• Pinewood

Jägare stormar mot kortare älgjakt i Arjeplog

AktuelltPublicerad: 2008-02-08 13:16

Under Arjeplogs jaktvårdskrets årsmöte var en av de hetaste frågorna tidsramarna för höstens älgjakt. Arjeplogs jaktvårdskrets har föreslagit att älgjakten 2009 endast får utövas i september månad. Förslaget väcker hård kritik.

– Kort jakttid på älg dräper ut intresset för jakt för ungdomen, säger Stig Andersson, Laisvall, under jaktvårdskretsens årsmöte, rapporterar tidningen Norra Västerbotten.
Jägareförbundet i länet och kommer att driva att jakten i fjällkommunerna, utom Kiruna, får ske 1-28 september samt 11-26 oktober. I resten av länet gäller jakttiden fram till 23 november. I Arjeplogs kommun vill man ha endast ha kalvjakt i oktober.

Två veckors älgjakt i praktiken
Laisvall jaktlag, där Stig Andersson är med, jagar älg på mark inom Maskaure sameby. Där har samerna undantagit marken för sin egen älgjakt under två veckor i september. Det innebär att Laisvall jaktlag i praktiken endast har två veckor på sig att jaga älg.
Stig Andersson ifrågasätter hur de ska hinna skjuta av sin tilldelning på den korta tiden och hur det påverkar ungdomarnas intresse och jägarnas lust att ens skaffa jakthund.
Under mötet förklarade även ordförande Boo Dufström att han inte ställer upp på omval. Orsaken är att intresset från jaktvårdskretsens medlemmar är allt annat än starkt.
– Fyra procent av medlemmarna kommer till årsmötet. Vad är det som händer i samhället, har vi gjort något galet? undrar Boo Dufström på mötet, enligt Norra Västerbotten.

Ingen vill bli ordförande
Ingen av deltagarna tog på sig att axla rollen som ordförande. Årsmötet gick därför emot stadgarna och beslutade om att utse en ny ordförande inom den befintliga styrelsen. Åtgärden ska vara en engångsföreteelse för att rädda jaktvårdskretsen.
Avsaknaden av intresset för att vara ordförande är ett bekymmer.
– Vi får väl se om vi måste kalla till ett extramöte och lägga ner vår förening, säger Boo Dufström till Norra Västerbotten.
Att intresset för att jobba inom jaktvårdskretsen är så svalt, är något som Boo Dufström ändå förstår. Många genomarbetade förslag får väldigt sällan gehör från högre ort. Förslagen handlar om bland annat jakttider och tilldelning.
– Fick jaktvårdskretsen gehör, och mer att säga till om, skulle säkert intresset öka, menar Boo Dufström i Norra Västerbotten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Missförstånd!

2008-02-18 08:36

Fredningstiden ska naturligtvis vara anpassad efter när älgarna rör sig och då du tidigare nämnt "Man kanske kunde jaga lite längre då sällan vandringen kommit igång före mitten av oktober." så antog jag att det vore lämplig tid. Detta vet man självklart bäst på lokal nivå.
Mitt förslag var att jakten kan fortsätta med undantaget att inga avelsdjur och kalvar skjuts. Då har man förhoppningsvis räddat flertalet av de viktiga djuren. Men om ni vill spraya lite rödfärg på älgarna så funkar det minst lika bra :)
Till sist så anser jag att om man som jägare värnar de harmlösa djuren i skog och mark och därför inte är förälskad i rovdjuren kan anse sig som riktig jägare. Du missuppfattade mig alltså.

17. Nu blir vi nästan osams!

2008-02-15 08:32

Min "gode" Rickard...Om du skall utropa dig till en RIKTIG jägare så kan du väl skriva ett (1) inlägg som visar på detta.. Och du måste då vara någon alldeles speciell som kan ERBJUDA oss "oriktiga" jägare en alternativ lösning som om du vore nån sorts boss i en diktatur som man kan få skriva önskelista till.
Som du skriver kan du knappast varit i närheten av den verklighet som vi lever och jagar i här i fjällkommunerna.
Ditt alternativ var det "vingligaste" jag hört. Ska de som jagar norrut märka älgarna på nåt vis?! Dessutom har den långa jakttiden skapat en spricka mellan jägarna i den norra och den södra delen av fjällkommunerna (tyvärr) som försvårar förvaltningen och inte gör att ditt förslag har en chans. Fredning i början /mitten av oktober? Då har ingen fjällälg flyttat ner till inlandet.
Problematiken med vandringsälg och lång jakttid är givetvis inget "världsproblem". Men för en bättre älgförvaltning och för ett bättre samförstånd mellan jägarna i fjälltrakterna och de i nedre delen av kommunerna, och för att höja statusen på älgjakten samt för att få fler ungdomar att börja jaga älg, samt för en hel massa annat positivt skulle lösningen vara att korta jakttiden. Åtminstone ingen älgjakt efter mitten av november.
Att det är ett lokalt "gissel" med vandringsälgar har du tydligen ändå begripit och SJÄLVKLART skall inte en kortad jaktid i dessa trakter ha något att göra med jakttiden på riksplanet.
Man kan också tillägga att i de södra delarna av fjällkommunerna är det inget stort antal jägare som jagar älg på vintern (dec-jan). Vi har gjort enkätundersökningar och det är en övervägande majoritet av älgjägarna (riktiga och oriktiga) som vill att vinterjakttiden på älg plockas bort. Men varför man inte redan gjort detta är på grund av av skogsbolagens motstånd mot kortare jakttid senast ett försök gjordes (4-5 år sedan). Jag vet inte om skogsbolagen är lika hårda motståndare mot detta idag?

16. Där är majoriteten överens

2008-02-14 17:40

Det håller även jag och andra riktiga jägare med om. Den bästa och alternativa lösningen jag erbjuder er i denna fråga är att freda de vandringsälgar som ni vill ha kvar. Exempelvis så kan man under början eller mitten på oktober införa denna fredning för de jagande söderut, men att de ändå får jaga de djur som inte är något som förvaltningen eftersträvar. På så sätt kan ko med kalvekipage och de produktiva djuren vandra åter. Och de som vill fortsätta jaga gör så. För att korta jakttiden vore väldigt negativt för kulturen enligt min mening. Vandringsälgar är ändå ett förhållandevis lokalt gissel och bör bearbetas därefter. Därför hoppas jag att detta inte blir något på riksplanet. Svara gärna på mitt senaste förslag som ett tänkbart alternativ till era önskemål.

15. Helt rätt Kenneth

2008-02-14 08:41

Vi har förstås större problem att lösa just nu. Rovdjurspolitiken är en katastrof och pengar "vräks" ut kring rovdjuren medans glesbygdskommunerna (som får problem tack vare rovdjuren) går på knä ekonomiskt... De saknar pengar till barn och utbildning, omsorg för dom äldre med mera.
Men när det gäller att "hyllra" med nån varg då har tydligen staten obegränsade resurser. Tragiskt samhälle vi lever i...

14. Dålig vilja

2008-02-14 08:41

Jag är inte intresserad av vem som vill ha rätt, jag är intresserad av en bra förvaltning. Med lägre tilldelningar och gemensam förvaltning så har kvoterna fyllts och en reproducerande älgstam finns kvar. Det hela säger sig självt.
Blir vandringsälgarna skjutna söderut så är tilldelningarna för höga där. Det är det som i sin tur gör att tiden får en betydelse. Alltså för höga tilldelningar.
För den jägare som nu endast har möjlighet att jaga någon vecka under perioden så blir också begäret efter valutan högre. Som efterföljande effekt skjuts det rakt av.
Som sagt, finns det ingen förutsättning för någon förvaltning så kan det heller inte bli några resultat. Den långa jaktperioden gynnar industrin jakt. Är man pensionär och som det låter trött på julafton så kan man inte förvänta sig några paket.
Finns det ingen vilja på tron att jägarkåren klarar av en för älgstammen bättre förvaltning så finns ingen anledning att prata om densamma. Varför inte ställa in all jakt då det kan snöa i oktober? Eller när de bästa avelsdjuren blir skjutna på din jaktmark? Man kan nästan undra om det är en jaktmotståndare man talar med? Hur som helst har jag fått fram mitt budskap.

13. Bli inte osams gubbar!

2008-02-13 17:15

Jag stöder förslaget om jakt under brunsten när det saknar betydelse för fortplantningen. Älgarna får ju vara ifred över halva dygnet. Dessutom, som Ulrik skriver, kan annan jakt bedrivas med hundar, björnjakt med älghund till exempel, och det föreligger inget förbud mot, träning av eller, tävlingar med älghundar.
Lång jakttid är positivt för hundarna men innebär problem, som Ulrik pekar på, i områden med långa älgvandringar.
Jakt i djup eller hård snö är olämpligt men bör kunna hanteras under jägarens ansvar. Likadant med onödig hets under den stränga perioden. Vi får använda vårt förstånd.
Men all denna debatt är helt meningslös om vi inte först får en lösning på rovdjurspolitiken, för då är snart alla jaktmöjligheter borta. Denna fråga måste ha främsta prioritet än så länge.

12. Glöm det!

2008-02-13 13:45

Nej du! Sitta fastlimmad på nån åsiktstubbe är inget för mig...
Vi kan INTE komma ifrån att en LÅNG JAKTTID som gör att samma "älgpopulation" beskattas fler än en gång under olika årstider gör ordet produktionsanpassad älgjakt verkningsslöst. Jakttid och förvaltning hör ABSOLUT ihop i våra fjällkommuner.
När jag pekar på ditt argument om urvalsjakt gör jag det för att visa hur svagt argumentet är bland annat för att få jägare gör urvalet på rätt sätt. Det är också värdelöst om jaktlag i september gör en avskjutning/urval av sin älgstam. Sedan blir de kvarvarande älgstackarna utsatta för ett urval/avskjutning två månader senare några mil längre söderut. Det går väl inte att försvara detta oavsett hur "fastlimmad" du är?
Ni "stubbnötare" nöter på med en och samma vals hela tiden. Den innehåller bland annat det du nämner om ungdomar och jaktintresse. MEN FÖRSÖK att se lite vidare när du pratar om detta. Det finns ett viktigt ord i detta sammanhang och det stavas STATUS. Älgjakten har helt tappat sin status när man började förlänga jakttiden mer och mer.
Idag när älgjakten håller på nästan halva året har den inte mycket status kvar. Endast de/vi som är helt jaktgalna orkar vara med i denna "halvårssysselsättning".
När älgjakten pågick endast två dagar DÅ var det status på älgjakten. Men tillbaka till två dagar vill vi jag inte. Jämför med om det skulle vara julafton två dagar i veckan alla veckor, vem skulle då längta dit?
Lång jakttid hör ihop med förvaltning. Men däremot i andra delar av landet, där älgarna inte vandrar på samma sätt som här, har kopplingen mindre betydelse. Det är så synd att du sitter där fastlimmad med problem att se lite vidare. Ännu värre är att ni fortfarande är ganska många som drar samma vals/argument hela tiden. Dessutom sitter oftast de här "stubbnötarna" på tunga poster i samråden. De brukar ofta vara representanter för skogsbruket, storskaligt som småskaligt samt LRF.
Men tiderna börja sakta förändras. Bland annat kan man ana en liten svängning hos Sveaskog, till jägarnas och älgarnas fördel.
Den som lever får se...

11. Nu är du på väg åt mitt håll

2008-02-13 08:59

Ser att du nu skiljer tid från förvaltning, det är ju det jag hela tiden vill haft sagt. Du nämner två månader som exempel? Hur många av dessa dagar tror du ungdomar har möjlighet att kunna jaga? En till två dagar per vecka på sin höjd resulterar i 8-16 dagar per säsong om omständigheterna är de rätta. Intresset för viltvård och hunduppfödning dör ut.
Med en längre förvaltningsperiod så är chansen större att de djur som inte uppfyller våra krav dyker upp på fler ställen. Det vanliga hemområdet brukar vara kring 1 000-2 000 hektar, då älgen byter mat och sovplats efter årstider så är det inte helt omöjligt att den dyker upp någon kilometer åt endera håll.
Vi får heller inte glömma hur viktigt det är med jägare i skogen som uppmärksammar saker som är viktiga ur förvaltning och viltvårdssynpunkt. Man måste alltså försöka se detta med vidare perspektiv. Jaktens påverkan inom tiden för brunst skulle ha en stor betydelse. Jag håller alltid alla öron öppna för olika förslag men jag granskar dem även grundligt. Innan man kan genomföra några ändringar så måste man veta vilka effekter det får.

10. Det största problemet...

2008-02-12 10:47

Jakt eller inte så kan du vara säker på att det kommer att vara erotik i älgskogen. Dagens brunstuppehåll som oftast inte träffar exakt rätt när just korna i din jaktmark blir påsatta gör varken från eller till på det erotiska planet.
Sedan formulerade jag mig lite olyckligt... Vad jag menar är att urvalsjakt är ett värdelöst argument att använda i resonemanget om jakttidens längd eftersom jägarna sällan gör urvalet på RÄTT sätt. Det vore väl dessutom ytterst märkligt om du inte skulle hinna göra ditt "urval" under en jakttid på exempelvis 2 månader.
TREVLIGT är att du så tydligt visar vart vi har vårt STÖRSTA problem när vi pratar älgförvaltning. Det är PRECIS som du säger. Allt för många personer har gått samma "skola" när det gäller älgförvaltning. Oftast en "skola" med skoglig bakgrund. Sedan sitter ni där FASTLIMMADE på era stubbar. Orubbliga i era åsikter.
Innan vi kan ta nya grepp på älgförvaltningen och få till starka livskraftiga älgstammar i balans med fodertillgången måste tydligen först och främst ett gäng av dessa "stubbnötare" trilla ner först.

9. Erotik är nödvändigt

2008-02-12 08:42

Det var just det jag menade med "grannmarken". Det är varken etiskt eller klokt att jaga under brunst. Vill vi se en tillväxt så behövs det lite erotik i älgskogen. Du kan väl inte påstå att en kortare jakttid är något bättre för urvalsjakt? Vill vi skapa en förvaltning av något positivt resultat så måste förutsättningarna finnas där.
Jag sitter limmad på min åsiktsstubbe och kommer inte flytta på mig. Roger över, Roger ut.

8. Hetsskytte?

2008-02-11 09:50

Grannmarken vet jag inte om jag vill kalla det när det handlar om norra kontra södra delen av en kommun. Vi pratar om avstånd på flera mil. En älgjaktstid på 1-2 månader kan väl inte frambringa någott hetsskytte. Finns det jägare som känner så bör de inte vara i skogen.
Du kanske inte jagar älg i djupsnö men du är inte ensam med älgbössa. Kör efter våra vägar i juletider. Oavsett snödjup nog står det älgpassare på plogkanterna lite här och var. Jakt på älg under brunst förekommer hela tiden då det korta uppehåll vi idag har inte träffar rätt på högbrunst överallt och dessutom med de sista årens älg(tjur)tillgång så blir brunsten utdragen med "ombrunst" hos många kor.
Dessutom är det extra hårt tryck i skogen under brunstuppehållet med småviltjakt, björnjakt etc.
Det känns betydligt mera etiskt att jaga under brunst än i djupsnö. Men givetvis, gemensamma mål är viktigt och att få till en samsyn mellan områdena ovan och nedan odlingsgränsen skulle vara fint.
Argumentet att lång jaktid skulle vara bra för urvalsskyttet och att det skulle innebära att rätt djur skjuts tror väl ingen på?
Vilka jägare/jaktlag skjuter "rätt djur" av nåt annat skäl än ekonomiska. Tyvärr inte nog många. Vi gör oftast våra urval med plånboken som styrmedel.
Ska vi vara krassa funkar det bäst med en avskjutning som har sin grund i att man skjuter det som först kommer. Statistiskt blir det så att i längden skjuter man det som det finns mest av och det blir mest "naturligt".
Om man kunde få alla jägare att tänka "biologiskt" och att sluta räkna taggar och kilo kött. Då skulle vi kanske kunna resonera om positiv urvalsjakt men det är än så länge svårt. Även om det har blivit en aning bättre dom sista åren. Men vi ska inte införa FÖR korta jakttider. Då håller jag med om att vi förstör för oss själva, men att kapa bort vintermånaderna är inte att göra jakttiden för kort.

7. Hetsskytte!

2008-02-11 08:43

Fredade djur som skjuts på "grannmarken" är inte ovanligt och det är ett problem. Det handlar ju om att skapa gemensamma mål. Jag vidhåller att kortare jakttider har fler negativa sidor än positiva. Inte minst för ungdomar som ägnar stor tid åt jakt och viltvård. Om det skjuts fel och fler älgar på en vecka eller månader spelar ingen roll. Det viktiga är vad och hur många som skjuts. Att jaga älg i djup snö och skarsnö kan man utesluta genom att kika genom fönstret. Att jaga älg under pågående brunst låter inte heller vidare etiskt.

6. Jakttid..

2008-02-09 17:03

Givetvis löser man inte hela problemet med att korta jakttiden. Man måste samtidigt se över tilldelningarna.
PROBLEMET med lång jakttid ÄR att FEL älgar blir skjutna. Jakt efter det att älgvandringen kommit igång gör att PRODUKTIONSANPASSAD älgavskjutning inte existerar eftersom älgar som sparats i ett jaktlag kan skjutas i ett annat.
Vissa jaktlag i ett större område kan bestämma att de till exempel vill spara kalvförande kor. Men den långa jakttiden medger att dessa kor kan skjutas några mil längre bort där jägarna har en annan syn på saken.
Alltför ofta hör man jägare i södra delen av våra fjällkommuner som pratar ”nedlåtande” om vandringsälgarna och helst skjuter dessa och sparar sina ”egna” älgar. Detta gissel måste man få bukt med. Kanske lite väl drastiskt att sluta jaga vuxna redan sista september.
Man kanske kunde jaga lite längre då sällan vandringen kommit igång före mitten av oktober. Slopa istället brunstuppehållet och jaga en stund till ut efter hösten, men sluta innan älgarna börjar göra sina längre förflyttningar.
Produktionsanpassad älgavskjutning är suverän där den fungerar. Men i fjällkommuner med älg som vandrar långa sträckor förstör den långa jakttiden hela systemet. Viktigt är förstås att den långa tiden kortas inom stora områden och hela/delar av kommuner. Till exempel Arjeplog, Sorsele, Storuman, Nordvästra delen av Malå och Lycksele.
Men som sagt, man kunde slopa brunstuppehållet och kanske jaga vuxet till sista oktober samt kalv till 15 november. Det skulle nog räcka.
Sedan finns det andra skäl till att korta jakttiden i dessa trakter. Älgen bör skjutas när köttet är som bäst (ätbart). Och framför allt, man kan nog kalla det för djurplågeri att jaga älg i djupsnö. Jaga älg som ställt om sitt leverne till ”vinterliv” och går på ”sparlåga”.

5. Bra

2008-02-09 12:14

Det bästa förslag jag har hört. Så skulle det bli överallt.

4. Längre tid, bättre förvaltning

2008-02-09 12:14

Om jakttiden vore kortare så skulle färre älgar skjutas, så lyder resonemanget hos många. Men är så verkligen fallet? Om det skjuts för mycket älg är min åsikt anledningen för höga tilldelningar. Varför tiden har en viss påverkan på avskjutningarna beror ju främst på bristen av vilt. Om man kortar jaktperioden finns det en överhängande risk att fel djur skjuts och vid fel tillfällen. Förvaltningen blir ännu sämre. Det är antalet fällda och kvarlevande djur som är relevant.

3. Jaktintresserade?

2008-02-09 12:13

Jag trodde att det låg i jaktvårdskretsarnas intresse att se till att öka jakten för folk inte minska den.

2. Kretsens bön

2008-02-08 14:23

Herr Ordförande som är på Östermalma
Helgat varde ditt namn och ske din vilja
i jaktvårdskretsarna så ock på länsstyrelserna
Förlåt oss som dumma äro och håll oss på mattan
Ty jakten är din, skogen och härligheten i evighet
Amen.

1. Möte?

2008-02-08 13:31

Personligen visste jag då aldrig om att mötet ägde rum. Men som representant för ungdomen så kan jag ju säga att jag tycker att någonting radikalt måste göras åt nuvarande förvaltning ifall vi ungdomar ska kunna jaga älg även i framtiden.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere