• Pinewood

Jakt på sex lodjur i Gävleborg

AktuelltPublicerad: 2014-02-14 16:48

I Mellansverige påstås lostammen vara för liten för licensjakt i år. Men i Gävleborgs län får det jagas sex lodjur med start först den 11 mars, enligt Naturvårdsverket. Jakten avslutas 31 mars och är därmed kortare än vanligt.

I Gävleborgs län visar inventeringarna att lodjursstammen ligger över länets fastställda miniminivå och kriterierna för licensjakt är uppfyllda, anser Naturvårdsverket.

– Naturvårdsverket kan besluta om licensjakt i ett län även om det inte går att delegera beslut om licensjakt. Det är möjligt om lodjurstammen ligger över länets minimivärde och kriterierna för jakt är uppfyllda. Så är fallet i Gävleborgs län och därför har Naturvårdsverket fattat beslut om licensjakt på sex lodjur, säger Carl-Michael Strauss, sektionschef för jaktbeslut på Naturvårdsverket.


Dämpa tillväxten i länet

Syftet med licensjakten är att dämpa tillväxten av lodjursstammen i länet och därmed bidra till att hålla det förvaltningsmål för lostammen som länsstyrelsen beslutat om för Gävleborgs län.

Inventeringarna är ett mycket viktigt underlag till Naturvårdsverkets beslut om jakt och andra åtgärder inom viltförvaltningen.


”Allmänheten spelar en viktig roll”
– Allmänheten spelar en viktig roll i inventeringarna. Ju fler som hjälper till, desto bättre inventeringsresultat. Allmänheten kan lägga in sina observationer i databasen Skandobs eller höra av sig till sin länsstyrelse, säger Magnus Kristoffersson, handläggare för övervakning och inventering på Naturvårdsverket

Sedan 2012 inventeras järv och lodjur med hjälp av en gemensam metodik för Sverige och Norge. Under 2014 ska även gemensam metodik för björn och varg vara klar.

En nationell granskning ska garantera likartade tolkningar över hela landet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. På rent jävelskap

2014-02-18 09:26

Kan nån ge en rimlig förklaring varför jakttiden nästan är halverad. Enda förklaringen ja kan se är att försvåra för jägarna!! När ska detta jävla trams mä rovdjuren få ett slut ??!!

3. Moment 22??

2014-02-15 12:30

Om allmänheten inte inventerar och rapporterar, då finns inga lodjur. Om allmänheten rapporterar allt, då misstror Länsstyrelsen m fl uppgifterna och dömer bort dem som orimliga. Med ett sådant upplägg blir det fel hur vi än gör. Inse att vi kommer aldrig att ha koll på antalet djur. Det vi möjligen kan se är en trend, om det blir fler eller färre jämfört med tidigare år.

2. Rovobs då.

2014-02-15 10:06

Varför blanda om korten och börja bluddra om en ny rapporteringssida när det redan finns en som fungerar bra, nämligen rovobs.se. Kristoffersson nämner inte ens rovobs. Den sida han nämner har 0 st observationer av lodjur i Gävleborg denna vinter. Kanske rovobs som vi blivit vana att använda fungerar allt för bra och som kommer att finnas även fortsättningsvis vad det verkar. Att Gävleborg får jakt på 6 lodjur beror säkerligen på att inrapporterade spår i rovobs effektiviserat inventeringen av familjegrupper och som lett till att de inte kunde annat än att tillåta jakt på åtminstone 6 lodjur. Kunde lugnt ha varit det dubbla.

1. Inga lodjur?

2014-02-15 10:06

Det är ju klart att om det inte finns spårsnö och därmed inga spår efter lodjur, samt få anmälda lodjur till rovobs/skandobs av diverse orsaker, så finns det väl inga lodjur, eller?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB