• Älgskadefondsföreningen

Jakt med i stor turistsatsning

AktuelltPublicerad: 2011-09-02 15:00

Fyra kommuner vill sätta södra Lappland på turistkartan, och har startat Destinationsbolaget Sounth Lapland AB. Syftet är att öka antalet besökare till området, stimulera investeringstakten och sysselsättningen inom turismnäringen.

Södra Lappland kan erbjuda jakt och fiske, storslagen vildmark, avancerad skidåkning, närproducerad mat och spännande samekultur. Detta vill Dorotea, Strömsund, Vilhelmina och Åsele kommuner marknadsföra för att locka till sig turister från Sverige, Norden och även internationellt. 

Satsningen finansieras av Region Västerbotten, Tillväxtverket (EU-medel) och de fyra kommunerna. 
I uppdraget ingår även att regionens natur, kulturarv och historia ska främjas och bevaras.

Ökade arbetstillfällen
– Vi räknar med att antalet arbetstillfällen i regionen genom den här satsningen. Vi vill visa att vi tror på vår region och dess utvecklingsmöjligheter, säger Åke Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina kommun och styrelseordförande i Destination South Lapland.
Naturbaserad turism är det segment som växer snabbast enligt världturismorganisationen UNWTO.
– Nu öppnar portarna till södra Lappland genom att fyra kommuner för första gången har gått samman och paketerar upplevelser, hotell och service. Vår gemensamma satsning kommer att driva turister till regionen och öka framtidstron hos näringslivet och investerarna, säger Yvonne Lif-Lövbrand, framgångsrik entreprenör i södra Lappland som tagit initiativet till satsningen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Gemensam nämnare

2011-09-04 11:06

Alla nämnda kommuner är kommuner med stora bekymmer med stor andel äldre och unga som flyttar i brist på jobb. Det gäller de flesta inlandskommuner i Norrland. En annan gemensam faktor är väljarsympatierna. Av dessa 4 kommuner har S egen majoritet i Vilhelmina och Åsele och tillsammans med V får de 2 andra också majoritet. Är det därför de har problem kan man fråga sig. Nu ska alltså politikerna i dessa kommuner bilda bolag i desperation för att rädda kommunerna. Tillåt mig tvivla, jag tror förutsättningarna är sämre än dåliga. Historien är full av exempel på misslyckade näringslivssatsningar som hanterats av Kommuner. Frågan är om det finns någon lyckad satsning över huvud tagit. Ett är dock säkert, många lokalboende kommer att få inskränkningar i sina egna jaktmöjligheter. Ja Anders Hermansson, fler skogsfastigheter i privata händer och krav på boende borde gälla. Då skulle förutsättningarna för en framtid på landsbygden öka, liksom den biologiska mångfalden.

PS! Strömsund tillhör Jämtlands Län. DS.

4. Kenneth Eriksson - ja, turismjakt är ett växande problem

2011-09-04 00:08

Denna för landsbygden skadliga utveckling drivs framförallt av Sveaskog, i norr som i söder arrenderar nu Sveaskog (och övriga skogsbolag) ut jakten till små och stora jaktbolag, ofta små bolag som arrenderar mängder av jaktmarker och har betalande jaktgäster. Inkomsterna går sällan till lokalt boende, utan enda resultatet för deras del blir att de blir av med sina jaktmarker. Jag fick nyligen se ett fall där ett stort skogsbolag arrenderade ut till ett litet jaktbolag trots att det tidigare jaktlaget med lokala jägare bjöd ett bättre pris. Du har helt rätt, Kenneth Eriksson, vad vi nu ser är en övergång från allmogejakt med löshund till betalande troféjägare. I detta perspektiv så är det bra med stora rovdjur, inte ens dvärgbandmasken ses som negativt. Masken kommer nämligen på sikt - när det går upp för allmänheten vad masken innebär - att sätta allemansrätten ur spel och svensk glesbygd blir en obefolkad gengrodd ödemark på samma vis som ödemarken i Alaska, Canada och Ryssland. Häpnadsväckande är att det är en borgerlig regering som inte bara tillåter en sådan utveckling utan påskyndar landsbygdens ödeläggelse genom de övriga nackdelar Kenneth tar upp i #3.

All mark bör ägas av enskilda som bor på sina fastigheter.

3. Har motsatt effekt

2011-09-03 18:03

Turismjakt leder till minskad jakt för ortsboende och därför mindre lockande för andra att flytta till området, eller stanna kvar av samma skäl, för att få tillgång till jakt. Förslaget leder till att landsortsboendets dragningskraft minskar, med färre boende och avflyttning. Detta är helt och hållet statens planer för landsorten avfolkning. Möjligheten för kommunen att få ny läkare- tandläkare eller annan högutbildad specialist (som lockas av jaktmöjligheter) släcks.

2. Tur att någon kan locka med jakt

2011-09-03 18:03

Det är bara att gratulera att det fortfarande finns områden i Sverige där man locka med bra jakt. I vargbältet lär det misslyckas att åter uppleva en riktig jakt.

1. En föträfflig idé

2011-09-02 17:30

så ska affärer göras...och samtidigt ha en viltförvaltning som bas... staten är ju inget vidare på affärer.. hysa varg som sopar rent på vilt och samtidigt kostar sjusiffriga belopp i drift och underhåll.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons