp sin gamla.
För min del får de gärna stänga golfbanorna eller göra om dem till skogs- eller åkermark igen så det argumentet tar jag ingen större notis till.
Att vi i jägarleden och dessutom inom samma intresseorganisation börjar skälla och spotta på varandra kan jag omöjligen se att det kommer att hjälpa oss. Vi skall göra gemensam sak av det hela och visa upp en stark enad front för vi är i många avseenden i underläge. Att bara vänta och när rovdjursstammarna tar över vår landsbygd stå med händerna i byxfickorna och säga "vad var det jag sa" gagnar oss inte.

11. Vill ha en förklaring!

2008-03-28 10:08

Ni som nu är så kallade vargvänner, kan ni förklara vad en varg gör för nytta som får kosta så många miljoner? Jag hoppas att ni har nåt bättre svar än att den var här före oss, för det var de många som var. Ser ni inte att myndigheterna leker med våra skattepengar? Lägg ner all forskning och låt naturen ha sin gång, så tror jag att vargfrågan är ett minne blott!

10. Sent skall syndaren vakna!

2008-03-28 09:12

Visst är det tragiskt att ni sörlänningar måste ha eländet in på knuten innan ni reagerar! Så länge vi i mellansverige drabbades - då var det tyst! Ni borde anat den kommande utvecklingen! Koppla hunden, lås in hästarna och lycka till!
Det går dessutom ett rykte att man hittat en sällsynt utrotningshotad mask som bara trivs på golfbanor. Naturvårdsverket lär överväga stängning av banororna under några år, så att krypen blir en bärkraftig stam utan inavel.

9. Hästar har visst dödats och skadats av varg

2008-03-27 14:24

I Värmland har på senare år en ponny ätits upp levande och en travhäst, värd 300 000 kronor, dödats. Innan vargen på Gräsö sköts skadade den en ponny svårt. Media skriver bara det som är FÖR varg medan de som är EMOT får kravla i permafrostens bakgård.
Ni vet inte sanningen.

8. Även Bredfjället

2008-03-26 18:42

Det har också konstaterats att en varghanne i sällskap med en löpande tik har markerat revir på Bredfjället cirka fem kilometer öster om Ljungskile. (Söder om Uddevalla.)
Det innebär att markerna som redan är glesa på vilt på grund av lodjursinvasionen blir ytterligare skattade på vilt. Se upp, ni som bor i området Lilla Edet-Kungälv-Ljunskile. Får och hundar blir väl ”utfyllnad” i kosten för de nyinflyttade.

7. Vargen får kosta

2008-03-26 17:49

Tyvärr för er så är det slutjagat på samma vis som det är över oändliga arealer i Mellansverige. Att prata om vilka kostnader vargen för med sig är av tradition meningslöst. Det ska bli oerhört intressant att se om golfbanetäta områden har en annan betydelse än våra områden med glesare mellan banorna. Hästgårdar finns det i hela Mellansverige. Det är trots allt ingen fara för hästar enligt Olof Liberg, åtminstone inte i hälsingetrakten. Vargar tar inte så stora djur som ponnyhästar nämligen, påstås det.
Jag hoppas att dessa forskare får krypa till korset snart, då även folktätare områden drabbas.
I Västmanland drar sig inte vargarna för att slå djur inne i bostadsområden men detta förnekas bestämt av Grimsöfolk och Jägareförbundet. Fakta är att ett rådjur blev slaget en meter från en farstukvist mitt på dagen av ett djur med cirka. 60 millimeter mellan huggtänderna.
Det är inte bara vargen som drar in i era skogar. Med dem följer aktivisterna från till exempel Rovdjursföreningen och Djurens rätt. Frågan är vilka som är värst.
Tråkigt för er, men nyttigt för oss tidigare drabbade. Ju fler människor och områden som drabbas, ju tydligare blir signalerna till regeringen att det är dags att leverera vallöftena NU – annars åker de ut från riksdagen.

6. Utplanteringarna fortsätter

2008-03-26 17:35

Tänk vad vargvännerna skall krama varandra. Utplanteringarna verkar ju fungera riktigt bra! Och tyst och fint fortsätter denna djurplågeriartade handling...år ut och år in.
Är det ingen som kan tänkas sig filma utsläppen som sker?

5. Vandring åt rätt håll?

2008-03-26 13:58

Det här kommer att bli intressant att följa utvecklingen på, men jag lider med alla som ska ha såna odjur i sin närhet. Det kommer att bara bli värre och värre ända tills de revirmarkerar i stockholmstrakten. Man kan läsa varje dag om människor som ömmar för vargen, men kan de inte tänka längre än näsan räcker? Släpp in en mink i hönshuset så kan du äta egna ägg sedan?

4. Intressant....

2008-03-26 13:30

Nu kanske det blir en kommande säsong med problemen mer spridda över landet. I Mellansverige har vi haft problem i många år och större blir de för varje år. Ni kanske tycker att ni har det svårt nu med några enstaka vargar som bildar revir. När ni får 5-6 revir och x-antal strövargar som vandrar runt, då kan ni prata problem.
Ni har otur i södra sverige om de etablerar sig, men jag tycker synd om dem som levt i vargrevir i snart 20 år och som kämpar för att politikerna ska förstå hur det är att leva med vargar och problemen som följer med.

3. Ja, nu kanske det händer saker....

2008-03-26 13:29

Ja, nu börjar etableringarna ske i mer folkrika delar av landet. Nu kommer sedan länge kända konflikter mellan rovdjuren och befolkningen att även ske söder ut. Bra! Vargetableringarna är ett stort problem och slår ut i princip landsbygden helt. Den samhällsmässiga kostnaden är det ingen som vågar räkna ut. Det är dock niosiffriga belopp. Tyvärr är det jägarna som får stå främst och ta nästan all kritik, var är alla andra organisationer?

2. Olycksamrater

2008-03-26 13:28

Ja, så har ni kanske fått samma helvete som oss i Dalarna. Här är man tvungen att spåra en runda på cirka åtta mil innan man kan släppa rävstövaren. Är det ingen spårsnö så vågar man inte släppa hunden.
Så lycka till i framtiden med era hundar och djur. Men vill ni så kommer vi i Folkaktionen och redovisar hur läget blir för er. Vi ska gärna dela med oss av våra erfarenheter att leva med varg.

1. Det ska bli synnerligen intressant...

2008-03-26 11:41

...att följa utvecklingen av detta för att se om det görs någon skillnad på tätortsfolk och glesbygdsfolk. Hästsport och golfbanor är såvitt jag förstått viktiga saker.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB