• Allmogejakt

Jakt på fårdräpande lo i Halland

AktuelltPublicerad: 2014-03-11 15:54

Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt på ett lodjur i Halland. Lodjuret har angripit fem fårbesättningar vid ett flertal tillfällen och det finns hittills åtta dödade får.

Naturvårdsverket gör bedömningen att skadorna hittills är omfattande och att risken är stor för fortsatta allvarliga skador. Naturvårdsverket bedömer också att fårägarna har vidtagit förebyggande åtgärder i syfte att förhindra fortsatta skador.

Trots detta har angreppen fortsatt i området. Det är svårt att med rovdjursavvisande stängsel helt förhindra angrepp från lo eftersom de ändå kan ta sig in till fårbesättningar genom att på olika sätt ta sig över eller genom stängslet, konstaterar Naturvårdsverket.


”Specialiserat sig på får”
– Eftersom lodjuret är försett med sändare vet vi att det är samma individ som begått angreppen. Det är ett lodjur som verkar ha specialiserat sig på får och vi gör bedömningen att det finns fortsatt risk för allvarlig skada, kommenterar Lars Plahn, handläggare för jaktbeslut på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverkets bedömning är att skyddsjakten inte äventyrar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för lostammen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Ja då....

2014-03-11 17:34

...ska Vi se med spänning hur länge den jakten får gälla innan även den blir stoppad av "kramarna" Max 2 dygn förmodligen!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons