• Pinewood

Jägareförbundet vill skjuta fler vargar

AktuelltPublicerad: 2011-01-11 15:21

Svenska Jägareförbundet begär att Naturvårdsverket omprövar tilldelningen i årets licensjakt på varg. ”Det mesta tyder på att antalet föryngringar 2010 kommer att vara det högsta någonsin. 25-27 föryngringar i Sverige är det troliga utfallet”, heter det i SJF:s brev till Naturvårdsverket.

Det är ordföranden i Jägareförbundet, Torsten Mörner, och ordföranden i rovdjursrådet, Torbjörn Lövbom, som undertecknat skrivelsen.
Enligt vargforskaren Olof Liberg är det möjligt att Jägareförbundets beräkningar stämmer. Det kan i sin tur betyda att vargstammen uppgår till mellan 250 och 270 individer.

Fler bekräftade föryngringar 
– Vi hade inte lika många bekräftade och troliga föryngringar när beslutet om årets vargjakt togs. Det har gjorts fler spårningar sedan dess. Men så här är det med vår vargförvaltning, blir tilldelningen för liten i år finns det chans att öka avskjutningen nästa år, säger Olof Liberg.
I halvårsskiftet 2012 ska Lars-Erik Liljelunds utredning ge svar på hur många vargar det behövs för att leva upp till EU:s krav på ”gynnsam bevarandestatus”.
Fram till dess är dock beslutet, i Sveriges riksdag, att landet ska ha max 210 vargar.

”Strider mot riksdagsbeslut”
”Jägareförbundets bedömning är att 20 fällda vargar i år inte kommer att frysa stammen under den nivån. Tilldelning strider därför enligt vår mening mot intentionerna i riksdagsbeslutet", skriver Mörner och Lövbom till Naturvårdsverket.
Fyra dagar före jaktstarten i årets licensjakt vill alltså Jägareförbundet att Naturvårdsverket bryter upp sitt första beslut och ökar tilldelningen.

• Är tanken realistisk?
– Naturvårdsverket måste ändå fatta ett nytt beslut under den här veckan. Det finns andra saker i det första beslutet som är felaktiga, till exempel innebär texten i beslutet att skoter inte får användas vid spårning på oplogade vägar. Det finns också skrivningar om varg som inte kan uppvisas, som lett till spekulationer om att reglerna skärpts. Samtidigt som det rättas till har man chansen att besluta om ny tilldelning, svarar Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

”Till och med bojkott”
Mörner och Lövbom pekar i sitt brev till Naturvårdsverket på att den försiktiga tilldelningen i årets licensjakt lett till kraftiga protester runt om i varglänen.
”Svenska Jägareförbundet konstaterar att beslutet om att endast 20 vargar skall fällas vid årets licensjakt har lett till stora protester och frustration i alla berörda län och t o m bojkott av vargjakten i några områden. De positiva effekterna med ökad förståelse för rovdjurspolitiken som 2010 års vargjakt skapade, har i ett ögonblick återigen utbytts mot stark misstro”, skriver Mörner och Lövbom.

Svårt förankra vargflytt
De befarar att det fortsatta arbetet med att ”förankra” flytt av vargar har små möjligheter att lyckas – om inte vargstammen faktiskt låses vid den nivå riksdagen slagit fast, 210 individer.
”Det bör vidare poängteras att regeringen så sent som idag i debattartikel i DN framhåller att nya vargar skyndsam skall införlivas i stammen. Det innebär att antalet vargar även måste anpassas för dessa åtgärder. Regeringen och riksdagen har tydligt deklarerat att vargflytt INTE skall ge fler vargar, utan friska”, skriver Mörner och Lövbom.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Beklämmande.

2011-01-14 10:27

Det är så här långt Torsten Mörner kan sträcka sig i kritiken mot rovdjurspolitiken. Som om ytterligare 20 vargar i tilldelning skulle förbättra läget för landets glesbygdsbor och jägare, det är beklämmande. Om Svenska jägarförbundets medlemmar visste att Torsten Mörner har sålt sig till staten bakom ryggen på sin medlemskår skulle reaktionen höras och synas på internationella nyhetsblad under rubriker som: Så behandlas oppositionen i Sverige. Sanningen brukar alltid uppdagas till slut.

20. Dalle

2011-01-12 13:24

Missade du möjligen Carlgrens debattartikel den 10/1-11? Allt det du tror på har redan skitit sig. Sorgligt men sant.

19. Calle S...

2011-01-12 13:23

...tack för länken, och den visar att Gunnar G och vi andra trots allt är på samma sida, men antingen spelar vi med i det drama som biologer och forskare sätter upp eller inte. Men analysen är klockren, bland det bästa jag läst. Tack för den Gunnar G.

18. Politiskt utspel

2011-01-12 11:45

Det här är inget annat än ett politiskt utspel av Mörner. Han måste ju visa att han gör något för att minska vargantalet även om det här inte betyder något i sak. Kom ihåg att han är Carlgrens förtrogne om vargöverenskommelsen med så kallade maxantal, inplanteringar, vargjakt och geografisk fördelning. Mörner och Co. får ju pengarna från staten så då är det ju självklart att han inte biter den som föder Jägareförbundet. Trist att dom har blivit en så tydlig marionett där Carlgren rycker i tåtarna.

17. Låt oss inte bli lurade!

2011-01-12 10:21

Om antalet, mot förmodan, skulle höjas från 20 till 25 eller 30, vilken praktisk skillnad gör det??? Ingen politiker har ju ändå ändrat uppfattning. Avsikten med jakten är ju fortfarande att lura jägarna och jägarorganisationerna in i en fäla. Behövs det bara 5 eller 10 döda vargar ytterligare för att få kontroll på jägarna så offras det gärna. I slutändan är det antalet röster i nästa val som räknas. Det är det målet vi jägare och våra organisationer måste ha för ögonen. KKanse är LD enda räddningen.

Men dessutom bör vi tänka på att vi ingalunda är ensamma om vargproblemen. Vi har majoriteten av glesbygsbefolkningen med oss.

UTVIDGA OCH FORTSÄTT BOJKOTTEN MOT VARGGJAKT!!!

16. Var är dom?

2011-01-12 10:20

Eligt lag skall det finnas 350 ledamöter i Sveriges riksdag. Valda att bla. lagstifta om antal vargar i Sverige. Vid en kontrollräkning härom dagen hittades bara 150 ledamöter i riksdagshuset?
Vad har hänt! Inavel, naturlig avgång, utvandring etc.
Är det i koncekvensens (rovdjursräkningens) namn dags för inplantering och inflyttning från Finland/Rysland för att få in lite nya gener och höja motivationen så att ledamöterna orkar sitta i kammaren? :-))
Skulle tro att en räkning på NVV ger samma resultat!!

15. Läs Gunnar Glöersens blogg

2011-01-12 10:20

Och mycket kommer att bli uppenbarat för er om spelet som biologerna driver.
http://www.jagareforbundet.se/blogg/index.php/2011/01/myten-om-att-det-kravs-manga-vargar/

14. Det är aldrig försent att påverka...

2011-01-12 10:17

Inte för att det har någon större betydelse om vi skjuter 20 eller 30 vargar, för det är väl förmodligen någonstans där det kommer att handla om?
Nej, för att citera ett berömt uttalande "det är principen".

Ur jägarsynpunkt måste vi tänka vad som i längden blir bäst för oss.
Man skall alltid försöka få det bästa...och här kommer det igen, som är RIMLIGT MÖJLIGT ATT UPPNÅ. Och jag lovar, det är helt orealistiskt att tro att en bojkott skulle hjälpa oss jägare på något sätt.
En vägran är helt fel signaler i det läge vi nu befinner oss.
Om vi ger oss ut och jagar på lördag, ger oss ut och fäller den tilldelning vi nu får, ÖKAR, inte minskar mina vänner, våra möjligheter att även fortsättningsvis vara en betydande spelare på banan.
Vill ni ge bort stora delar av kakan till motståndarsidan bara för att KANSKE kunna få säga "vad vad det jag sa" om 10 år?
Det kan visa sig vara ett djärvt spel med mycket stor insats.

13. I senaste laget

2011-01-12 08:03

Att av Mörner &co att gå ut nu bara några dagar innan jakten. Att antal
föryngringar varit mellan 25-29 har varit känt i veckor...
Bättre sent än aldrig dock att polletten till slut är på väg ner även hos denne man... månne börjar även SJF lyssna lite på medlemmarna även om den starka tillrättavisningen som gjordes av distriktsordförandena härom dagen talar för annat...

12. Kommer Jägarförbundet acceptera 800 vargar och fortsatt inplanering

2011-01-12 08:03

Torsten Mörner kommer du och jägarförbundet att acceptera (under några tama protester) en ökning till minst 800 vargar år 2012 och fortsatt inplanering? Ge klart besked nu så vi som överväger att lämna Jägarförbundet slipper betala ytterligare en årsavgift.

Statsminister Fredrik Reinfeldt gick dagen före miljöminister Andreas Carlgrens debattinsändare om ökning av antalet vargar och att försök och förberedelse till grovt jaktbrott blir straffbart ut med uppgift att nästa år kan det vara möjligt med 5:e jobbskatteavdraget.
Var det en planerad information måste vi fråga oss.
Skall vi se statsministern/moderaterna som något positivt och miljöministern/centerpartiet som bara ger oss problem och skall vi jagande pensionärer vara positiva till miljöministerns förslag för vi kanske får en femtilapp (50 kr) per månad i jobbskatteavdrag?

Torsten Mörner borde inte statsminister Fredrik Reinfeldt innan första flyttning eller inplantering av vargar klart ange vem tar ansvar för de människor som kanske/kommer om ca 10 år börjar att dö av inplanterade vargars dvärgbandmask, trikiner och rabies. Tar statsminister Fredrik Reinfeldt på sig ansvaret?

Frågorna bör ställas för regeringen har satsat 9,7 + 51 miljoner för att med alla medel stoppa invandringen av mårdhunden för den, liksom vargen, är spridare av rabies, trikiner och dvärgbandmask och i Finland där vargar planeras att hämtas har vargarna och även andra vilda djur dvärgbandmask.

Torsten Mörner är det inte så att Naturvårdsverket (NVV) friskriver sig helt från ansvar för i vargflytt helt klargjort att inplantering, enligt olika inplanteringsförslag, av vargar går inte göra utan låg till hög smittorisk vad gäller dvärgbandmask, trikiner och rabies. En friskrivning troligen utifrån uppgifter att andra misslyckats med dvärgbandmaskavmaskning.
Att vaccinera en redan rabiessmittad varg hjälper inte utan först när de inplanterats så upptäcks att de har rabies och då har de redan fört vidare smittan.
Naturvårdsverket skriver angående inplantering av varg och behov av genetisk variation att i en isolerad population sker oundvikligt förlust av genetisk variation. I den Skandinaviska vargstammen har ca 30 % av den genetiska variationen gått förlorad de senaste 30 åren (vi fick första vargarna 1982). En tumregel är att förlusttakten bör inte vara högre än att 95 % av den genetiska variationen finns kvar efter 100 år. Eftersom 30 % gått förlorat på 30 år finns endast omkring 70 % av den genetiska variationen kvar.
De 28 vargar som sköts januari 2010 var enligt SVA helt friska.
Skall vi tolka det här som att först om ca 70 år så kommer vår skandinaviska vargstam upp till 95 % förlorad genetisk variation?? Är inplantering ett förhastat beslut och ger enbart jobb till inblandade i rovdjursförvaltningen, forskare SVA, SLU, Grimsö, Skandulv m fl ??
Uppgifter som EU bör informeras om?

Torsten Mörner kommer SVA, SLU, Grimsö, Skandulv, m fl att ta ansvar om inplanterade vargar sprider smittor med rabies, trikiner och dvärgbandmask? Troligtvis inte. De ger dem många arbetstillfällen men inget ansvar.

Torsten Mörner kommer miljöminister Andreas Carlgren att ta på sig ansvaret om inplanterade vargar sprider smittan rabies, trikiner eller dvärgbandmask. Troligen inte.
Centerpartiet hade som vallöften inför valet 2006 200 vargar i Skandinavien och regionala tak för varg och lodjur men nu verkar det vara glömt och troligen får vi år 2012 minst 800 vargar och fortsatt inplanterig,

Torsten Mörner hur har miljöminister Andreas Carlgren tänkt sig förberedelse och försöka till grovt jaktbrott.
Har han tänkt sig att om rovdjursspårare eller förespråkare för rovdjur ser spår efter varg eller lodjur in i område där jaktlag bedriver exempelvis älgjakt så kan de göra anmälan förberedelse eller försöka till grovt jaktbrott för det sitter fler jägare runt spåren efter varg eller lodjur??

Vi har ca halv miljon ridande (85 % kvinnor/flickor) och ridsporten uppges omsätta ca 45 miljarder årligen och om dvärgbandmaskavmaskning misslyckas av inplanterade vargar (NNV låg till hög smittorisk) och uppgift att vargars dvärgbandmasksmittade avföring följer med vid slagning av hö och halm och när ridande utfodrar hästarna med hö eller strör halm så smittas de och ca 10 till 15 år senare får de sympton att de blivit och har de blivit smittade av rävens dvärgbandmask så dör de flesta och smittade med hunden/vargen dvärgbandmask så uppges minst 6 % dö.

Utifrån ovanstående borde vi inte, innan första inplanteringen, från statsministern få klart besked vem som tar på sig ansvaret för de som kan/kommer att bli smittade av inplanterade vargar och kanske/kommer att dö och vågar vi äta vilt och nötkött och plocka bär och svamp i dvärgbandmasksmittade områden?

Vildsvinen blir väl det första vilda djuret som blir smittade, vem kommer då att jaga vildsvin, troligen ingen. Kan någon redogöra för hur landbygdsminister Eskil Erlandsson tänkt sig någon form av tvångsjakt på vildsvin, samtidigt som jakt på andra vilt mer eller mindre upphör.

Dags att jägarförbunden avstår från pengar för allmänna uppdragen så att vi får förbund som företräder oss jägare och landsbygdsboende.

11. Carlgren, Jägareförbundet och landsbygden

2011-01-12 00:28

Citat Andreas Carlgren i gårdagens DN-Debatt: "Jag och regeringen har också varit tydliga i vårt budskap ...

... och så vidare (resten är struket)

Redaktionell kommentar
Det finns inga – och har heller aldrig funnits några – riksdagsbeslut om att det ska finnas 500 eller 5000 vargar. Det är siffror, utryckta ur sitt sammanhang, som har plockats ur förarbeten, utredningar och propositioner.
Det rovdjurspolitiska beslutet finns här:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11937/a/127223
Dan Törnström/Red

10. Men vad nu?

2011-01-11 23:28

Har sjf kommit på att dom blivit lurade...

9. Genitik!!

2011-01-11 23:27

Det pratas ju om inavel i den svenska Vargstammen hela tiden i nästan alla skrivelser från bevarandesidan/regeringen. JÄVLIGT DÅLIG URSÄKT!!!!
Rådjuren härstammar från några få individer på 1800 talet men inget genetiskt prat där inte!
Björnarna var praktiskt taget borta helt på 70-talet men nu ca 3500-4000 st i landet! Återigen inget inavelssnack där heller!!
Hur är det med Bävern den har ju planterats in den också men det är inget snack om inavel!!!
Så lätt är det för några miljömuppar med rätt munläder att få de styrande i säng, de köper allt med både hull och hår utan att titta i säcken!!!
Jag har alltid sagt att miljömuppar med makt = FARLIGT FARLIGT

8. #5

2011-01-11 22:11

Drygt halvvägs

7. Dags för en öppen och

2011-01-11 19:24

ärlig inventering av varg i Sverige.
Om det går att räkna älg med helikopter när det är vinter och snö så borde det gå även med vargar.
Går att kombinera med andra inventeringsmetoder. Och sedan så SKALL ALLA VARGAR räknas så långt det är möjligt. Det är bara löjligt att påstå att det bara skulle finnas ca 200 vargar i Sverige i nuläget. Nu börjar vi komma in på rätt väg men mer finns att göra.

6. Vad konstigt Dalle

2011-01-11 19:24

Du skrev i en annan tråd,att jägarna skulle minsann jaga dessa 20 st vargar eller hålla tyst.
Annars så skulle man stå i en sorts tunna som du utryckte dig.
Nu är helt plötsligt inget av dessa jägarförbund nöjda? va märkligt.
Har det något med att medlemmarna är missnöjda och hotar med bojkott av licensjakten.
Vad tror du Dalle?

5. Jrf's nollvision inne,,,,,,

2011-01-11 16:58

Om JRf, "vågar" framföra sina medlemmars åsikter i avskjutnings siffrorna, så är det nog betydligt större. Vad blir avskjutningen om man räknar med nollvision?
Stoppar 350 i tilldelning för avlivning då?

4. Det är till...

2011-01-11 16:57

att vakna nu,men bättre sent än aldrig.Varför jämnförs inte vargen med mårdhunden till att kunna föra in smitta, det är väl den stora faran för människor och tamdjur då är det tyst i riksdagen fy på er.

3. Det går en Orm i detta !

2011-01-11 16:24

Vi har trampat på en VÄLDIGT ÖM TÅ! Med en bojkott förvaltning samt skyddsjakt på varg. Dom kommer troligt vis försöka häva bojkotten genom att öka tilldelningen lite. Den niten skall man se upp med, så dum får man inte vara att gå på en sån sak. Detta bevisar att dom börjar bli oroliga för vårat hanlande vi når resultat. Beroende på att vi visar sammanhållning. Står vi på oss så kommer vi att påvärka väldigt mycket tillslut.

2. Bromsa

2011-01-11 16:24

tillväxten medans tider är

1. Medveten strategi av NVV

2011-01-11 16:23

Det är ju givetvis en medveten strategi av NVV att besluta om en för låg tilldelning tidigt, innan man hunnit ta in rapporter om nya kullar efter spårning. Och nu kommer man försöka hävda att det är för ont om tid för att revidera avskjutningen. Det är naivt och höjden av försiktighet och artighet mot statsmakten att nu stå med mössan i hand och beklaga att myndigheterna återigen kör över jägarkåren. Jag har redan kommenterat denna strategi i trådar angående nya reviret vid Petsjön samt det nya utanför Västerås. SJF och JRF: Var inte godtrogna! Förstå att NVVs tjänstemän gör vantolkningar av riksdagsbeslut baserade på egna särintressen! Sluta upp med fjäskandet och tala klarspråk! 250-270 vargar FÖRE jakten betyder 230-250 vargar efter jakten. Med en sannolik föryngring i storleksordningen MINST 25x4 = 100 valpar är vi uppe i 330-350 vargar i maj månad. Sedan ska det skyddsjagas några stycken, trafiken ska ha sina och naturlig mortalitet etc. Är det verkligen någon som tror att denna avgång blir så stor att årsmedeltalet ska uppgå till 210??? Nej, tänkte väl inte det heller. Avskjutningen måste upp rejält! När man läser rapporterna om vargstammen talas det aldrig om mörkertal gällande vargstammen utan endast om säkerställda revir. Att det sedan dyker upp vargar här och där tycks verkligen vara ett mysterium. Hur många vargar har inte poppat upp likt svampar ur jorden i Jämtland bara under 2010? De har då räknats som dödade, men aldrig tidigare förekommit som levande. Märkligt, inte sant?
Jag skulle önska att någon verkligen kunde belysa justitiemordet som begås av NVV när de vantolkar folkviljans beslut. Ska det vara så svårt att någon gång belysa det och uppmärksamma det på ledarplats? I media framstår jägare som världens främsta lobbyister men inget kunde ju vara mer fel. Vet svenska folket om att vargkramande biologer låter sina egna särintressen forma agendan och livsvillkoren för de Mellansvenska skogs- och jordbruksbygderna?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB