• Allmogejakt

Jägareförbundet överklagar skyddsjakt på lo

AktuelltPublicerad: 2008-03-26 13:35

Naturvårdsverket beviljade skyddsjakt på fyra lodjur i Vilhelmina norra och södra samebyar. Dessa får alltså skjutas utöver de sju som fälldes under den första veckan av den ordinarie skyddsjakten. Nu kritiseras beslutet starkt av Jägareförbundet, som överklagar skyddsjakt.

– Beslutet innebär att samebyarna utser jaktledare och jägare, och får jaga på all mark, oavsett vem som har jakträtten. Dessutom får de jaga med hjälp av skoter. Beslutet riskerar att öka konflikten mellan renskötare, markägare och jägare, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägarförbundet Västerbotten, till Västerbottens-Kuriren.

Naturvårdsverket har satt ett antal villkor kring sitt beslut. Skyddsjakten inom samebyarna är endast förbehållen medlemmar i samebyarna. Jaktdeltagarna måste anmälas till länsstyrelsen innan jakten startas. Dessutom får de räkna med att länsstyrelsens naturbevakare följer med på jakterna.

”Samebyarnas angelägenhet”
– Skyddsjakten beviljas för att minska rovdjursskadorna på de båda samebyarnas renhjordar. Det är därför samebyarnas angelägenhet att få jakten utförd när de tycker att det passar dem bäst, inte jägarna, motiverar länsstyrelsens Anders Wetterin på Naturvårdsverket till Västerbottens-Kuriren.


Anders Wetterin framhåller att samebyarna får ta hjälp av ortsbor i jakten, men att jaktledarna ”måste inte följa jägarna i hasorna”.
I jakten, som sker inom Åsele, Dorotea och Vilhelmina kommuner nedan odlingsgränsen, får jägarna använda skoter till att ringa in lodjuren. Dock får de inte jaga djur från skotern.
De lodjur som fälls tillfaller staten och Naturhistoriska museet. Den som fäller ett djur får därmed varken behålla skinn eller kranium.

Tar kraftigt avstånd
Jägareförbundet tar kraftigt avstånd från Naturvårdsverkets beslut. De anser att jakträttsinnehavare och jägare som löst jakträttsbevis ska få jaga lodjuren. Även länsstyrelsen lämnade den rekommendationen i sitt yttrande till Naturvårdsverket.
Medan överklagan behandlas gäller står Naturvårdsverkets beslut fast.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Vadå typiskt?

2008-03-27 09:47

Så du tycker det är bra att Naturvårdsverket delar ut jakträtt till någon annan än den rättmätiga innehavaren?
Typiskt myndighetsmissbruk.

1. Typiskt

2008-03-26 17:34

Det brukar se ut så här, tycker jag. Jägareförbundet skall hjälpa till om det finns situationer då lokalbefolkning får problem med rovdjur, men det kanske bara gäller om det är de som har lämnat in ansökan så att de själva kan slå sig för bröstet och stoltsera med vad de presterat.
Löjets skimmer lyser över hycklarna...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons