• Pinewood

Jägareförbundet får inte ut jaktkortsregistret

AktuelltPublicerad: 2010-04-14 14:35

Naturvårdsverket säger nej till att lämna ut jaktkortsregistret till Jägareförbundet. Detta efter en dom i Regeringsrätten, då en motsvarande begäran från Jägarnas Riksförbund avslogs. Domen är prejudicerande, anser Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket konstaterar att personuppgifterna i jaktkortsregistret är ytterst känsliga eftersom det rör sig om vapeninnehavare. Verket fastslår även att uppgifterna enligt lag inte får lämnas ut i andra syften än för myndighetsinformation – inte för medlemsvärvning, som är Jägareförbundets syfte.
Jägareförbundet har emellertid fått uppgifter ur jaktkorts-registret tidigare. Men till saken hör att både Naturvårdsverket och Regeringsrätten förra året sade nej till Jägarnas Riksförbund, som också ville använda registret i sin medlemsvärvning.
Regeringsrättens dom är, enligt Naturvårdsverket, prejudicerande.

Fler fick tillgång
Naturvårdsverket konstaterar också att det i efterhand visat sig att Jägareförbundet använt sig av ett biträde, som i sin tur anlitat medarbetare för att göra förbundets olika utskick till jägare.
Det, menar Naturvårdsverket, har avsevärt vidgat kretsen av personer som fått tillgång till personuppgifterna.
Vidare anser Naturvårdsverket att det nu gått så lång tid sedan Jägareförbundet hade ansvar för jaktkortsregistret att det knappast innebär något historiskt stöd för att få använda registret.

Inget generellt tillstånd
Jägareförbundet har överklagat Naturvårdsverkets avslag till Kammarrätten och begär att man även fortsättningsvis ska få ut uppgifter ur jaktkortsregistret, utan att varje gång riskera avslag.
Men även det, menar Naturvårdsverket, skulle strida mot sekretesslagen, som säger att utlämnade av allmänna handlingar ska prövas vid varje tillfälle.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Utmärkt.

2010-04-18 23:01

Jag kontaktade jägareförbundet efter att jag tröttnat på att få deras värvningsreklam årligen (mer ordagrant sa jag väl åt dem att det var slöseri på porto att skicka till mig eftersom jag dels redan kände till dem och dels inte någonsin har för avsikt att gå med i deras förbund) och frågade i samma veva varifrån de fick mina uppgifter. Att de fick ut det från naturvårdsverket förvånade mig lite då, och att de nu vägras utdrag är helt rätt i min mening. Det borde ändå vara få jägare som inte redan känner till dem, och vill dessa bli medlemmar är det nog inte svårt att söka upp lämpliga kontaktuppgifter.

2. Eposta JF + naturvårdsv att de inte får ha dina personuppgifter

2010-04-15 21:59

Skriv så här: Hej, jag motsätter mig att Jägareförbundet eventuellt skulle kunna få ut mina personuppgifter ur Jaktkortsregistret som förvaras hos Naturvårdsverket (jfr Svensk Jakt Nyheter april 2010 s. 4). Regeringsrätten har funnit, i dom, meddelad i Stockholm den 23 december 2009, att Jägarnas Riksförbund inte ska få mina uppgifter, och likabehandling av fackförbund bör ske enl. RF 1:9, anser jag.
Jag förbjuder Naturvårdsverket att lämna ut mina uppgifter. Mina uppgifter ska skyddas enl. Personuppgiftslag (SFS 1998:204, PUL) och Europakonventionen Art. 8 som ska skydda mitt privatliv och mitt hem från att Jägareförbundet (som kan anses vara ett fackförbund för marklösa jägare) får snoka i mitt privatliv.
Jag vill att Jägareförbundets PUL-ansvarig lämnar gratis besked till mig om jag behandlas eller ej, och att mina uppgifter utplånas hos Jägareförbundet. PUL 28, 10 och 26 §§. Min adress framgår nedan.

1. vildsvin o varg

2010-04-14 15:55

Kvällstidningarna får fram namn och adress på vargskyttar och på de som har lämnat in vildsvinskött för provtagning. Man får ju utskick från olika företag som säljer jaktprylar, så det finns sätt att kringgå det hela.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB