• Pinewood

Jakt på Svartbovargar överklagas av Nordulv

AktuelltPublicerad: 2006-03-08 09:27

Naturvårdsverket har gett tillstånd för skyddsjakt på de två vargarna i Svartboreviret i Gävleborgs län. Tillståndet gavs på grund av att flera jakthundar blivit dödade av varg.
Föreningen Nordulv har skickat in en överklagan till Naturvårdsverket. De hänvisar till uppgifter om att det endast rör sig om tre fall där jakthundar konstateras ha blivit dödade av vargar.

Dessutom anser de att jakt med lös hund strider mot habitatdirektivet vad det gäller viltet och djurskyddslagen när det gäller hundarna. Nordulv anser att jaktmetoden är en gammal och grym jaktmetod, där både hundar utsätts för risker och viltet i allmänhet störs. De tycker också att det är viktigare att skydda en utrotningshotad art än att prioritera en hobby som endast en liten del av befolkningen ägnar sin fritid åt.
Nordulv tror att avskjutning av två vargar inte kommer minska problemen med rovdjur. I Gävleborg finns fem vargrevir och de revir som blir tomma kommer snart att fyllas med andra vargar. Den enda lösningen, som Nordulv ser det, är att lokalbefolkningen accepterar närvaron av rovdjur. Istället ska insatserna handla om förebyggande åtgärder.

Namninsamling även från utlandet
Nordulv vill att beslutet om skyddsjakt ska tas tillbaka och att jägare istället ska ta större ansvar för sina hundar.
Föreningen har en namninsamling för vargen, bland annat på sin hemsida. De har på kort tid fått in över 1 400 namn, många av dem från andra länder än Sverige.
Att människor utanför Sverige engagerat sig via Nordulvs hemsida har skapat kritik. Rovdjursvänner i länder, utan samma rovdjurstryck, har otillräckligt med kunskap och erfarenheter för att få påverka de svenska vargfrågorna med sina åsikter, anser kritikerna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. För många teoretiker i vargfrågan

2006-03-09 11:21

Vad är det som gör att vi nu skall se till att få en ”stor vargstam” i vårt land. Myndigheterna själva var ju med och såg till att alla vargar, med hjälp av skottpengar, försvann ur vår fauna.
Om vi nu skall ha varg så må vi se till att de sprider sig i norra delarna av landet. Det är ju i ”sameland” som vargen kunde leva och förökas tidigare.
Renar var ett naturligt byte och torde så även vara i framtiden. Ersättning till samerna torde bli billiggare än alla elstängsel, inhägnader, forskningskostnader och bevakningar som nu sker. En avpassad avskjutning och en annan spridning av vargen skulle kunna accepteras av stort antal av berörda parter.

2. Byt sida!

2006-03-09 11:09

hade överklagningen varit tvärtom skulle Nordulv fått in 50 000 namn – bara i Sverige!

1. Nordulv

2006-03-08 16:29

En överklagan från en så pass diffus samling av figurer med enbart ett intresse– totalt jaktmotsånd. Det dom anför i sin överklagan är att hundägaren ska ta större ansvar. Det är just det dom gör genom att begära skyddsjakt. Dom tar ansvar för sina hundar!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons