• Allmogejakt

Jakt på fårdräpande varg i Falun

AktuelltPublicerad: 2012-08-31 17:32

Länsstyrelsen Dalarna ändrar sig nu och säger ja till skyddsjakt på en varg i Björnåsreviret i Falu kommun. Men det får bara inledas jakt på varg som upptäcks närmare än 200 meter från djurbesättningar.

Tre eller fyra vargangrepp har inträffat mot fäbodar kring Enviken i Falun under juli och augusti. Länsstyrelsen har hittills sagt nej till skyddsjakt med hänvisning till att andra åtgärder kan vidtas, exempelvis uppsättning av elstängsel och skrämningsinsatser.

Men på fredagen ändrade länsstyrelsen inställning. Nu beviljas skyddsjakt på ansökan från fäbodbrukaren Hans-Olov Backlund. Han fick fyra får dödade vid Nysjöns fäbodar och sökte om skyddsjakt för tre veckor sedan.


Schasades bort från fårhage
På länsstyrelsen uppger man resursbrist som anledning till att beslutet dröjt.

 – Det som fick bägaren att rinna över är händelser som inträffade i Tänger i onsdags. Då schasades en varg bort från fårhagar vid två tillfällen samma eftermiddag. Vargen har alltså följt efter när djurägarna flyttat sin får till områden där det rör sig mer människor. Den stannar inte i skogen, säger Henrik Thurfjell, handläggare vid länsstyrelsen Dalarna.

Han uppger att det finns gott om djurbesättningar i området där vargen visat sig i veckan.

 – Det är väldigt mycket får i byn och det är inte rimligt att man ska hinna sätta upp rovdjursstängsel hos alla, kommenterar Henrik Thurfjell.


Rätt varg ska skjutas
Området ligger inom nybildade Björnåsreviret.
Hans-Olov Backlund har utsetts till jaktledare och har nu fram till den 15 september på sig att skjuta en varg.
Övriga jägare ska godkännas av länsstyrelsen.

 – För att vara säkra på att det är rätt varg som skjuts får jakten bara inledas på varg som vistas närmare än 200 meter från djurbesättning, säger Henrik Thurfjell.

En rad organisationer, bland andra LRF, har reagerat starkt på att länsstyrelsen avslog de tidigare skyddsjaktansökningarna i reviret.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Ett hån

2012-09-02 10:17

mot jaktledaren att han inte är betrodd att utse jägare som skall delta i skyddsjakten. Det är ju trots allt jaktledaren som har ansvaret för att jakten bedrivs enligt reglerna oavsett om Länsstyrelsen godkänt jägarna. Vilken kompetens har för övrigt Länsstyrelsen att avgöra jägarnas lämplighet? Har man jägarexamen och jaktledarutbildning? Har man personregister över samtliga jägares kompetens och omdöme? Jag skulle avsäga mig uppdraget som jaktledare och ägna mig åt § 28 jakt i stället. Det är bara en tidsfråga innan vargen slår till igen. Överklaga skyddsjaktbeslutet och kräv att Länsstyrelsen genomför skyddsjakten i egen regi. Vargen är Statens ägendom.

14. Skyddsjakter ...

2012-09-01 17:05

... saboteras tämligen omgående efter det att jakt beviljats. I fallet med Gräsö-vargen/vargarna kom krav och synpunkter på ammunition och orimliga slutdatum, varpå den kloke jaktledaren avsade sig uppdraget.
I detta senaste exempel vill LST "godkänna" vilka jägare som skall få delta. Återigen ett märkligt kort slutdatum för jakten. Tror LST att vargarna väntar in byråkratin? Eller är det just det som är meningen ... att förhala det hela? Jag tror Backlund, som jaktledare, alldeles själv klarar att välja ut sina "jägare".

13. Fårdräpare i Falun

2012-09-01 17:05

Varför används inte paragraf 28 i detta fall?
Att försöka skrämma vargen är bara dumt. Den skall skjutas och inget annat.
Skärpning djurägare.
Att vänta på att Lst.s tjänstehjon skall vakna är bara dumt.
Nu måste ni som drabbas tillsammans sätta stopp.
Undrar var LRF i Dalarna håller hus? De om några skall väl strida för djurägarna.Eller!!!!

12. Syrgas!

2012-09-01 17:04

Undrens tid är inte förbi, LST i Dalarna har hittat syrgastuben och vaknat ur sin koma, kanske det vore läge att fortsätta andas i masken.

11. Har Lagt märke till följande....

2012-09-01 09:40

....Att när det blir tillräckligt hett,brukar dom släppa efter en skyddsjakt,för som jag uppfattar detta "Stilla irritationen". Jag kan se parraleller till detta från tidigare liknande situationer.

Argumenten till att godkänna detta beslut,är ej mer än vad som ursprungligen var,som dom hade att utgå utifrån från första början.

Om "LST" tror att dom gör en välgärning genom att släppa efter denna skyddsjakt,visserligen Ja ,såtillvida att vi får bort ett skadedjur/Ohyra,Om dessa tror att "DOM" kommer att bli mera omtyckt för att dom gjort detta beslut,så har dom definitivt fel i stora mått.Dessvärre tvärtom,för vi har genomskådat deras "Spel för galleriet" och tillvägagångssätt.Dom behandlar landsortsbefolkningen som "Marionettdockor" och då händer att dom slinker emellan med en skyddsjakt för att situationen ej skall bli för långrandig och ensidig.

Dessa "MarionettDockor" har nu mer eller mindre börja kapat av alla dessa oändliga trådar som styrt dom mot ruinens brant,och börjat sätta emot denna styrande orättvisa till "LST:s" stora förtret.

Vad framtiden har att utvisa återstår att se,men fler och fler har börjat kapat av dessa trådar,och det ser man tydliga bevis på via protester och dessa enorma sammanslutningar som sker mellan dom.

Lst:s logik ter sig alltmera märkligare för varje beslut som görs,och liknar som om dom skulle lotta igenom sina beslut ,då det kommer till skyddsjakts frågor.

10. Bra men fel

2012-09-01 09:39

Bra att det äntligen gick att få till en skyddsjakt i Dalarna. Fel, att den kom först nu, att det bara var på en varg. Redan när andra attacken skett skulle skyddsjakt beviljats på ALLA vargar i reviret. Som vi äntligen fick bekräftat i veckan är i princip hela Dalarna fyllt av vargrevir (för ett år sedan. Det enda som skulle hända om reviret sköts bort var att den inom ett år var ett nytt revir i området. Skjut omedelbart bort problem vargar, det finns så pass många där ute att lst inte behöver bekymra sig för vita fläckar på vargkartan i Dalarna.

9. Rätt varg som skjuts

2012-09-01 09:37

Vad då, rätt varg, tror de inte att ALLA vargar angriper får. Några kanske bara äter bär och tallbar.

8. fel signatur

2012-08-31 21:41

fel signatur ang lst ska stå för kostnader. sign ska vara slitvargen

7. Jägare

2012-08-31 21:40

Nu tycker jag detta är LSt ansvar att se till att skyddsjakten genomförs och bekostar detta.
Staten måste stå för detta!!!!
Ingen jägare ska ställa upp för under 1000 kr /tim.

6. Hutlöst

2012-08-31 21:32

Länsstyrelsens beslutade skyddsjakt är egentligen bara en sanktionerad och marginellt utvidgad § 28-jakt.

Chefen för Naturvårdenheten borde JO anmälas. Vem som helst kan göra anmälan, information och blankett finns på: Riksdagens ombudsmän - JO www.jo.se/. Vilka arbetsuppgifter har handläggarna ägnat sig åt i stället? Eller har alla varit på semester. En skyddsjaktansökan skall handläggas skyndsamt innan ytterligare skador uppkommer. I detta fall skedde flera vargattacker innan beslutet fattades. Skälet som anfördes för att skyddsjakt beviljades, som implicit innebär att skyddsjakt inte skulle beviljats om alla djur varit hägnade med rovdjursavvisande stängsel, saknar dessutom lagligt stöd. Stängslen är primärt till för att hålla betesdjuren inom betesområdet. Beträffande rovdjur som t ex räv och grävling är skyddsjakt på enskilds initiativ tillåten inom 200 meter från djurhållning utan förbehåll.

Ägaren till djur som orsakar skador är ersättningsskyldig och skyldig att förhindra att ytterligare skador uppkommer. Vargen är fredat vilt och därmed statens ägendom! Alltså skall staten betala ersättning för alla skador orsakade av fredade rovdjur samt förhindra att nya skador uppkommer dvs ersätta döda och skadade djur utan förbehåll samt bekosta och genomföra skyddsjakt i detta fall.

5. Till slut

2012-08-31 21:31

Blev äntligen trycket för stort till och med på Stig Åke Svensson. Nu hjälper det inte upp situationen. Han kan naturligtvis inte vara kvar på sin tjänst. Arbetsförmedlingen nästa för honom. Rimligtvis borde Norrfalk få en tjänst på regeringskansliet i hop med de andra då hon släppt det här alldeles för långt. Efter Svenssons avträde kanske Ett par spårare kan återanställas

4. Inte ok!

2012-08-31 21:31

Länsstyrelsen ängnar just nu åt att släcka bränder och inte lyssna på dem drabbade och de som bor lokalt i området i tid. Så fantastiskt oskäligt skrivet beslut. Finns ingen drabbad/boende i närområdet som känner ngt förtroende för länsstyrelsen i detta och ett flertal andra ärenden. Detta j.... förhalande varje incident och händelse ökar ej acceptansen för detta skadedjur!!!

3. Nämen

2012-08-31 21:30

..vad håller nu på att hända i Dalarna. Först en revirkarta och så nu detta samt att de lovar att inte dölja vargskit och spår.
Visserligen är nog inte revirkartan tillförlitlig, befolkningen vet säkert bättre var vargarna finns.
Men i alla fall!
Har lst Dalarna varit in och läst den massiva kritiken på J&J:s sidor.

2. Resursbrist!

2012-08-31 21:30

Tänk att resursbrist leder till bättre beslut än med fulla resurser!

Men det betyder väl också att framtida beslut grundas alltmer på gissningar av tjänstemän,
eller att man tvingas lita på kunniga jägare för bedömningar och inventnerinar, som förr i tiden.

1. Kanske

2012-08-31 19:03

börjar Hr Svensson & co att förstå att snaran dras åt. Snart finns inget stöd att få än från några vilsna naturromaantiker utan kunskap om jakt, fäboddrift, öppna landskap etc. Det kommer inte att dröja länge förrän vargen står med i jakttabellen!
När nu barnen inte längr kan vistas i naturen utan måste hållas instängslade vid förskolan, då har man nått vägs ände, allmänheten har också fått nog.
Centern har nog förstått vartåt det barkar och ger nu Lst i Dalarna order om att börja öppna för jakt.
Förresten, resursbrist?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB