• Allmogejakt

Jakt tillåts på 85 lodjur

AktuelltPublicerad: 2008-01-29 18:00

Naturvårdsverket tillåter jakt på 85 lodjur i år. Det är en ökning med tio djur jämfört med året före. Men även i år har verket kraftigt bantat kvoten jämfört med vad flera länsstyrelser vill ha. Länsstyrelsen i Värmland ville ha jakt på 30 lodjur, vilket prutats till tio. Även länsstyrelsen i Uppsala tillhör dem som negligeras när det blir jakt på endast sex lodjur istället för tio.

Framför allt är det jägarsidan som körts över när lokvoten fastställts. Jägareförbundet ville ha jakt på sammanlagt 203 lodjur, varav 164 utanför renskötselområdet.
Men den första mars tillåts att det skjuts endast 52 lodjur utanför renskötselområdet och 33 i renskötselområdet.
Forskarna bedömer att jakten kan omfatta fem-tio procent av den svenska lodjursstammen. Snittsiffran i årets tilldelning är sex procent med ett spann på fem-elva procent mellan länen. Några länsstyrelser hade större önskemål än så: Värmland föreslog en tilldelning på 20 procent, Västra Götaland 12 procent och Uppsala 14 procent.

”Det kan vi inte gå med på”
– Så stora tilldelningar kan vi inte gå med på. Vi kan bara tillåta jakt om vi bedömer att det är möjligt att samtidigt nå de mål som riksdagen fastslagit för lodjursstammens utveckling. En mer omfattande jakt skulle kunna hota tillväxten och möjligheterna för stammen att sprida sig söderut till nya områden. Det är framförallt viktigt i län i spridningszonen som Västra Götaland, säger Susanna Löfgren på Naturvårdsverket.
Jaktledaren ska rapportera fällda eller påskjutna djur till polisen och ha kontroll på att tilldelningen i området inte är fylld. Jaktledaren utanför renskötselområdet ska rapportera inom en timme från djuret fällts. Inom renskötselområdet är tidskravet tre timmar.

Endast jaktledare måste registreras
Tidigare har EU-krav gjort att alla jägare som var berörda av lojakten först måste anmäla sig hos Naturvårdsverket och bli registrerade i jaktregistret inför varje års jakt.
Nytt för lojakten 2008 är att det i vissa fall endast är jaktledaren som behöver anmäla sig till det årets jakt.
Det kan ske med stöd av nya riktlinjer om bestämmelserna i EU:s art- och habitatdirektiv. Men detta gäller bara för jaktlag där jaktledare är utsedd och det står klart att jaktledaren kommer att leda jaktlaget under lodjursjakten.


Fällfångst på lo i alla län
Det har varit förbjudet med fällfångst av lodjur utanför renskötselområdet i några år. Från i år tillåts fälljakt i alla län med lodjursjakt. Villkoret för fällfångst är att jägaren före den 1 mars rapporterar till länsstyrelsen var fällan ska placeras. Jakttiden är densamma som för jakten med gevär, 1-31 mars.
Lodjur kan gå in i en rävfälla under lojakten.
– Är fällan inte anmäld till länsstyrelsen före lojakten får det fångade lodjuret inte avlivas och måste släppas, påpekar Per Wanström, generalsekreterare i Jägarnas Riksförbund.
I själva verket är lodjursstammen så stor utanför renskötselområdet att kvoten i flera län brukar ta slut på några timmar under premiärdagen.
Riksdagens mål är att det inom renskötselområdet finns minst 400 lodjur. Nu finns drygt 500 djur, enligt Naturvårdsverket.
Varken i Västernorrlands eller Norrbottens län når antalet upp till miniminivåerna i länsstyrelsernas regionala förvaltningsplaner. Därför har länsstyrelserna föreslagit att det inte blir någon skyddsjakt i dessa län.

Även länsstyrelsen i Jämtland överkörd
Inom renskötselområdet tillåts skyddsjakt på 33 djur, en ökning med fyra från i fjol.
Jämtlands län hade begärt 36 djur, men får en tilldelning på 25 djur, vilket är en ökning med fem från i fjol. I Västerbottens län tillåts jakt på sju djur och i Dalarnas del av renskötselområdet ett djur.
I sju län utanför renskötselområdet tillåts jakt på sammanlagt 52 lodjur, vilket är en ökning med sex från i fjol.
Tilldelningen är i Gävleborgs län åtta djur, Dalarna 12 (en ökning med fem), Värmland tio, Örebro fem, Västmanland fem, Uppsala sex samt Västra Götaland sex lodjur.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. Du gör alldeles rätt...

2008-01-31 15:47

...Kvinna och viltvårdare. När man inser att det man har och komma med inte håller i debatten skall man dra sig ur och fundera på om man inte missuppfattat det hela.
Önskar fler vore lika kloka som du...

18. NEEEJJ!

2008-01-31 14:40

Kvinna och viltvårdare, kasta inte in handduken än!
Absolut är naturen till för alla, men vad händer då vissa arter till antalet blir så stora att smittorisk blir verklighet? Jo, som med mårdhunden i Finland, det går inte att plocka bär och svamp. Antalet individer plus virus som muterar gör skogens ”guld” otjänligt för oss människor.

17. Lars Ericsson

2008-01-31 11:41

"Vad är det som händer?" Jo det är, förutom det du själv skriver, att nu ser vi resultatet av rovdjurspolitiken som vi varnade för för länge sedan. Jaktmöjligheterna försvinner eller åtminstone grunderna för den, viltet vi jagar för att äta.
De är för idiotiskt att byta bort mat mot problem.

16. Vadå vanlig?

2008-01-31 11:41

Snacka för dig själv du Henrik Jönsson, och inte för alla oss som är födda och uppväxta på landet och som ser naturen som en stor resurs. Att gå i skogen och plocka bär och svamp det är nog vad "vanligt "folk gör, vi behöver inte ha en bössa på ryggen för att våga gå ut i naturen. Drar mig nu ur debatten när den kommit ner på verklig lågvattennivå.

15. Webbsidor

2008-01-31 09:32

Det är ju så här, eftersom Våra rovdjur och Folk för vargs webbsidor inte tillåter att någon har möjlighet att gå in och kommentera deras rovdjurspropaganda, de vill inte ha in kritik och obehagliga sanningar, måste ju deras anhängare gå in här, heder åt Jakt & Jägare som låter alla komma till tals.
Och det måste ju vara kul för rovdjurskramarna att ha en sida att skriva av sig på eftersom deras själsfränder inte tillåter en debatt på deras egna sidor. Låt dem hållas och förhoppningsvis får de genom att läsa denna sida reda på en del som dom inte har tänkt på tidigare.

14. Var är knappen "För skiten tryck här!"

2008-01-31 08:16

Tänk vad bra det skulle vara med varsin webbsida så att dom som vill ha skiten kan snattra som dom vill, och vi vanliga mäniskor kan prata om våra åsikter utan att bli avbrutna av inflyttade stadsbor och dylikt.

13. Vad är det som händer?

2008-01-31 08:15

Jag undrar vad beslutande myndigheter har emot att ha växande stammar av både lo och rådjur. Om man skulle hålla en låg men livskraftig lostam skulle även rådjuren öka omedelbart, som det är nu finns nästan inga skogslevande rådjur alls.
På Äppelbo norra vvo`s 8 300 ha har det de senaste säsongerna skjutits under 2rå/1 000 ha. Man har förvandlat ett högintressant rovdjur till en ohyra. 2008 års lodjurstilldelning är ytterligare ett hån (det börjar bli många nu).

12. Nu pratar vi rovdjur

2008-01-30 17:33

Rovdjur, våldsverkare, våldtäktsmän, rånare eller andra skrämmande saker/varelser är helt egalt i sammanhanget. Men visst är lon vacker, allra helst som ett bredflått skinn på väggen.

11. Helt naturligt

2008-01-30 17:31

Det är helt naturligt att rovdjuren drar sig dit där det finns mat, om det så är vid husknuten. Det händer säkert massor vid husknuten varje natt som varken du eller jag har en aning om. Det behövs bara lite sunt förnuft, för att förstå att det är naturligt.

10. Raseringsverk?

2008-01-30 17:31

Ett redan dåligt förtroende för Naturvårdsverket lär inte bli bättre efter detta. Biologisk mångfald blir snart enfald om de fortsätter på detta vis. Vad blir nästa utspel? Krokodiler i våra sjöar och vattendrag? Skit i de dumma glesbygdsborna, de kan gott ha lite vackra och fina djur i sina sjöar. Fiska kan de väl göra någon annanstans eller mata fåglarna.
Finns bara ett ord. Sjukt, raseringsverket! Nu ser vi med spänning fram mot årets björntilldelning.

9. Det är inget nytt...

2008-01-30 17:29

...med kvinnor och katter. Många exempel finns på den kärleken, oftast beskrivet när det gått överstyr med djurhållningen som blivit vanvård.

8. Men, ”Kvinna och viltvårdare”!

2008-01-30 16:03

Att vara djurvän enligt din syn är alltså att förmänskliga alla varelser? Djur är inga rationella varelser, så är det bara.
Att det skulle vara naturligt för en sådan predator att söka föda runt husknutar är som sagt ”mer tragiskt än fantastiskt faktiskt” (citat Tyskterrier).
Jo, visst, rovdjuren är ju precis som vi opportunister, dem lever efter minsta motståndets lag. Men i min lilla ände av Sverige finns just nu fler katter än rådjur, vilket leder till viss svält, men det hör ju evolutionen till!

7. Det är din syn på naturen

2008-01-30 15:38

För det första så satt jag inte inne i huset och såg dessa fantastiskt vackra katter. Jag var ute i friska luften om du vet vad det är. Förstår att du inte är djurvän, är man det tycker man om alla djur, oavsett om de konkurrerar om köttet eller ej. För det andra så hör dessa djur till landsbygden lika mycket som både du och jag, om du nu bor på landet förstås. Du kanske till och med bor i stan och kanske hör till de jägare som är rädda för rovdjuren, och då tycker jag verkligen synd om dig på allvar. Du vet väl att det finns mycket annat här i världen att vara rädd för? Till exempel att gå ut på byn, stan en dag, kväll eller natt.

6. Ganska lätt att inse...

2008-01-30 13:09

...att våra rovdjursstammar är långt mycket större än vad berörda myndigheter säger. Hur skall man annars förklara att dessa otroligt skygga individer, som springer allt vad de är värda om de ens känner lukten av människor och har en nedärvd kunskap att hålla sig ifrån människan och dess boningar, ändå uppehåller sig i inte alls så små numerär på tomter, i byar och på vägarna utanför husen?
För övrigt kan jag inte inse den fantastiska känslan med att sitta i huset och titta på ett par djur som på intet sätt hör hemma i denna miljö. Mer tragiskt än fantastiskt faktiskt.

5. Vettlöst skjutande på pianisten

2008-01-30 13:07

Naturvårdsverket är en av riksdagens förvaltningsmyndigheter. Som sådan har den som uppgift att verkställa riksdagens beslut som i det här fallet består i etappmålen för lodjur i Sverige. Verket driver ingen egen rovdjurspolitik. Målet är satt till minimum 300 föryngringar motsvarande en stam på cirka 1 500 individer av lo.
Utifrån givna direktiv och förutsättningar har man nu fattat ett rimligt beslut i syfte att på sikt uppfylla riksdagens mål. Hade man snabbt siktat mot etappmålet skulle det inte ha funnits utrymme för någon jakt alls.

4. Henrik Jönsson

2008-01-30 11:33

Det tar nog inte ens fram till elva-kaffet, det har ni nog sett till långt i förväg, med spårning osv. Då är det lätt att få det att se ut som om det vimlar av lodjur. Hur Naturvårdsverket än beslutar så tycks ni jägare aldrig bli nöjda. Fick ni alltid som ni ville så fanns det ingen mångfald alls i våra skogar. Kan ni inte se med glädje på våra rovdjur istället?
Själv har jag haft lodjur på tomten flera gånger och fått tillfälle att fota två stycken samtidigt, och dessutom har jag tagit bilder på lodjur och rådjur på samma bild. Det var den näst mest fantastiska upplevelsen jag haft i mitt liv att få se dessa fantastiskt vackra katter vandra på tomten.
Varg har vandrat förbi vår postlåda ett antal gånger. Det har även gått björn inte långt härifrån där jag bor. Den mångfalden hoppas jag att mina barn och barnbarn också får uppleva. De är inte uppskrämda för dessa djur, som tyvärr så många andra är.
Själv tycker jag att Naturvårdsverket gett alldeles för stor tilldelning.

3. Naturvårdsverket, håhåjaja

2008-01-30 09:33

Man undrar ju hur många timmar det tar att fylla den OTROLIGT generösa tilldelningen i Värmland i år? Kan det ta fram till elva-kaffet tro?

2. Som jägare...

2008-01-30 09:32

...och någon som bryr sig om alla viltslag och inte bara rovdjuren så förväntar jag mig (och många andra) en mycket kraftig protest från både jägarorganisationer och länsstyrelser till Naturvårdsverket efter detta beslut.
Frågan är om det inte är dags för vår regering, som gick till val på en annan rovdjurspolitik, att rensa lite bland de anställda på Naturvårdsverket när de väljer att inte alls lyssna på vare sig jägarna, folk i glesbygden, länsstyrelser eller i viss mån forskarna.
Vi har världens tätaste lostam i Mälardalen och län strax norr om denna, rådjursstammen tål inte detta tryck.
En jämförelse kan ju göras med Finland som i år har en avskjutning på 127 lodjur på en stam av c.a 1 300 de skall även skjuta 38 vargar av 270-300 st...
Konstigt att det går så bra där trots att även de är med i EU. Möjligen kan det vara så att deras folk som tar besluten har mer verklighetsförankring än det svenska Naturvårdsverket...

1. Helt sanslöst!

2008-01-30 09:29

Kokar av ilska då dessa experter försöker sätta något slags tidsrekord bland våra rovdjursstammar... Är än så länge lagryttare men med denna tankelösa storstadsteoretiska taktik som Naturvårdsverket & co kör med, kommer jag snart byta läger!
”Det man inte vet/ser har man inte ont av.”

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons