• Pinewood

Jägare och skogsägare i fredligt möte

AktuelltPublicerad: 2011-04-05 10:27

I måndags hade styrgruppen för projektet Mera Tall sitt första möte i Älghult, Småland. Syftet med projektet är att få bättre viltstammar, bättre naturvård och bättre skog genom att öka tallplantering och avskjutning. Med på mötet var både skogsägare och jägare och humöret var på topp.

Enligt Södras skogsskötselchef Göran Örlander orsakas betande klövvilt betesskador för ”astronomiska belopp”. Det gör att skogsägare hellre planterar gran än tall.
Det i sin tur gör att fodret för viltet minskar och de tallplanteringar som finns kvar råkar ut för ännu mer betesskador.

Under de senaste åren har konflikten mellan jägare och skogsägare varit stor på grund av förhållandet mellan älgar och tallplanteringar. Jägarna vill att det ska planteras mer tall för att sprida ut skadorna, medan skogsägarna vill att det ska skjutas av fler älgar.
Projektet Mera Tall omfattar 65 000 hektar och 400 fastigheter i Uppvidinge kommun. Bengt-Göran Birgersson är en av de berörda skogsägarna.
– Vi måste se till så det blir mer mat till älgarna, och så måste vi se till att anpassa antalet älgar i förhållande till den mat som finns, det kan inte vara något annat, säger Bengt-Göran Birgersson till tidningen ATL.

Ökad samverkan
Projektet vill att konflikten mellan skogsägarna och jägarna ska kunna lösas genom ökad samverkan. Att ta fram fakta om bland annat hur mycket planteringar det finns, det vill säga viltfoder, och att hålla möten, ska leda till åtgärder för att öka balansen. 
Sveaskog garanterar att det ska planteras mera tall. Men älgstammen bör också anpassas till tillgången på foder.
– Det är nu en utveckling som ingen vinner på, vare sig jägare, skogsbrukare eller naturvårdare. Det är en loose-, loose-, loose-situation till win-, win-, win-situation och det ska vi göra genom att samverka tillsammans jägare och skogsägare, säger projektledaren Ove Arnesson, Skogsstyrelsen, till tidningen ATL.
När skogsägarna och jägarna samlats i skogen höll styrgruppen för projektet ett möte i Öghults gamla biograf där allmänheten var inbjudna. Flera hundra personer var på plats för att diskutera älgfrågan.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. RÄDDA TALLEN

2011-04-07 12:59

Debatten om älgen och tallen har pågått sedan mitten av 1970 talet. Det var då som älgtillväxten tog fart på allvar. Den svenska älgstammen kulminerade runt 1980. Då sköts ca 180 000 älgar. Trots att avskjutningen i dag har halverats, så finns det många områden som har för stor älgstam för att möjliggöra lyckade tallföryngringar. Många markägare väljer bort tallen när en skogsföryngring ska genomföras i rädsla för älgbetningen, varvid gran planteras på tallmark. Ett sådant beslut kan innebära en halverad skogsproduktion och på sikt hotas tallen. Jag är övertygad om, att de områden som än i dag har för stor älgstam har något gemensamt med varandra, nämligen att jakten där i huvudsak bedrivs i viltvårdsområden (VVO) . Nu undrar nog många vad det har med saken att göra. Jo, jag hävdar med bestämdhet att tvångsanslutningen till VVO vingklipper markägarna på så sätt, att de inte mäktar med att ta de nödvändiga besluten om älgavskjutningen på jaktstämmorna. Jägarna utan egen mark eller med lite mark dominerar ofta dessa stämmor och får därmed som de vill. Visserligen är deras beslutanderätt i avskjutningsfrågor liten, men med en majoritet av de närvarande medlemmarna i ryggen, så röstas ofta deras förslag igenom. Detta trots att markägarna som tillför området den huvudsakliga delen av jaktmarken ”äger” beslutanderätten i avskjutningsfrågor. Men för att vinna avskjutningsfrågan så måste de begära röstning utifrån arealen, vilket innebär en strid som de flesta vill undvika.
Utifrån detta resonemang, så vill jag påstå att tallens räddning till stora delar ligger i att avlägsna tvångsanslutningen till VVO-föreningarna. Om detta tvång avlägsnas så får vi långt kavatare markägare som vågar stå upp för tallen, samtidigt som övriga jägare inser faran med att försöka påtvinga ägarna en större älgstam än vad de vill betala för. Den tvångsanslutning till VVO som vi har i dag, anses som ett ”angeläget allmänt intresse” för att skapa en god och ändamålsenlig viltvård av våra klövviltsstammar. Men om det kan styrkas att tallens framtid hotas av detta tvång, då kommer frågan som jag vill rikta till vår Landbygdsminister Eskil Erlandsson : Tycker du att det är ett mindre ”angeläget allmänt intresse” att rädda tallen här i landet, än att ha kvar tvångsanslutningen till viltvårdsområdet?

3. Hans Åberg

2011-04-06 08:44

Älgavskjutningen i Dalarna de tre senaste åren enligt Länstyrelsen är:
2008-2009 6413 st
2009-2010 6411 st
2010-2011 6129 st
Det kallar inte jag för en avsevärd och snabb minskning, det är väl inte ens säkert att det senaste jaktårets siffror är fullständiga ännu.

2. Vargen ingen lösning

2011-04-05 15:17

Nej vargen är ingen lösning. Ett vargrevir kräver ca 400 älgar vinterstam som skafferi. Är reviret 50 000 ha blir det i genomsnitt 8 älgar per ha. Det är ju ungefär vad vi tollererar med en jaktbar älgstam. Dessutom kommer älgarna att klumkpa ihop sig mera så att skadorna ökar fläckvis. Men summa sumarum bllir, lika mycket betesskador men ingen jakt.

Den verkliga förbättringen inträffar när lövsly får vara kvar på planterade hyggen och älgstammen begränsas till lämpliga nivåer med jakt. Den skogsägare som anser sig ha för mycket älg på markerna kanske skall tänka på att sänka jaktarrenden.

1. Älgskadorna i Småland

2011-04-05 14:35

Detta kan lösas genom att vi delar på bördan av att ha varg i våra marker älgtillgången kommer att sjunka avsevärt, snabbt kommer det också att gå, det har skett i DALARNA, fungerar säkert även i SMÅLAND. Synd bara att tillgången på annat vilt också kommer att sjunka. Kvar blir inte mycket, sedan går vargen över på er boskap som här en natt, vargen roade sig med att döda 15 får rena slagfältet på platsen. Älgtilldelningen är idag 1 per 1000 ha, för 30 år sedan 12 per 1000 ha, så skillnaden kommer att märkas.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB