• Älgskadefondsföreningen

Jägaren får behålla sin Ruger Mini-14

AktuelltPublicerad: 2012-06-14 13:52

Förvaltningsrätten i Jönköping ger en jägare rätt att behålla licensen för sin halvautomatiska studsare, en Ruger Mini-14. Polismyndigheten i Jönköping hade beslutat att återkalla mannens licens, men det sätter alltså förvaltningsrätten stopp för.

Jägaren hade den 1 februari 2011 beviljats licens för att inneha ett en halvautomatisk studsare, Ruger Mini-14 Ranch.

Före augusti 2010 var de möjligt att få licens på halvautomatiskt kulgevär oavsett vapenkonstruktionens ursprung.

Men Naturvårdsverkets föreskrift paragraf 11 gjordes om i augusti 2010. Enligt den nya skrivningen ska halvautomater godkännas för jakt om de är av ”civil typ”.

Vapnen ska vara ”ursprungligt konstruerade och tillverkade för jakt”. Det får alltså inte vara ett ombyggt militärt vapen. Vapnet ska också se ut som ett vanligt vapen med manuell omladdning.


Måste vara ”civil” mekanism
Det centrala i den nya skrivningen är att vapnet ska vara ”ursprungligen konstruerad” för jakt, vilket innebar att konstruktionen inte får ha en militär bakgrund.

Efter regeländringen i augusti 2010 infördes en övergångsbestämmelse. Det innebar att den som före ändringen av reglerna hade tillstånd att ha ett halvautomatiskt kulgevär för jakt även skulle få fortsätta att använda sitt vapen efter regeländringen.

Enligt polisen i Jönköping har Naturvårdsverket i ett yttrande till polisen senare gjort bedömningen att Ruger Mini-14 inte ursprungligen är konstruerad och tillverkat för jakt. Därmed skulle vapnet inte längre få användas för jaktändamål.


Protest mot tolkning av modellen
Det har hävdats att Mini-14 har släktskap med de militära M14, något som Sveriges vapenägares förbund protesterat mot. Förbundet hat pekat på att Mini-14 har ett helt annat omladdningssystem än M14.

– Det är egentligen bara namnet ”14” som de båda vapnen har gemensamt, säger Gull-Britt Söderström, generalsekreterare på Sveriges vapenägares förbund.

Idag finns det dock olika system för Mini-14 med varianter som inte gjorts för civilt bruk utan modifierats för polis och militär.


Breiviks Mini-14
Efter massakern i Norge då massmördare Anders Behring Breivik använde en Ruger Mini-14 för att mörda barn och ungdomar har flera politiker krävt att halvautomater för jakt ska förbjudas.

I det nu aktuella rättsfallet i Jönköping fick jägaren sin licens i februari 2011, alltså efter regeländringen i augusti 2010.

Troligtvis hade någon på polismyndigheten ”nickat till” och godkänt hans ansökan. När man sedan ”vaknade till” igen försökte polisen att dra tillbaka tillståndet. Men det är det som förvaltningsdomstolen nu säger nej till.


Inte skäl nog dra in licensen
”Ett gynnande beslut kan enligt allmänna principer om förvaltningsbesluts rättskraft normalt inte återkallas. Bakgrunden till att dessa principer upprätthålls är att den enskilde ska kunna lita på att ett gynnande beslut gäller så länge inte förändringar i hans eller hennes situation inträffar som medför att beslutet framstår som oriktigt”, skriver domstolen.

Att återkalla beslutet kan endast ske om det skulle vara förenat med fara för människors liv, eller om den som sökt tillståndet på något sett vilselett myndigheten.

Men eftersom jägaren var sig är farlig eller hade lurat myndigheten fastslår förvaltningsdomstolen att polisen inte har rätt att återkalla licensen.

Behovet av halvautomater finns till exempel för jägare som lider av reumatism, och därmed kan ha svårt att ladda om snabbt med en cylinderrepeter, eller för vänsterskyttar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Re Tomson

2012-06-16 09:39

Halvautomater ger möjligheter att göra ett snabbare uppföljningsskott om det är nödvändigt.
De ger minskad rekyl vilket gör att det är lättare att hålla siktet på målet.
Vid eftersök är det bättre att kunna ha ett självomladdande vapen, särskilt om du går mot vilt som björn eller vildsvin.
Men du får gärna ta över min eftersöksjakt på sådant vilt med en frontladdad musköt, för det måste väl vara så att ju äldre ju bättre är det enl dig? Betänk att även cylinderrepeter skapades för militärt syfte så du kanske måste skaffa dig en pilbåge?
Jag är för allt som kan mildra djurs lidande pga någon gör fel eller djuret flyttar sig.

5. Även alla andra studsartyper.

2012-06-15 13:06

Alla studsare är ju konstruerade för militärt bruk, cylinderrepetern är ju bara ett exempel. Jag vet inga omladdningssystem som är konstruerade speciellt för jakt...ja, möjligen rakrepetern då. Men även den har säkert funnits i militära varianter för hundra år sen.

4. cilvil?

2012-06-15 11:32

Då vill jag se en redogörelse för vilka halvautomater som är konstruerade och tillverkade för jakt? vart dras gränsen? återigen en luddig formulering som tillåter eget tolkande med okunskap!
Det finns inget halvautomatiskt vapen vars konstruktion är civil allt! kan härledas till militärt ursprung så varför tillåta vissa men inte andra? Browning BAR tex.inte ens namnet har ändrats sen det konstruerades för militärt bruk under under mellankrigstiden, detaljer skiljer från originalet men konstruktionen är i grund den samma! LUDDIGT! är ordet...

3. Vad

2012-06-15 08:50

kan man göra med en sådan som man inte kan göra bättre med en modern studsare. Kan möjligen fungera som könsförlängare. Bort med skiten!

2. Säkrare skytte

2012-06-14 15:31

Dessutom så är faktiskt halvautomater betydligt med lättskjutna än manuellt omladdade, vilket i sig skapar ökad säkerhet.

1. Populismen

2012-06-14 15:31

"Efter massakern i Norge då massmördare Anders Behring Breivik använde en Ruger Mini-14 för att mörda barn och ungdomar har flera politiker krävt att halvautomater för jakt ska förbjudas."

Och för att "visa handlingskraft" angriper som vanligt populistiska politiker verktyget vapnet och inte de svårare problemen med människan som håller i verktyget...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB