• Allmogejakt

Jakt inget hot mot ripstammen

AktuelltPublicerad: 2012-08-14 16:12

Det är inte bara dåligt med ripföryngringar i Sverige, utan det ser likadant ut över hela norra halvklotet. Problemet beror till stor del på att våren har varit sen, åtminstone i Sverige, samt att det finns många rovdjur.

I de svenska fjällen kom våren väldigt sent i år, vilket tillsammans med ett högt rovdjurstryck, har gjort att riporna har en dålig föryngring.
Detta kan även ses på andra håll på det norra halvklotet.
– Grönland, Island, Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Japan med. Börjar vi titta över hela norra halvklotet kan vi se saker som är gemensamma storskaligt. I år är det dålig föryngring över hela norra halvklotet, säger Maria Hörnell-Willebrand, Sveriges lantbruksuniversitet, till Sveriges Radio.

Jakt påverkar väldigt lite
I Jämtland förvarnar länsstyrelsen om att årets ripjakt kan bli begränsad. Men enligt Maria Hörnell-Willebrand har jakten en liten betydelse för ripbestånden, så pass liten att SLU inte kan mäta den.
– Det är klart, all jakt har effekt, men det som driver populationsförändringarna hos ripa är hur mycket ägg och kycklingar som blir uppätna av rovdjur. Den andelen är så mycket större än det man tar ut under jakt, säger Maria Hörnell-Willebrand till Sveriges Radio.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Fredrik

2012-08-18 06:47

Det var 2010 de 3 nordligaste fjällnära länen inom JRF gick in med en skrivelse till berörda myndigheter, på uppdrag av medlemmarna på orterna samt via enkät m.m. I skrivelsen framgick önskemål om att förskjuta starten av ripjakten. Det är så JRF fungerar, aktiva medlemmarna styr besluten. När sedan myndigheterna tar 2 år på sig för att behandla frågan kanske de inte är så aktuell längre. Huvudparten av ripjägarna uppfattas som mycket seriösa i sin sysselsättning inom jägarkretsarna.

4. "Jakt inget hot mot ripstammen"

2012-08-15 13:46

...och ändå så vill JRF minska jakttiden på ripa med anledning av det höga jakttrycket...

3. "Jakt inget hot mot ripstammen"

2012-08-15 12:53

...och ändå så vill JRF minska jakttiden på ripa med anledning av det höga jakttrycket...

2. På universitetet...

2012-08-15 09:00

...lärde man sig hur en person i en byråkrati agerar för att få makt. Nämligen att lägga beslag på "nycklarna". T.ex. så kan man vara tvungen att be vaktmästaren att låsa upp dörren till kopieringsrummet för att kunna ta kopior på sina papper. Vaktmästaren har nyckeln till kopieringsrummet. Gillar han dig kan han öppna. Om han inte gillar dig kan han vägra, göra sig oanträffbar eller liknande. På samma sätt agerar Lst tjänstemän helt enligt de vetenskapligt verifierade teorierna. De använder sina "nycklar" för att låsa ute de de inte gillar (jägarna) för att få känna att de har makt.
Om det hade funnits någon ryggrad i cheferna till dessa tjänstemän så hade de sagt ifrån eller ännu hellre bytt ut de inkompetenta och egenmäktiga individerna mot såna som kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. Men det lär man väl inte få se hända i Sverige innan det blir en ny istid.

1. Jämtlands länsstyrelse markerar revir

2012-08-14 17:36

Först en sänkt björntilldelning där man skyller på vårens skyddsjakt. Märkligt förfarande när det finns ett mål på att den jämtländska björnstammen ska minska med flera hundra individer.
Se en total stängning av Stekenjokk området under sommaren.
Nu hot om stoppad ripjakt trots att all forskning visar att jakten ej påverkar ripstammen.
Det verkar som länsstyrelsen mer och mer markerar att det är vi tjänstemän som bestämmer.
Har det anställts nya chefer eller personal med den attityden under de senaste åren?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB