• Pinewood

Jakt på knappt 13 000 västerbottenälgar

AktuelltPublicerad: 2015-07-01 13:41

Länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat att tilldelningen av älg inför höstens jakt blir 12 995 stycken. Det är ungefär fem procent färre än i fjol, skriver Norran.

Hela Västerbottens län är uppdelat i fem älgförvaltningsområden som får olika tilldelningar i höst. I en del av av dem har tilldelningen minskat, eftersom älgstammen är lite svagare där. På andra håll ska avskjutningen få älgstammen att hålla sig på samma nivå.

Försöker minska betesskador
Samtidigt är tilldelningen beräknad att på en del håll minska stammen något för att försöka komma till rätta med betesskador.
– Under några år har avskjutningen varit ganska hög. De senaste två åren har avskjutningen successivt minskats då vi börjar närma oss den nivå som vi vill ligga på enligt planerna, säger Lars Dahlberg, viltförvaltare på länsstyrelsen, till Norran.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Martin

2015-07-03 08:46

Du har rätt Martin, jag förstår inte i vilken skola räknenissarna har gått.

1. Alldeles för många!

2015-07-02 16:12

Förra året var tilldelningen 13727 älgar, man lyckades skjuta 11483, med andra ord ett licensutnyttjnade på ca 84% eller i stort sett fri avskjutning.
Av dessa skjutna var 41% kalv, med andra ord en ganska bra bit från de 50% som är satta som mål i de flesta avskjutningsplanerna. Det man ser är att reproduktionen är långt lägre än vad som är angivet i skötselplanerna, man pratar där om 45-50%, men när populationen är såpass gles och dessutom med låg medelålder så hamnar man i realiteten på 30-40% i reproduktion.
Västerbotten består av 5 482 933 ha, man vill ha en älgtäthet på 5 älgar/1000 ha, vilket ger en älgpopulation på 27410 älgar.
Vid en reproduktion på 30% kan man skjuta 8223 älgar och ha kvar samma antal, 40% tillåter en avskjutning på 10964 älgar. Så dessa 12995 älgar som de vill att man skall skjuta är en fantasisiffra, fortsätter avskjutningen i den här takten kommer vi inte att ha kvar någon jaktbar stam.
Den senaste ÄBIN visar på älgskador lägre än 3%, kliver man ut från kontoret ser man hur löven dominerar fullständigt på hyggena med sälg och rönn i ett antal som inte synts sedan 60 talet.
Jag skulle vilja påstå att lövandelen på hyggena kväver långt fler tallplantor än vad älgarna någonsin kommer att skada. Men detta kräver en arbetsinsats från skogsbolagen och då är det lättare att skylla på något annat, att röja kostar pengar och insatsen fås inte tillbaka förrän om 60 år.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB