• Allmogejakt

Jägare positiva till Mera tall

AktuelltPublicerad: 2012-11-21 11:24

Jägare och skogsägare vill stoppa att gran breder ut sig och i stället få in mera tall i skogarna. De båda grupperna är positiva till projektet Mera tall och dess demonstrationsområde i Kronobergs län, visar en undersökning bland skogsägare och jägare som är verksamma där.

Projektet Mera tall syftar till att flera markägare ska våga satsa på tall. Betning från rådjur och älg är annars ett problem för de som satsar på tall, och just högt betestryck från älg anges i undersökningen som den enskilt största orsaken till att välja andra trädslag än tall.
Samtidigt upplever jägarna problem med låga slaktvikter på älgkalvar, när det är ont om föda. Det viktigaste är därför att hitta en balans mellan skog och vilt.

Har svarat på en enkät
De skogsägare och jägare som berörs av projektet har fått svara på en enkät, som ska användas som utgångspunkt i arbetet med att ta fram en arbetsmodell för samarbete mellan skogsägare och jägare.
– Mer än 80 % av de svarande har en positiv grundinställning till projektet, ingen är uttalat negativ. Det visar att det finns ett stort intresse av att hitta lösningar så att andelen tall kan öka och balansen mellan skog och vilt förbättras, säger Ove Arnesson, projektledare för Mera tall.

Över hälften positiva till samverkan
Mer än hälften av de som svarade på enkäten kan tänka sig att medverka vid olika former av inventeringar, som spillningsinventering eller betestrycksinventering. Enligt enkäten anser skogsägare att det finns för mycket rådjur och älg i förhållande till fodertillgången.
När projektet avslutats är tanken att de tillfrågade ska få svara på en ny enkät, för att se om attityderna förändrats under projektets gång.
– Det här är ett långsiktigt projekt och ett arbete som kräver tålamod. Attityder och beteenden förändras inte över en natt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman.
Projektet Mera tall är ett nationellt samverkansprojekt som leds av Skogsstyrelsen minst fram till utgången av år 2015. Samarbetspartners är Sydved, LRF Skogsägarna, Sveaskog, Såg i Syd, Holmen och Södra.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Idioti!

2012-11-22 08:06

Jag anser att det är ren idioti att över huvud taget tillåta slutavverkning. Dessvärre betyder pengar mer för människan än någonting annat och det är dom stora bolagen som styr marknaden.

Det finns nog ingen här i Sverige som trivs med att gå i en "skog" där det enbart växer gran eller enbart tall och skulle svenska folket få upp ögonen för det hela och rösta om slutavverkning eller inte skulle det här med stora kalhyggen vara ett minne blott.

Som tur är så kan man än så länge samla inhemska bär, nötter och fröer och fritt sprida dessa i naturen så våra barn och barnbarn också kan få se andra trädsorter än bara tall och gran.

3. I norra sverige tvärt om

2012-11-21 17:10

Eftersom ståndortsanpassningen i skogsbruket varit så storskalig att den praktiskt gett resultatet gran i södra Sverige och tall i norra Sverige, är detta projekt helt riktigt. Det borde även köras
i norra Sverige men då heta "Mera gran".

2. Mera löv

2012-11-21 17:10

Jag tycker man bör satsa på att få mera gamla lövträd i skogen, speciellt sälg och asp, för den biologiska mångfalden. Dagens stora tallplanteringar är en sorglig syn.

1. Mindre gran.

2012-11-21 12:55

Jag gör vad jag kan för att minska andelen gran på mina skiften, till förmån för mera tall och löv.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons