• Pinewood

Jakt & Jägare bäst i klassen – igen

AktuelltPublicerad: 2009-02-20 15:29

För femte året i rad är Jakt & Jägare den jakttidning i Sverige som ökar i särklass mest i upplaga. Jakt & Jägare växte med 1 200 exemplar under 2008 till en upplaga på 28 600, vilket motsvarar en procentuell höjning på 4,4 procent. 
Det visar redovisningen för 2008 från TS, Tidningsstatistik AB. 

– Det är helt fantastiskt att vi haft de här framgångarna i fem år. Särskilt med tanke på att antalet jägare har minskat kraftigt under samma period, kommenterar Anders Ljung, chefredaktör för Jakt & Jägare.
– Jag tror att läsarna känner att tidningen står på jägarnas sida. Vi har en rak och orädd nyhetsbevakning av rovdjurspolitiken och andra politiska frågor som blyammunition. Men vi satsar även mycket på att ha underhållande och informativa reportage om jakt, vapen och hundar. Det är en mix som fungerat bra, tillägger Anders Ljung.

Vikande trend i övrigt
Trenden i övrigt är att det gått dåligt för Sveriges tidskrifter. Det gäller inte minst tidningarna om jakt och fiske som fått sina upplagor granskade av TS. Under 2007 tappade alla jakt- och fisketidningar utom Jakt & Jägare i upplaga. Nästan lika dåligt gick det under 2008.
Jaktjournalen ligger på samma nivå som 2007 och har 30 900 exemplar.
Fiske för Alla har tappat 1 300 exemplar (-5 procent) och ligger på 24 900.
Fiskejournalen backade 1 000 exemplar (-4,2 procent) och landade på 22 600 i upplaga.

Den största förloraren
Jaktmarker & Fiskevatten är den största förloraren även under 2008 procentuellt sett. Då försvann ytterligare 2 300 exemplar (-5,8 procent). Upplagan för 2008 blev därmed 37 700 exemplar. 
Även Jägareförbundets tidskrifter fortsätter att gå kräftgång.  Svensk Jakt backade med 4 100 exemplar (-2,7 procent) till en upplaga på 148 000. Svensk Jakt Nyheter förlorade 3 600 exemplar (-2,4 procent) och hamnade på 145 000. 
Allt om jakt och vapen och Vapentidningen har valt att inte TS-granska sina siffror.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Jägarna

2009-02-24 21:34

Hej Alla jag tycker debatten nedan är lite konstig vi är alla jägare och var och en väljer förbund själv är jag med i JRF men har respekt för dom som är med i andra förbund sen tycker jag att det är upp till oss att arbeta för sitt förbund. Träffar många på mässor och visst är JRF:s tidning känd och uppskattad bland medlemmar i andra förbund och det skall vi tacka vår redaktion för.
Hoppas ni alla får ett bra jaktår och träna mycke skytte.

14. Ännu större skälva

2009-02-24 21:34

I dag var chefredaktör Jan Henricsons debattartikel utlyft från Svensk Jakts hemsida. Kalla fötter kallas detta förfarande.
Kanske någon tog redaktörn i örat.
Personligen tycker jag det var ett bra drag när argumenten inte håller.
För övrigt är debatten om vem som är bäst avgjord.
Medlemsraset för "Storebror" kontra ökningen för Jägarnas Riksförbund talar för sig själv.

13. Till "Klar jägarförbundare"

2009-02-24 14:44

Nya sakliga argument från din sida (OBS: ironi)12. Fint tänkt, Illern

2009-02-24 13:50

Du tänker verkligen efter innan du skriver...

Ha ha

Klart det är högt i tak, när man får stå utomhus och diskutera med sig själv...

11. Till "Klar jägarförbundare"

2009-02-24 09:17

Vem är det som skriker egentligen? Du skriker så mycket det bara går i en replik, mångordigt och i affekt. Lägg fram sakargument och låt oss debattera istället. När det gäller påståendet, att allting skulle ha varit mycket värre om inte SJF funnits, är så komiskt att jag är tvungen att lyfta ögonen från bildskärmen och bara asgarva.
Fortsätt nu vara det duktiga förbund ni vill vara, hugg inte efter husse och rätta in er i leden, så agerar vi andra som vi tycker är bäst (högt i tak i debatten och utan påbud uppifrån). Alla nöjda, alla glada, eller...

10. Urban, Urban...

2009-02-23 17:15

Återigen Urban, har det bevisats...

Är det inte så att det är ni, riksjägare, som har stridit för de "små områdena"? En vuxen älg, till var jägare... Visste du inte det? Har du inte koll på vilka frågor och synpunkter ditt förbund driver.

Att sedan det finns flera "små" markägare som är medlemmar i Jägareförbundet, tyder ändå på lite god smak...

Gällande rovdjursfrågan så har dom två förbunden valt olika strategier.

Riksjägarna har med sin nollvision, skrän och skrik gjort att man i mångt och mycket står på sidan och är inte så närvarande vid de diskussioner som förs...

Jägareförbundet har valt strategin att genom samtal, lobbyverksamhet, diskussion, där förvaltningsfrågor diskuteras, försökt påverka.

Jag tror inte man påverkar genom att inte få deltaga vid sittande bord, men om du tror det så är det din åsikt...

Jag tror inte att man når någon större framgång, genom att ogenomtänkt avkräva svar till höger och vänster av politiker, typ det som skedde i höstas...

Givet att han var tvungen att säga nej, då ett svar avkrävdes. Ni satte krav och fick ert svar, som blev ett NEJ till öppning för förvaltningsjakt på varg! Nöjd?

Inte jag, men säkert många riksjägare, vars företrädare, på ett synnerligen starkt vis agerat, och avkrävt ministern svar...
Skit i resultatet...

9. Angående "Riksjägares" okunnighet Kl:11:49

2009-02-23 15:16

Först
Grattis Anders, ett klart besked från jägarna att de gillar det du och dina medhjälpare gör.

Angående vår okunskap
För ett par år sedan kollade jag upp hur många som var medlemmar hos oss i länet och stod registrerade för en B-licens. Det visade sig att 3% av alla B-licensinnehavare var medlemmar hos oss. Vi hade då 12% av jaktkortslösarna som medlemmar. Uppskattningsvis var minst 60% var medlemmar i Jägarförbundet. Vad som var än mer uppseendeväckande var att endast en mindre del hade bara en B-licens. De flesta hade även större arealer i skötselområden och A-licenser men behöll ett antal B-licenser vid sidan om den huvudjakten för att få extra tilldelning som lagstiftningen om B-licenser bjuder. Där vi fann dessa missförhållanden hade de registrerat olika jakträtter i olika namn inom samma jaktlag.
Även det du skriver om rovdjursförvaltningen är fel. Vårt förbund har gjort mest för jägarna medan Jägarförbundet inte vågat bita den hand som föder dem.

8. Återigen har riksjägare bevisat sin okunnighet

2009-02-23 13:26

Till RIKSJÄGARE SEDAN NÅGRA ÅR, mfl
Efter att ha läst de 7 första inläggen, så kan det konstaterat att riksjägarna, som skrivit inläggen, bevisat sin okunnighet, vilja att smutskasta SJF (läs eget mindervärdskomplex), m.m.

Tröttnar ni aldrig?

Om ni som skriver i syfte att smutskasta istället använde er energi till att vilja förändra till det bättre så vore det fantastiskt bra!

Ni som är riksjägare och gör det (läs försöker förändra), förtjänar det beröm som vissa av inläggen ger er.

Vi är en för liten jägarkår för att kunna hålla på med inre fejder. Vi är dock så många så att båda förbunden behövs.

Jag är en klar jägarförbundare, av den anledningen att jag tror inte på att skrika till mig saker. Jag uppfostrades på det viset.
När jag var liten och inte fick det jag ville, så kanske jag testade just den metoden, men det lyckades inget vidare har jag för mig...
Jag tror inte att det biter så hårt på våra politiker när NI kräver och skriker en det ena en det andra.

Så funkar inte det samhällssystem som vi har i det här landet. Det är dock bra att ni gör er åsikt hörd.

Men tro inte att ni är framgångsrika. De flesta vinster har ändå jägareförbunde vunnit.

Hade inte SJF funnits så hade rovdjursläget och den politik och förvaltning som finns idag, sett helt annurlunda ut. OCH DÅ INTE TILL DET BÄTTRE FÖR OSS SOM JÄGARE!

Just rovdjursfrågan är en fråga där vi, dvs båda förbunden, har "tappat mark". Frågan är bara hur mycket mark hade vi tappat om inte SJF funnits...

Som jägarförbundare, så kan jag ändå medge att ni har fått en del beslut med er.

Tänker bland annat på att det fortfarande 2009 finns möjlighet att jaga och skjuta vuxen älg på en mark som är 5 hektar. Detta helt utan samordning med omkringliggande jaktlag. Ur viltförvaltningsynpunkt är detta ett skämt. I vissa omkringliggande länder krävs att man har minimum 500 eller 1 000 hektar för att jaga älg.

Jag menar inte att någon inte skulle få jaga älg, däremot så vore det bra med incitament för att en samordning ooch samförvaltning över stora arealer.

Det finns ex på områden, tex norr om Jönköping, på vätterns östra sida, där det på ca 15 000 hektar finns ca 100 registrerade älgområden. Är det konstigt att det i sådana områden är svårt att gemensamt förvalta en älgstam?

7. Stora skälvan

2009-02-21 19:39

Otroligt bra siffror för jakt & Jägare när jägarkåren minskar.
Tog en titt på "pompösa storebrors" hemsida, Svensk Jakt.
Storebror verkar ha fått stora skälvan efter publiceringen av 2008 års siffror, ingen munter läsning för Svensk Jakt chefredaktör. Nu gör han det klassiska, talar om att man är störst utan att publicera siffrorna, plus eller minus. Snyggt jobbat.
Chefredaktör Jan Henricson lyckas i nästa inlägg med det fantastiska, att slå knut på sig själv.
Jägareförbundet anser att bly är det bästa alternativet men så kommer det. Pengarna från staten gör att man med ett fingerknäpp byter åsikt. Men bara så där lagom så att inte betalaren blir sur och inte heller medlemmarna. I grunda vatten och på skjutbanor är det farligt. Men inte på duvåkern på hösten exempelvis.
Henricson är en mästare i arrogans men någon pedagog är han inte.
Med tydlighet berättar han att Jägarnas Riksförbund får 5,9 milj ur viltvårdsfonden och frågar i samma mening hur man ska undvika de dubbla stolarna. Och vips så erkände han sitt egets förbunds sittförmåga på de båda stolarna, mer pengar och större stolar, och kanske med automatik större bak.
Men Henricson glömde informera sina läsare om sitt förbunds pengaregn, ca 50 miljoner svenska kronor, detta för en hobbyverksamhet när åldringsvården inte har personal så patienterna kommer ut på flera veckor.

6. Medvind !

2009-02-21 16:35

Tack, alla ni envetna förtroendevalda riksförbundare genom åren som med näbbar och klor, trots små resurser, försvarat oss vanliga jägare, ni har lagt grunden för den framgång vi nu bara sett början på.
Så som någon sa: Keep up the good work !!!!

5. Kul !

2009-02-20 21:47

Mycket kul och trevligt , men inget konstigt då tidningen är av den högre skolan såväl bilder som text är förstklassiga !

4. Bra jobbat!

2009-02-20 21:47

Kanon tidning och hemsida!Försöker med näbbar och klor att värva över Jägarförbundare och det går ganska bra.Och samarbetet med vargobs.se blir nog en hit!! KANON

3. Riksjägarna är ju bäst

2009-02-20 21:46

om fem år är vi större än jägarförbundet. Det är Riksjägarna som kommer att rädda jakten samt mångfalden på ända rätta sättet.

2. Inte konstigt

2009-02-20 16:28

Det är väl inte så konstigt att tidningen ökar, den är ju jävligt bra, och riktar sig till oss vanliga jägare.
GRATTIS!

1. GRATTIS!

2009-02-20 15:40

Keep up the good work.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons